Byla e2-826-253/2015
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Godos grupė“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės „Swedbank“, AB, atstovui V. Š., atsakovams B. Ž., L. Ž., V. Ž., jų atstovui advokatui Gintarui Aleknavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės „Swedbank“, AB, ieškinį atsakovams B. Ž., L. Ž., V. Ž. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Godos grupė“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 355 000 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Godos grupė“ 2005-02-22 sudarė Kredito sutartį Nr. 05-00825-IN dėl 1 543 491,68 EUR kredito UAB „Godos grupė“ suteikimo. Kredito sutarties sąlygos buvo kelis kartus keičiamos, paskutinis pakeitimas padarytas 2009-07-22. Kadangi UAB „Godos grupė“ tinkamai nevykdė įsipareigojimų pagal Kredito sutartį, ši sutartis 2009-11-06 buvo nutraukta remiantis Kredito sutarties Bendrosios dalies 11.2.1.1 punktu. 2013-03-28 Vilniaus miesto 28-asis notarų biuras išdavė vykdomuosius įrašus dėl 2 129 625,01 EUR skolos, sutartinių palūkanų, 6 procentų dydžio palūkanų nuo visos 2 129 625,01 EUR skolos nuo 2013-02-12 iki viso kredito grąžinimo dienos, notaro atlyginimo už vykdomojo įrašo atlikimą išieškojimo. 2013-06-10 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Godos grupė“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, joje buvo patvirtintas ieškovės 7 596 989,05 Lt (2 200 240,11 EUR) finansinis reikalavimas. Restruktūrizavimo byla buvo nutraukta 2014-04-10 įsiteisėjusia nutartimi. 2014-06-05 Klaipėdos apygardos teisme UAB „Godos grupė“ buvo iškelta bankroto byla. Įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymui užtikrinti 2005-02-22 su atsakovais B. Ž., L. Ž. ir V. Ž. buvo sudarytos Laidavimo sutartys, pagal kurias laiduotojai įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jei UAB „Godos grupė“ tinkamai nevykdys savo prievolių. Be laidavimo sutarčių, kredito gavėjas užtikrindamas prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą hipotekos lakštais įkeitė kredito gavėjui ir laiduotojams priklausantį nekilnojamąjį turtą bei įrenginius. Kredito sutarties 8.5 punkte ir Laidavimo sutarčių 7.1 punkte numatyta, kad bankas turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kokias Kredito sutartyje numatytas prievolių užtikrinimo priemones realizuoti. UAB „Godos grupė“ bankroto byloje yra patvirtinti banko 2 403 724,60 EUR ir 8 794,95 Lt finansiniai reikalavimai. Iš 2 403 724,60 EUR skolos sumos 1 543 555,68 EUR sudaro negrąžintas kreditas. Kadangi laiduotojai gera valia neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Laidavimo sutartis, prašo CK 6.81 straipsnio pagrindu šią skolą priteisti iš atsakovų. Bankas laiduotojams reiškia ieškinį ne dėl visos skolos pagal Kredito sutartį sumos, o tik dėl jos dalies, t. y. 355 000 EUR .

3Atsakovai B. Ž. ir L. Ž. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad bankas vienašališkai sutartį nutraukė 2009 metais, tačiau iki 2014 m. spalio mėnesio laiduotojams nereiškė jokių pretenzijų. Todėl atsakovai pagrįstai manė, kad bankas atsisakė reikalavimo į laiduotojus, o laidavimas yra pasibaigęs. Be to, bankas jau pradėjo įkeisto turto realizavimą. Mano, kad įmonės turto pakaks skolai sumokėti. Kol nėra realizuotas visas bankroto byloje BUAB „Godos grupė“ turtas ir išspręstas kreditorių reikalavimo patenkinimo klausimas, tol nėra aiški atsakovams tenkanti skolos dalis. Nesupranta, kodėl bankas reiškia ieškinį tik dėl dalies skolos. Mano, kad Laidavimo sutartys yra negaliojančios, nes bankas šių sutarčių pasirašymo metu tinkamai neatskleidė jų turinio, be to, pats bankas buvo neapdairus ir neatsakingas suteikdamas tokio dydžio kreditą ir reikalaudamas fizinių asmenų laidavimo.

