Byla A2.11.-227-540/2014
Dėl R. D. policijai pasakė, kad jis vairavo automobilį, o ne R. S., gerai nežino. Galbūt todėl, kad R. D. žinojo, jog R. S. turi lygtinumą, todėl nenorėjo jam pakenkti. Pats R. D. neprašė prisiimti kaltės. Kai atvažiavo policijos pareigūnai, jie pradėjo rėkauti, į ką R. S. replikavo, todėl jam buvo uždėti antrankiai ir jis buvo pristatytas į policijos komisariatą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai Jasėnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) LR pilietis, registruotas darbo biržoje, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str.

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismo 2013m. spalio 23d. nutarimu R. S. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. buvo iškelta administracinio teisės pažeidimo byla už tai, kad jis 2013m. rugsėjo 18d. apie 8.49 val., Kauno miesto apylinkės teisme, adresu Kęstučio g.29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-7000-919/2013 apie tai, kad 2013m. rugsėjo 7d., apie 22.50 val., Marvelės g., Kaune, automobilį Renault „Espace“, valst. Nr. ( - ) vairavo R. S., o ne R. D., kuris tik sėdėjo automobilyje.

3R. S. teismo posėdžio metu savo kaltės nepripažino ir parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7d. R. D. priklausantį automobilį vairavo ir su juo eismo įvykį padarė R. S.. Kiek jam žinoma, kitas asmuo paskambino E. K. ir pasakė, kad R. S. padarė avariją. R. S. paskambino draugui D. V., kad šis atvažiuotų jį ištraukti. Tada po kiek laiko E. K. atvažiavo kartu su R. D.. Netrukus atvažiavo policija. Kodėl R. D. policijai pasakė, kad jis vairavo automobilį, o ne R. S., gerai nežino. Galbūt todėl, kad R. D. žinojo, jog R. S. turi lygtinumą, todėl nenorėjo jam pakenkti. Pats R. D. neprašė prisiimti kaltės. Kai atvažiavo policijos pareigūnai, jie pradėjo rėkauti, į ką R. S. replikavo, todėl jam buvo uždėti antrankiai ir jis buvo pristatytas į policijos komisariatą.

4Liudytojas R. D. parodė, kad 2013 m. spalio 23d. nutarimu buvo nubaustas už tai, kad jis 2013 m. rugsėjo 7d., būdamas neblaivus, vairavo automobilį. Nutarimo neskundė, nes neturėjo pinigų advokatui. Iš tikro 2013 m. rugsėjo 7d. jis automobilio nevairavo ir eismo įvykio nepadarė, o jį padarė R. S.. R. S. jo prašė nuvežti nusipirkti cigarečių, tačiau R. D. nesutiko, nes buvo neblaivus ir savo automobilį paskolino R. S., kad jis pats nuvažiuotų. Po kiek laiko jam paskambino ir pasakė, kad įvyko avarija. Tada R. D. paskambino E. K.. Tada E. K. atvažiavo ir paėmė R. D. bei abu nuvažiavo į įvykio vietą, kur pamatė, kad mašina sudaužyta, atsitrenkusi į bordiūrą ir į medį. Tada R. D. automobilyje pradėjo ieškoti dokumentų ir tuo metu atvažiavo policija. Beieškant dokumentų pareigūnas priėjo prie R. D. ir paklausė, ką jis veikia. Tada pareigūnas liepė lipti iš mašinos. Išlipęs pamatė, kad R. S. uždėti antrankiai ir jis sodinamas į policijos tarnybinį automobilį. R. D. paklausus, kodėl pareigūnai taip elgiasi, pareigūnai antrankius uždėjo ir jam bei įsodino į policijos automobilį. Policijoje paklausė kas vairavo automobilį. Kadangi R. D. žinojo, kad R. S. turi lygtinumą, todėl nenorėdamas jam pakenkti, pasakė, kad jis, t.y. R. D. vairavo automobilį, nors to R. S. jo nebuvo prašęs.

5Liudytojas E. K. parodė, kad 2013 m. rugsėjo mėn. 7d. vakare jam paskambino R. D. ir paprašė pavežti, sakė, kad draugui atsitiko nelaimė. Jis nuvežė R. D. į Bublių g., kur rado R. S. už automobilio vairo. Automobilis buvo apgadintas, sulūžę ratai. Kiek pabuvęs, E. K. išvažiavo. Jis išvažiavo iki atvykstant policijai.

6Liudytojas D. V. parodė, kad vakare, tikslios datos neprisimena, bet galėjo būti 2013 m. rugsėjo mėn., jam paskambino R. S. ir paprašė atvažiuoti bei ištraukti jį iš griovio. Nuvažiavęs pamatė, kad automobilis atsitrenkęs į medį, automobilio padangos nuleisto bei automobilis sudaužytas, todėl nieko negalėdamas padėti, išvažiavo.

7Liudytojas L. M. parodė, kad jis, sužinojęs, jog netoli jo namų įvyko avarija, su dviračiu nuvažiavo iki įvykio vietos. Ten rado R. D. ir E. K.. R. S. jau buvo policijos automobilyje. Kas vairavo automobilį, nežino.

8Liudytoja A. A. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7d. vakare gavus pranešimą apie eismo įvykį, buvo nuvykta nurodytu adresu. Ten buvo prisirinkę žmonių. Vienas vyriškis kažko ieškojo automobilyje, kaip vėliau nustatyta- tai buvo R. D.. Paklausus ką jis veikia automobilyje, pasakė, kad ieško dokumentų. Su juo bendrauti buvo sunku, nes jis buvo neblaivus. Vyriškis sakė, jog kas vairavo automobilį nežino, tačiau netrukus pasakė, kad jis vairavo automobilį. Jam joks spaudimas daromas nebuvo. Tai paaiškino savo noru. Tuo metu apie jokį kitą asmenį R. D. nekalbėjo.

9Iš byloje Nr. A2.6.-7000-919/2013 esančio administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad R. D. jis buvo surašytas už galimai administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3d., 1241 str.7d. padarymą (b. l. 1-2).

10R. D. savo rašytiniame paaiškinime nurodė, kad jis važiavo automobiliu Renault Espace link degalinės nusipirkti cigarečių, o iš priekio atvažiavus automobiliui su įjungtomis tolimosiomis šviesomis, kurios apakino R. D., jis nesuvaldė automobilio ir atsitrenkė į medį. Automobilį vairavo išgėręs alaus ir dėl to nuoširdžiai gailisi. ( b. l. 6)

11Iš bylos Nr. A2.6.-7000-919/2013 matyti, kad 2013 m. spalio 23 d. Kauno apylinkės teismo nutarimu ( b. l. 27-29) R. D. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 1 d., 123 str. 5 d., 126 str. 1 d. už tai, kad 2013m. rugsėjo 7d. apie 22.50 val., Marvelės g., Kaune, būdamas neblaivus (jam nustatytas lengvas 1,42‰ ±5% girtumo laipsnis), vairavo transporto priemonę – automobilį Renault „Espace“, valst. Nr. ( - ) nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį, taip pat transporto priemonė neapdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, neatlikta valstybinė techninė apžiūra. Minėto nutarimo R. D. neskundė ir jis yra įsiteisėjęs. Iš minėto nutarimo matyti, kad teismas atmetė liudytojo R. S. parodymus, jog eismo įvykio metu jis, o ne R. D. vairavo automobilį, kaip melagingus ir aiškiai prieštaraujančius kitų surinktų įrodymų visumai.

12Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato, kad melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

13Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

14Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-7000-919/2013 duomenų, R. D. ir R. S. yra kaimynai, R. S. neturi vairuotojo pažymėjimo. Iš administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-7000-919/2013 esančio teismo posėdžio protokolo (b. l. 17) matyti, kad teismo posėdžio metu liudytojas R. S. patvirtino, kad 2013 m. rugsėjo 7 d. jis atėjo pas R. D. į svečius, nes norėjo važiuoti iki degalinės rūkyti nusipirkti. R. S. pasiskolino R. D. automobilį bei su juo kartu važiavo R. D.. Važiuojant iš priekio atvažinėjo mašina, kuri apakino ir R. S. trenkėsi į medį. Po to R. S. paskambino trims draugams, kurie atvažiavo į įvykio vietą. R. D. prisiėmė kaltę ant savęs, nes žinojo, kad R. D. turi lygtinumą. R. S. vairuotojo pažymėjimo neturi. Tuo metu teismo posėdžio metu analogiškus parodymus davė ir R. D.. Nagrinėjant bylą dėl R. S. melagingų parodymų davimo teisme R. S. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7d. R. D. priklausantį automobilį vairavo ir su juo eismo įvykį padarė R. S. ir R. D. kartu su juo nebuvo, o jį į įvykio vietą vėliau atvežė E. K.. Teismo posėdžio metu R. D. patvirtino R. S. nurodytas aplinkybes, jog jis tik paskolino automobilį R. S., tačiau su juo kartu nevažiavo. Teismo posėdžio metu R. S. paaiškino, kad kitas asmuo paskambino E. K. ir pasakė, kad R. S. padarė avariją, o E. K. paskambino R. D., tačiau netrukus paaiškino, kad R. D. paskambino E. K.. Liudytojas E. K. teismo posėdžio metu parodė, kad vakare jam paskambino R. D. ir paprašė pavežti, sakė, kad draugui atsitiko nelaimė. Jis nuvežė R. D. į Bublių g., kur rado R. S., sėdintį už automobilio vairo. Tačiau iš administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-7000-919/2013 esančio 2013m. gruodžio 17d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad tuo metu apklaustas E. K. parodė, kad R. D. jam paskambino ir paprašė nuvežti į Bublių gatvę, kur įvykęs įvykis, o ten nuvažiavus automobilyje nieko nebuvo, o R. S. buvo išlipęs. Iš liudytojo R. D. parodymų matyti, kad jis parodė, jog jis, nuvažiavęs prie savo automobilio, iš karto pradėjo ieškoti dokumentų ir tuo metu atvažiavo policija. Liudytoja A. A. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7d. vakare gavus pranešimą apie eismo įvykį, buvo nuvykta nurodytu adresu. Ten buvo prisirinkę žmonių. Vienas vyriškis kažko ieškojo automobilyje, kaip vėliau nustatyta- tai buvo R. D.. Paklausus ką jis veikia automobilyje, pasakė, kad ieško dokumentų. Su juo bendrauti buvo sunku, nes jis buvo neblaivus. Vyriškis sakė, jog kas vairavo automobilį nežino, tačiau netrukus pasakė, kad jis vairavo automobilį. Jam joks spaudimas daromas nebuvo. Tai paaiškino savo noru. Tuo metu apie jokį kitą asmenį R. D. nekalbėjo. Iš surinktų įrodymų matyti, kad R. S. taip pat buvo pristatytas į policijos komisariatą, tačiau nesant duomenų apie tai, kad R. S. bei R. D. iki to laiko būtų sutarę dėl kaltės už R. S. prisiėmimo, R. S. policijos komisariate nenurodė, kad jis vairavo automobilį. Iš R. D. parodymų sektų, kad jis, nors ir būdamas neblaivus bei atvykus policijos pareigūnams tirti eismo įvykio aplinkybių, neprašomas R. S., o tiesiog pats žinodamas apie R. S. teistumą, kaltę dėl vairavimo prisiėmė ant savęs. Įvertinus aptartus parodymus, matyti, kad liudytojų R. D., E. K. bei administracinėn atsakomybėn traukiamo R. S. parodymai yra prieštaringi, neatitinka vieni kitiems detalėse bei įvertinus nustatytas bylos aplinkybes, daroma išvada, kad tokie R. D. parodymai yra neįtikinantys ir jo kaltės neigimas dėl pažeidimo padarymo buvo tik R. D. siekis išvengti administracinės atsakomybės.

15Įvertinus išdėstytus įrodymus, daroma išvada, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą R. S. atžvilgiu, nebuvo paneigtos administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. Nr. A2.6.-7000-919/2013 nustatytos aplinkybės, todėl yra pilnai įrodyta, jog R. S., apklausiamas liudytoju, viešo teismo posėdžio metu administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje R. D. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 1 d., 123 str. 5 d., 126 str. 1 d. ir būdamas pasirašytinai įspėtas apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. už melagingų parodymų teikimą administracinio teisės pažeidimo byloje, tyčia ir suvokdamas savo veiksmus, pateikė neteisingus duomenis, nurodydamas, kad ne R. D., o R. S. 2013 m. rugsėjo 7d. apie 22.50 val., Marvelės g., Kaune, vairavo automobilį Renault „Espace“, valst. Nr. ( - ) todėl konstatuotina, kad R. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., todėl yra baustinas.

16Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

17Duomenų apie R. S. galiojančias administracines nuobaudas nėra. Jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

18Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis ATPK 30 str., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda - bauda, numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30 str., 302 str., 286 – 288str.,

Nutarė

20R. S., a.k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir nubausti jį 1500,00 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) bauda.

21Paskirta bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 6400, o dokumentas, patvirtinantis baudos sumokėjimą, pristatytas į Kauno apylinkės teismą (Kaunas, Kęstučio g. 29).

22Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 3 d. nustatyta tvarka, kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

23Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti antstoliui (Lietuvos Respublikos ATPK 314 str. 1 d.).

24Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai... 2. Kauno miesto apylinkės teismo 2013m. spalio 23d. nutarimu R. S. pagal Lietuvos... 3. R. S. teismo posėdžio metu savo kaltės nepripažino ir parodė, kad 2013 m.... 4. Liudytojas R. D. parodė, kad 2013 m. spalio 23d. nutarimu buvo nubaustas už... 5. Liudytojas E. K. parodė, kad 2013 m. rugsėjo mėn. 7d. vakare jam paskambino... 6. Liudytojas D. V. parodė, kad vakare, tikslios datos neprisimena, bet galėjo... 7. Liudytojas L. M. parodė, kad jis, sužinojęs, jog netoli jo namų įvyko... 8. Liudytoja A. A. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 7d. vakare gavus pranešimą apie... 9. Iš byloje Nr. A2.6.-7000-919/2013 esančio administracinio teisės pažeidimo... 10. R. D. savo rašytiniame paaiškinime nurodė, kad jis važiavo automobiliu... 11. Iš bylos Nr. A2.6.-7000-919/2013 matyti, kad 2013 m. spalio 23 d. Kauno... 12. Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas... 13. Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK... 14. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr.... 15. Įvertinus išdėstytus įrodymus, daroma išvada, kad nagrinėjant... 16. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į... 17. Duomenų apie R. S. galiojančias administracines nuobaudas nėra. Jo... 18. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis ATPK 30 str.,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30 str., 302 str., 286 –... 20. R. S., a.k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos... 21. Paskirta bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o... 22. Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę,... 23. Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti... 24. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...