Byla 2A-692-104/2014
Dėl draudimo išmokos grąžinimo, kurioje trečiasis asmuo yra UAB „Kriautė“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Onos Gasiulytės ir Antano Rudzinsko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Kriautė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-16203-433/2013 pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE ieškinį atsakovui UAB „Kėdainių melioracija“ dėl draudimo išmokos grąžinimo, kurioje trečiasis asmuo yra UAB „Kriautė“, ir

Nustatė

2ieškovas „BTA Insurance Company“ SE ieškiniu prašė iš atsakovo UAB „Kėdainių melioracija“ priteisti 34 329,88 Lt draudimo išmoką, 1 030 Lt žyminį mokestį bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

3Nurodė, kad atsakovas ir ieškovas 2012-10-11 sudarė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, pagal kurią draudikas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką UAB „Kriautė“, jeigu draudėjas – UAB „Kėdainių melioracija“ neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį Nr. 821-1 dėl Kėdainių miesto stadiono, J.Basanavičiaus g. 1, rekonstravimo ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės šalia stadiono įrengimo darbų (III etapas). 2012-12-19 raštu Nr. S-941 „Reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 066677“ Naudos gavėjas pareiškė reikalavimą išmokėti 36 777,88 Lt draudimo išmoką pagal atlikimo užtikrinimo laidavimo raštą SĮLD Nr. 066677, kadangi UAB „Kėdainių melioracija“ nepradėjus vykdyti sutarties iki 2012 m. gruodžio mėnesio, 2012-12-17 raštu Nr. S-905 Naudos gavėjas atsisakė 2012-09-21 Papildomo susitarimo su Draudėju ir 2012-12-17 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Sportidus“ dėl plastikinių kėdučių pagaminimo ir pardavimo už 95 210,88 Lt sumą. 2012-12-14 Naudos gavėjas sudarė subrangos sutartį su UAB „Naujoji Pekoma“ dėl kėdučių sumontavimo po 2 Lt už vieną kėdutę (kėdučių skaičius 2820 vnt.). Naudos gavėjo teigimu, viso Naudos gavėjas sudarė sutarčių už 100 850 Lt sumą, kai tuo tarpu Draudėjas tuos pačius darbus buvo įsipareigojęs atlikti už 64 073 Lt sumą. Skirtumas – 36 777,88 Lt, todėl ši suma yra Naudos gavėjo nuostoliai. Pagal 2013-01-23 rašte Nr. S-70 „Dėl dokumentų siuntimo“ pateiktą informaciją dėl patirtų išlaidų, suskaičiuotas nuostolis yra 34 329,88 Lt, kurį sudaro: 95 210 Lt (apmokėjimas bendrovei UAB „Sportidus“) + 3 192,00 Lt (apmokėjimas bendrovei UAB „Naujoji Pekoma“) – 64 073,00 Lt = 34 329,88 Lt. Sutinkamai su Taisyklių Nr. 024, 4.3.2., 4.3.3. punktais, įvykis yra draudžiamasis, todėl Draudikas, vadovaujantis Laidavimo draudimo raštu SĮLD Nr. 066677, atlygino Naudos gavėjui patirtus nuostolius, bei išmokėjo 34 329,88 Lt draudimo išmoką į Naudos gavėjo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. Išmokėjęs draudimo išmoką, Draudikas 2013-02-08 kreipėsi į Draudėją dėl draudimo išmokos grąžinimo. Draudėjas atsisakė tenkinti Draudiko pretenziją, motyvuodamas tuo, kad Naudos gavėjas atliko neteisėtus ir nesąžiningus veiksmus.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas nepagrįstai išmokėjo trečiajam asmeniui draudimo išmoką. Ieškovas, spręsdamas klausimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo UAB „Kriautė“, turėjo vadovautis Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo Taisyklėmis Nr. 024. Taisyklėse yra nurodyta kas yra draudžiamasis įvykis ir kokios yra būtinosios sąlygos įvykį pripažinti draudžiamuoju. Kadangi nėra visų būtinųjų sąlygų įvykį pripažinti draudžiamuoju, ieškovas nepagrįstai patenkino trečiojo asmens prašymą ir išmokėjo jam draudimo išmoką.

5Trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad 2008 m. spalio 8 d. trečiasis asmuo viešųjų pirkimų būdu su Kėdainių rajono savivaldybe pasirašė Rangos sutartį Nr. 821 „Dėl Kėdainių miesto stadiono rekonstravimo ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės įrengimo“. Šios sutarties tinkamam įvykdymui trečiasis asmuo su atsakovu 2008 m. spalio 21 d. pasirašė Subrangos sutartį Nr. 821-1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbų už fiksuotą 2 446 698 Lt sumą, pagal pačios atliktus statybos kainos paskaičiavimus, objektines ir lokalines sąmatas. Atsakovas Lokalinėje sąmatoje „Suoliukų, vartų įrengimai“ nurodė tribūnų kėdutės įrengimo kainą 14,40 Lt. 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomu susitarimu prie rangos sutarties atsakovas įsipareigojo įrengti tribūnų kėdutes ir dengtų atsarginių žaidėjų suoliukus už 64 073 Lt sumą iki 2012 m. gruodžio 15 d., tačiau vykdyti sutartinių įsipareigojimų net nepradėjo, o pradėjo reikalauti padidinti prisiimtų darbų kainą. Trečiasis asmuo savo lėšomis finansuoti atsakovą atsisakė, o Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalis draudžia sutarties galiojimo laikotarpiu keisti pirkimo sutarties sąlygas. Atsakovui darbų nepradėjus vykdyti iki 2012 m. gruodžio mėnesio, 2012 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. S-905 trečiasis asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.658 straipsnio 2 dalimi, atsisakė 2012 m. rugsėjo 21 d. Papildomo susitarimo su atsakovu ir prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui 2012 m. gruodžio 14 d. su UAB „Naujoji Pekoma“ sudarė subrangos sutartį dėl kėdučių sumontavimo po 2 Lt už vieną kėdutę bei 2012 m. gruodžio 17 d. su UAB „Sportidus“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį dėl plastikinių kėdučių pagaminimo ir pardavimo už 95 210,88 Lt sumą. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą buvo apdraudęs. Atsakovui atsisakius vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovas visiškai pagrįstai trečiajam asmeniui išmokėjo patirtų nuostolių atlyginimą, kurį ir prašo priteisti iš atsakovo.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ ir trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ 2008 m. spalio 21 d. sudarė Subrangos sutartį Nr. 821-1, pagal kurią UAB „Kriautė“ pavedė, o atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ įsipareigojo atlikti Kėdainių miesto stadiono, J.Basanavičiaus g. 1, rekonstravimo ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės šalia stadiono įrengimo III etapą. Atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ ir trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ 2012 m. rugsėjo 21 d. sudarė Papildomą susitarimą prie rangos sutarties 2008 m. spalio 12 d. Nr. 821-1, kuriuo susitarė pratęsti subrangos sutarties 2008 m. spalio 12 d. Nr. 821-1 „Kėdainių miesto stadiono, J.Basanavičiaus g. 1 rekonstravimo ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės šalia stadiono įrengimo III etapas“ darbų atlikimo terminą iki 2012 m. gruodžio 15 d. Papildomo susitarimo 2 punkte nurodoma, kad darbų kaina 2012 metams sudaro 64 073 Lt. Atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ ir ieškovas 2012-10-04 sudarė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, pagal kurią ieškovas (Draudikas) įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką UAB „Kriautė“, jeigu draudėjas UAB „Kėdainių melioracija“ neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų pagal minėtą susitarimą

72012-12-19 raštu naudos gavėjas – trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ pareiškė reikalavimą išmokėti 36 777,88 Lt draudimo išmoką pagal Atlikimo užtikrinimo laidavimo raštą SĮLD Nr. 066677, kadangi atsakovui UAB „Kėdainių melioracija“ nepradėjus vykdyti sutarties iki 2012 m. gruodžio mėnesio, 2012-12-04 raštu Nr. S-905 Naudos gavėjas trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ atsisakė 2012-09-21 Papildomo susitarimo su Draudėju ir 2012-12-17 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Sportidus“ dėl plastikinių kėdučių pagaminimo ir pardavimo už 95 210,88 Lt sumą. 2012-12-14 Naudos gavėjas trečiasis asmuo UAB „Kriautė“, sudarė subrangos sutartį su UAB „Naujoji Pekoma“ dėl kėdučių sumontavimo po 2 Lt už vieną kėdutę (kėdučių skaičius 2820 vnt.). Naudos gavėjo – trečiojo asmens UAB „Kriautė“, teigimu, viso UAB „Kriautė“ sudarė sutarčių už 100 850 Lt sumą, kai tuo tarpu Draudėjas atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“, tuos pačius darbus buvo įsipareigojęs atlikti už 64 073 Lt sumą. 2013-02-07 ieškovas sumokėjo trečiajam asmeniui 34 329,88 Lt. draudimo išmoką.

