Byla 2-1405/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Eurostartas“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Inkaso“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-859-413/2010 pagal UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Finėjas“, UAB „Transport Amadeus“, R. P. firmos „Romasta“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Inkaso“ pareiškimus atsakovui UAB „Eurostartas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Finėjas“, taip pat pareiškėjai UAB „Transport Amadeus“ ir R. P. firma „Romasta“ pareiškimais prašė teismo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Eurostartas“. Pareiškimuose nurodė, kad atsakovas nevykdo ir yra nepajėgus vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pareiškėjams, t. y. neatsiskaito su UAB „Lietuva Statoil“ už pateiktas prekes (degalus ir kitas prekes) pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir skolingas 160 633,53 Lt; UAB „Finėjas“ neapmoka už suteiktas transporto paslaugas pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir yra skolingas 11 002,40 Lt; UAB „Transport Amadeus“ – už krovinių pervežimo paslaugas yra skolingas 1 785 Lt; su R. P. firma „Romasta“ neatsiskaito už pateiktas prekes ir yra skolingas 636,99 Lt; trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Inkaso“, kaip UAB „Ryterna“ finansinio reikalavimo perėmėjui pagal 2010 m kovo 29 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. INK/RYT/10/03/29, yra skolingas 4 092,23 Lt. Pareiškėjų manymu, atsakovas neturi lėšų atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemokus. Pareiškėjai UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Finėjas“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Forum regis“, pareiškėjai UAB „Transport Amadeus“ ir R. P. firma „Romasta“ - UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, o tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Inkaso“ – UAB „Bankroto departamentas LT“.

5Atsakovas UAB „Eurostartas“ atsiliepimų į pareiškimus nepateikė. Teismo ne vieną kartą siųsti pranešimai atsakovo buveinės adresu (duomenys neskelbtini), kaip neįteikti, su pašto darbuotojų atžyma, jog „nedirba, neatsiėmė, grąžinamas saugojimo laikui pasibaigus“ buvo grąžinti teismui. Ieškovai UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „Finėjas“ procesinius dokumentus įteikinėjo per antstolį M. P., tačiau procesiniai dokumentai per antstolį irgi nebuvo įteikti. Antstolio dokumento gavimo pažymoje nurodyta, kad gavėjas (atsakovas UAB „Eurostartas“) nurodytu adresu (duomenys neskelbtini), nerastas, šiais adresais veikia kitos įmonės, viešai skelbiami telefonai išjungti (b. l. 123). Teismas siuntė procesinius dokumentus atsakovo vadovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau ir šiuo adresu nepavyko įteikti dokumentų. Teismas savo iniciatyva taip pat išreikalavo duomenis apie atsakovo įsiskolinimus Kauno apskrities VMI ir VSDFV Kauno skyriui. Kauno apskrities VMI nurodė, kad atsakovas turi 72 483,54 Lt mokestinę nepriemoką, o VSDFV Kauno skyrius pažymėjo, jog atsakovas nemoka socialinio draudimo įmokų ir skola biudžetui sudaro 1300,19 Lt.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Eurostartas“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Tokį procesinį sprendimą teismas grindė tuo, kad UAB „Eurostartas“ yra nemokus, nes laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už atliktas paslaugas, gautas prekes, nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų ir laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių. Remiantis 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, įmonės turtas sudarė 4 420 331 Lt, skolos – 4 068 235 Lt, nuostoliai – 139 552 Lt. Byloje nėra duomenų, kad po 2007 metų įmonės finansinė padėtis būtų pagerėjusi. UAB „Eurostartas“ skolos viršija pusę įmonės turimo turto vertės. Kauno apygardos teismas iš pareiškėjų pasiūlytų pareiškėjų pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatų atsakovo UAB „Eurostartas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Nutartyje nurodoma, kad didžiausią patirtį, vykdant bankroto procedūras, turi UAB „Forum regis“ ir UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Teismo nuomone, bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, būdamas toje pačioje vietovėje (Kauno mieste) kaip ir atsakovas ir turėdamas pakankamą administravimo patirtė, galės geriausiai užtikrinti operatyvų ir ekonomišką bankroto procedūrų vykdymą.

