Byla 2-875/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Vilkijos duona“ bankroto byloje Nr. B2-1211-259/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Malsena plius“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Vilkijos duona“ bankroto byloje Nr. B2-1211-259/2012.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Malsena plius“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Vilkijos duona“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Actualis“. 2012-01-12 Kauno apygardos teisme gautas UAB „Imlitex“ prašymas įtraukti jį bendraieškiu civ. byloje dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilkijos duona“, iškelti bankroto bylą UAB „Vilkijos duona“ ir UAB „Vilkijos duona“ bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 31 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vilkijos duona“ ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Teismas nurodė, kad abiejų siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b.l.57-58, 143-144), abu administratoriai yra tinkami administruoti UAB „Vilkijos duona“. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis šiai dienai administratorius UAB „Actualis“ administruoja 12 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba 2 darbuotojai, galintys teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2009-06-08, baigtos vykdyti 2 bankroto procedūros (b.l.145). Administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras administruoja 178 įmonės bankroto procedūras, įmonėje dirba 10 darbuotojų, galinčių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2001-10-22, baigtos vykdyti 509 bankroto procedūros (b.l.146-162). Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis, t. y. atsižvelgdamas į tai, kad administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi didesnį įmonių bankroto administravimo paslaugas galinčių teikti darbuotojų skaičių bei žymiai didesnę įmonių bankroto administravimo patirtį (yra baigęs net 509 įmonių bankroto administravimo procedūras, tuo tarpu UAB „Actualis“ – tik 2 įmonių bankroto administravimo procedūras), teismas sprendė, jog UAB „Vilkijos duona“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, kadangi teismo vertinimu, šis administratorius sugebės užtikrinti bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, operatyvumą, tinkamai gins visų kreditorių teises ir interesus. Teismas nurodė, kad jokių duomenų, leidžiančių abejoti šio administratoriaus tinkamumu, byloje nėra.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Malsena plius“ prašo panaikinti skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria UAB „Vilkijos duona“ administratoriumi paskirta UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą ir administratoriumi paskirti UAB „Actualis“. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. Negalima sutikti su Kauno apygardos teismo išvada, jog UAB įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras turi didesnį įmonių bankroto administravimo paslaugas galinčių teikti darbuotojų skaičių bei žymiai didesnę įmonių bankroto administravimo patirtį, todėl šis administratorius sugebės užtikrinti bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, operatyvumą, tinkamai gins visų kreditorių teises ir interesus. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo.

102. Kauno apygardos teismo paskirtas bankroto administratorius negali administruoti UAB „Vilkijos duona“, nes byloje esantis UAB „Vilkijos duona“ kreditorių sąrašas patvirtina, kad vieną iš kreditorių (AB Vievio paukštynas), administruoja UAB Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras.

113. Teismas skirdamas bankroto administratorių neatsižvelgė, kad prioritetas turėjo būti teikiamas vieno didžiausių kreditorių siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrai.

12Atsiliepimu į ieškovo UAB „Malsena plius“ atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vilkijos duona“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad apelianto argumentai, jog paskirtasis administratorius administruoja ir vieną iš kreditorių yra nepagrįsti. Atsakovas pažymėjo, kad UAB „Vilkijos duona“ turėjo 10274,44 Lt įsiskolinimą AB „Vievio paukštynas“. 2011-03-31 UAB „Vilkijos duona“ yra gavusi pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimą, kuriame nurodoma, kad visos AB „Vievio paukštynas“ turimos reikalavimo teisės į UAB „Vilkijos duona“ yra perleistos bendrovei UAB „Imlitex“.

14Atsiliepimu į ieškovo UAB „Malsena plius“ atskirąjį skundą bendraieškis UAB „Imlitex“ prašo UAB „Malsena plius“ atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą Kauno apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2011-03-31 AB Vievio paukštynas ir UAB „Imlitex“ sudarė reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurios sąlygas, be kita ko, AB Vievio paukštyno reikalavimo teisės į UAB „Vilkijos duona“ buvo perleistos UAB „Imlitex“. Kadangi nuo 2011-03-31 UAB „Vilkijos duona“ kreditore yra UAB „Imlitex“, o ne AB Vievio paukštynas, UAB „Malsena plius“ atskirajame skunde įvardintomis aplinkybėmis apie galimą UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro šališkumą administruojant UAB „Vilkijos duona“ negalima remtis.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17

18Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties dalies, kuria išnagrinėtas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB „Vilkijos duona“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus bankroto procese. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė bendraieškio UAB „Imlitex“ bankroto pasiūlytą bankroto administratorių UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad UAB Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras bankroto administratoriumi nagrinėjamoje byloje negalėjo būti paskirtas, nes jis administruoja ir vieną iš UAB „Vilkijos duona“ kreditorių t.y. AB „Vievio paukštynas“. Su šiuo apelianto argumentu sutikti negalima, nes apelianto nurodyti duomenys nesutampa su byloje esančiais duomenimis. Tiek atsakovas UAB „Vilkijos duona“, tiek bendraieškis UAB „Imlitex“ atsiliepimuose nurodo, kad 2011-03-31 AB Vievio paukštynas ir UAB „Imlitex“ sudarė reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurios sąlygas, be kita ko, AB „Vievio paukštyno“ reikalavimo teisės į UAB „Vilkijos duona“ buvo perleistos UAB „Imlitex“. Šią aplinkybę patvirtina ir į bylą pateikta 2011 m. kovo 31 d. AB „Vievio paukštynas“ ir UAB „Imlitex“ reikalavimų perleidimo sutartis (25-30 b.l., t. 2), kurios pagrindu „Vievio paukštynas“ 10274,44 Lt sumos reikalavimo teisės į UAB „Vilkijos duona“ yra perleistos UAB „Imlitex“, todėl apelianto argumentai laikytini nepagrįstais. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį, administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo. Administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Taigi, įstatymas numato atvejus kuomet asmuo negali būti paskiriamas bankroto administratoriumi. Teisėjų kolegija nenustatė, kad UAB Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras, negalėtų būti skiriamas UAB „Vilkijos duona“ bankroto administratoriumi kaip neatitinkantis įstatyme keliamų reikalavimų.

21Pirmosios instancijos teismas paskirdamas administratorių vadovavosi Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis pagal, kuriuos administratorius UAB „Actualis“ tuo metu administravo 12 įmonių bankroto procedūrų, įmonėje dirbo 2 darbuotojai, galintys teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2009-06-08, baigtos vykdyti 2 bankroto procedūros (b.l.145). Teismas nurodė, kad administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras administruoja 178 įmonės bankroto procedūras, įmonėje dirba 10 darbuotojų, galinčių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2001-10-22, baigtos vykdyti 509 bankroto procedūros (b.l.146-162). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiai dienai nurodyta, kad UAB „Actualis“ dirba trys darbuotojai, kurie administruoja 13 bankroto procedūrų, baigtos vykdyti 2 bankroto procedūros. Pažymėtina, kad iš 13 administruojamų procedūrų 12 iš jų administruoja 1 darbuotojas. Tuo tarpu UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras administruoja 171 bankroto procedūrą ir 521 bankroto procedūra yra baigta. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais paskiriant administratorių ir nesant abejonių dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo, nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

22Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010).

23Atskirojo skundo argumentas, kad skiriant bankroto administratorių turėtų būti atsižvelgiama į kreditorinių reikalavimų dydį, nėra pagrįsti. Priešingai, aplinkybė, kad paskirtas administratorius, kurį pasiūlė ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius, suponuoja išvadą, kad šio kreditoriaus sprendimai neįtakos administratoriaus veiklos, nes ĮBĮ esminę reikšmę, sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus, suteikia ne administratoriui, o kreditoriams. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo.

24Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje paliekama nepakeista.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkijos duona“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Malsena plius“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 31 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Malsena plius“ prašo panaikinti... 9. 1. Negalima sutikti su Kauno apygardos teismo išvada, jog UAB įmonių... 10. 2. Kauno apygardos teismo paskirtas bankroto administratorius negali... 11. 3. Teismas skirdamas bankroto administratorių neatsižvelgė, kad prioritetas... 12. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Malsena plius“ atskirąjį skundą atsakovas... 13. Nurodo, kad apelianto argumentai, jog paskirtasis administratorius... 14. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Malsena plius“ atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. ... 18. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d.... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 21. Pirmosios instancijos teismas paskirdamas administratorių vadovavosi Įmonių... 22. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos... 23. Atskirojo skundo argumentas, kad skiriant bankroto administratorių turėtų... 24. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties dalį, kuria atsakovo...