8Atmesdamas ieškinį, teismas padarė išvadą, kad draudėjas, atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“, nepažeidė šalių sudarytos sutarties. Priešingai, kad ji būtų tinkamai vykdoma, kreipėsi į trečiąjį asmenį – UAB „Kriautė“, laiku, su pranešimais dėl negalėjimo vykdyti sutarties sąlygų dėl kėdučių kainų pasikeitimo ir pasiūlymu įrengti kėdutes stadione už mažiausią kėdučių įrengimo rinkoje kainą (25 Lt be PVM). Šalys neginčijo, kad atsakovas savo iniciatyva nei 2008-10-21 subrangos sutarties, nei 2012-09-21 papildomo susitarimo prie subrangos sutarties nenutraukė. Teismas atkreipė dėmesį, kad paties trečiojo asmens UAB Kriautė“ veiksmai, t. y. sutarčių su UAB „Sportidus“ ir UAB „Naujoji Pekoma“ sudarymas, sąlygojo nuostolių atsiradimą, nes atsakovas siūlė atlikti tuos pačius darbus pigiau.

9Teismas taip pat padarė išvadą, kad 2010-10-19 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartyje nurodytas naudos gavėjas, trečiasis asmuo UAB „Kriautė“, neturėjo teisinio pagrindo kreiptis į draudiką, ieškovą „BTA insurance company“ SE, o draudikas neturėjo pagrindo išmokėti draudimo sumos, kadangi nagrinėjamu atveju prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl draudėjo, atsakovo UAB „Kėdainių melioracija“ kaltės (Taisyklių 4.3.2. p). Pažymėjo, kad sudarydamas draudimo sutartį, draudikas turi įvertinti draudimo riziką.

10Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais. Pirma, pirmos instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo Taisyklių Nr. 024 4.3 punktas numato, jog draudžiamuoju įvykiu pagal atlikimui išduotą draudimo liudijimą (polisą) ir prie draudimo liudijimo (poliso) išduodamą įsipareigojimų dokumentą laikomas įvykis, jeigu: draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų; draudėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolės įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės; draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį. Anot apelianto, atsakovas akivaizdžiai atsisakė vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, todėl įvyko draudiminis įvykis. Atsakovui atsisakius vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, trečiasis asmuo buvo priverstas samdyti kitus subrangovus, kurie atsakovo prisiimtus darbus sutiko atlikti tik už didesnę kainą.

11Antra, pirmos instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė teisės normas, reglamentuojančias prievolių vykdymą. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas savo prievolės – savalaikiai atlikti rangos darbus, nevykdė ir neketino jos vykdyti, o už savalaikį darbų atlikimą atsakingas prieš užsakovą – Kėdainių rajono savivaldybę buvo trečiasis asmuo pagal viešųjų pirkimų įstatymą. Atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, todėl atsakovas yra kaltas dėl trečiajam asmeniui nuostolių padarymo, o ne priešingai, ką visiškai nepagrįstai konstatavo pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime. Atsakovas savo prievolės įvykdymą buvo apdraudęs, todėl ieškovas visiškai pagrįstai trečiajam asmeniui išmokėjo ieškiniu prašomą iš atsakovo priteisti draudiminę išmoką.

12Trečia, pirmos instancijos teismas neteisingai išaiškino ir netaikė teisės normos, reglamentuojančios užsakovo teisę atsisakyti sutarties. Lietuvos Respublikos CK 6.658 str. 2 d. numato, jog jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Byloje esantys trečiojo asmens ir atsakovo susirašinėjimai akivaizdžiai įrodo, jog atsakovas nepradėjo vykdyti 2012 m. rugsėjo 21 d. Papildomu susitarimu prisiimtų įsipareigojimų ir neketino jų pradėti vykdyti, jeigu trečiasis asmuo nepadidins papildomu susitarimu sutartos darbų kainos. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. draudžia sutarties galiojimo laikotarpiu keisti pirkimo sutarties sąlygas, todėl pagal atsakovo pageidavimą Kėdainių rajono savivaldybė didinti atliekamų darbų kainą trečiajam asmeniui atsisakė. Trečiasis asmuo savo lėšomis finansuoti atsakovą visiškai pagrįstai atsisakė. Atsakovui darbų nepradėjus vykdyti iki 2012 m. gruodžio mėnesio, 2012 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. S-905 trečiasis asmuo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.658 str. 2 d., atsisakė 2012 m. rugsėjo 21 d. Papildomo susitarimo su atsakovu ir prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui 2012 m. gruodžio 14 d. su UAB „Naujoji Pekoma“ sudarė subrangos sutartį dėl kėdučių sumontavimo po 2 Lt už vieną kėdutę bei 2012 m. gruodžio 17 d. su UAB „SPORTIDUS“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį dėl plastikinių kėdučių pagaminimo ir pardavimo už 95 210,88 Lt sumą. Skubus plastikinių kėdučių pagaminimas ir sumontavimas išaugino jų kainą ir dėl to trečiasis asmuo patyrė nuostolius.

13Ketvirta, pirmos instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepagrįstai padarė išvadą, kad iš subrangos sutarties ir jos priedo – papildomo susitarimo, tarp atsakovo ir trečiojo asmens kylančių įsipareigojimų nevykdė trečiasis asmuo UAB „Kriautė“, t.y. nenumatė metinių vykdomų darbų apimčių kiekine išraiška, nesuderino ir nepasirašė kalendorinių darbų atlikimo grafikų, dėl ko, atsakovas negalėjo pradėti vykdyti subrangos sutarties. Tokia pirmos instancijos teismo skundžiamo sprendimo išvada yra visiškai nepagrįsta, nes tarp atsakovo ir trečiojo asmens nekilo jokio ginčo dėl atsakovo įsipareigotų atlikti darbų kiekio, o darbų atlikimo terminas aiškiai buvo šalių nustatytas papildomo susitarimo pirmame punkte iki 2012 m. gruodžio 15 d.. Atsakovas nepradėjo vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ne dėl to, kad nežinojo ką reikia atlikti, o todėl, kad po papildomo susitarimo pasirašymo pradėjo reikalauti padidinti darbų kainą, nes už sutartą kainą negalėjo įsigyti kėdučių. Taip visiškai nepagrįsta teismo išvada, jog po sutarties pasirašymo įstatymu buvo pakeistas 21 proc. dydžio PVM tarifas, tačiau trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ nepritaikė jo sutarties šalims ir to neginčija. Papildomo susitarimo 3 punktas numatė, jog šalys pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą statistinę informaciją apie inžinerinių statinių statybos sąnaudų kainų pokytį, 2012 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2008 m. spalio mėn., susitaria, kad 2011 m. atliekamų darbų kaina mažinama 4,7 %. Taigi, šalys papildomu susitarimu susitarė dėl atliktų darbų kainų mažinimo atsižvelgiant į darbų kainų pokytį nuo Subrangos sutarties sudarymo iki jos priedo - papildomo susitarimo sudarymo. Papildomo susitarimo sudarymo metu galiojo 21 % dydžio PVM, todėl visiškai pagrįstai toks PVM ir buvo taikytas.

14Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE pareiškimu nurodė, kad prisideda prie trečiojo asmens apeliacinio skundo ir prašė jį tenkinti.

15Atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai įvertino, kad atsakovas turėjo CK reglamentuotą teisę kreiptis į trečiąjį asmenį dėl kainos padidinimo. Taip pat nurodo, kad trečiasis asmuo visiškai neatsižvelgė į sutarčių aiškinimo principus, t.y. kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai bei aiškinantis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Pirmos instancijos teismas taip pat motyvuotai pasisakė dėl trečiojo asmens galimų tikslų bei tikrųjų ketinimų, vykdant subrangos sutartį su atsakovu. Tą patvirtina ne tik tinkamai atlikta teismo įrodymų, esančių civilinėje byloje analizė, bet ir teismų praktika.