7UAB „Inkaso“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria UAB „Eurostartas“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir paskirti bankroto administratoriumi UAB „Bankroto departamentas LT“. Skundą grindžia šiais motyvais:

81.Kauno apygardos teismas nepateikė konkrečių motyvų, kuriais remiantis jis įvertino siūlomų administratorių užimtumą, dirbančių administratorių skaičių, jiems tenkantį darbo krūvį ir darbo patirtį.

92. Trečiojo asmens siūlomas administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ yra tinkamesnis administruoti UAB „Eurostartas“, nes šio administratoriaus darbuotojai turi ilgametę patirtį bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administravimo srityje, įmonės užimtumas nėra didelis, šio administratoriaus turimos patalpos yra mieste, kuriame yra atsakovo UAB „Eurostartas“ buveinė.

102010 m. gegužės 21 d. atsakovas UAB „Eurostartas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Eurostartas“. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti minėtąją nutartį. Šį prašymą atsakovas grindžia šiais argumentais:

111. Atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jam nebuvo tinkamai pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedai, taip pat atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos nustato, kad bylos išnagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, nesant bent vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo, remdamasis šia aplinkybe, skundžia teismo sprendimą, pripažįstamas absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu. Taigi Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartis naikintina esant absoliučiam teismo sprendimo negaliojimo pagrindui.

122. Kauno apygardos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, neturėjo įrodymų apie atsakovo turto ir pradelstų įsipareigojimų dydį bankroto bylos iškėlimo momentu, todėl teismo konstatavimas, kad UAB „Eurostartas“ nemokus, yra nepagrįstas įrodymais.

13Atskirieji skundai netenkintini.

14Dėl atsakovo informavimo tinkamumo ir įmonės nemokumo

15Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ) nustato išankstinę ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nagrinėjimo tvarką. Šio įstatymo 6 straipsnio antroji dalis numato, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas įmonei turi pranešti raštu. Teismui turi būti pateikiami įrodymai, kad kreditorius laikėsi ikiteisminės tokių ginčų nagrinėjimo tvarkos. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog kreditorius tinkamai įvykdė pareigą informuoti įmonę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu jis registruotu raštu informavo įmonę apie tai jos buveinės adresu. Tokia pozicija vyrauja dėl to, jog juridinių asmenų buveinės vieta nustatoma pagal CK 2.49 straipsnio taisykles, tarpe jų, jog susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta jo buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jei juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip (CK 2.49 str. 3 d.), be to, juridinis asmuo, pakeitęs buveinę, privalo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus ir juos įregistruoti (CK 2.49 str. 4 d.). Pagal CPK 122 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentais įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą adresą (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-148/2006). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai ne kartą informavo atsakovą jo buveinės adresu (duomenys neskelbtini) registruotais raštais apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tačiau atsakovas į šiuos raštus nereagavo (t. 1, b.l. 76-77, 161). Todėl atsakovo argumentai, kad pareiškėjai nesilaikė ikiteisminės tokių ginčų nagrinėjimo tvarkos, yra nepagrįsti.

16Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti naikinama dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Asmens teisė gauti teisingą informaciją apie vykstantį teisminį procesą nekvestionuojama. Procesiniai dokumentai dalyvaujančiam byloje asmeniui įteikiami laikantis CPK reikalavimų. CPK 122 straipsnio antroji dalis nustato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą adresą. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens valdymo organams ar raštinės darbuotojui juridinio asmens buveinės vietoje (CPK 124 str. 2 d.). Jeigu juridinių asmenų registre nurodytoje juridinio asmens buveinės vietoje procesinį dokumentą įteikti aukščiau paminėtu būdu nėra galimybės, tinkamu procesinio dokumento įteikimu laikomas įteikimas registre nurodytam juridinio asmens vadovui ar kitiems valdymo organo nariams, kaip fiziniams asmenims, taip pat jų pilnamečiams šeimos nariams (CPK 124 str. 4 d.). Šios procesinių dokumentų įteikimo taisyklės taikomos ir sprendžiant bankroto bylas, kurios turi būti sprendžiamos operatyviai ir kuriose įtvirtintas aktyvus teisėjo vaidmuo. Tais atvejais, kai teismui nepavyksta įteikti atsakovui procesinių dokumentų jo buveinės adresu dėl to, kad atsakovo jame nėra, šie dokumentai turi būti įteikiami atsakovo valdymo organų narių gyvenamosios vietos adresu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai kreditorius įspėjimą iškelti bankroto bylą atsakovui išsiuntė paštu juridinių asmenų registre išviešintu darbdavio buveinės adresu, laikoma, kad įteikimas yra tinkamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-249/2010). Šios nuostatos turi būti taikomos ir sprendžiant teismo procesinių dokumentų įteikimo klausimus atsakovui bankroto procese, kuris turi vykti itin operatyviai.

17Be to, kai atsakovui buvo įteikta teismo priimta nutartis, kurią jis gali apskųsti apeliacine tvarka, nėra pagrindo naikinti teismo nutarties dėl absoliutaus jos negaliojimo pagrindo, jei nutartis pagal jos turinį yra teisėta ir pagrįsta. Tokia išvada daroma dėl to, jog bankroto byloje, kur įtvirtintas teismo aktyvus vaidmuo ir bylų nagrinėjimo operatyvumas, atsakovas, gavęs teismo nutartį, turi teisę išdėstyti nesutikimo su nutartimi argumentus ir pateikti juos pagrindžiančius įrodymus atskirajame skunde. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto argumentus ir įrodymus, galėtų naikinti skundžiamą nutartį, nes neišklausius atsakovo, kuris pateikė nutarties neteisingumą pagrindžiančius duomenis, kyla abejonių nutarties teisėtumu ir pagrįstumu. Kitaip tariant, jeigu pats atsakovas vengė dalyvauti teisminiame procese, nesilaikė CK 2.49 straipsnio ketvirtojoje dalyje įtvirtintų reikalavimų, o sužinojęs apie priimtą jam nepalankią nutartį, nepateikė jos neteisėtumą ir nepagrįstumą pagrindžiančių įrodymų, teismas neturėtų vien formaliais pagrindais, jeigu pagal bylos duomenis matyti, kad nutartis iš esmės teisinga, jos naikinti.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ne kartą siuntė atsakovui jo buveinės adresu (duomenys neskelbtini), tiek kitų dalyvaujančių byloje asmenų, tiek ir teismo procesinius dokumentus, tačiau jų įteikti nepavyko (t. 1, b.l. 111). Teismas, vadovaudamasis juridinių asmenų registre esančiais duomenimis, procesinius dokumentus mėgino įteikti ir atsakovo vadovui S. J. duomenys neskelbtini) (t. 1, b.l. 142, taip pat prie bylos esantys vokai), tačiau dokumentai neįteikti, nes jų neatsiėmė adresatas. Bylos medžiaga įrodo, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo nuorašas atsakovui buvo išsiųstas jo buveinės adresu (t. 1, b.l. 180) ir atsakovas apie nutartį sužinojo bei dėl jos padavė atskirąjį skundą byloje (t. 1, b.l. 183-185). Tokie teismo veiksmai, kai jie ne kartą siuntė atsakovui buveinės adresu ir įmonės vadovui gyvenamosios vietos adresu procesinius dokumentus, laikomi tinkamu įteikimu. Kaip minėta, teismas suteikė atsakovui, nevykdžiusiam įstatyme nustatytos pareigos dėl buveinės adreso pasikeitimo, teisę į apeliaciją, kuria jis pasinaudojo, tačiau neginčijo nutarties neteisėtumo materialiais aspektais, negali būti vertintina kaip sudaranti pagrindą naikinti teismo nutartį, neįvertinus jos turinio.

19Bylos medžiaga įrodo, kad atsakovas iš esmės vengė bendrauti su įmonės kreditoriais viešame registre skelbiamu adresu, neteikė viešam registrui atnaujintų duomenų apie įmonės finansinę atskaitomybę. Didėjantys įmonės įsiskolinimai kreditoriams (pareiškėjams, taip pat Kauno apskrities VMI, VSDFV Kauno skyriui) leidžia spręsti apie įmonės itin sunkią turtinę padėtį. Atsakovas atskirajame skunde nedėstė aplinkybių apie įmonės gerą turtinę padėtį ir nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 12 str.). Byloje esanti įmonės finansinė atskaitomybė parodo, kad jau tuo metu įmonės turtas nežymiai viršijo skolas (t. 1, b. l. 81-85). Taigi, atsakovui nepateikus į bylą jokių duomenų ir esant įrodymų apie įmonės sunkią ir vis labiau sunkėjančią turtinę padėtį, pirmosios instancijos teismas, aktyviai rinkęs įrodymus byloje, pagrįstai iškėlė atsakovui bankroto bylą. Ją keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

20

21Dėl paskirto bankroto administratoriaus pagrįstumo

22Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

23Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Kraitenė“ administratorius, UAB ,,GM Consult Group“, UAB ,,Imera“ v. UAB ,,Kraitenė“ (bylos Nr. 2-37/2006 m., kat. 126.2). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Žalmargės pienas“ generalinis direktorius J. B. v. UAB „Žalmargės pienas“ (bylos Nr. 2-310/2006 m., kat. 126.3). Pastebėtina, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje pagal kreditorių UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, AB banko „Snoras“, Marijampolės apskrities VMI, VSDFV Marijampolės skyriaus atskiruosius skundus (bylos Nr. 2-117/2006 m., kat. 121.17; 126.3).

24Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonė, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo.

25Byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi pasirinko ne didesnių kreditorių UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „Finėjas“, kurie pirmieji inicijavo įmonės bankrotą atsakovui, taip pat ne trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Inkaso“ pasiūlytus bankroto administratorius, o mažesnių kreditorių UAB „Transport Amadeus“ ir R. P. firmos „Romasta“, kurie vėliau pradėjo bankroto procesą, pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Kolegija pažymi, jog tiek teismo paskirtas administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, tiek ir apelianto UAB „Inkaso“ nurodomas bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ yra tinkami administruoti atsakovą. Iš viešai prieinamų duomenų internetiniame tinklapyje www.bankrotodep.lt matyti, kad UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ dirba du fiziniai asmenys, kurie turi leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas. Vienas iš fizinių asmenų dar nėra vykdęs bankroto administravimo procedūrų. Kitas fizinis asmuo UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ vardu šiuo metu vykdo 18 įmonių bankroto procedūrų ir yra užbaigęs 23 įmonių bankroto procedūras. UAB „Bankroto departamentas LT“ dirba trys fiziniai asmenys, turintys leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas. Ši įmonė vykdo 51 įmonės bankroto procedūras ir yra užbaigusi 2 įmonių bankroto procedūras. Taigi abiejų bankroto administratorių (tiek teismo paskirto, tiek ir apelianto nurodomo) užimtumas iš esmės vienodas, o ieškovo patirtis, vykdant bankroto procedūras, yra didesnė. Abu bankroto administratoriai teikia paslaugas Kauno mieste ir jame yra šių įmonių buveinė (kaip ir atsakovo). Duomenų apie tai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius negalėtų tinkamai administruoti atsakovo veiklą byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo teisėtos ir pagrįstos nutarties dalies dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo.

26Kiti atskiruosiuose skunduose išdėstyti apeliantų argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamų klausimų išsprendimui.

27Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonių bankroto procedūras reglamentuojančias teisės normas ir teisėtai bei pagrįstai iškėlė atsakovui bankroto bylą bei pagrįstai įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Keisti ar naikinti teisėtos bei pagrįstos nutarties atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjai UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Finėjas“, taip pat... 5. Atsakovas UAB „Eurostartas“ atsiliepimų į pareiškimus nepateikė. Teismo... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. UAB „Inkaso“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 8. 1.Kauno apygardos teismas nepateikė konkrečių motyvų, kuriais remiantis jis... 9. 2. Trečiojo asmens siūlomas administratorius UAB „Bankroto departamentas... 10. 2010 m. gegužės 21 d. atsakovas UAB „Eurostartas“ pateikė atskirąjį... 11. 1. Atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie ketinimą kreiptis į teismą... 12. 2. Kauno apygardos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą,... 13. Atskirieji skundai netenkintini.... 14. Dėl atsakovo informavimo tinkamumo ir... 15. Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ) nustato išankstinę ginčų dėl... 16. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Be to, kai atsakovui buvo įteikta teismo priimta nutartis, kurią jis gali... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ne kartą siuntė atsakovui... 19. Bylos medžiaga įrodo, kad atsakovas iš esmės vengė bendrauti su įmonės... 20. ... 21. Dėl paskirto bankroto administratoriaus... 22. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 23. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 24. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto... 25. Byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi... 26. Kiti atskiruosiuose skunduose išdėstyti apeliantų argumentai nėra... 27. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonių bankroto procedūras... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 29. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą....