Byla 2-90-494/2012
Dėl įpareigojimo nevykdymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Žylienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei V. P., suinteresuoto asmens AB „P.“ atstovui adv. D. S., suinteresuoto asmens UAB „N. F.“ atstovams T. K., adv.pad. Aivarui Žilinskui, teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio R. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims skolininkui AB „P.“, išieškotojui UAB „N. F.“ dėl įpareigojimo nevykdymo,

Nustatė

2Antstolis R. K. kreipėsi su pareiškimu dėl teismo nutarties nevykdymo. Nurodė, kad vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-01-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-273-577/2009 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atsakovo AB „P.“ įpareigojimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos leisti ieškovo UAB „N. F.“ darbuotojams, atstovams ir ieškovo nurodytiems asmenims patekti per atsakovo valdomą teritoriją, esančią ( - ), į ieškovui nuosavybės teise priklausančias mechanines dirbtuves, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate Nr. ( - ), bei netrukdyti ieškovui atlikti pastato sutvirtinimo darbus. Kadangi AB „P.“ nevykdo antstolio patvarkymo Nr. 0055/09/00327, įpareigojančio vykdyti teismo nutartį, antstolis prašo spręsti klausimą dėl sprendimo neįvykdymo.

3Teismo 2009-06-03 nutartimi bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas (b.l. 50-51); bylos nagrinėjimas atnaujintas 2012-04-12 (b.l. 70-71).

42012-09-24 antstolis pateikė teismui prašymą jo pareiškimą dėl teismo sprendimo nevykdymo palikti nenagrinėtą; nurodė, kad AB „P.“ tinkamai vykdo teismo 2009-01-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o UAB „N. F.“ prašyme nurodo tikrovės neatitinkančius duomenis, nuslepia, kad jo prašymai patekti į teritoriją 2010-04-06–2011-12-29 buvo patenkinti. Kadangi nuo pareiškimo teismui surašymo praėjo ilgas laiko tarpas ir paaiškėjo naujų reikšmingų aplinkybių, tikslinga antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo palikti nenagrinėtą (b.l. 104-105).

5Teismo posėdžio metu antstolio atstovė palaikė prašymą palikti pareiškimą nenagrinėtą. Nurodė, kad šiai dienai įpareigojimas yra įvykdytas, todėl antstolis atsiima pareiškimą. Tuo atveju, jei suinteresuoti asmenys nesutiks, antstolis pareiškimo atsisako.

6Suinteresuoto asmens AB „P.“ atstovas su antstolio prašymu sutiko, nurodė, kad nėra kliūčių patekti į teritoriją ir pretenzijų dėl to nėra. Ne kartą buvo sakyta ir rašyta, kad reikia pateikti prašymą faksu ar elektroniniu paštu, nurodant, koks automobilis atvyks. Išankstinis prašymas reikalingas, jei sargas nepažįsta žmonių, prašymas turi būti pateiktas prieš pusvalandį. Kitų įmonių teritorijoje nėra. Informavimas apie atvykimą yra papildoma apsaugos priemonė; leidimų sistema nėra apsunkinimas patekti į teritoriją.

7Suinteresuoto asmens UAB „N. F.“ atstovai su antstolio prašymu pareiškimą palikti nenagrinėtą ar bylą nutraukti nesutiko. Nurodė, kad kliūtys patekti į teritoriją nėra panaikintos. Iki 2008 metų buvo ribojimai patekti į teritoriją, yra ir dabar, iš UAB „N. F.“ reikalauja prašymų dėl patekimo. Teismo nutartyje nurodyta patekti netrukdomai. AB „P.“ teritorijoje yra ambulatorija ir lankytojai patenka laisvai. Prašo skirti baudą, bent du mėnesius pažeidimas buvo. Į teritoriją vadovui patekti leidžiama, tačiau reikia atlikti papildomų veiksmų, rašyti prašymą. Darbuotojai patekti negali.

8Antstolio atsisakymas nuo pareiškimo priimtinas, byla nutrauktina.

9Sprendimo neįvykdymo tęstinumas leidžia antstoliui CPK 771 str. tvarka ne tik su sprendimo nevykdymo aktu kreiptis į teismą iki sprendimas bus realiai įvykdytas (CPK 771 str. 6-7 d.), bet ir atsiimti savo prašymą, prašant palikti jį nenagrinėtą, arba pareiškimo atsisakant, kaip yra ir šiuo atveju – skolininkui pradėjus vykdyti teismo sprendimą.

10CPK 42 str. 2 d. nustato, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio (pareiškimo, prašymo) atsisakymo, jeigu atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

11Iš antstolio pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0055/09/00428 medžiagos matyti, kad antstolis nuo 2009-01-29 vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-01-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (v.b.l. 1). Šia nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismas įpareigojo atsakovą AB „P.“ iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos leisti ieškovo UAB „N. F.“ darbuotojams, atstovams ir ieškovo nurodytiems asmenims patekti per atsakovo valdomą teritoriją, esančią ( - ), į ieškovui nuosavybės teise priklausančias dirbtuves, bei netrukdyti ieškovui atlikti pastato sutvirtinimo darbus.

122009-03-09 antstolio R. K. padėjėjas M. S. surašė Sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo aktą, kuriuo konstatavo, kad skolininkas AB „P.“ teismo nutarties nevykdo, t.y. ieškovo darbuotojams, atstovams ir ieškovo nurodytiems asmenims laisvai patekti į patalpas nėra galimybės, pasak apsaugos darbuotojo J. K., pagal AB „P.“ vidaus taisykles asmuo, norintis patekti į įmonės teritoriją, privalo rašyti prašymą (v.b.l. 12). Antstolis R. K. prašyme teismui bei jo atstovė posėdžio metu nurodė, kad AB „P.“ tinkamai vykdo teismo 2009-01-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių; todėl 2009-03-13 pareiškimą teismui atsiima ir prašo palikti nenagrinėtą, arba, UAB „N. F.“ nesutinkant, atsisako pareiškimo ir prašo bylą nutraukti.

13UAB „N. F.“ nesutinka, kad byla būtų nutraukta.

14Įvertinus dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, bylos medžiagą, nustatyta, kad antstolio pateikti UAB „N. F.“ vadovo T. K. prašymai, adresuoti AB „P.“, dėl patekimo į nuosavas patalpas, taip pat įvažiuojančių automobilių registracijos žurnalo ištrauka patvirtina, jog, pvz., laikotarpiu nuo 2010-04-06 iki 2011-12-29 prašymai buvo patenkinti (b.l. 107-112). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad minėtas 2009-03-03 Aktas dėl sprendimo nevykdymo surašytas patikrinus UAB „N. F.“ direktoriaus 2009-03-02 prašyme antstolio kontorai išdėstytą informaciją, o būtent: kad teismo nutartyje nurodytiems asmenims nėra galimybės laisvai patekti į teritoriją (patalpas) (v.b.l. 9), akte taip pat akcentuota nesant galimybės nurodytiems asmenims laisvai patekti į patalpas, bei kad pagal AB „P.“ vidaus taisykles būtina rašyti prašymą (v.b.l. 12). Tiek rašytiniame prašyme antstoliui (b.l. 114-115), tiek teismo posėdžio metu UAB „N. F.“ iš esmės neteigia, jog apskritai neįleidžiami į teritoriją, o teismo įpareigojimų nevykdymą grindžia tuo, jog AB „P.“ jiems taiko ypatingą režimą, vienašališkai nustatytas vidaus taisykles ir procedūras, todėl nesutinka, kad antstolis atsiimtų pareiškimą. Taip pat mano, jog negalima nutraukti proceso, kadangi ieškovas negalėtų būti tikras, kad ateityje atsakovas laikysis įpareigojimų.

15Teismas pažymi, kad teritorijos, kurioje yra UAB „N. F.“ pastatai, savininkė yra AB „P.“. Byloje nėra pateikta duomenų, kad bendrovės būtų sudariusios dvišalį susitarimą, kuriuo AB „P.“ nereikalautų išankstinių pranešimų dėl patekimo į teritoriją, todėl nėra pagrindo spręsti, kad AB „P.“, kaip teritorijos savininkės, vidaus taisyklėmis pažeidžiami teismo įpareigojimai ir UAB „N. F.“ interesai. Minėta, kad teismo 2009-01-16 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodyta leisti UAB „N. F.“ darbuotojams, atstovams ir ieškovo nurodytiems asmenims patekti į atsakovo valdomą teritoriją. Byloje nustatyta, kad pateikus išankstinį pranešimą dėl patekimo į teritoriją, UAB „N. F.“ darbuotojai į teritoriją įleidžiami, taigi, vidaus taisyklės yra įvykdomos.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, spręstina, kad antstolio atsisakymas nuo pareiškimo neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno teisių bei teisėtų interesų, todėl teismas antstolio atsisakymą nuo pareiškimo priima (LR CPK 140 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 4 p.).

17Taip pat pažymėtina, jog atsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį teismo nustatytas įpareigojimas yra tęstinis, todėl AB „P.“ pažeidus teismo įpareigojimą, antstolio atsisakymas nuo pareiškimo netrukdo surašyti naują aktą dėl teismo įpareigojimo nevykdymo.

18Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., teismas

Nutarė

19Priimti antstolio R. K. atsisakymą nuo pareiškimo ir civilinę bylą Nr. 2-90-494/2012 nutraukti.

20Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Antstolis R. K. kreipėsi su pareiškimu dėl teismo nutarties nevykdymo.... 3. Teismo 2009-06-03 nutartimi bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas (b.l. 50-51);... 4. 2012-09-24 antstolis pateikė teismui prašymą jo pareiškimą dėl teismo... 5. Teismo posėdžio metu antstolio atstovė palaikė prašymą palikti... 6. Suinteresuoto asmens AB „P.“ atstovas su antstolio prašymu sutiko,... 7. Suinteresuoto asmens UAB „N. F.“ atstovai su antstolio prašymu... 8. Antstolio atsisakymas nuo pareiškimo priimtinas, byla nutrauktina.... 9. Sprendimo neįvykdymo tęstinumas leidžia antstoliui CPK 771 str. tvarka ne... 10. CPK 42 str. 2 d. nustato, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio (pareiškimo,... 11. Iš antstolio pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0055/09/00428 medžiagos matyti,... 12. 2009-03-09 antstolio R. K. padėjėjas M. S. surašė Sprendimo,... 13. UAB „N. F.“ nesutinka, kad byla būtų nutraukta.... 14. Įvertinus dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, bylos medžiagą,... 15. Teismas pažymi, kad teritorijos, kurioje yra UAB „N. F.“ pastatai,... 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms, spręstina, kad antstolio atsisakymas nuo... 17. Taip pat pažymėtina, jog atsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį... 18. Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., teismas... 19. Priimti antstolio R. K. atsisakymą nuo pareiškimo ir civilinę bylą Nr.... 20. Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos...