Byla e2S-1463-253/2015
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų R. G. ir G. G. atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-07-02 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų R. G. ir G. G. ieškinį atsakovui V. G., trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ dėl nuosavybės teisių pripažinimo,

Nustatė

2ieškovai ieškiniu prašė pripažinti, kad ieškovai po savo motinos mirties priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti; pripažinti ieškovų nuosavybės teisę į 2/6 dalis ginčo turto, t. y. buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), su gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (vykdomųjų bylų Nr. 0118/11/00644/2; 0118/11/00643/2 ir 0118/14/00453/2) iš ginčo turto. Nurodė, kad 2015 m. birželio mėnesį atsitiktinai iš elektroninių varžytinių sistemos sužinojo, kad antstolis K. K. yra užvedęs vykdomąsias bylas, kuriose vykdo išieškojimą iš ieškovų tėvo V. G. turto, kurio dalis ieškovams priklauso kaip palikimas po motinos mirties, tačiau dėl kurio priėmimo ieškovai į notarų biurą nesikreipė, palikimą priėmė pradėdami jį faktiškai valdyti, todėl teikia ieškinį teismui. Ieškovams pareiškus ieškinį teismui, turtas, kurį jie priėmė pradėdami faktiškai valdyti, gali būti parduotas iš varžytynių, antstolis nevaržomai galės surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, kas prilyginama nuosavybės teisės perėjimo dokumentui, todėl šiai dienai egzistuoja reali grėsmė, jog ieškovams būsimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar jo įvykdymas būtų apskritai neįmanomas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius išieškojimo vykdymo procese vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00644/2; Nr. 0118/11/00643/2, Nr. 0118/14/00453/2, vykdomose antstolio K. K. kontoroje, ginčo objektas gali būti teisėtai perleistas tretiesiems asmenims, kurių teises gina įstatymas.

3Tauragės rajono apylinkės teismas 2015-07-02 nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nustatė, kad antstolio K. K. kontoroje vykdomas V. G. priklausančio areštuoto turto realizavimas varžytynių būdu. Iš bylos medžiagos nėra galimybės nustatyti, ar yra pagrindas nukreipti išieškojimą tik į konkretų skolininko nurodytą turtą. Teismas vertino, kad pritaikius laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą – būtų nepagrįstai apribotos V. G. kreditorių teisės ir teisėti interesai, tuo pačiu skolininkas įgytų galimybę išvengti prievolės kreditoriams įvykdymo vien tuo formaliu pagrindu, kad ieškovai pateikė ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti, kad po mamos mirties jos palikimą priėmė ieškovai, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti, ir jų nuosavybės teisę į 2/6 ginčo turto. Teismas darė išvadą, kad ieškovų prašymas atmestinas kaip nepagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą šioje proceso stadijoje patvirtinančiais įrodymais.

4Atskiruoju skundu ieškovas R. G. ir G. G. prašo Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-07-02 nutartį panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (vykdomųjų bylų Nr. 0118/11/00644/2; 0118/11/00643/2 ir 0118/14/00453/2) iš ginčo turto. Nurodo, kad nesant akivaizdžių duomenų apie šioje byloje pareikšto ieškinio nepagrįstumą teismas privalėjo analizuoti kitas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, tačiau to nepadarė. Vien tai, kad atsakovo V. G. kreditoriai nėra nurodę, iš kokio turto išieškoti pirmiausia, negali būti pagrindu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad antstolis vykdo išieškojimą iš atsakovui V. G. priklausančio turto, nes 2/6 dalys turto, iš kurio išieškoma viešose varžytynėse, priklauso ieškovams, dėl to jie ir kreipėsi į teismą su ieškiniu šioje byloje. Išieškojimas iš šio turto pažeidžia ieškovų teises ir teisėtus interesus, dėl ko Šilutės rajono apylinkės teismui jie yra pateikę skundą dėl antstolio veiksmų. Teismui šioje byloje atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, egzistuoja reali grėsmė, jog visas ginčo turtas bus realizuotas viešose varžytynėse, dėl ko šioje byloje būsimas galimai ieškovams palankus teismo sprendimas bus neįvykdomas. Ieškovai neprašo sustabdyti vykdymo veiksmus šioje byloje visa apimtimi, todėl, ieškovų nuomone, atsakovas V. G. neišvengtų prievolės savo kreditoriams įvykdymo. Kreipdamiesi į tesimas su ieškiniu ieškovai siekia apginti savo (ne atsakovo) pažeistas teises, ieškovų prašytos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės proporcingos siekiamam tikslui ir atitinka CPK 145 str. reikalavimus bei nepažeis proceso šalių interesų pusiausvyros.

5Atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-07-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad šioje byloje ieškovai neginčija vykdomųjų dokumentų, nei sandorių, kurių pagrindu skola yra priteista iš V. G., todėl laikinosios apsaugos priemonės netaikytos pagrįstai. Išieškojimo veiksmų sustabdymas prieštarautų sprendimo vykdymo instituto paskirčiai, pažeistų išnagrinėtoje civilinėje byloje dalyvavusio UAB „Medicinos bankas“ teises bei įstatymų saugomus interesus, būtų nesuderinamas su teismo sprendimo ar nutarties privalomumo principu. Nurodo, kad ieškovai jau ilgą laiką žino apie UAB „,Medicinos bankas“ reikalavimus ieškovų tėvui V. G., vykdomą V. G. turto išvaržymą (vertinimus, areštą, paskelbtas varžytynes ir pan.). Prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai apribotų V. G. kreditorių teises, nes faktiškai atsakovas (skolininkas) įgytų galimybę toliau išvengti prievolių kreditoriams vykdymo

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Apeliacijos objektą šiuo atveju sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

8Narinėjamu atveju ieškovai kartu su ieškiniu pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00644/2; 0118/11/00643/2 ir 0118/14/00453/2) iš ginčo turto. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d. nuostatomis, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 str. 1 d. 10 p. kaip viena iš galimų laikinųjų apsaugos priemonių numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Tad laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą.

9Prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai nurodė, kad sužinojo, jog antstolio K. K. kontoroje yra pradėta vykdomoji byla, kurioje vykdomas išieškojimas iš ginčo turto atsakovo V. G. kreditiniams įsipareigojimams užtikrinti, o vykdant išieškojimą, ieškovams priklausantis turtas gali būti realizuotas atsakovo kreditiniams įsipareigojimams įvykdyti. Atskirajame skunde apeliantai taip pat teigia, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, jog antstolis vykdo išieškojimą iš atsakovui V. G. priklausančio turto, nes 2/6 dalys turto, iš kurio išieškoma viešose varžytynėse, priklauso ieškovams. Šiuo atveju ieškovų ieškiniu prašoma pripažinti, jog ieškovai po savo motinos mirties priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti bei pripažinti ieškovų nuosavybės teisę į 2/6 dalis ginčo turto. Pažymėtina, kad juridinę reikšmę turintis ( - ) mirusios ieškovų motinos palikimo priėmimo faktas ieškovams šiuo atveju dar nėra nustatytas. Dėl to, remiantis bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad šiuo metu vykdomas V. G. nuosavybės teise įregistruoto areštuoto turto realizavimas varžytynių būdu.

10Apeliantai pažymi, kad ieškiniu siekia apginti savo, o ne atsakovo galimai pažeistas teises. CPK 145 str. 1 d. 10 p. numatyta procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese nėra absoliuti, nes siekiant užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų bei nutarčių ir jais nustatytų (patvirtintų) teisinių santykių stabilumą, įstatymas pirmiausia įtvirtina teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumą (CPK 18 str.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad šiuo atveju ieškovai ieškiniu reiškia reikalavimus dėl nuosavybės teisės pripažinimo tik į dalį (2/6) ginčo turto. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamu atveju išieškojimo veiksmų sustabdymas, tuo pagrindu, kad pareikštas ieškinys dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu fakto nustatymo ir nuosavybės teisės į dalį turto nustatymo, šioje proceso stadijoje iškreiptų ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, neatitiktų sprendimo vykdymo sustabdymo teisinio instituto paskirties bei būtų nesuderinamas su vykdomo teismo sprendimo ar nutarties privalomumo principu (CPK 18 str.).

11Ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį naikinti, dėl to ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

13Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-07-02 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai