Byla 2-2464/2013
Dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės B. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti antstolę B. P. pavaduojančio antstolio A. N. patikslintą prašymą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi nutarė priimti pareiškėjo AB „Lietuvos automatika“ generalinio direktoriaus A. D. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo AB „Lietuvos automatika“, sustabdyti AB „Lietuvos automatika“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, nustatyti, kad iš AB „Lietuvos automatika“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, gali būti mokami visi įmonės ūkinei – komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir privalomosios įmokos, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai.

5Po Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties priėmimo, antstolė B. P. ir UADBB „Rizikos cesija“ kreipėsi į teismą su prašymais patikslinti 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir netaikyti išieškojimo sustabdymo turtui, kuris 2013 m. gegužės 13 d. parduodas iš varžytynių Nr. 06158.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi nutarė atmesti antstolės B. P. ir UADBB „Rizikos cesija“ prašymus patikslinti 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7Pareiškėjai UABDBB „Rizikos cesija“ ir antstolė B. P. pateikė atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – netaikyti draudimą realizuoti AB „Lietuvos automatika“ nuosavybės teise priklausantį turtą: pastatą-sandėlį, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės nuomos teisę (žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kylančią iš 1997 m. balandžio 22 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. ( - ), kuris 2013 m. gegužės 13 d. parduotas iš varžytynių Nr. 06158 pirkėjui UADBB „Rizikos cesija“.

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi nutarė iškelti AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo bylą, AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „IusPositivum“.

10Pareiškėjas UAB „Mazgas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutarties.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

122013 m. rugpjūčio 2 d. antstolę B. P. pavaduojantis antstolis A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuris 2013 m. rugpjūčio 22 d. buvo tikslintas, prašydamas išaiškinti vykdomųjų bylų Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V tolimesnį vykdymą nurodant ar antstolė turi pareigą išieškotojų naudai skirstytinas ir depozitinėje sąskaitoje saugomas pinigines lėšas paskirstyti ir pervesti hipotekos kreditoriams, o teismas tenkinti pirkėjo prašymą įregistruoti nuosavybės teises; ar antstolė turi teisę/pareigą pinigines lėšas grąžinti pirkėjui UADBB „Rizikos cesija“, o 2013 m. birželio 14 turto perdavimo iš varžytynių aktas turi būti panaikintas; ar antstolė turi saugoti pinigines lėšas savo depozitinėje sąskaitoje iki teismo nustatyto konkretaus restruktūrizavimo etapo, kurio metu pirkėjo sumokėtos lėšos butų panaudotos restruktūrizavimo plano vykdymui, o pirkėjas būtų įtrauktas į restruktūrizavimo įmonės kreditorių sąrašą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi nutarė antstolę B. P. pavaduojančio antstolio A. N. patikslintą prašymą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V atsisakyti priimti.

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis CPK 278 straipsnio 1 dalies, 589 straipsnio nuostatomis bei kasacinio teismo praktika, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju prašymas CPK 589 straipsnio nustatyta tvarka pateiktas restruktūrizavimo bylą AB „Lietuvos automatika“ iškėlusiam Vilniaus apygardos teismui, antstolė vykdo Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro 2012 m. rugpjūčio 13 d. vykdomuosius įrašus, pateiktu prašymu prašoma išaiškinti ne konkretaus antstolės vykdomo Vilniaus apygardos teismo priimto procesinio sprendimo vykdymo tvarką, o kokie tolimesni vykdymo veiksmai turi būti atliekami paskirstant išieškotas lėšas vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2007, 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2009, 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2010).

15Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad tokio pobūdžio prašymų nagrinėjimas nėra priskirtas teismo, ir konkrečiai Vilniaus apygardos teismo kompetencijai, todėl pateiktą prašymą atsisakė priimti (CPK 115 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 – 2 p., 5 d.).

16II. Atskirojo skundo argumentai

17Atskiruoju skundu apeliantė antstolė B. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-4340-823/2013 ir perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui.

18Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad prašymo dėl vykdymo tvarkos vykdomosiose bylose, kuriose vykdomi notaro atlikti vykdomieji įrašai, išaiškinimo nagrinėjimas nėra priskirtas teismo kompetencijai, yra nepagrįsta. Apeliantės teigimu, tokio pobūdžio prašymą turi nagrinėti restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas, kadangi vykdymo tvarkos išaiškinimo būtinybė iškilo būtent dėl iškeltos skolininko AB „Lietuvos automatika“ restruktūrizavimo bylos, todėl vadovaujantis bendraisiais protingumo, proceso operatyvumo ir koncentruotumo principais, tokio prašymo nagrinėjimas restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiame Vilniaus apygardos teisme sukeltų mažiausiai laiko sąnaudų aiškinantis bylos aplinkybes;

202) Nesutinka su pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybe, jog nagrinėjamu atveju prašoma išaiškinti ne konkretaus Vilniaus apygardos teismo priimto procesinio sprendimo vykdymo tvarką, o kokie tolimesni vykdymo veiksmai turi būti atliekami paskirstant išieškotas lėšas. Apeliantės nuomone, nustatydamas tokią aplinkybę teismas neatsižvelgė į tai, kad CPK 589 straipsnis numato galimybę antstoliui kreiptis į teismą su prašymu ne tik dėl neaiškaus teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, bet ir dėl neaiškios įstatymo ar kito teisės akto normos, kurią reikia taikyti vykdymo procese, išaiškinimo. Taip pat teismas neatsižvelgė ir tinkamai neįvertino aplinkybės, kad joks teisės aktas nereglamentuoja vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V susiklosčiusios situacijos, kai priverstinio turto pardavimo iš varžytynių procesą antstolis turi užbaigti prasidėjus restruktūrizavimo procesui.

21III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Dėl bylos nagrinėjimo ribų

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

25Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

26Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti antstolio pareiškimą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo vykdomosiose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V, yra pagrįsta ir teisėta.

27Dėl notaro įrašų vykdytinumo

28CPK 584 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad pagal šio Kodekso VI dalyje nustatytas taisykles taip pat vykdomi kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kai tarptautinėmis sutartimis ir įstatymais nustatytas jų vykdymas civilinio proceso tvarka. Pagal CPK 587 straipsnio 4 punktą šie sprendimai yra ir vykdomieji dokumentai tuo atveju, jeigu jų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

29Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose. Tokių įrašų darymas nustatytas ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje. Vykdomųjų įrašų darymo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 988 „Dėl vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 1.2 punktu patvirtintoje Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkoje. Taigi šiuose įstatymuose ir poįstatyminiame akte yra įtvirtinta notaro kompetencija daryti vykdomąjį įrašą atitinkamuose vekseliuose.

30Notariato įstatymo 43 straipsnyje nustatyta, kad notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdytini, ir vykdomieji dokumentai yra vykdomi civilinio proceso tvarka. Taigi šioje įstatymo normoje nustatyta, kad notaro vykdomasis įrašas vekselyje turi būti vykdomas civilinio proceso tvarka.

31Dėl CPK 278 ir 589 straipsnių taikymo

32CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio. Kasacinio teismo praktika dėl šios procesinės teisės normos taikymo bei aiškinimo yra suformuota; joje konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų. Įstatymo dalies nuostata, kad, aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia, kad aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista jo prasmė, inter alia prasminė elementų, sudarančių nutarimo turinį, visuma, argumentai, motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat kad jį priėmęs teismas negali aiškinti to, ko jis toje civilinėje byloje netyrė ir nekonstatavo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2006; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2007).

33Civiliniame procese egzistuoja ir kitas išaiškinimo institutas, t. y. įstatyme įtvirtinta antstolio teisė kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti vykdymo procese (CPK 589 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad abi teisės normos, tiek CPK 278 straipsnio 1 dalis, tiek 589 straipsnio 1 dalis, sudaro vieną visumą ir skirtos teismo sprendimo trūkumams pašalinti ir tais atvejais, kai teismo sprendimas yra vykdytinas ir kai kyla teismo sprendimo vykdymo neaiškumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2007). Atsižvelgiant į CPK 278 straipsnio 1 dalies ir 589 straipsnio 1 dalies nuostatų tikslą - pašalinti teismo sprendimo trūkumus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką taikant šias teisės normas, pagal kuria išaiškinta, kad teismas antstolio prašymu turi teisę aiškinti tiek teismo procesinį sprendimą ir jo vykdymo tvarką, tiek vien vykdymo tvarką, priklausomai nuo antstolio prašymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009), apeliacinis teismas konstatuoja, jog numatydamas CPK 589 straipsnio 1 dalyje galimybę antstoliui kreiptis į teismą su prašymu tiek dėl teismo sprendimo vykdymo išaiškinimo, tiek dėl įstatymo ar kito teisės akto normos, kurią reikia taikyti vykdymo procese išaiškinimo, įstatymų leidėjas šią galimybę siejo vien su teismo priimto sprendimo vykdymu. Todėl kilus minėtiems klausimams vykdant ne teismo priimtus sprendimus, CPK 589 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos negali būti.

34Bylos duomenimis nustatyta, kad klausimas dėl vykdymo aiškinimo vykdomuosiuose bylose Nr. 0171/12/05286/V ir Nr. 0171/12/05287/V antstoliui kilo vykdant hipotekos kreditoriaus UAB „SLO Lithuania“ Vilniaus miesto 5 – ojo notaro biuro 2012 m. rugpjūčio 13 d. išduotus vykdomuosius įrašus Nr. 4-1989 ir Nr. 4-1990. Kadangi notaro vykdomasis įrašas nėra teismo priimtas procesinis dokumentas, o CPK 589 straipsnio 1 dalyje nustatytas reglamentavimas negali būti aiškinamas plečiamai taip, kad teismas vykdymo procese gali aiškinti notaro vykdomąjį įrašą, todėl pirmosios instancijos teismas remdamasis CPK 589 straipsniu pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju teismas nekompetentingas aiškinti notaro vykdomojo įrašo vekselyje arba įstatymo ar kito teisės akto normas, kurias reikia taikyti vykdomųjų įrašų vykdymo proceso metu. Kitoks šio reglamentavimo aiškinimas reikštų, kad teismas vykdymo procese revizuoja įstatymu įgalioto asmens priimtą civiliniame procese vykdytiną dokumentą, kurio teismas nepriėmė ir jo turinio netyrė.

35Apeliantės argumentai, kad pareiškimas dėl vykdymo išaiškinimo buvo pateiktas ne dėl teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, o dėl neaiškios įstatymo ar kito teisės akto normos, kuria nagrinėjamu atveju reikėtų taikyti paskirstant antstolės depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas, yra nereikšmingi nagrinėjamam klausimui bei nesudaro pagrindo priešingai išvadai, kadangi nurodytu pagrindu antstolis gali kreiptis su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą tik teismo procesinio sprendimo vykdymo metu. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, jog apeliantė neteisingai aiškina CPK 589 straipsnio 1 dalies nuostatas jas siedama su bet kokių vykdomųjų dokumentų vykdymu, todėl tokie argumentai nesudaro pagrindo naikinti pagrįstą ir teisingą teismo nutartį.

36Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

37Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti antstolio prašymą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo vykdant vykdomuosius įrašus, todėl pareiškėjos atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartis paliktina nepakeista.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi nutarė priimti... 5. Po Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties priėmimo,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi nutarė atmesti... 7. Pareiškėjai UABDBB „Rizikos cesija“ ir antstolė B. P. pateikė... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi nutarė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi nutarė iškelti AB... 10. Pareiškėjas UAB „Mazgas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi nutarė... 12. 2013 m. rugpjūčio 2 d. antstolę B. P. pavaduojantis antstolis A. N.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi nutarė antstolę B.... 14. Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis CPK 278 straipsnio 1... 15. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad tokio... 16. II. Atskirojo skundo argumentai... 17. Atskiruoju skundu apeliantė antstolė B. P. prašo panaikinti Vilniaus... 18. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad prašymo dėl vykdymo tvarkos... 20. 2) Nesutinka su pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybe, jog... 21. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4... 23. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 26. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 27. Dėl notaro įrašų vykdytinumo... 28. CPK 584 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad pagal šio Kodekso VI... 29. Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad notaras yra valstybės... 30. Notariato įstatymo 43 straipsnyje nustatyta, kad notaro vykdomieji įrašai... 31. Dėl CPK 278 ir 589 straipsnių taikymo... 32. CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra... 33. Civiliniame procese egzistuoja ir kitas išaiškinimo institutas, t. y.... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad klausimas dėl vykdymo aiškinimo... 35. Apeliantės argumentai, kad pareiškimas dėl vykdymo išaiškinimo buvo... 36. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 37. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 39. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....