16Apeliacinis skundas atmetamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

18Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (Lietuvos Respublikos CPK 176, 185 str.), bei materialines teisės normas, reglamentuojančias prievolių vykdymą, bei pagrįstai ieškinį atmetė. Apeliaciniame skunde išdėstyti trečiojo asmens teiginiai nepaneigia šių teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ vykdant viešųjų pirkimų pagrindu sudaryta su Kėdainių rajono savivaldybe Rangos sutartį Nr. 821 „Dėl Kėdainių miesto stadiono rekonstravimo ir atsarginių futbolo, aktyvaus poilsio aikščių bei mašinų stovėjimo aikštelės įrengimo,2008 m. spalio 8 d. sudarė su atsakovu UAB „Kėdainių melioracija“ subrangos sutartį Nr. 821-1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbų už fiksuotą 2 446 698 Lt sumą – 2 414 848 Lt darbų vertė, 31 850 Lt projektavimo darbų išlaidas ir 373 225 Lt PVM 18 proc. (b.l. 17).

20Šalys 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomu susitarimu prie 2008 m. spalio 21 d. subrangos sutarties susitarė pratęsti subrangos sutarties atlikimo terminą iki 2012 m. gruodžio 15 d., nustatė 2012 m. darbų kainą 64 073 Lt, susitarė, kad 2011 m. atliekamų darbų kaina mažinama 4. 7 proc., taip pat susitarė, kad atsakovas pratęs sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį (b.l. 96).

212012 m. spalio 11 d. atsakovas sudarė su ieškovu „BTA Insurance Company“ sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo trečiajam asmeniui išmokėti draudimo išmoką, jeigu atsakovas neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų. Šios sutarties pagrindu draudikas 2013-02-05 sprendimu patenkino trečiojo asmens UAB „Kriautė“ prašymą ir išmokėjo 34 329,88 Lt draudimo išmoką, sprendime nurodė, kad draudėjas UAB „Kėdainių melioracija“ nepradėjus vykdyti sutarties iki 2012-12-04, naudos gavėjas 2012-12-04 atsisakė papildomo susitarimo su draudėju ir 2012-12-17 sudarė sutartis su kitais rangovais (b.l. 10).

22Nagrinėjamoje byloje vyksta ginčas dėl draudimo išmokos teisinių mokėjimo pagrindų nebuvimo. Atsakovas teigia, kad pagal Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo Taisyklių Nr. 024. draudikas neturėjo visų būtinųjų sąlygų įvykį pripažinti draudžiamuoju. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šis atsakovas argumentas yra pagrįstas.

23Byloje neginčitinai nustatyta, kad pagal 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomą susitarimą atsakovas įsipareigojo už 64 073 Lt sumą įrengti tribūnų kėdutes ir dengtų atsarginių žaidėjų suoliukus, tačiau atsakovas nepradėjo vykdyti susitarimo dėl to, kad nuo 2008 m iki 2012 . rinkoje pasikeitė kėdučių gamintuoju kaina nuo 14, 40 Lt kaip buvo numatyta 2008 m. sąmatuose iki 25 Lt, todėl atsakovas kelis kartus prašė rangovo UAB „Kriautė“ sudaryti papildomą susitarimą dėl kėdučių kainos pakeitimo ir sutartos 64 073 Lt darbų kainos padidinimo CK 6. 653 str. pagrindu. Tačiau UAB „Kriautė“ 2012 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. S-905 atsisakė 2012 m. rugsėjo 21 d. Papildomo susitarimo su atsakovu, nutraukė su atsakovu sutartį ir 2012

24m. gruodžio 14 d. sudarė sutartį su UAB „Naujoji Pekoma“ dėl kėdučių sumontavimo po 2 Lt už vieną kėdutę, o 2012 m. gruodžio 17 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „SPORTIDUS“ dėl 2 280 plastikinių kėdučių pagaminimo ir pardavimo už 95 210,88 Lt sumą.

25Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, jog jis pagrįstai atsisakė keisti sutarties kainą, nes įstatymas t.y. CK 6.653 str. 6 d. numato atsakovo teisę kreiptis dėl kainų sumažinimo, kai rangovo teikiamų medžiagų ar įrenginių, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėjo iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti rangos sutarties sudarymo momentu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog rangos sutartyje sulygtos darbų kainos keitimas (didinimas) galimas tais atvejais, kai ją lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti, tariantis dėl fiksuotos darbų kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2012).

