Byla 2-7515-528/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso tvarka sprendė šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ patikslintą ieškinį atsakovams AB „Kauno energija“, UAB „Okseta“, UAB „Energetikos linijos“, UAB „Axis Technologies“, Kauno miesto savivaldybės administracijai, UAB „Oneks Invest“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenis UAB „Energijos sistemų servisas“, AB „Lietuvos draudimas“, MB „Rustos projektai“, Valstybinei geležinkelių inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos dėl statybų pripažinimo neteisėtomis, sprendimo panaikinimo, statybos leidimo panaikinimo, neteisėtų statybų padarinių pašalinimo bei nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtais atsakovų – statytojo AB „Kauno energija“, UAB „Oneks Invest“, UAB „Okseta“ ir rangovo UAB „Axis Technologies“ statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu atliktus šilumos tiekimo tinklų nuo biokuro katilinės Kaune, Biruliškių g.6A, iki projektuojamos prisijungimo vietos prie 1 T magistralės rekonstravimo ir naujos statybos darbus, kurie patenka į: geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr.11, unikalus Nr.4400-2132-8350, apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086399.07/501373.42, 6086400.35/501384.01, 6086393.92/501382.47, 6086392.64/501371.89; vandentiekio tinklų (gamybinio priešgaisrinio vandentiekio) apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086416.29/501377.54, 6086419.13/501381.38, 6086423.43/501401.26, 6086413.16/501401.18, 6086408.24/501378.37, 6086410.35/501376.12; vandentiekio tinklų apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086755.88/501353.93, 6086755.25/501365.35, 6086744.99/501369.79, 6086745.68/501357.36, 6086753.65/501353.90; lietaus nuotekų ir buitinių nuotekų tinklų apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086973.94/501275.51, 6086973.74/501278.73, 6086963.17/501287.82, 6086963.34/501284.89, 6086952.09/501284.20, 6086951.87/501278.16, 6086962.37/501270.48, 6086964.73/501274.95; lietaus nuotekų tinklų apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086868.86/501292.54, 6086867.81/501303.58, 6086857.46/501306.68, 6086858.45/501296.31; vandentiekio tinklų apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086672.02/501401.92, 6086643.86/501414.13, 6086644.62/501409.86, 6086648.74/501407.90, 6086656.74/501407.95, 6086656.50/501401.79, 6086643.95/501401.78, 6086666.77/501391.85; lietaus nuotekų tinklų apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086628.84/501348.24, 6086633.28/501357.86, 6086622.73/501358.87, 6086618.29/501349.25; vandentiekio tinklų apsaugos zoną, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinerinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086532.44/501401.51, 6086506.89/501401.45, 6086487.02/501391.40, 6086513.27/501391.46; 2) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-03-07 sprendimą Nr.(15.38)-2D-3773 „Dėl UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ 2014-01-16 prašymo ir 2014-02-12 skundo“ kartu su sudėtine dalimi esančiu 2014-02-24 patikrinimo aktu Nr.LDIPA-20-00023; 3) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013-12-12 statytojui AB „Kauno energija“ išduotą statybos leidimą Nr.LNS-21-131212-01061 vykdyti šilumos tiekimo tinklų nuo biokuro katilinės Kaune, Biruliškių g.6A, iki projektuojamos prisijungimo vietos prie 1 T magistralės rekonstravimo ir naujos statybos darbus; 4) įpareigoti statytoją AB „Kauno energija“ solidariai kaltų asmenų – atsakovų AB „Kauno energija“, UAB „Okseta“, UAB „Energetikos linijos“, UAB „Axis Technologies“, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Oneks Invest“ lėšomis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo byloje priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti (nugriauti) statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu pastatytus inžinerinius statinius – šilumos tinklus su susijusiomis konstrukcijomis (jų dalis), kurie patenka į ieškovo nuosavybės teise valdomų inžinerinių statinių ir tinklų apsaugos zoną (nurodytus 1-ame ieškinio reikalavime), ir atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, t.y. pašalinti visų statybos darbų, kurie atlikti ginčijamo statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu ir/arba prieštaraujant teisės aktų reikalavimams, rezultatą. Tuo atveju, jeigu statytojas AB „Kauno energija“ per 3 mėnesius nuo byloje priimto sprendimo įsiteisėjimo dienos neatkuria iki teisės pažeidimo buvusios padėties, t.y. nepašalina visų statybos darbų, kurie atlikti ginčijamo statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu, rezultato, suteikti teisę ieškovui solidariai kaltų asmenų – atsakovų AB „Kauno energija“, UAB „Okseta“, UAB „Energetikos linijos“, UAB „Axis Technologies“, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Oneks Invest“ lėšomis išmontuoti (nugriauti) statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu pastatytus inžinerinius statinius – šilumos tinklus su susijusiomis konstrukcijomis (jų dalis), kurie patenka į ieškovo nuosavybės teise valdomų inžinerinių statinių ir tinklų apsaugos zoną (nurodytus 1-ame ieškinio reikalavime), ir atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, t.y. pašalinti visų statybos darbų, kurie atlikti ginčijamo statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu ir/arba prieštaraujant teisės aktų rekalavimams, rezultatą; 5) priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovų AB „Kauno energija“, UAB „Okseta“, UAB „Energetikos linijos“, UAB „Axis Technologies“, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Oneks Invest“ ieškovo patirtų 69.680,62 Lt nuostolių atlyginimą; 6) tuo atveju, jeigu bylą nagrinėjantis teismas nustatytų, jog yra praleistas terminas ginčyti statybos leidimo Nr.LNS-21-131212-01061 galiojimą, ieškovas prašo atnaujinti praleistą terminą, o termino praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis; 7) priteisti ieškovo naudai solidariai iš visų atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (10t. b.l.55-100).

32014-10-09 elektroniniu paštu, o 2014-10-10 paštu teisme gautas ieškovo atstovo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje Nr.2-7515-528/2014 ir 2014-09-26 šalių sudaryta taikos sutartis, kurią prašoma tvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą Nr.2-7515-528/2014 nutraukti bei panaikinti 2014-04-01 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-7515-528/2014 taikytas laikinąsias apsaugos priemones (12t. b.l.5-24).

4Prašymas tenkintinas.

5Šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas, kadangi imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 2 str., 42 str. 1,2d., 140 str. 3d.). Šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, todėl 2014-09-26 šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla Nr.2-7515-528/2014 nutrauktina (CPK 293 str. 5p.). Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – šalims žinomos /taikos sutarties 15 punktas/ (CPK 294 str. 2d., 12t. b.l.13,23).

6Paduodamas ieškinį ieškovas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sumokėjo bendroje sumoje 2.667,-Lt (1234+1433=2667) žyminį mokestį (mokėjimo nurodymai 2014-03-20 Nr.1333565 ir 2014-08-19 Nr.134104). Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75% sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 2000,-Lt /2667x75%=2000,25/ (CPK 87 str. 2d., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4d.; 2t. b.l.186; 10t. b.l.205.).

7Šalių susitarimu /taikos sutarties 14 punktas/ išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei įsipareigojo atlyginti lygiomis dalimis atsakovas UAB „Oneks Invest“ ir ieškovas UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“, todėl iš kiekvienos jų valstybei priteistina po 182,23 Lt (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3p., 94, 96 str.; 1-4,7-11t. b.l.2).

8Šalių prašymui civilinėje byloje Nr.2-7515-528/2014 2014-04-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 149 str. 1d., 3t. b.l.53-57).

9Kadangi šalys prašo teismo panaikinti šioje civilinėje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o ieškovas atsisako nuo prašymo paskirti AB „Kauno energija“, UAB „Okseta“, UAB „Oneks Invest“, UAB „Axis technologies“ baudą už laikinųjų apsaugos priemonių nesilaikymą (prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo antras punktas, taikos sutarties 9 ir 18 punktai) tai apie šiuos prašymus informuotinas šalių skundus nagrinėjantis Kauno apygardos teismas (12t. b.l.12,13,22,23).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 42, 87 str., 140 str. 3d., 149 str. 1d., 290-294 str.,

Nutarė

11I.

12Patvirtinti ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491, buveinė Kaune, Taikos pr.147,) ir atsakovų UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686, buveinė Vilniuje, Pylimo g.11-4), UAB „Axis Technologies“ (įmonės kodas 135110361, buveinė Kaune, Kulautuvos g.45A,), UAB „Okseta“ (įmonės kodas 161410513, buveinė Kėdainiuose, Žibuoklių g.22), UAB „Energetikos linijos“ (įmonės kodas 135906643, buveinė Kaune, A.Strazdo g.22), AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl.84), Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867, buveinė Kaune Laisvės al.96), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (įstaigos kodas 288600210, buveinė Vilniuje, A.Vienuolio g.8) 2014-09-26 sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

131.

14Ieškovas ir atsakovai susitaria šia taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą ir nutraukti civilinę bylą Nr.2-7515-528/2014, pagal ieškovo ieškinį dėl 2013-12-12 statybą leidžiančio dokumento Nr.LNS-21-131212-01061 (toliau ir leidimas) teisėtumo, atitinkamų darbų atlikimo pripažinimo neteisėtais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-03-07 sprendimo Nr.(15.38)-2D-3773 „Dėl UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ 2014-01-16 prašymo ir 2014-02-12 skundo panaikinimo, neteisėtos statybos padarinių pašalinimo ir 69.680,62 Lt priteisimo ieškovo naudai (taip kaip išdėstyta taikos sutarties preambulės B dalyje, kurioje nurodyti patikslinto ieškinio reikalavimai).

152.

16Siekdamos taikos sutarties tikslų, šalys patvirtina, kad iki šios taikos sutarties pasirašymo dienos yra susitarusios užbaigti bylą ir laikytis žemiau nurodytų įsipareigojimų.

173.

18Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) įsipareigoja netrukdyti ir nedaryti įtakos statybos darbų ar kitos veiklos, įskaitant bet neapsiribojant privalomųjų paleidimo – derinimo darbų, bandymų, matavimų atlikimo ir kitos veiklos siekiant užbaigti leidime nurodytas statybas ir vykdyti šilumos energijos gamybą katilinėje (biokuro katilinė Kaune, Biruliškių g.6A), o AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“ (įmonės kodas 161410513), UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686), UAB „Axis technologies“ (įmonės kodas 135110361), UAB „Energetikos linijos“ (įmonės kodas 135906643) įsipareigoja nesukelti žalos ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) nuosavybės ir/ar nuomos teise valdomam turtui bei tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus taikos sutartyje.

194.

20Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491), AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“ (įmonės kodas 161410513), UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686), UAB „Axis technologies“ (įmonės kodas 135110361), UAB „Energetikos linijos“ (įmonės kodas 135906643), Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188764867) patvirtina, kad 2013-12-12 AB „Kauno energija“ išduoto leidimo rekonstruoti statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr.LNS-21-131212-01061 sprendiniai, susiję su šilumos tiekimo tinklų nuo biokuro katilinės ( - ), iki projektuojamos prisijungimo vietos prie 1 T magistralės rekonstravimo ir naujos statybos darbais, yra galiojantys ir nebus keičiami ar reikalaujami pakeisti.

215.

22Atsakovai AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“ (įmonės kodas 161410513), UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686), UAB „Axis technologies“ (įmonės kodas 135110361), UAB „Energetikos linijos“ (įmonės kodas 135906643) įsipareigoja, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, užbaigti statybos/rekonstrukcijos darbus kertant privažiuojamąjį geležinkelio kelią Nr.11 bei ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) valdomus inžinierinius tinklus, vadovaujantis 2013-12-12 statybą leidžiančiu dokumentu Nr.LNS-21-131212-01061, o ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) įsipareigoja nekelti pretenzijų dėl šių statybos darbų. Taip pat atsakovai (išskyrus Kauno miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos) įsipareigoja užbaigti statybos darbus, valdyti ir naudoti leidimo pagrindu statomus ir/ar rekonstruojamus šilumos tinklus taip, kad nebūtų pažeidžiami ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) interesai, sukeliamas neigiamas poveikis ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) turtui.

236.

24UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) įsipareigoja savo sąskaita užbaigti statybos darbus pagal leidimą ir teisės aktus taip, kad užtikrinti privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 saugų naudojimą, taip pat savo sąskaita atlikti kitus veiksmus, kurių gali pareikalauti valstybinės institucijos ir/ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 atidarymui (leidimui eksploatacijai) (jeigu būtų tokių reikalavimų). UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) įsipareigoja bendradarbiauti su ieškovu UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) bei atlikti šiame punkte numatytus veiksmus (jeigu bus būtina), siekiant gauti valstybės institucijų ir/ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ leidimą pradėti eksploatuoti (atidaryti) privažiuojamąjį geležinkelio kelią Nr.11 leidimo pagrindu pastatytų tinklų zonoje.

257.

26UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) 10 (dešimt) metų nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos įsipareigoja savo sąskaita šalinti ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) inžinierinių tinklų, privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 (įskaitant privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 sankasą) defektus, trūkumus (pažeidimus) ar kitus avarijos padarinius minėtų inžinierinių tinklų ir privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 teritorijoje (po 3 (tris) metrus nuo geležinkelio kelio ašies) (įskaitant sankasą) ir 5 metrus nuo ieškovo inžinerinių tinklų ašies), jeigu tokie defektai, trūkumai (pažeidimai) ar avarija atsiras dėl atsakovų (išskyrus Kauno miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos) 2013-12-12 statybą leidžiančio dokumento Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu pastatytų ir/ar rekonstruotų šilumos tinklų ir jų statybos, taip pat atlyginti dėl to kilusius nuostolius ieškovui UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491), jeigu tokių bus nustatyta.

277.1.

28Tuo atveju, jeigu ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) taikos sutarties 7 punkte nurodytu laikotarpiu perleidžia privažiuojamąjį geležinkelio kelią Nr.11 ir/ar minėtame punkte nurodytų tinklų nuosavybės teisę kitam subjektui, taikos sutarties 7 punkte numatyti UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) įsipareigojimai galioja privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 ir tinklų savininko atžvilgiu taikos sutartyje numatytomis sąlygomis.

298.

30Šalys įsipareigoja nereikalauti žalos (nuostolių), kurie atsirado ar gali atsirasti dėl bylos iškėlimo ir/ar byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (įskaitant Kauno apylinkės teismo 2014-03-06 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 2014-04-01 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių byloje).

319.

32Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) atsisako nuo savo prašymo paskirti AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“ (įmonės kodas 161410513), UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686), UAB „Axis technologies“ (įmonės kodas 135110361) baudą už laikinųjų apsaugos priemonių nesilaikymą, pateikdamas atitinkamą prašymą (pareiškimą) teismui ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo taikos sutarties įsigaliojimo.

3310.

34AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“ (įmonės kodas 161410513), UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) sutinka, kad ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, privalomų suderinimų, leidimų, sutikimų gavimą, jei tokie bus reikalingi gauti) projektuotų ir vykdytų privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 pritaikymo europinės geležinkelio vėžės įrengimo, kelio rekonstrukcijos ar naujos statybos darbus bei įsipareigoja neriboti, netrukdyti ir kitaip nevaržyti ieškovui UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) atlikti privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.11 pritaikymo europinės geležinkelio vėžės projektavimo, įrengimo, kelio rekonstrukcijos ar naujos statybos darbams, atliekamiems teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat kitų ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) teisės aktų nustatyta tvarka ateityje atliekamų ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) inžinerinių tinklų (kurie kertasi su naujai pastatytais ar rekonstruotais, pagal leidimą, šilumos tinklais ir įrenginiais ar su jais kitaip ribojasi) rekonstrukcijai ir/ar naujai statybai teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, jog šio punkto nuostatos bei šalių įsipareigojimai inter alia turi būti aiškinami taip, jog ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) teisėti interesai negali būti suvaržyti labiau ir/ar ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) negali atsidurti blogesnėje padėtyje, nei situacijai buvusiai iki statybos darbų pagal leidimą atlikimo (t.y. situacijai, jeigu statybos darbai pagal leidimą nebūtų buvę vykdomi).

3511.

36Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) atsisako byloje pareikštų reikalavimų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (įstaigos kodas 288600210) atžvilgiu dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-03-07 sprendimo Nr.(15.38)-2D-3773 „Dėl UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ kartu su sudėtine dalimi esančiu 2014-02-24 patikrinimo aktu Nr.LDIPA-20-140224-00023 panaikinimo.

3712.

38Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) atsisako byloje pareikštų reikalavimų Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) atžvilgiu dėl 2013-12-12 statybą leidžiančio dokumento Nr.LNS-21-131212-01061 pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, įpareigojimo pašalinti 2013-12-12 statybą leidžiančio dokumento Nr.LNS-21-131212-01061 pagrindu atliktą statybos darbų rezultatą kaltų asmenų lėšomis, atkuriant buvusią padėtį ir nuostolių atlyginimo.

3913.

40Ieškovas ir kiekvienas atsakovas padengs savo turėtas bylinėjimosi ir kitas teisines išlaidas. Tuo atveju, jeigu tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje pareikš reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, šalys susitaria, jog šias išlaidas atlygins UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686). Tuo atveju, jeigu tretieji asmenys UAB „Energijos sistemų servisas“, AB „Lietuvos draudimas“ pareikš reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, šalys susitaria, jog šias išlaidas atlygins ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491).

4114.

42UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) ir ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) lygiomis dalimis padengs valstybės turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

4315.

44Ieškovas ir atsakovai sudaro šią taikos sutartį laisva valia, visiškai suprasdami jos turinį bei pasekmes. Ieškovui ir atsakovams yra aiškios ir žinomos LR CPK 294 str., CK 6.685 str. nuostatos, kad: bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama; teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

4516.

46Šalys patvirtina, jog taikos sutartį pasirašantys asmenys turi visus reikiamus įgalinimus atstovauti šalis ir pasirašyti taikos sutartį.

4717.

48Taikos sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Kauno apylinkės teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

4918.

50Šalys susitaria, jog ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491) įpareigojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo taikos sutarties pasirašymo dienos (visų šalių parašų gavimo dienos) su prašymu kreiptis į Kauno apylinkės teismą dėl šios taikos sutarties patvirtinimo, bylos nutraukimo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, prašant klausimą spręsti rašytinio proceso tvarka.

5119.

52Taikos sutartis sudaryta 9 (devyniais) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną ieškovui, kiekvienam atsakovui ir teismui.

53II.

54Nutraukti Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr.2-7515-528/2014.

55III.

56Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491, buveinė Kaune, Taikos pr.147, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) sumokėto žyminio mokesčio dalį – 2.000,-Lt (du tūkstančius litų).

57IV.

58Priteisti iš atsakovo UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686, buveinė Vilniuje, Pylimo g.11-4) 182,23 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt du litus 23 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ) „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

59V.

60Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491, buveinė Kaune, Taikos pr.147, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) 182,23 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt du litus 23 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.( - ) „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

61VI.

62Panaikinti 2014-04-01 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-7515-528/2014 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo pakeistos 2014-03-06 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-7515-528/2014 taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir taikytos šios laikinosios apsaugos priemonės: 1. uždraudimas atsakovams UAB „Okseta“, UAB „Oneks lnvest“, AB „Kauno energija“ bei 2013-12-12 Statybos leidime Nr.LNS-21-131212-01061 nurodytiems statytojams (ar teisių perėmėjams) ar jų užsakymu statybos darbus atliekantiems rangovams vykdyti bet kokius statybos darbus pagal išduotą 2013-12-12 Statybos leidimą Nr.LNS-21-131212-01061, susijusius su tiesioginiu fiziniu poveikiu ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ turtui ir šio turto apsaugos zonose: 1.1. geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr.11 (unikalus Nr.4400-2132-8350) ir jo apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086399.07/501373.42, 6086400.35/501384.01, 6086393.92/501382.47, 6086392.64/501371.89; 1.2. vandentiekio tinklų (gamybinio priešgaisrinio vandentiekio) ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086416.29/501377.54, 6086419.13/501381.38, 6086423.43/501401.26, 6086413.16/501401.18, 6086408.24/501378.37, 6086410.35/501376.12; 1.3. vandentiekio tinklų ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086755.88/501353.93, 6086755.25/501365.35, 6086744.99/501369.79, 6086745.68/501357.36, 6086753.65/501353.90; 1.4. lietaus nuotekų ir buitinių nuotekų tinklų ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086973.94/501275.51, 6086973.74/501278.73, 6086963.17/501287.82, 6086963.34/501284.89, 6086952.09/501284.20, 6086951.87/501278.16, 6086962.37/501270.48, 6086964.73/501274.95; 1.5. lietaus nuotekų tinklų ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086868.86/501292.54, 6086867.81/501303.58, 6086857.46/501306.68, 6086858.45/501296.31; 1.6. vandentiekio tinklų ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086672.02/501401.92, 6086643.86/501414.13, 6086644.62/501409.86, 6086648.74/501407.90, 6086656.74/501407.95, 6086656.50/501401.79, 6086643.95/501401.78,6086666.77/501391.85; 1.7. lietaus nuotekų tinklų ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086628.84/501348.24, 6086633.28/501357.86, 6086622.73/501358.87, 6086618.29/501349.25; 1.8. vandentiekio tinklų ir jų apsaugos zonoje, kurios ribų posūkio taškai UAB „Geosfera“ 2014 m. kovo mėn. inžinierinių tinklų apsaugos zonų brėžinyje pažymėti koordinatėmis: 6086532.44/501401.51, 6086506.89/501401.45, 6086487.02/501391/40, 6086513.27/501391.46; 2. uždraudimas atsakovams UAB „Okseta“, UAB „Oneks Invest“, AB „Kauno energija“ vykdyti bet kokius veiksmus, susijusius su statinių, pastatytų pagal 2013-12-12 Statybos leidimą Nr.LNS-21-131212-01061, pripažinimu tinkamais naudoti; 3. uždraudimas atsakovui Kauno miesto savivaldybei dalyvauti statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūrose bei pasirašyti pripažinimo statinių tinkamais naudoti aktą dėl statinių, statomų pagal 2013-12-12 Statybos leidimą Nr.LNS-21-131212-01061.

