Byla 2-10562-889/2012
Dėl nuostolių atlyginimo, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Tomai Norkuvienei, Dovilei Paliokienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Minibank“ ieškinį atsakovei S. Č. dėl nuostolių atlyginimo, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovės 735,20 Lt skolos, 30,48 Lt nuostolių, viso 765,68 Lt, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (28,00 Lt žyminio mokesčio ir 847 Lt procesinių dokumentų rengimo išlaidų). Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei nevykdant vartojimo kredito sutarties, ieškovei padaryta 765,68 Lt nuostolių.

32012-07-11 teismas preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovės 735,20 Lt skolos, 30,48 Lt nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 765,68 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-10 iki sprendimo visiško įvykdymo ir 875 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2012-07-11 nutartimi ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

42012-08-08 teisme buvo gauti atsakovės prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo, kuriuo prašo panaikinti 2012-07-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo preliminarų teismo sprendimą. Nurodo, jog ji dengė skolą, o ne mokėjo netesybas ir nuostolius. Ieškovė prieš kreipdamasi į teismą nesiuntė nei vienos rašytinės pretenzijos dėl įsiskolinimo padengimo, kurioje būtų nurodytas detalus skolos skaičiavimas, tame tarpe ir netesybos. Ieškovė nepateikė jokio atsakymo į jos prašymą pateikti informaciją dėl skolos likučio. Nurodo, kad 1490 Lt sumą sumokėjo esant iškeltai civilinei bylai Alytaus rajono apylinkės teisme. Nėra įrodymų, kad bylinėjimosi išlaidos patirtos šioje byloje, be to, priteisti ieškovei jos sumokėtą PVM mokestį už teisines paslaugas nėra pagrindo.

52012-08-30 ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus ir nurodė, kad su atsakovės prieštaravimais nesutinka, prašo palikti nepakeistą 2012-07-11 preliminarų sprendimą.

6Preliminarus sprendimas keistinas.

7Byloje nustatyta, kad atsakovė 2011-12-06 kreipėsi į UAB „Minibank“ su prašymu suteikti 1500 Lt kreditą, sutiko su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis. UAB „Minibank“ suteikė atsakovei S. Č. kreditą ir 2011-12-06 mokėjimo pavedimu pervedė kreditą į S. Č. nurodytą banko sąskaitą AB „Swedbank“, a/s LT( - ). Atsakovė S. Č. įsipareigojo kredito sumą 1500 Lt bei palūkanas 52 Lt grąžinti ieškovei iki 2011-12-17. Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7 punkte šalys susitarė, kad atsakovės sumokėtos sumos bus įskaitomos tokia eile: 1) nuostoliams padengti, 2) palūkanoms padengti, 3) kreditui ir / ar jo daliai padengti, 4) kitiems mokėjimams pagal kredito sutartį padengti. Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 1.13, 8.1 punktais atsakovei suteikta teisė pratęsti kredito sutarties grąžinimo terminą.

8Negrąžinus skolos nuo 2012-12-18 iki 2011-12-20 už 3 dienas buvo skaičiuojami kredito sutartyje numatyti nuostoliai. Atsakovė 2011-12-12 sumokėjo nustatytą kredito pratęsimo mokestį

952 Lt ir pratęsė kredito grąžinimo terminą 20 dienų laikotarpiui. Taip pat atsakovė sumokėjo 5,25 Lt nuostolių ir 2,75 Lt padengė dalį kredito. Po kredito grąžinimo pratęsimo atsakovė įsipareigojo kredito sumą 1497,25 Lt bei palūkanas 106 Lt grąžinti iki 2012-01-07. Suėjus numatytam terminui skolos negrąžino. Negrąžinus skolos, nuo 2012-01-08 iki 2012-02-20 už 44 dienas buvo skaičiuojami Vartojimo kredito sutartyje numatyti nuostoliai, t.y. 5,30x44-233,20 Lt. Atsakovė 2012-02-20 sumokėjo 150 Lt, tokiu būdu padengė dalį susidariusių nuostolių (233,20-150=83,20Lt). Negražinus skolos, nuo 2012-02-21 iki 2012-02-21 už l dieną buvo skaičiuojami Vartojimo kredito sutartyje numatyti nuostoliai, t.y. 5,30 Lt. 2012-02-21 dienai viso nuostolių buvo 5,30+83,20=88,50 Lt. Atsakovė 2012-02-21 sumokėjo 100 Lt, tokiu būdu padengė visus susidariusius nuostolius (100 Lt-88,50 Lt=11,50 Lt) ir dalį palūkanų (106 Lt -1l,50 Lt=94,50Lt). Negrąžinus skolos nuo 2012-02-22 iki 2012-06-19 už 119 dienų atsakovei buvo skaičiuojami Vartojimo kredito sutartyje nustatyti nuostoliai 5,30x119=630,70 Lt. Atsakovė 2012-06-19 sumokėjo 1000 Lt, tokiu būdu apmokėdama nuostolius (1000 Lt-630,70 Lt=369,30 Lt), palūkanas (369,30 Lt-94,50 Lt=274,80 Lt) ir dalį kredito sumos 274,80 Lt. Negražinus skolos, nuo 2012-06-19 iki 2012-06-20 už l dieną buvo skaičiuojami nuostoliai 4,40 Lt, nes atsakovė 2012-06-19 sumokėjo dalį kredito sumos 274,80 Lt ir todėl sumažėjus grąžintinai kredito daliai sumažėjo ir nuostoliai. Atsakovė 2012-06-20 sumokėjo 490 Lt, tokiu būdu apmokėdama nuostolius 4,40 Lt ir dalį kredito 485,60 Lt. Likusios kredito sumos 736,85 Lt atsakovė negrąžino. Negrąžinus skolos, nuo 2012-06-21 iki 2012-07-02 už 12 dienų buvo skaičiuojami nuostoliai 2,54 Lt už dieną, nes 2012-06-20 atsakovei sumokėjus dalį kredito sumos 485,60 Lt sumažėjo ir grąžintinai kredito daliai skaičiuojami nuostoliai iki 2,54 Lt per dieną, 2,54 Lt x 12=30,48 Lt.

10Ieškovė pateikė duomenis, kad kreditas atsakovei S. Č. buvo suteiktas ne pirmą kartą (b. l. 76-78). Atsakovė žinojo kredito gavimo, nuostolių dydžio bei jų apskaičiavimo, sumokėtų įmokų paskirstymo tvarkos ir kitus aspektus. Aplinkybė, kad ieškovas prieš tai buvo kreipėsi į kitą teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir nurodė ten mažesnes išieškotinas sumas, jokios reikšmės šiai bylai neturi, nes teismo įsakymas neįsiteisėjo ir buvo panaikintas. Ieškovas nurodo, kad atsakovei 2012-01-26 paštu buvo išsiųstas pranešimas apie susidariusią skolą ir prideda tai patvirtinantį raštą (b. l. 81). Įsiskolinimo suma ir visos kitos mokėtinos sumos bei jų kaita yra nurodoma internetiniame puslapyje www.pinigine.lt klientui prisijungus prie paskyros „Mano kreditai“ (b. l. 79-80). Atsakovei turėjo būti aiški mokėtina suma (įskaitant mokėtinų nuostolių sumą) ir ji turėjo galimybes išsiaiškinti mokėtinas sumas. Atsakovė yra sumokėjusi ieškovei iš viso 1740 Lt. Iš grąžintos sumos Vartojimo kredito sutarties 7 punkte nustatyta tvarka pirmiausia buvo padengti susidarę nuostoliai, po to palūkanos bei dalis kredito sumos. Atsakovė likusios 735,20 Lt kredito skolos dalies ir 30,48 Lt nuostolių nepadengė.

11Tarp šalių sudarytos kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.2 str.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę, nes nustatytais terminais ieškovei negrąžino suteikto kredito (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Šalys gali susitarti, kad už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (CK 6.258 str. 1 d.) Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT 2007-10-12 nutartis c.b. 3K-7-304/2007). Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., netesybos yra nemažinamos, kai jos yra sumokėtos (LAT 2007-03-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-85/2007). Ieškovė nurodo, kad atsakovė yra nesumokėjusi 30,48 Lt nuostolių (ir 735,20 Lt negrąžintos kredito sumos) – prašomą priteisti nuostolių sumą pripažinti aiškiai per didelėmis netesybomis nėra pagrindo.

12Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės ieškinio reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 735,20 Lt skola ir 30,48 Lt nuostolių (CK 6.256 str. 2 d.).

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-07-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.).

14Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės 2012-07-11 preliminariu sprendimu priteistos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos - 28 Lt žyminis mokestis ir 847 Lt už procesinių dokumentų paruošimą (CPK 93 str. 1 d.). Už ieškinį, nagrinėtiną dokumentinio proceso tvarka, sumokėtas 28 Lt žyminis mokestis pagrįstai priteistas ieškovui iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas nurodė, kad ieškinį atsakovei S. Č. parengė būtent UAB „Teisinių paslaugų grupė“, kuri teikia ieškovui atlygintinas teisines paslaugas pagal 2009-04-15 sudarytą sutartį, ir ieškovas apmokėjo UAB „Teisinė paslaugų grupė“ 2012-06-05 sąskaitą TPG Nr. ( - ) 847 Lt sumai (700 Lt + 147 PVM (21 %) būtent už ieškinio atsakovei S. Č. parengimą (b. l. 22-24), šis mokėjimo dokumentas nėra panaudotas kitose civilinėse bylose. Teismas neturi pagrindo abejoti ieškovo paaiškinimais (CPK 185 str.).

15Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad nagrinėjamu atveju ieškovei

16UAB „Minibank“ nepagrįstai priteistas jos UAB „Teisinių paslaugų grupė“ sumokėto PVM mokesčio atlyginimas. Kai asmuo, kuris įsigyja paslaugas yra PVM mokėtojas, tai, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 57 straipsniu, už paslaugas sumokėtą pirkimo PVM įtraukia į PVM atskaitą ir šia suma sumažina mokėtiną į biudžetą PVM arba šią sumą susigrąžina iš biudžeto. Dėl šios priežasties, kai teisines paslaugas įsigyja PVM mokėtojas, teisinių paslaugų pirkimo PVM sumos negalima laikyti šio asmens nuostoliu. Priešingu atveju, toks asmuo ir susigrąžintų PVM iš biudžeto ir gautų kaip bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš fizinio asmens, tai reikštų nepagrįstą praturtėjimą. Kadangi ieškovas UB „Minibank“ yra PVM mokėtojas, tai jo nuostoliu, perkant teisines paslaugas iš UAB „Teisinių paslaugų grupė“, pripažintina apmokėtų teisinių paslaugų vertė be PVM. Nagrinėjamu atveju, ieškovas turi teisę į 700 Lt teisinių paslaugų išlaidų atlyginimą pagal apmokėtą UAB „Teisinių paslaugų grupė“ 2012-06-05 sąskaitą TPG Nr. ( - ) 847 Lt sumai (700 Lt + 147 PVM 21 %, CPK 88 str. 1 d. 8 p., CK 2.47 str.).

17Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovės materialiniai teisiniai reikalavimai laikytini pagrįstais, todėl 2012-07-11 preliminaraus sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys priteisti iš atsakovės 735,20 Lt skolos, 30,48 Lt nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 765,68 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-10 iki sprendimo visiško įvykdymo atsakovės nurodytais motyvais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (CPK 185 str., 430 str. 6 d. 1 p.).

18Keistina 2012-07-11 preliminarus sprendimo dalis dėl 875 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ieškovui UAB „Minibank“ iš atsakovės S. Č. priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 728 Lt: 700 Lt už teisines paslaugas UAB „Teisinių paslaugų grupė“ ir 28 Lt žyminio mokesčio (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d., PVMĮ 57 str., CPK 430 str. 6 d. 3 p.). Atitinkamai keistinas ir 2012-07-11 nutartimi atsakovės turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, jį sumažinant iki 1493,68 Lt (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., 150 str. 1-2 d.).

19Ieškovei UAB „Minibank“ galutiniu sprendimu iš atsakovės priteistinos 700 Lt išlaidos už teisines paslaugas už atsiliepimo į atsakovės prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo parengimą pagal UAB „Teisinių paslaugų grupė“ 2012-08-29 PVM sąskaitą faktūrą TPG Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas apmokėjo 700 Lt už teisines paslaugas ir 147 Lt PVM 21 % (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d., PVMĮ 57 str.).

20Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

21pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. preliminarų sprendimą, ir :

22priteisti ieškovei UAB „Minibank“ iš atsakovės S. Č. 735,20 Lt skolos, 30,48 Lt nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 765,68 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-10 iki sprendimo visiško įvykdymo ir 728 Lt bylinėjimosi išlaidų;

23pakeisti 2012-07-11 nutartimi atsakovei S. Č., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), ( - ), Varėnos rajone, deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), Alytuje, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto – mastą, jį sumažinant iki 1493,68 Lt, ir palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovės S. Č. ieškovei UAB „Minibank“ 700 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo parengimą atlyginimo.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovės 735,20 Lt skolos,... 3. 2012-07-11 teismas preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį tenkino... 4. 2012-08-08 teisme buvo gauti atsakovės prieštaravimai dėl preliminaraus... 5. 2012-08-30 ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus ir... 6. Preliminarus sprendimas keistinas.... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2011-12-06 kreipėsi į UAB „Minibank“ su... 8. Negrąžinus skolos nuo 2012-12-18 iki 2011-12-20 už 3 dienas buvo... 9. 52 Lt ir pratęsė kredito grąžinimo terminą 20 dienų laikotarpiui. Taip... 10. Ieškovė pateikė duomenis, kad kreditas atsakovei S. Č. buvo suteiktas ne... 11. Tarp šalių sudarytos kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai... 12. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės ieškinio... 13. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei... 14. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės 2012-07-11 preliminariu... 15. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad nagrinėjamu atveju ieškovei... 16. UAB „Minibank“ nepagrįstai priteistas jos UAB „Teisinių paslaugų... 17. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovės materialiniai teisiniai... 18. Keistina 2012-07-11 preliminarus sprendimo dalis dėl 875 Lt bylinėjimosi... 19. Ieškovei UAB „Minibank“ galutiniu sprendimu iš atsakovės priteistinos... 20. Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, teismas... 21. pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. preliminarų... 22. priteisti ieškovei UAB „Minibank“ iš atsakovės S. Č. 735,20 Lt skolos,... 23. pakeisti 2012-07-11 nutartimi atsakovei S. Č., asmens kodas ( - ) gyvenančiai... 24. Priteisti iš atsakovės S. Č. ieškovei UAB „Minibank“ 700 Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...