26Atsižvelgiant į išdėstytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegijos vertinimu, trečiasis asmuo nepagrįstai atsisakė keisti šalių sudarytą sutartį ir padidinti perkamų kėdučių kainą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Kėdainių melioracija“ 2012-10-09 prašymu (b.l. 82) kreipėsi į trečiąjį asmenį nurodydamas, kad šiuo metu kėdutę gali įsigyti iš trečiųjų asmenų už mažiausią 25 Lt kainą. Todėl daroma išvada, kad trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ neatsižvelgdamas į rinkos tendencijas pasiūlymą keisti sutarties kainą atmetė nepagrįstai, tuo labiau, kad vėliau iš UAB „Sportidus“ kėdutes nupirko už dar didesnę kainą, t.y. 25,75 Lt. (b.l. 34). Nors trečiasis asmuo ir nurodo, kad pagal tokius atsakovo pranešimus Kėdainių rajono savivaldybė didinti atliekamų darbų kainą trečiajam asmeniui atsisakė, tačiau tokius argumentus pagrindžiančių įrodymų teismui nepateikė.

27Apeliantas teigia, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. draudžia sutarties galiojimo laikotarpiu keisti pirkimo sutarties sąlygas, todėl pagal atsakovo pageidavimą Kėdainių rajono savivaldybė didinti atliekamų darbų kainą trečiajam asmeniui atsisakė. Pažymėtina, kad nuo 2012-10-01 galiojo Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. redakcija, pagal kurią pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Taigi, trečiasis asmuo, turėjo sąlygas ir galimybę vadovautis gera verslo praktika ir kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybę bei įstatyme nurodytą instituciją dėl sutarties pakeitimo. Tai atitiktų ir CK 1. 5 str. įtvirtintam sąžiningumo principui.

28Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliacinio skundo argumentus, jog atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir yra kaltas dėl trečiajam asmeniui nuostolių padarymo, nes trečiasis asmuo buvo priverstas samdyti kitus subrangovus, kurie atsakovo prisiimtus darbus sutiko atlikti tik už didesnę kainą. Vien trečiojo asmens nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai apie kitų subrangovų atliktus darbus ir jų kainas, neįrodo, jog ginčo atveju atsakovas atliko neteisėtus veiksmus ir turi atlyginti ieškovui žalą. Sutinkama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ nepažeidė šalių sudarytos sutarties, o siekdamas, jog būtų tinkamai vykdoma, kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB „Kriautė“ su pranešimais dėl negalėjimo vykdyti sutarties sąlygų dėl kėdučių kainų pasikeitimo ir pasiūlymu įrengti kėdutes stadione už mažiausią kėdučių įrengimo rinkoje kainą (25 Lt be PVM). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta trečiojo asmens argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė sumokėtos draudimo išmokos iš atsakovo.

29Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Kriautė“ naujai sudarytų sutarčių kaina yra 100 850 Lt sumą. Kadangi atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ tuos pačius darbus buvo įsipareigojęs atlikti už 64 073 Lt sumą, tai UAB „Kriautė“ kreipėsi į atsakovo draudiką dėl 34 329,88 Lt nuostolių atlyginimo ir gavo tokio dydžio išmoką.

30Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, į bylą nėra pateikta duomenų, kad draudikas prieš priimant sprendimą dėl draudimo išmokos sumokėjimą, būtų bendravęs su draudėju, aiškinęsis draudiminio įvykio aplinkybes, jo priežastis. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas dėl draudimo išmokos išimtinai bendravo tik su naudos gavėju, t.y. trečiuoju asmeniu UAB „Kriautė“. Tuo tarpu byloje neginčitinai nustatyta, kad pats draudėjas nelaiko save pažeidusiu rangos sutarties sąlygas, nesutinka su naudos gavėjo nurodytais aplinkybėmis dėl draudėjo kaltės, o draudėjo (atsakovo) teiginiai atitinka byloje nustatytų aplinkybių visumai.

31Pažymėtina, kad šio konkrečiu atveju atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo sutartis buvo sudaryta remiantis „BTA insurance company“ SE Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 024 (b.l. 13). Taisyklių 4.1 p. punkte išvardinti draudžiamieji įvykiai, be to, nustatyta, kad draudžiamasis įvykis konstatuojamas esant dviems būtinoms sąlygoms – draudėjas pripažįsta tą faktą, kad sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi arba neįvykdyti dėl jo kaltės, ir yra objektyvus įrodymai to, kad draudėjas negali jų įvykdyti, arba jeigu draudėjas nesutinka su pretenzija, bet yra teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas bylos medžiagos pagrindu daro išvadą, , kad šioje byloje neginčitinai nustatyta, kad ieškovui nebuvo nei vienos būtinos sąlygos konstatuoti draudiminį įvykį ir išmokėti draudimo išmoką.

32Draudimo įstatymo 96 str. 2 d. nustatyta, kad draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, padariniams ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti; 3 dalyje – draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu, arba atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. Taigi, pagrindas draudimo išmokai išmokėti yra faktas, patvirtinantis draudžiamojo įvykio buvimą. Visos kitos atsirandančios aplinkybės, neatitinkančios draudžiamojo įvykio požymių, taip pat sutartyje iš anksto išvardyti nedraudžiamieji įvykiai nėra pagrindas draudimo išmokai sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Staticus“ v. Coface Austria Kreditversicherung AG, bylos Nr. 3K-3-516/2012; 2006 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Khaled Kh Kh Y Alghunaim v. AB ,,Lietuvos draudimas”, bylos Nr. 3K-3-213/2006). Dėl to draudžiamajam įvykiui konstatuoti ir draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką įgyvendinti turi būti atliekamas įvykio tyrimas, kurį draudikas atlieka laikydamasis procedūrų ir nustatytų terminų.

33Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nesikreipdamas į draudėją dėl duomenų apie sutarties vykdymą ir eigą pateikimą, draudėjas neatliko įvykio tyrimo, dėl ko nepagrįstai išmokėjo draudimo išmoką naudos gavėjui, nes draudikas neturėjo teisinio pagrindo išmokėti draudimo sumos.

34Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

35Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens UAB „Kriautė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, nėra. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti kaip teisėtas ir pagrįstas.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas „BTA Insurance Company“ SE ieškiniu prašė iš atsakovo UAB... 3. Nurodė, kad atsakovas ir ieškovas 2012-10-11 sudarė sutartinių... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas nepagrįstai išmokėjo... 5. Trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad 2008 m.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį... 7. 2012-12-19 raštu naudos gavėjas – trečiasis asmuo UAB „Kriautė“... 8. Atmesdamas ieškinį, teismas padarė išvadą, kad draudėjas, atsakovas UAB... 9. Teismas taip pat padarė išvadą, kad 2010-10-19 Sutartinių įsipareigojimų... 10. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ prašo panaikinti... 11. Antra, pirmos instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė teisės... 12. Trečia, pirmos instancijos teismas neteisingai išaiškino ir netaikė teisės... 13. Ketvirta, pirmos instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų... 14. Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE pareiškimu nurodė, kad prisideda... 15. Atsakovas UAB „Kėdainių melioracija“ atsiliepimu prašo apeliacinį... 16. Apeliacinis skundas atmetamas. ... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Kriautė“ vykdant... 20. Šalys 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomu susitarimu prie 2008 m. spalio 21 d.... 21. 2012 m. spalio 11 d. atsakovas sudarė su ieškovu „BTA Insurance Company“... 22. Nagrinėjamoje byloje vyksta ginčas dėl draudimo išmokos teisinių mokėjimo... 23. Byloje neginčitinai nustatyta, kad pagal 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomą... 24. m. gruodžio 14 d. sudarė sutartį su UAB „Naujoji Pekoma“ dėl kėdučių... 25. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, jog jis... 26. Atsižvelgiant į išdėstytą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegijos... 27. Apeliantas teigia, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. draudžia... 28. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliacinio skundo argumentus, jog... 29. Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Kriautė“ naujai sudarytų... 30. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, į bylą nėra... 31. Pažymėtina, kad šio konkrečiu atveju atlikimo užtikrinimo laidavimo... 32. Draudimo įstatymo 96 str. 2 d. nustatyta, kad draudikas privalo tirti... 33. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos... 34. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 35. Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. sprendimą palikti...