Byla 2S-141-619/2016
Dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo skolininkas D. G., kuria skundas tenkintas ir n u s t a t ė :

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus AB „Swedbank“ skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo skolininkas D. G., kuria skundas tenkintas ir n u s t a t ė :

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius AB „Swedbank“ padavė skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio R. V. 2015 m. balandžio 22 d. patvarkymą atsisakyti atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0179/14/00508. Nurodė, kad vykdomojoje byloje vykdymo veiksmai buvo sustabdyti CPK 626 str. 2 d. 1 p., kadangi skolininkui priklausantis ir kreditoriaus naudai įkeistas turtas buvo areštuotas baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, tačiau nepagrįstai buvo netaikytos CPK 626 str. 3 d. nuostatos, dėl ko priimtas patvarkymas nepagrįstas ir naikintinas. Kreditoriaus nuomone, turto konfiskavimas ar pareikštų civilinių ieškinių baudžiamojoje byloje patenkinimas negali būti vykdomas, kol nebus įvykdytas hipotekos kreditoriaus reikalavimas iš įkeisto turto, kuriam yra taikomas areštas baudžiamojoje byloje. Antstolis turėjo pareigą tęsti turto realizavimo veiksmus, net ir esant skolininkui priklausančio turto areštui baudžiamojo proceso tvarka.

4Antstolis 2015 m. gegužės 15 d. patvarkymu Nr. 0179/14/00508 atsisakė tenkinti AB „Swedbank“ skundą ir persiuntė jį nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad turto realizavimo eigoje patikrinus nekilnojamojo turto registro bei turto arešto aktų registrų informaciją nustatyta, kad įkeistam turtui įregistruotas areštas Vilniaus apygardos prokurorės A. B. nutarimo Nr. 10-9-00113-12 pagrindu, todėl 2014 m. liepos 23 d. patvarkymu paskelbtos varžytinės atšauktos ir įkeisto turto realizavimo veiksmai sustabdyti kol Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka bus taikomas areštas minėtam turui. Kreditorius pateikė antstoliui prašymą atnaujinti vykdymo veiksmus. Antstolis skundžiamu patvarkymu, vadovaudamasis CPK 626 str. 2 d. 1 p. atsisakė tenkinti kreditoriaus prašymą. Pažymėjo, jog CPK 626 str. 2 d. 1 p. nurodytas atvejis yra savarankiškas vykdymo veiksmų stabdymo pagrindas, tačiau kyla neaiškumų ar nagrinėjamu atveju taikytina pareiškėjo nurodyta CPK 626 str. 3 d. įtvirtinta norma.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino kreditoriaus AB „Swedbank“ skundą dėl antstolio veiksmų, panaikino antstolio R. V. 2015 m. balandžio 22 d. patvarkymą, kuriuo antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo AB „Swedbank“ prašymą atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0179/14/00508. Pirmosios instancijos teismas, sistemiškai aiškindamas CPK 626 str. 2 d. 1 p. ir 3 d. nuostatas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes konstatavo, jog turto konfiskavimas baudžiamojoje byloje negali būti vykdomas kol nebus įvykdytas hipotekos kreditoriaus reikalavimas, kuris tenkinamas be eilės iš konkretaus įkeisto turto, į kurį yra apribotos nuosavybės teisės baudžiamojoje byloje. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju antstoliui stabdyti hipotekos kreditoriaus naudai įkeisto turto realizavimo vykdomojoje byloje Nr. 0179/14/00508 vien dėl to, kad į įkeistą turtą yra apribotos nuosavybės teisės baudžiamojoje byloje, nėra teisinio pagrindo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu antstolis R. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį ir atmesti 2015 m. gegužės 7 d. kreditoriaus skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad CPK 626 str. 2 d. 1 p. normoje įtvirtintas turto realizavimo privalomo stabdymo pagrindas, kuris nėra susietas su vykdymo išieškojimo eiliškumu, todėl teismas galimai nepagrįstai nusprendė tenkinti skundo reikalavimus. Apeliantas atkreipė dėmesį, jog CPK 626 sr. 2 d. 1 p. bei CPK 626 str. 3 d. nuostatų taikymas nėra absoliučiai aiškus, teismų praktika šiuo klausimu nėra vieninga. Antstolis taip pat atkreipė dėmesį, jog prokurorės išreikšta nuomonė priešinga kreditoriaus nuomonei šioje byloje, jos vertinimu, antstolis neturi teisinio pagrindo vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto, jeigu jam pritaikytas laikinas nuosavybės apribojimas BPK tvarka. Apelianto vertinimu, esant BPK tvarka areštuotam hipoteka įkeistam turtui kreditoriaus skunde išreikšta ir Vilniaus m. apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartyje išnagrinėjus skundą išreikšta nuomonė dėl CPK 626 str. 3 d. normos taikymo, laikytina labiau teisinga ir taikytina, tačiau atsižvelgdamas į skirtingą šalių ir kitų institucijų nuomonę, kylant abejonių dėl šios normos taikymo galimybės kompleksiškai su CPK 626 str. 2 d. 1 p., siekiant užtikrinti vykdymo proceso teisėtumą skundas teiktinas aukštesnės instancijos teismui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas AB „Swedbank“ su juo nesutiko, prašė atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pareiškėjo įsitikinimu, antstolis sustabdydamas bylą nepagrįstai vadovavosi CPK 626 str. 2 d. 1 p., šiuo atveju taikytinos CPK 626 str. 3 d. nuostatos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad išieškojimas iš turto, kurio atžvilgiu yra taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas BPK nustatyta tvarka, šiuo konkrečiu atveju neturi būti stabdomas, kadangi turto konfiskavimas ar pareikštų civilinių ieškinių baudžiamojoje byloje patenkinimas negali būti vykdomas kol nebus įvykdytas hipotekos kreditoriaus, t.y. pareiškėjo, reikalavimas iš įkeisto turto, kuriam yra taikomas areštas baudžiamojoje byloje (CPK 755 str.). Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagrindas taikyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Bylos medžiaga nustatyta, jog antstolis R. V. vykdo išieškojimą pagal Vilniaus m. 28-ojo notaro biuro notarės S. B. 2014 m. vasario 17 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 806, dėl 183729 EUR skolos ir palūkanų išieškojimo iš D. G., išieškotojo – hipotekos kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai, priverstinai parduodant iš varžytinių įkeistą turtą – butą, esantį Mėsinių g. 3-9, Vilnius. Turto realizavimo eigoje antstolis, nustatęs, kad minėtas turtas yra areštuotas BPK tvarka, vadovaudamasis CPK 626 str. 2 d. 1 p. sustabdė turto realizavimo veiksmus. Kreditoriaus įsitikinimu, šiuo atveju byla nestabdytina, kadangi pareiškėjas kaip hipotekos kreditorius turi pirmenybę prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto (CPK 626 str. 3 d.).

14Vykdymo procesą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI dalies normos. CPK 690 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigoje, ar neareštuotas ir kokie jam nustatyti apribojimai. Paaiškėjus faktui, kad skolininko turtui yra nustatyti apribojimai, antstolis įgyja pareigą nustatyti, ar šie apribojimai nėra kliūtis atlikti tolimesnius vykdymo veiksmus, susijusius su išieškojimu iš skolininkui priklausančio turto, ar nėra teisinio pagrindo vykdomąją bylą sustabdyti.

15Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas CPK 626 str. yra pateikęs išsamų privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo atvejų sąrašą. Pagal CPK 626 str. 2 d. 1 p., antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus, jeigu fiziniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą, <...> ar turtas areštuojamas BPK nustatyta tvarka. Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas galimai nepagrįstai tenkino pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, kadangi CPK 626 str. 2 d. 1 p. įtvirtintas specialus turto realizavimo privalomo stabdymo atvejis.

16Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo argumentais. Pažymėtina, jog CPK 626 str. 3 d. yra aiškiai įtvirtinta, jog tuo atveju, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas ir yra vykdomas Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias vykdomosios bylos stabdymo pagrindus, yra konstatavęs, kad antstolis CPK normų pagrindu vykdymo procese gali disponuoti svetimu turtu ir po turto arešto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. antstolis R. K., bylos Nr. 3K-3-417/2008). Taigi, turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto, kuris yra areštuotas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sistemiškai aiškinant CPK 626 str. 2 d. 1 p. ir CPK 626 str. 3 d. nuostatas, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. Kitaip tariant, pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus yra turto areštas pagal pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimą, o ne bet kurio kreditoriaus reikalavimu uždėtas turto areštas. Tokiu būdu įstatymų leidėjas aiškiai suteikia prioritetą pirmesnės eilės kreditorių ir įkaito turėtojų, kurių reikalavimai tenkintini be eilės, interesų gynimui.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjas AB „Swedbank“ yra hipotekos kreditorius, kurio reikalavimas pagal CPK 754 str. 1d. suformuluotą imperatyvą, iš įkeisto turto patenkinamas be eilės. Hipotekos kreditorius turi pirmenybę prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Atsižvelgiant į tokį įstatyminį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju antstoliui nėra teisinio pagrindo stabdyti hipotekos kreditoriaus naudai įkeisto turto realizavimo veiksmų vykdomoje byloje.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo nutarčiai panaikinti.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20antstolio R. V. atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorius AB „Swedbank“ padavė skundą dėl antstolio R. V. veiksmų,... 4. Antstolis 2015 m. gegužės 15 d. patvarkymu Nr. 0179/14/00508 atsisakė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu antstolis R. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas AB „Swedbank“ su juo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Bylos medžiaga nustatyta, jog antstolis R. V. vykdo išieškojimą pagal... 14. Vykdymo procesą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI dalies normos. CPK... 15. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas CPK 626 str. yra pateikęs išsamų... 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas AB „Swedbank“ yra hipotekos kreditorius,... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 20. antstolio R. V. atskirąjį skundą atmesti.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį palikti...