Byla 2-306/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1730-45/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Siemens“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams dėl atsakovo vykdomo Vilniaus miesto 10kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimo skelbiamų derybų būdu patikslintų derybų sąlygų 4.2.16 ir 4.3.15 punktų pripažinimo neteisėtomis.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje: sustabdyti AB Rytų skirstomųjų tinklų vykdomą Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimą skelbiamų derybų būdu ir uždrausti AB Rytų skirstomiesiems tinklams atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimo. Nurodė, kad palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, esant nesustabdytoms procedūroms, tačiau sudarytai Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimo sutarčiai, iškiltų klausimas dėl restitucijos taikymo. Tai pasunkintų ar netgi padarytų neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį, ginčas dėl derybų sąlygų 4.2.16 ir 4.3.15 punktų teisėtumo neteks teisinės prasmės.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir nutarė sustabdyti atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų paskelbtą Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimą derybų būdu ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta – uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

6Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, sudaryti pirkimo sutartis ir pan., t.y. jas sustabdyti, yra labai svarbi, kadangi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) septinto straipsnio antrosios dalies 1 punktą pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo priemonę, jo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma ir netektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

7Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai, nesant tokio prašymo, savo iniciatyva uždraudė vykdyti pirkimo sutartį iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas savo iniciatyva gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jei tai būtina viešajam interesui apginti (CPK 144 str. 2 d.). Be to, šis draudimas nėra susijęs su pareikšto ieškinio reikalavimu: reikalavimas pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia nepareikštas.

102. Teismas nepagrįstai nagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepranešęs atsakovui, nors jokios realios grėsmės tam nebuvo. Tokiu būdu buvo pažeisti lygiateisiškumo ir rungimosi principai, nebuvo įvertinti atsakovo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prieštaravimo viešajam interesui.

113. Teismas neatsižvelgė į pirkimo objektą, susijusį su elektros energijos tiekimo sutrikimų prevencija bei operatyviu gedimų sukeltų neigiamų pasekmių likvidavimu. Atsakovas parengė Elektros ir telekomunikacijų tinklų vystymo planą, Vieningo dispečerinio centro įgyvendinimo planą, Naujų statybų, rekonstravimo ir kapitalinio remonto investicijų į elektros tinklą planą 2007-2009 metams, pagal kuriuos iki 2010 m. visose transformatorių pastotėse ir dalyje skirstomųjų punktų turi būti įrengtos nuotolinio valdymo sistemos, kurios palengvintų elektros tinklų valdymą, sutrumpinti elektros energijos tiekimo atstatymo laiką ir leistų sumažinti avarijų tikimybę. Sąlygose nurodytos įrangos įdiegimo užbaigimas atitinka Vilniaus miesto elektros energijos vartotojų interesus, t.y. viešąjį interesą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Siemens“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (13 p.). VPĮ 122 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas taiko viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos (CPK 145 str. 2 d.).

15Pagal VPĮ septinto straipsnio antrosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje - pirkimo procedūrų sustabdymą, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis.

16Nesustabdžius konkurso procedūrų, atsakovas turi galimybę derėtis su trečiaisiais asmenimis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimo, t. y. užbaigti viešojo pirkimo procedūrą. Viešojo pirkimo procedūrą užbaigus, išnyktų pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, o būsimo teismo sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai, dar nepasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, sustabdė ginčo konkurso procedūras.

17Neturi pagrindo apelianto argumentai dėl viešo intereso pažeidimo. Remiantis bylos duomenimis elektros energijos tiekimas Vilniaus miestui dėl to, jog ginčo konkurso procedūros sustabdytos, nėra nutrauktas, o vartotojų interesai ir lūkesčiai dėl aprūpinimo elektros energija taip pat negali būti laikomi pažeisti, kadangi byloje nėra duomenų, jog dėl ginčo konkurso sustabdymo padaugėjo ar padaugės elektros energijos tiekimo trikdžių, gedimų elektros įtampos tinkluose. Be to, gedimai yra normalus kiekvienos sistemos reiškinys ir apeliantas, atsakingas už elektros energijos tiekimą, iki ginčo konkurso ir jo vykdymo metu juos šalindavo įprastomis priemonėmis, ką turi teisę ir netgi pareigą daryti pagal Elektros energetikos įstatymą. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo pateikiami duomenys, jog ginčo konkursu siekiama, nupirkus tam tikrą įrangą, prijungti Vilniaus miesto transformatorių pastotes ir skirstomuosius punktus prie SCADA sistemų, kas leistų išvengti ir operatyviau reaguoti į Vilniaus mieste pasitaikančius elektros tinklų gedimus, nepaneigia teismo nutarties išvadų ir motyvų bei nepatvirtina apelianto motyvo dėl viešo intereso pažeidimo. Prijungimas prie SCADA sistemos pagal paties atsakovo pateiktus duomenis turi įvykdyti iki 2010 metų. Pagal esamą teisinį viešųjų pirkimų reglamentavimą ginčai, kylantys iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjami operatyviau, todėl nėra pagrindo abejoti, jog, išnagrinėjus bylą iš esmės, atsakovas laiku spės užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir planuotą sistemų sujungimą.

18Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų, UAB „Siemens“ nepareiškė reikalavimo pripažinti Vilniaus miesto 10kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimo sutartį, sudarytą su konkurso laimėtoju, negaliojančia. Tad teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas vykdyti minėtą sutartį - nėra susijusi su pareikštais ieškinio reikalavimais, todėl tokios laikinosios apsaugos priemonės taikyti nėra teisinio pagrindo.

19Nepagrįstas apelianto argumentas, jog skundžiama nutartis yra neteisėta, nes teismas, nagrinėdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pažeidė lygiateisiškumo ir rungimosi principus. CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Nors teismas ir nenurodė išsamių argumentų, kodėl, pranešus atsakovams apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, jų pritaikymas gali pasunkėti, tačiau vien šis proceso pažeidimas nesudarytų pagrindo panaikinti iš dalies teisingos teismo nutarties (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

20Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino faktinių šiam klausimui spręsti svarbių bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė iš dalies neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį pakeisti (CPK 329 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria uždrausta vykdyti pirkimo sutartį iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

23Kitą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones, kol... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė... 7. Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Teismas nepagrįstai, nesant tokio prašymo, savo iniciatyva uždraudė... 10. 2. Teismas nepagrįstai nagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 11. 3. Teismas neatsižvelgė į pirkimo objektą, susijusį su elektros energijos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Siemens“ prašo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 15. Pagal VPĮ septinto straipsnio antrosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas... 16. Nesustabdžius konkurso procedūrų, atsakovas turi galimybę derėtis su... 17. Neturi pagrindo apelianto argumentai dėl viešo intereso pažeidimo. Remiantis... 18. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų, UAB „Siemens“ nepareiškė... 19. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog skundžiama nutartis yra neteisėta, nes... 20. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria... 23. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties dalį palikti...