Byla e2-2266-467/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui bankroto administratoriaus VšĮ „Nacionalinis teisės centras“ įgaliotam asmeniui Ž. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Alnesa“ ieškinį atsakovams R. D. ir L. S. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovas BUAB „Alnesa“ 2017-09-06 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams R. D. ir L. S., kuriuo prašo priteisti iš atsakovų solidariai 251 978,10 EUR žalos (nuostolių) atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3580-866/2017 iškėlė bankroto bylą UAB „Alnesa“. Atsakovas R. D. ėjo įmonės direktoriaus pareigas nuo 2014-09-05 iki 2015-06-08, o atsakovė L. S. – nuo 2015-06-08 iki bankroto bylos iškėlimo.

83.

9Paskutiniai ?nansinės atskaitomybės dokumentai, kuriuos Juridinių asmenų registrui pateikė UAB „Alnesa“, buvo už ataskaitinius 2014 metus. Iš 2015 m. balandžio 17 d. balanso matyti, jog įmonė UAB „Alnesa“ turėjo turto iš viso už 251 978,10 EUR (870 030 Lt), tačiau šis įmonės turtas bankroto administratoriui nebuvo ir nėra perduotas iki šiol.

104.

11Kadangi administratoriui perduotuose įmonės ?nansiniuose dokumentuose už?ksuota, kad įmonėje yra konkretus turtas, įvertintas konkrečia pinigų suma, ir nėra dokumentų, patvirtinančių teisėtą šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, tai būtent šį turtą natūra ir privalo perduoti administratoriui juridinio asmens valdymo organai. Nustačius, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusių direktorių kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), bei nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, direktoriai turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės ?nansiniuose dokumentuose (CK 2.87, 6.245-6.249, 6.263 straipsniai, Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnis).

125.

13Atsakovams R. D. ir L. S. apie vykstantį teismo procesą pranešta įstatymo nustatyta tvarka, atsiliepimų į ieškinį atsakovai nepateikė.

146.

15Teismo posėdyje ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašė tenkinti ieškinį, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus ieškovo procesiniuose dokumentuose, papildomai nurodė, kad atsakovė L. S. yra buvusi fiktyvia ieškovo įmonės vadove, nes ji netgi nebuvo rasta jos gyvenamojoje vietoje. Pokalbio su atsakovu R. D. metu jis sakė, kad perdavė dokumentus L. S., bet tai patvirtinančio dokumento neturi, ar perdavė įmonės turtą, nepamena. Šiuo metu ieškovo bankroto byloje yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 6 859,21 EUR sumai ir administravimo išlaidos 9 500 EUR sumai.

16Ieškinys tenkintinas.

177.

18Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d. nutartimi UAB „Alnesa“ iškėlė bankroto bylą (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. eB2-1875-866/2018 (buvęs Nr. eB2-3580-866/2017), bankroto administratoriumi paskyrė VšĮ „Nacionalinis teisės centras“. Bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 6 859,21 EUR sumai (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis).

198.

20Paskutiniai ?nansinės atskaitomybės dokumentai, kuriuos Juridinių asmenų registrui pateikė UAB „Alnesa“, yra už ataskaitinius 2014 metus. Iš 2015 m. balandžio 17 d. balanso, kurį pasirašė direktorius R. D., matyti, kad UAB „Alnesa“ turi turto iš viso už 251 978,10 EUR (870 030 Lt). Administratoriaus teigimu, šis įmonės turtas po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratoriui nebuvo perduotas.

219.

22Iš viešai skelbiamo VĮ Registrų centro LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija ir į bylą pateiktų UAB „Alnesa“ vienintelio akcininko sprendimų (2014-09-05 Nr. 3 ir 2015-06-05) nustatyta, kad UAB „Alnesa“ direktoriumi nuo 2014 m. rugsėjo 5 d. iki 2015 m. birželio 8 d. buvo Latvijos Respublikos pilietis R. D., laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 8 d. iki bankroto bylos iškėlimo – Latvijos Respublikos pilietė L. S.. Paminėti asmenys nurodytuoju laikotarpiu buvo ir UAB „Alnesa“ akcininkais.

2310.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovo – bankrutuojančios bendrovės administratoriaus ieškinys dviem iš penkių UAB „Alnesa“ vadovų yra pareikštas dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, t. y. bankroto administratorius prašo buvusių vadovų atlyginti bendrovei žalą, padarytą neperduodant balanse apskaityto turto bankroto administratoriui po to, kai bendrovei buvo iškelta bankroto byla.

2511.

26CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

2712.

28Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus – LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 6 p. ir 7 d. 1 p.), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nurodyta įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės prieš jos kreditorius už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2913.

30Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; kt.).

3114.

32Neteisėti veiksmai yra atsakovo neteisėtas neveikimas ir pažeidimas pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Be to atsakovo atsakomybės teisinį pagrindą nustato Akcinių bendrovių ir Įmonių bankroto įstatymuose atsakovams, kaip administracijos vadovams, priskirtų pareigų nevykdymas laiku.

3315.

34Taigi atsakovams R. D. ir L. S., kaip buvusiems ieškovo įmonės vadovams, reikalavimas reiškiamas dėl to, kad jie neperdavė administratoriui įmonės turto iš viso už 251 978,10 EUR. Ieškinyje ieškovas teigia, kad R. D., kuris UAB „Alnesa“ direktoriumi buvo nuo 2014 m. rugsėjo 5 d. iki 2015 m. birželio 8 d., ir L. S., kuri UAB „Alnesa“ direktore buvo laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 8 d. iki bankroto bylos iškėlimo, prarado BUAB „Alnesa“ turtą bendrai 251 978,10 EUR sumai, nes nėra pateikta duomenų, kad, keičiantis vadovams, turtas buvo perduotas, ir dėl to nėra aišku, kas nutiko buvusių vadovų atskaitomybėje buvusioms materialinėms vertybėms. Be to teigiama, kad atsakovė L. S. galimai buvo fiktyvi UAB „Alnesa“ vadovė ir įmonės turtas jai galimai nebuvo perduotas.

3516.

36Ieškovo bankroto administratoriaus tvirtinimas, kad visą turtą prarado buvę ieškovo įmonės vadovai, nes nėra pateikta jokių įrodymų apie šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, nagrinėjamoje byloje nepaneigtas, nes atsakovai nepasinaudojo turimomis teisėmis teikti atsikirtimus į ieškinį ir juos pagrindžiančius įrodymus (CPK 142-143 str., 178 str.).

3717.

38Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

3918.

40Nagrinėjamu atveju iš Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. nutarties, kuria UAB „Alnesa“ iškelta bankroto byla (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. eB2-1875-866/2018), matyti, kad bankrutuojančios UAB „Alnesa“ valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartis įsiteisėjo 2017 m. balandžio 3 d. Vadinasi, turtas ir dokumentai administratoriui turėjo būti perduoti iki 2017 m. balandžio 18 d.

4119.

42Taigi paskutinis bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla (UAB „Alnesa“), vadovas – šiuo atveju tai yra atsakovė L. S. privalėjo perduoti bankroto administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir 7 dalies 2 punktą, tačiau to nepadarė, dėl ko konstatuotini jos neteisėti veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015).

4320.

44Nepaisant to, kitas atsakovas R. D. – anksčiau ieškovo įmonei vadovavęs asmuo nagrinėjamu atveju taip pat yra atsakingas už dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratoriui ir ši jo pareiga kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies, taip pat iš specialiųjų Akcinių bendrovių ir Buhalterinės apskaitos įstatymų nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015), kadangi jis netinkamai organizavo įmonės apskaitą ir apskaitos dokumentų bei turto išsaugojimą – bankroto administratoriui nepateikti jokie duomenys apie 2015-04-17 balanse fiksuoto turto judėjimą, jo perdavimą keičiantis vadovams ir pan.

4521.

46Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnį įmonės vadovas veikia bendrovės vardu bei atsako už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, patikėtą turtą, dokumentų tvarkymą bei už kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Atitinkamai šių teisinių pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo, kaip darbuotojo, materialinę atsakomybę. Taigi už ieškovo veiklos organizavimą, finansinę atskaitomybę, bendrovės dokumentų, turto išsaugojimą ir kitų teisės aktuose numatytų pareigų vykdymą yra atsakingi abu atsakovai. Vadinasi, nagrinėjamu atveju abu atsakovai – buvę ieškovo įmonės vadovai atliko neteisėtus veiksmus, pasireiškusius neperdavimu bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų per teismo nustatytą terminą.

4722.

48Nustačius, kad valdymo organų nariai pažeidė fiduciarines ir įstatyme nustatytas pareigas, būtina įvertinti, ar šiais veiksmais buvo padaryta žala; jei buvo, tai kokio dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152-686/2015). Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad žala yra nukentėjusiojo turtiniai ir kitokie praradimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2008; 2008-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008).

4923.

50Ieškovas nurodo, kad pagal 2014 metų ieškovo balansą, sudarytą 2015-04-17 duomenimis, ieškovo įmonės turto balansinė vertė sudarė 251 978,10 EUR (870 030 Lt), todėl prašo nurodytą sumą priteisti solidariai iš abiejų atsakovų. Taigi ieškovas prašo priteisti tiesioginius nuostolius – turtinį praradimą ir jį pagrindžia paskutiniais ?nansinės atskaitomybės dokumentais, kuriuos Juridinių asmenų registrui pateikė UAB „Alnesa“, už ataskaitinius 2014 metus - 2015 m. balandžio 17 d. balansu, kurį pasirašė direktorius R. D.. Kitokių duomenų į bylą nėra pateikta, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad nurodytas turtas įmonėje buvo, bet jo neliko, taip pat nėra to turto ekvivalento, t. y. bendrovei buvo padaryta žala dėl turto, kuris buvo paskutinių bendrovės vadovų žinioje, netekimo (CK 6.249 str. 1 d.). Šiuo atveju atsakovai padarė žalos ieškovui bendrai, todėl atsako solidariai (CK 6.279 str. 1 d.).

5124.

52Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas. Taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

5325.

54Nagrinėjamu atveju, teismui konstatavus neteisėtus atsakovų veiksmus, kurių kiekvienas galėjo būti savarankiška žalos atsiradimo priežastis, ir ieškovui padarytą žalą (nuostolius), priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys preziumuojamas, o atsakovams tenka pareiga paneigti šią prezumpciją (CK 6.6 str. 3 d., 6.279 str. 4 d.).

5526.

56Taigi, nustačius įmonės vadovų neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl paneigti šią prezumpciją, siekdami išvengti atsakomybės, remdamiesi kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovai. Nagrinėjamu atveju, konstatavus neteisėtus buvusių UAB „Alnesa“ vadovų R. D. ir L. S. veiksmus (neteisėtą neveikimą, veikimą), jų kaltė preziumuojama. Atsakovai šios prezumpcijos nepaneigė (CPK 178 str.). Atvirkščiai, byloje nustatyta, kad atsakovai, nebuvo pakankami rūpestingi, atidūs ir apdairūs, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, neatliko savo pareigų, neperduodami administratoriui įmonės turto ir dokumentų, elgėsi nesąžiningai.

5727.

58Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės įrodė ieškinį tinkamais ir pakankamais įrodymais (CPK 178, 185 str.), todėl jis tenkintinas ir ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinas 251 978,10 EUR žalos (nuostolių) atlyginimas.

5928.

60Ieškovas taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, remiantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą – 251 978,10 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2017 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6129.

62Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 3 819,78 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), valstybei priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis – po 1 909,89 EUR iš kiekvieno (CPK 96 str. 1 d.). Iš atsakovų valstybei taip pat priteistina 28,02 EUR vertimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų vertimu iš lietuvių į latvių kalbą. Viso iš kiekvieno atsakovo valstybei priteistina po 1 923,90 EUR bylinėjimosi išlaidų.

63Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

64Ieškinį tenkinti.

65Priteisti ieškovui BUAB „Alnesa“ solidariai iš atsakovų R. D. (asmens kodas 061275-11519) ir L. S. (asmens kodas 211172-12537) 251 978,10 EUR (du šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 10 euro centų) žalos (nuostolių) atlyginimui ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (251 978,10 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme - 2017 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

66Priteisti valstybei iš atsakovų R. D. ir L. S. po 1 923,90 EUR (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt tris eurus 90 euro centų) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų.

67Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovas BUAB „Alnesa“ 2017-09-06 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 2.... 7. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d.... 8. 3.... 9. Paskutiniai ?nansinės atskaitomybės dokumentai, kuriuos Juridinių asmenų... 10. 4.... 11. Kadangi administratoriui perduotuose įmonės ?nansiniuose dokumentuose... 12. 5.... 13. Atsakovams R. D. ir L. S. apie vykstantį teismo procesą pranešta įstatymo... 14. 6.... 15. Teismo posėdyje ieškovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašė... 16. Ieškinys tenkintinas.... 17. 7.... 18. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d. nutartimi... 19. 8.... 20. Paskutiniai ?nansinės atskaitomybės dokumentai, kuriuos Juridinių asmenų... 21. 9.... 22. Iš viešai skelbiamo VĮ Registrų centro LR juridinių asmenų registro... 23. 10.... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovo – bankrutuojančios bendrovės... 25. 11.... 26. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 27. 12.... 28. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam... 29. 13.... 30. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų,... 31. 14.... 32. Neteisėti veiksmai yra atsakovo neteisėtas neveikimas ir pažeidimas pareigos... 33. 15.... 34. Taigi atsakovams R. D. ir L. S., kaip buvusiems ieškovo įmonės vadovams,... 35. 16.... 36. Ieškovo bankroto administratoriaus tvirtinimas, kad visą turtą prarado buvę... 37. 17.... 38. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą,... 39. 18.... 40. Nagrinėjamu atveju iš Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. nutarties,... 41. 19.... 42. Taigi paskutinis bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla (UAB „Alnesa“),... 43. 20.... 44. Nepaisant to, kitas atsakovas R. D. – anksčiau ieškovo įmonei vadovavęs... 45. 21.... 46. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnį įmonės vadovas veikia... 47. 22.... 48. Nustačius, kad valdymo organų nariai pažeidė fiduciarines ir įstatyme... 49. 23.... 50. Ieškovas nurodo, kad pagal 2014 metų ieškovo balansą, sudarytą 2015-04-17... 51. 24.... 52. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 53. 25.... 54. Nagrinėjamu atveju, teismui konstatavus neteisėtus atsakovų veiksmus, kurių... 55. 26.... 56. Taigi, nustačius įmonės vadovų neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos... 57. 27.... 58. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju... 59. 28.... 60. Ieškovas taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas,... 61. 29.... 62. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas... 63. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 64. Ieškinį tenkinti.... 65. Priteisti ieškovui BUAB „Alnesa“ solidariai iš atsakovų R. D. (asmens... 66. Priteisti valstybei iš atsakovų R. D. ir L. S. po 1 923,90 EUR (vieną... 67. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...