Byla 2A-441-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo Teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Jolantos Badaugienės, Laisvės Aleknavičienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių vandenys“ atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui, atsakovo UAB „Mechanika“ atstovui advokatui Petrui Labanauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Mechanika“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-919-251/2010 pagal ieškovo UAB „Šiaulių vandenys“ ieškinį atsakovui UAB „Mechanika“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Šiaulių vandenys“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ 3500,76 Lt skolos, 133,03 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės pagal 2009 m. sausio 1 d. „Lietaus nuotekų tvarkymo“ sutartį Nr. J83395, kuri buvo surašyta ir pateikta atsakovui pasirašyti. Kartu su sutartimis išsiųstame lydraštyje atsakovui buvo nurodyta, kad vieną, atsakovo pasirašytą sutarties egzempliorių, atsakovas per penkias dienas privalo grąžinti ieškovui. Tačiau net pakartotinai paragintas patvirtinti sutartį ir grąžinti ieškovui, atsakovas pasirašyto sutarties egzemplioriaus ieškovui negrąžino. Atsakovui nepareiškus prieštaravimų dėl pateiktos pasirašyti sutarties ir neginčijant atsakovo lietaus nuotekų patekimo į ieškovo eksploatuojamus nuotekų tinklus, atsakovui buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos-faktūros 3500,76 Lt sumai, taip pat paskaičiuoti delspinigiai.

6Atsakovas UAB „Mechanika“ su pareikštu ieškiniu nesutiko.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovui UAB „Šiaulių vandenys“ 3500,76 Lt skolą, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo visos teismo priteistos 3500,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2009-07-24) dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1011,00 Lt bylinėjimosi išlaidas; likusioje dalyje ieškinio netenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Mechanika“ Valstybei 5,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovas UAB „Mechanika“ būtų įsirengęs savo paviršinių nuotekų apskaitą ar savo lėšomis būtų įsirengęs valymo įrengimus, todėl ieškovas UAB „Šiaulių vandenys“ už paviršinio (lietaus) vandens nuotekas, patenkančias iš objekto, esančio Liejyklos g. 1 Šiauliuose, į tiekėjo lietaus nuotekų tinklus, ir naudojimąsi lietaus kanalizacijos tinklais, apskaičiavo vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 306 patvirtintų Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių 98 p. bei 2009 m. sausio 1 d. „Lietaus nuotekų tvarkymo“ sutarties Nr. J83395 3.1 punktu ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras. Konstatavo, kad byloje taip pat nėra įrodymų, jog UAB „Mechanika“, abejodama mokėjimo dokumento teisingumu, būtų pateikusi raštišką pretenziją tinklus prižiūrinčiajai organizacijai. Pažymėjo, kad LR CK 6.72 str. nustatyta, jog susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis, todėl, nesant įrodymų, kad šalys rašytine sutartimi būtų susitarę dėl netesybų mokėjimo, šį ieškinio reikalavimą atmetė.

9Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimo dalį dėl 3500,76 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą- UAB „Šiaulių vandenys“ ieškinį dėl 3500,76 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų priteisimo atmesti.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111.Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi LR CK 6.248 str. l dalimi, nes neesant atsakovo kaltės pagal šią įstatymo normą atsakovui neatsiranda civilinė atsakomybė. Atsakovas nesudarė su ieškovu sutarties, jam nėra pritaikyta administracinė nuobauda, todėl nėra pagrindo preziumuoti atsakovo kaltę.

122. Nurodo, kad ieškovas taip pat nepagrįstai vadovaujasi LR CK 6.251 straipsniu, reglamentuojančiu visišką nuostolių atlyginimą. Šiuo atveju ieškovas pats sau prieštarauja, nes prašo teismo priteisti skolą, o ieškinio dalyką nurodo, kad atsakovas privalo atlyginti visus nuostolius. Ieškovas ieškinyje visiškai nenurodo, iš kur, kokie, kokio dydžio ir kokiu pagrindu atsirado jo reikalaujami priteisti nuostoliai.

133. Nurodo, kad ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra negaliojantis, nes šalys nėra sudariusios lietaus nuotekų tvarkymo sutarties. Pagal Šiaulių miesto paviršinių lietaus nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių 96 punktą ieškovas neturi teisės reikalauti abonentinio mokesčio, nes nėra abonento ir prižiūrinčios organizacijos lietaus nuotekų išleidimo sutarties.

144. Nurodo, kad teismas sprendime nustatė įrodymais nepagrįstą aplinkybę, jog atsakovui yra suteiktos paslaugos, išvalant paviršinius lietaus vandenis, kurie patenka iš atsakovo teritorijos į ieškovo eksploatuojamus valymo įrengimus ir išvalyti vandenys yra pateikiami į miesto tinklus. Byloje nėra duomenų, kad nuotekų paviršiniai vandenys patenka į ieškovo eksploatuojamus valymo įrenginius. Ieškovas tokių įrodymų nepateikė, o teismas negalėjo konstatuoti aplinkybę, kuri byloje nenustatyta (LR CPK 265 str. 1 d.)

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiaulių vandenys“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

16Nurodo, kad atsakovas UAB „Mechanika” 2002-06-27 valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu nuomoja žemės sklypą, esantį Liejyklos g. 1A, Šiauliuose. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 306 yra patvirtintos „Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklės“, kurių 4 ir 6 punktuose numatyta, kad abonentas yra asmuo, kuris iš savo teritorijų paviršines (lietaus) nuotekas išleidžia į paviršinių nuotekų sistemą, o teritorija apibrėžiama kaip fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis žemės sklypas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas UAB „Mechanika” būtų įsirengęs savo paviršinių nuotekų apskaitą ar savo lėšomis būtų įsirengęs valymo įrengimus, todėl ieškovas už paviršinio (lietaus) vandens nuotekas, patenkančias iš objekto, esančio Liejyklos g. 1 Šiauliuose, į tiekėjo lietaus nuotekų tinklus ir naudojimąsi lietaus kanalizacijos tinklais apskaičiavo sumas, vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 306 patvirtintų „Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių“ 98 p. bei 2009 m. sausio 1 d. lietaus nuotekų tvarkymo sutarties Nr. J83395 punktu 3.1 ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras.

17Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys pateikė 2010 m. lapkričio 11 d. jų pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

18Nurodė, kad šalims yra aiškios taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 140 str.

19Šalių prašymas tenkintina: patvirtintina taikos sutartis, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina.

20LR CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos; prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, ir nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Pagal LR CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui.

21Teismui pateiktos taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys supranta bei suvokia taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

22Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. lapkričio 11 d. taikos sutarties turinį bei sąlygas konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo ir minėta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.

23Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina nutartis, kuria patvirtintina minėta šalių taikos sutartis, nurodant nutartyje tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygas; pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir byla nutrauktina.

24Bylos duomenys patvirtina, kad už ieškinį UAB „Šiaulių vandenys“ sumokėjo 109,- Lt žyminio mokesčio (b.l. 17,47), o už apeliacinį skundą UAB ”Šiaulių mechanika” sumokėjo 105,-Lt žyminio mokesčio. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio sumos.

25Bylos duomenys patvirtina, kad šioje byloje yra išleista 14,75 Lt pašto išlaidoms (b.l. 98, 109), todėl iš atsakovo priteistina valstybei 14,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

26Šalys susitarė, kad neatlygina viena kitai bylinėjimosi išlaidų.

27Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

29

 1. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. sprendimą.
 2. Patvirtinti ieškovo UAB “Šiaulių vandenys” (į. k. 144133366, buveinė: Vytauto g. 103 Šiauliai, A/S ( - ), AB “Šiaulių bankas”) ir atsakovo UAB “Mechanika” (į.k. 14434612, buveinė: Liejyklos g. 1A Šiauliai, A/S ( - ), AB “Šiaulių bankas”) 2010 m. lapkričio 11 d. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią ieškovas ir atsakovas susitarė civilinę bylą pagal UAB “Šiaulių vandenys” ieškinį atsakovui UAB “Mechanika” dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo užbaigti taikiai tokiomis sąlygomis:

302.1.

31Atsakovas UAB “Mechanika” pripažįsta 3500,76 Lt skolą ieškovui UAB “Šiaulių vandenys” ir įsipareigoja ją sumokėti iki 2010 m. lapkričio 20 dienos;

  1. Ieškovas UAB “Šiaulių vandenys” atsisako reikalavimo priteisti iš atsakovo 133,03 litus delspinigių ir 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo 3500,76 litų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  2. Ieškovas ir atsakovas atsisako tarpusavio reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų (tame tarpe atstovavimo išlaidų) priteisimo;
  3. Bylos šalys susitaria, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas Valstybei sumoka atsakovas.
 1. Grąžinti ieškovui UAB “Šiaulių vandenys” (į. k. 144133366, buveinė: Vytauto g. 103 Šiauliai, A/S ( - ), AB “Šiaulių bankas”) 75 proc., t.y. 81,75 Lt (aštuoniasdešimt vieną litą ir 75 centus) Valstybei sumokėto žyminio mokesčio.
 2. Grąžinti atsakovui UAB “Mechanika” (į. k. 14434612, buveinė: Liejyklos g. 1A Šiauliai, A/S ( - ), AB “Šiaulių bankas”) 75 proc., t.y. 78,75 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus ir 75 centus) Valstybei sumokėto žyminio mokesčio.
 3. Priteisti iš atsakovo UAB “Mechanika” (į. k. 14434612, buveinė: Liejyklos g. 1A Šiauliai, A/S ( - ), AB “Šiaulių bankas”) Valstybei 14,75 Lt (keturiolika litų 75 ct) išlaidų, sijusių su procesinių dokumentų įteikimu.
 4. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 5. Civilinę bylą nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Šiaulių vandenys“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 5. Nurodė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės pagal 2009 m. sausio 1 d.... 6. Atsakovas UAB „Mechanika“ su pareikštu ieškiniu nesutiko.... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovas UAB „Mechanika“... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo Šiaulių miesto... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1.Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi LR CK 6.248 str. l dalimi, nes... 12. 2. Nurodo, kad ieškovas taip pat nepagrįstai vadovaujasi LR CK 6.251... 13. 3. Nurodo, kad ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra negaliojantis,... 14. 4. Nurodo, kad teismas sprendime nustatė įrodymais nepagrįstą aplinkybę,... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiaulių vandenys“... 16. Nurodo, kad atsakovas UAB „Mechanika” 2002-06-27 valstybinės žemės... 17. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys pateikė 2010 m.... 18. Nurodė, kad šalims yra aiškios taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo... 19. Šalių prašymas tenkintina: patvirtintina taikos sutartis, Šiaulių miesto... 20. LR CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys... 21. Teismui pateiktos taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys supranta bei... 22. Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. lapkričio 11 d.... 23. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad už ieškinį UAB „Šiaulių vandenys“... 25. Bylos duomenys patvirtina, kad šioje byloje yra išleista 14,75 Lt pašto... 26. Šalys susitarė, kad neatlygina viena kitai bylinėjimosi išlaidų.... 27. Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 29.
 1. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m.... 30. 2.1.... 31. Atsakovas UAB “Mechanika” pripažįsta 3500,76 Lt skolą ieškovui UAB...