63VII.

64Informuoti šalių skundus nagrinėjantį Kauno apygardos teismą apie šalių prašymus dėl šioje civilinėje byloje taikų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ atsisakymą nuo prašymo paskirti AB „Kauno energija“, UAB „Okseta“, UAB „Oneks Invest“, UAB „Axis technologies“ baudą už laikinųjų apsaugos priemonių nesilaikymą.

65VIII.

66Nutarties kopiją siųsti šalims ir tretiesiems asmenims, turintiems atstovus – per juos: ieškovui per atstovą advokatą Joną Sakalauską, atsakovams UAB „Okseta“, UAB „Axis Technologies“ ir UAB „Oneks Invest“ per atstovą advokatą Jovitą Elzbergą, atsakovui AB „Kauno energija“ per atstovą advokatą Sigitą Groblį.

67Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtais atsakovų... 3. 2014-10-09 elektroniniu paštu, o 2014-10-10 paštu teisme gautas ieškovo... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties... 6. Paduodamas ieškinį ieškovas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 7. Šalių susitarimu /taikos sutarties 14 punktas/ išlaidas, susijusias su... 8. Šalių prašymui civilinėje byloje Nr.2-7515-528/2014 2014-04-01 nutartimi... 9. Kadangi šalys prašo teismo panaikinti šioje civilinėje byloje taikytas... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 42, 87 str., 140 str.... 11. I.... 12. Patvirtinti ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas... 13. 1.... 14. Ieškovas ir atsakovai susitaria šia taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis... 15. 2.... 16. Siekdamos taikos sutarties tikslų, šalys patvirtina, kad iki šios taikos... 17. 3.... 18. Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491)... 19. 4.... 20. Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491),... 21. 5.... 22. Atsakovai AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“... 23. 6.... 24. UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) įsipareigoja savo sąskaita... 25. 7.... 26. UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) 10 (dešimt) metų nuo šios... 27. 7.1.... 28. Tuo atveju, jeigu ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės... 29. 8.... 30. Šalys įsipareigoja nereikalauti žalos (nuostolių), kurie atsirado ar gali... 31. 9.... 32. Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491)... 33. 10.... 34. AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), UAB „Okseta“ (įmonės... 35. 11.... 36. Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491)... 37. 12.... 38. Ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės kodas 110884491)... 39. 13.... 40. Ieškovas ir kiekvienas atsakovas padengs savo turėtas bylinėjimosi ir kitas... 41. 14.... 42. UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686) ir ieškovas UAB „Kauno... 43. 15.... 44. Ieškovas ir atsakovai sudaro šią taikos sutartį laisva valia, visiškai... 45. 16.... 46. Šalys patvirtina, jog taikos sutartį pasirašantys asmenys turi visus... 47. 17.... 48. Taikos sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Kauno apylinkės teismo... 49. 18.... 50. Šalys susitaria, jog ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“... 51. 19.... 52. Taikos sutartis sudaryta 9 (devyniais) egzemplioriais lietuvių kalba, po... 53. II.... 54. Nutraukti Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr.2-7515-528/2014.... 55. III.... 56. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 57. IV.... 58. Priteisti iš atsakovo UAB „Oneks Invest“ (įmonės kodas 302929686,... 59. V.... 60. Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (įmonės... 61. VI.... 62. Panaikinti 2014-04-01 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje... 63. VII.... 64. Informuoti šalių skundus nagrinėjantį Kauno apygardos teismą apie šalių... 65. VIII.... 66. Nutarties kopiją siųsti šalims ir tretiesiems asmenims, turintiems atstovus... 67. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...