4Atsakovas V. Ž. ir trečiasis asmuo BUAB „Godos grupė“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, atsakovai – jį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog ieškovė „Swedbank“, AB (anksčiau – AB bankas „Hansabankas“), ir trečiasis asmuo UAB „Godos grupė“ 2005-02-22 sudarė Kredito sutartį

8Nr. 05-00825-IN dėl 1 543 491,68 EUR kredito UAB „Godos grupė“ suteikimo. Sutarties sąlygos buvo keičiamos. Paskutinis pakeitimas padarytas 2009-07-22. Tarp ieškovo ir atsakovų B. Ž., L. Ž. ir V. Ž. 2005-02-22 buvo sudarytos Laidavimo sutartys Nr. 05-008525-LA1, Nr. 05-008525-LA2, Nr. 05-008525-LA3, pagal kurias atsakovai laidavo, kad UAB UAB „Godos grupė“ įvykdys visus savo įsipareigojimus bankui pagal 2005-02-22 Kredito sutartį Nr. 05-00825-IN (su visais pakeitimais ir papildymais). UAB „Godos grupė“ 2014-04-10 iškelta bankroto byla, joje yra patvirtintas banko 2 403 724,60 EUR ir 8 794,95 Lt finansinis reikalavimas. Ieškovas 2014-10-20 raštu įspėjo laiduotojus apie neįvykdytus skolinius įsipareigojimus ir paragino padengti skolą.

9Pagal CK 6.76 str. 1 d. laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK 6.81 str. nustatyta, kad skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Šalių sudarytose Laidavimo sutartyse šiuo klausimu jokių išlygų nenustatyta. Taigi šalių sudarytose Laidavimo sutartyse laiduotojų (atsakovų) atsakomybės mastas buvo nustatytas skolininko – trečiojo asmens UAB „Godos grupė“– atsakomybės mastu. Kaip minėta, Klaipėdos apygardos teismas yra patvirtinęs kreditorės ieškovės „Swedbank“, AB, 2 403 724,60 EUR ir 8 794,95 Lt sumos kreditinius reikalavimus BUAB „Godos grupė“ bankroto byloje. Ši nutartis yra įsiteisėjusi. Taigi, Klaipėdos apygardos teismui patvirtinus ieškovo kreditinius reikalavimus UAB „Godos grupė“ bankroto byloje, papildomai įrodinėti skolos dydžio šioje byloje nereikia (CPK 182 str.), kadangi skolininko prievolės, užtikrintos atsakovų laidavimu, mastas nustatytas ir užfiksuotas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis Nr. 3K-3-160/2012). Taip pat pažymėtina, jog šioje byloje atsakovai iš esmės skolos dydžio ir neginčija, todėl įvertinęs visas išdėstytas aplinkybes bei tai, jog Laidavimo sutartys yra galiojančios, nenuginčytos, teismas daro išvadą, jog ieškovas turi teisę reikalauti, kad tiek visą prievolę, tiek jos dalį įvykdytų laiduotojai (CK 6.6 str. 4 d.), todėl ši ieškinio dalis tenkintina visiškai.

10Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo – iš atsakovų ieškovo naudai solidariai už priteistą sumą priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str.).

11Atsakovai atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, jog skolininko prievolės įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas UAB „Godos grupė“ ir jų asmeninis turtas, kuris yra pardavinėjamas, tačiau jie nesutinka su iš varžytynių parduodamo turto vertinimu. Mano, jog tuo atveju, jei įkeistas turtas būtų įvertintas ir parduotas brangiau, galbūt pakaktų lėšų skolai padengti. Šie atsakovų argumentai atmestini, nes turto įkainojimas ir jo pardavimas varžytynių metu nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Kaip minėta, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str. 1 d.). Kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Taip pat atmestinas atsakovų argumentas, kad bankas pretenzijas pareiškė praleidęs 3 mėnesių senaties terminą. CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Nagrinėjamoje byloje visų atsakovų Laidavimo sutarčių 10.1 punkte numatyta, kad laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių bankui pagal Kredito sutartį įvykdymo. Kadangi, kaip nustatyta, prievolė bankui neįvykdyta, todėl atsakovų prievolė pagal Laidavimo sutartis CK 6.88 straipsnio 1 dalies pagrindu nesibaigė.

12Nesutiktina su atsakovų ir jų atstovo argumentais, kad sudarytos Laidavimo sutartys yra neprotingos, kad už jų sudarymą atsakomybę turi prisiimti ir bankas. Byloje nustatyta, kad atsakovai dar iki Kredito ir Laidavimo sutarčių su ieškove sudarymo vystė šeimos verslą, žinojo bankų paskolų gavimo ir grąžinimo sąlygas, banko paskolą pagal ginčo šioje byloje Kredito sutartį gavo, ją iš dalies panaudojo naujam verslui (pervežimo paslaugos) vystyti, tačiau už prarastas transporto priemones Rusijoje ieškovė „Swedbank“, AB, negali prisiimti atsakomybės.

13Teismas, įvertinęs visas išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB, į. k. 112029651, solidariai iš atsakovų B. Ž., a. k. ( - ) L. Ž., a. k. ( - ) V. Ž., a. k. ( - ) 355 000 EUR (tris šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius eurų) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 355 000 EUR skolą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014 m. lapkričio 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB, į. k. 112029651, iš atsakovų B. Ž., a. k. ( - ) L. Ž., a. k. ( - ) V. Ž., a. k. ( - ) po 1 177,11 EUR bylinėjimosi išlaidų.

18Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai