Byla 3K-3-160/2012
Dėl kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimų tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje (bylos Nr. B2-2639-450/2011)

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Laužiko, Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „ANGOGMER“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 6 d. nutarties dėl kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimų tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje (bylos Nr. B2-2639-450/2011).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Bylos esmė

5Byloje kilo ginčas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto, pagal kurį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai), aiškinimo ir taikymo.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo bylą, 2010 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus (nutartis yra įsiteisėjusi), o 2010 m. kovo 23 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukė, nes nustatytu terminu teismui nebuvo pateiktas įmonės restruktūrizavimo planas (bylos Nr. B2-731-578/2010).

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi vėl iškėlė UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo bylą; 2011 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimus, taip pat kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 36 306 019,46 Lt reikalavimą ir kreditorės P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimą. Vilniaus apygardos teismas, gavęs kreditorių L. R. , H. G. ir G. Š. atskirąjį skundą, 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimai (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ir nutarė šių kreditorių reikalavimų pagrįstumo klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

8Kreditoriai L. R. , H. G. ir G. Š. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtintus kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimus ginčijo tuo pagrindu, kad, tvirtinant šių kreditorių reikalavimus, teismui nebuvo pateikta įrodymų, pagrindžiančių jų pagrįstumą.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtino kreditorių UAB „AIT investicijos“ 35 876 190,39 Lt ir P. M. 1 295 350,17 Lt reikalavimus. Teismas išreikalavo iš administratoriaus kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ir juos įvertinęs padarė išvadą, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 (t. y. pirmoje UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ restruktūrizavimo byloje, kuri vėliau buvo nutraukta) šių kreditorių reikalavimai yra tinkamai pagrįsti tiek įsiteisėjusiomis teismo nutartimis, tiek reikalavimo teisių perleidimo sutartimis ir kitais rašytiniais įrodymais.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorių UAB „Angogmer“, L. R. (L. R. ), H. G. , G. Š. atskiruosius skundus, 2011 m. spalio 6 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria į RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ kreditorių sąrašą įtrauktas kreditoriaus UAB „AIT investicijos“ 4 627 767,76 Lt reikalavimas ir kreditorės P. M. 649 150,17 Lt reikalavimas; perdavė klausimą dėl šių kreditorių nurodytų reikalavimų tvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; kitą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį paliko nepakeistą. Kolegija, vertindama restruktūrizavimo byloje priimtos teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, prejudicinę galią nutraukus restruktūrizavimo bylą, pažymėjo, kad pagal teismų praktiką kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas išsprendžiamas teismo nutartimi (ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalis), tačiau teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo pagal savo teisinę prigimtį atitinka teismo sprendimą, kuriuo atsakoma į kreditoriaus pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, nepaisant to, kad šis klausimas išsprendžiamas nutarties procesine forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011). Dėl to kolegija sprendė, kad sprendimas (šiuo atveju – nutartis) gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Taigi teismo nutartis, kuria tvirtinami kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo byloje, įgyja prejudicinę galią, o aplinkybė, kad restruktūrizavimo byla, kurioje buvo priimta teismo nutartis dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, vėliau yra nutraukiama, kolegijos teigimu, neturi reikšmės tokios teismo nutarties prejudicinei galiai, nes restruktūrizavimo bylos nutraukimas yra procesinis klausimas, kuriuo nesprendžiama dėl byloje dalyvaujančių asmenų materialinių teisių ir pareigų.

12III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimo į jį esmė

13Kasaciniu skundu kreditorius UAB „ANGOGMER“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, ir perduoti klausimą dėl kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimų dydžio tvirtinimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jis kasaciniame skunde nurodo, kad teismai pažeidė CPK 182 straipsnio 2 punktą, nes byla iš esmės išsprendžiama priimant teismo sprendimą, o teismo nutartis – neišsprendus bylos iš esmės. Taigi prejudiciniai faktai gali būti nustatyti tik įsiteisėjusiu teismo sprendimu, o ne teismo nutartimi.

14Kreditoriai L. R. (L. R. ), H. G. ir G. Š. pareiškimu dėl prisidėjimo prie UAB ,,ANGOGMER“ kasacinio skundo prašo jį tenkinti ir panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, ir perduoti klausimą dėl kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimų dydžio tvirtinimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priteisti iš RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ UAB ,,ANGOGMER“ turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą restruktūrizuojama UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ji nurodo, kad abiejose bylose įrodinėjimo dalykas buvo kreditorių piniginių reikalavimų pagrįstumas; Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. įsiteisėjusia nutartimi patvirtinus kreditorių reikalavimus ankstesnėje restruktūrizavimo byloje, šis klausimas buvo išspręstas iš esmės ir įgijo prejudicinę galią kitoje byloje.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo

19Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį byla iš esmės išsprendžiama teismo procesinio dokumento – sprendimo – forma, tačiau CPK išimtiniais atvejais byla gali būti baigta nagrinėti priimant nutartį, t. y. nutartimi baigiamas spręsti ginčas. Kai kuriais atvejais priimtos teismo nutartys tiesiogiai susijusios su materialiaisiais teisiniais klausimais, pvz., nutartimi iškelti bankroto bylą konstatuojamas skolininko nemokumas ar kreditorių reikalavimai skolininkui (ĮBĮ 9 straipsnis), teismo nutartimi supaprastinta tvarka iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą taip pat patvirtinami ir kreditorių reikalavimai (2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-978 10 straipsnio 4 dalis), savanoriškų įmonės įsipareigojimų kreditoriams vykdymas iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos (7 straipsnio 8 dalies 7 punktas). Taigi kai kurias bylas teismas iš esmės išsprendžia priimdamas nutartį ir tai laikytina bendrosios taisyklės, kad dėl bylos esmės teismas priima sprendimą, išimtimi. Atsižvelgiant į nurodyto Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4 punktus dėl teisminės procedūros sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (priimamas pareiškimas iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ir toks pareiškimas restruktūrizavimo byloje atitinka ieškinį, skiriamas parengiamasis teismo posėdis, o išnagrinėjus bylą ir teismui nustačius, jog įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai, iškeliama įmonės restruktūrizavimo byla), darytina išvada, kad tokiu atveju byla išsprendžiama iš esmės ir, baigus nagrinėti ginčo klausimus, priimama nutartis, kuria tvirtinami kreditorių reikalavimai, t. y. išsprendžiama bylos baigtis. Tokia pati pozicija išdėstyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Autokausta“ v. UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Prostinvest“ v. Danske Bank A/S, bylos Nr. 3K-3-545/2011).

20Nagrinėjamoje byloje kreditoriai UAB „ANGOGMER“, L. R. , H. G. ir G. Š. , ginčydami kitų kreditorių UAB „AIT investicijos“ ir P. M. reikalavimus, siekia iš dalies paneigti restruktūrizavimo byloje įsiteisėjusioje teismo nutartyje patvirtintų kreditorių reikalavimų pagrįstumą, tačiau, pripažinus, kad teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ir patvirtinti kreditorių reikalavimus yra prilyginama teismo sprendimui, kuria ginčas išsprendžiamas iš esmės, pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 yra įsiteisėjusi, todėl turi prejudicinę reikšmę pagal CPK 182 straipsnio 2 punkto prasmę (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Juolab kad apeliacinės instancijos teismas teisingai nurodė, jog, kilus neaiškumų dėl kreditorių reikalavimo dydžio, klausimo dalis dėl šio reikalavimo dydžio apskaičiavimo grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes, nors ir esant patvirtintiems kreditorių reikalavimams teismo nutartimi, šie gali būti tikslinami įvertinant įrodymus ir išsiaiškinant palūkanų ir netesybų skaičiavimo tvarką, o ginčijama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-731-578/2010 prejudicinę reikšmę įgijo ta prasme, kad, nutartimi patvirtinus kreditorių reikalavimus restruktūrizavimo byloje, ši nutartis gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje CPK 182 straipsnio 2 punkto pagrindu.

21Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo

22Nagrinėjamoje byloje atsiliepimą į kasacinį skundą surašiusi restruktūrizuojama UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl šio byloje dalyvaujančio asmens prašymas netenkintinas (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

23Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo

24Kasacinis teismas patyrė 73,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Netenkinus kreditoriaus kasacinio skundo, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš šio proceso dalyvio (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „ANGOGMER“ (juridinio asmens kodas 302523504) 73,25 Lt (septyniasdešimt tris litus 25 ct) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

28Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Bylos esmė
...
5. Byloje kilo ginčas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto, pagal kurį nereikia... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi vėl iškėlė... 8. Kreditoriai L. R. , H. G. ir G. Š. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtino... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 12. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimo į jį esmė... 13. Kasaciniu skundu kreditorius UAB „ANGOGMER“ prašo panaikinti Lietuvos... 14. Kreditoriai L. R. (L. R. ), H. G. ir G. Š. pareiškimu dėl prisidėjimo prie... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą restruktūrizuojama UAB „Vilniaus... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo... 19. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį byla iš esmės išsprendžiama teismo... 20. Nagrinėjamoje byloje kreditoriai UAB „ANGOGMER“, L. R. , H. G. ir G. Š. ,... 21. Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo ... 22. Nagrinėjamoje byloje atsiliepimą į kasacinį skundą surašiusi... 23. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo... 24. Kasacinis teismas patyrė 73,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 27. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „ANGOGMER“ (juridinio asmens... 28. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...