Byla 2-302/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Alna Software“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-7834-104/2009 pagal ieškovų UAB „Etnomedijos intercentras“ ir UAB „Baltijos programinė įranga“ ieškinį atsakovui VĮ Registrų centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tretieji asmenys UAB ,,Alna Software“, UAB ,,Hewlett-Packard“ ir UAB ,,Blue Bridge“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai UAB „Etnomedijos intercentras“ ir UAB „Baltijos programinė įranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Registrų centras prašydami: 1) panaikinti atsakovo sprendimą priimtą viešajame pirkime „Viešojo juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos (JAREP) informacinės sistemos specifikavimo, projektavimo, konstravimo ir įdiegimo paslaugos pirkimas“ dėl ieškovų pretenzijos atmetimo; 2) panaikinti atsakovo 2009-11-09 sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų įvertinimo; 3) įpareigoti atsakovą pateikti laimėjusio UAB „Alna Software“ pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu; 4) įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti tiekėjų techninius pasiūlymus. Ieškovai taip pat prašė atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui tęsti viešojo pirkimo procedūras, kadangi jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, uždraudė atsakovui tęsti konkurso procedūras. Teismas nurodė, kad nagrinėjamos bylos atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – ne tik užtikrinti būsimo sprendimo vykdymą, bet ir apsaugoti viešąjį interesą, užtikrinti, kad viešajam pirkimui skirtos lėšos būtų panaudotos racionaliai.

5Atskiruoju skundu atsakovas VĮ Registrų centras prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą atmesti. Skunde nurodo, kad ieškiniu prašoma iš naujo įvertinti konkursui pateiktus pasiūlymus, ieškovai siekia nustatyti savo sąlygas pasiūlymų vertinimui, nors tam nėra jokio teisinio pagrindo. Iki pasiūlymų pateikimo ieškovai nesikreipė į atsakovą dėl sąlygų ar kriterijų paaiškinimo, todėl ieškiniu siekiama tik sukelti abejones konkurso skaidrumu ir nepagrįstai sustabdyti konkurso eigą. Viešasis pirkimas turi viešą interesą, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, todėl procedūrų sustabdymas baigiamojoje stadijoje, patvirtinus preliminarią pasiūlymų eilę, sukels neproporcingai didelius nuostolius.

6Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Alna Software“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti, pareikalauti iš ieškovų trečiojo asmens nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo. Skunde nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, stabdo Europos Sąjungos skiriamų lėšų pasisavinimą. Teigia, kad dėl taikytų priemonių jis patirs 434 700 Lt nuostolių (negauto pelno).

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą VĮ Registrų centras prašo UAB ,,Alna Software“ skundą tenkinti, panaikinti skundžiam nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, skundo netenkinus – pareikalauti iš ieškovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Etnomedijos intercentras“ prašo atskiruosius skundus atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigia, jog apeliantai nenurodė, kokios teisės normos buvo pažeistos priimant skundžiamą nutartį. Ieškovų nuomone, teismas tinkamai įvertino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą, skundžiama nutartis nei ekonomiškumo, nei teisingumo principų nepažeidžia.

9Atskirieji skundai netenkinami.

10Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 3 dalis nustatė, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Tiekėjo teisėtų interesų gynimo požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Šioje teisės normoje numatyta laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma ne tik vadovaujantis ekonomiškumo principu, bet ir nepažeidžiant viešojo intereso.

11Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007).

12Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Viešojo juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos (JAREP) informacinės sistemos specifikavimo, projektavimo, konstravimo ir įdiegimo paslaugos pirkimas“. Perkančioji organizacija siekia įsigyti Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos informacinės sistemos specifikavimo, projektavimo, konstravimo ir įdiegimo paslaugas. Pirkimas skirtas įgyvendinti projektą ,,Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga (JAREP)“, kuris finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto.

13Atsakovas VĮ Registrų centras teigia, kad ieškinys pareikštas siekiant apginti privatų interesą, sukelti abejones konkurso skaidrumu, dirbtinai sustabdyti konkurso procedūras. Atsakovo nuomone, pirkimo procedūrų sustabdymas pažeis viešąjį interesą. Atskirojo skundo argumentai nepagrįsti. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra vertinamas ieškinio pagrįstumas, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų susijusių su ieškovų interesais reiškiant ieškinį ir ieškinio nepagrįstumu. Analizuojant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo klausimą yra vertinami šių priemonių taikymo tikslai bei galima grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras ir kad be žalos visuomenei nėra jokių galimybių jas laikinai sustabdyti ginčo išsprendimo laikotarpiui. Vien apelianto nurodoma aplinkybė, jog pirkimas finansuojamas ne tik valstybės biudžeto lėšomis, bet ir iš Europos regioninės plėtros fondo, nepagrindžia, jog laikinai sustabdžius procedūras bus patirtos išlaidos ir pažeistas viešasis interesas. Iš atviro konkurso sąlygų matyti, kad planuojamas paslaugų suteikimo (sutarties) laikotarpis iki 2011 m. gegužės 31 d. (2 t., b. l. 48). Apeliantas tik deklaruoja jog procedūrų sustabdymo atveju kyla finansinių nuostolių grėsmė, tačiau šio argumento konkrečiais duomenimis nepagrindžia.

14Trečiojo asmens UAB ,,Alna Software“ atskirasis skundas iš esmės grindžiamas analogišku argumentu dėl pažeidžiamo viešojo intereso, teigiama, jog sustabdžius konkurso procedūras, atsakovas gali nespėti įgyvendinti projekto ir įsisavinti jam skirtų asignavimų. Kaip minėta, šis argumentas nepagrįstas ir nagrinėjamu atveju viešojo intereso pažeidimo neįrodo.

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamuoju atveju yra susijusios su ieškinio reikalavimais, atitinka ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principus, pagal kuriuos turi būti atsižvelgiama į abiejų šalių interesus (CPK 17 str., 145 str. 1 d., 2 d., VPĮ 95 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, ieškovų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovams galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, kadangi atsakovui toliau vykdant viešųjų pirkimų procedūras, gali būti sudaryta paslaugų sutartis su konkursą laimėjusiu teikėju (CPK 144 str. 1 d., VPĮ 95 str. 3 d.).

16Šia nutartimi sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas ir pagrįstumas. Dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo pirmosios instancijos teismas nesprendė, todėl galimų nuostolių užtikrinimas nėra apeliacijos dalykas ir apeliacinės instancijos teisme nenagrinėjamas.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai