Byla 2-1853-424/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė

2vadovaudamasi CPK 441 straipsniu, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei S. Z. dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3014,40 Lt likusių mokėjimų sumą, 961,84 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Šalims pranešta apie bylos nagrinėjimo formą ir tvarką. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė. Teismui negavus šalių prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal supaprastinto proceso taisykles (CPK 441 str.).

5Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2010-09-04 sudarė paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 3300 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo mokėti Sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjusi eilinės įmokos atsakovė įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdo.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

7Nustačius, kad atsakovė neįvykdė prievolių pagal Sutartį, ieškinio reikalavimas dėl likusių mokėjimų sumos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

8CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

10Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

11Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

12Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

13Pagal Sutarties 1.2, 3.9 p. bei Sutarties sąlygų eilutėje „delspinigių norma“ nurodytą informaciją atsakovė įsipareigoja laiku nesumokėjus eilinės įmokos mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 182,50 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

142011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į minėtu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

15Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės dėl atsakovės neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

16Atsakovei pagal Sutartį priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai 182 d. laikotarpį vertine išraiška sudaro 2742,74 Lt sumą. Ieškovas pažymėjo, kad prašo priteisti mažesnę, t.y. 961,84 Lt delspinigių sumą. Tačiau nepaisant to, prašoma priteisti 961,84 Lt suma, gerokai viršija protingų ir sąžiningų delspinigių sumą atsižvelgiant į skolos dydį, bei į tai, kad atsakovė sumokėjo 1439,59 Lt įmokų bei 231,56 Lt delspinigių (pagal delspinigių skaičiavimo lentelę Nr. 1). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, skaičiuojant nuo pradinės 2742,74 Lt delspinigių sumos, priteistini delspinigiai sudarytų 274,27 Lt sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistini 274,27 Lt delspinigiai.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

18Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (83 proc.), t. y. 98,77 Lt žyminio mokesčio.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 79, 93, 259, 260, 441 str. teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies:

21Pripažinti negaliojančiais UAB „Snoro lizingas“ ir S. Z. 2010-09-04 paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutarties Nr. ( - ) sąlygų punktą „delspinigių norma 0,50 %“.

22Priteisti iš atsakovės S. Z. 3014,40 Lt likusių mokėjimų sumą, 274,27 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3014,40 Lt likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 98,77 Lt bylinėjimosi išlaidas UAB „Snoro lizingas“ naudai.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė... 2. vadovaudamasi CPK 441 straipsniu, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3014,40 Lt likusių mokėjimų sumą,... 4. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Šalims... 5. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2010-09-04 sudarė paskolos pavedimu... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Nustačius, kad atsakovė neįvykdė prievolių pagal Sutartį, ieškinio... 8. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 10. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 11. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 12. Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 13. Pagal Sutarties 1.2, 3.9 p. bei Sutarties sąlygų eilutėje „delspinigių... 14. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 15. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 16. Atsakovei pagal Sutartį priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai 182... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 18. Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovės ieškovei priteistinos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 79, 93, 259, 260, 441 str. teismas... 20. ieškinį patenkinti iš dalies:... 21. Pripažinti negaliojančiais UAB „Snoro lizingas“ ir S. Z. 2010-09-04... 22. Priteisti iš atsakovės S. Z. 3014,40 Lt likusių mokėjimų sumą, 274,27 Lt... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...