Byla Iv-2431-189/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Raivydui Rukštelei, atsakovo atstovuiadvokatui Gediminui Gudeliauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. B., V. O., uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alauša“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Alauša“) skundu (I tomas, b. l. 2 – 8) ir patikslintu skundu (I tomas, b. l. 130 – 136) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – ir VĮ „Regitra“) (toliau – ir atsakovas), jo naudai 42 480 Lt žalos; priteisti iš atsakovo jo naudai 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti turėtas teismo išlaidas.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl 44 923,45 Lt skolos, susidariusios neatsiskaitant už nupirktus naftos produktus, 10 944,81 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų bei 419 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Avameda“ (toliau – ir UAB „Avameda“) bei laikinųjų apsaugos priemonių šiems reikalavimams užtikrinti taikymo. Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir nusprendė areštuoti skolininkui UAB „Avameda“ priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 55 868,26 Lt sumai, nesant kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, areštuoti skolininkui priklausančias 55 868,26 Lt dydžio pinigines lėšas. Minėta nutartimi skolininkui UAB „Avameda“ uždrausta įkeisti turtą, nuomoti ar kitaip juo disponuoti. Nutarties nuorašai buvo išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai, o 2008 m. rugsėjo 1 d. turto arešto aktas įregistruotas Turto arešto aktų registre. Tačiau, galiojant UAB „Avameda“ turto areštui, 2008 m. rugsėjo 2 d. UAB „Avameda“, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta su uždarąja akcine bendrove „Ermilgė“ (toliau – ir UAB „Ermilgė“), perleido UAB „Avameda“ nuosavybės teise valdomą transporto priemonę – bortinį sunkvežimį su tentu MAN 18.262, valstybinis Nr. ( - ), UAB „Ermilgė“ nuosavybėn. UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ 2008 m. rugsėjo 2 d. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo pateikta VĮ „Regitra“. VĮ „Regitra“ pateiktos Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu UAB „Avameda“ nuosavybės teise priklausiusią transporto priemonę perregistravo UAB „Ermilgė“ kaip naujojo transporto priemonės savininko vardu. Pareiškėjas nurodė, jog Utenos rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 26 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2‑199‑356/2009) patvirtino jo ir UAB „Avameda“ taikos sutartį, kuria UAB „Avameda“ įsipareigojo sumokėti 40 944,81 Lt įsiskolinimą už naftos produktus, 7 205,84 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas, viso 49 479,15 Lt. Tačiau UAB „Avameda“ teismo patvirtintoje taikos sutartyje nurodytų įsipareigojimų neįvykdė, todėl pagal taikos sutartį šioje byloje išduotas vykdomasis raštas, kuris buvo pateiktas antstoliui vykdyti. Tik gavus 2009 m. gruodžio 8 d. antstolio išieškojimo negalimumo aktą, tapo žinoma, kad dėl VĮ „Regitra“ neteisėtų veiksmų įregistruojant transporto priemonės MAN 18.262, valstybinis Nr. ( - ) savininku UAB „Ermilgė“, jis nebegalės atgauti įsiskolinimo iš UAB „Avameda“. Taip pat nurodė, jog Ukmergės rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“, kuriuo prašė pripažinti 2008 m. rugsėjo 2 d. minėtos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiu, taikyti restituciją bei įpareigoti UAB „Ermilgė“ grąžinti transporto priemonę UAB „Avameda“. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė tuo pagrindu, jog UAB „Ermilgė“ yra sąžiningas automobilio įgijėjas, todėl automobilis iš UAB „Ermilgė“ negali būti išreikalautas. Pažymėjo, jog nuostolius patyrė dėl to, kad VĮ „Regitra“, gavusi prašymą perregistruoti transporto priemonę ir UAB „Avameda“ bei UAB „Ermilgė“ 2008 m. rugsėjo 2 d. sudarytą Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, nepatikrino, ar Turto arešto aktų registre nėra įregistruota apribojimų pardavėjui UAB „Avameda“ ir įregistravo UAB „Avameda“ nuosavybės teise priklausiusį bortinį sunkvežimį, UAB „Ermilgė“, kaip savininko, vardu. Todėl 2008 m. rugsėjo 2 d., galiojant UAB „Avameda“ turto areštui, tarp UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir yra niekinė, o VĮ „Regitra“ savo neteisėtais veiksmais nulėmė, kad UAB „Avameda“ nuosavybės teise priklausantis bortinis sunkvežimis, būtų perregistruotas UAB „Ermilgė“, kaip savininko, vardu nesant tam jokio teisinio pagrindo.

6VĮ „Regitra“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą (I tomas, b. l. 37 – 39, 190 – 194) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7VĮ „Regitra“ nurodė, kad administracinė byla turėtų būti nutraukta remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 7 punkto pagrindu, kadangi pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Nesutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl atsakovo neteisėtų veiksmų nurodė, jog pareiga įrodyti atsakovo veiksmų neteisėtumą tenka pareiškėjui, tačiau pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo veiksmų neteisėtumą. Byloje yra pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovas įgyvendino visus teisės aktų keliamus reikalavimus, registruojant transporto priemonę. Rėmėsi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi ir teigė, kad yra registruojama tik atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas, tarp jų ir pirkimo-pardavimo sutartys. Taip pat pažymėjo, jog teisės aktų tvarka VĮ „Regitra“ nėra pavesta registruoti pardavimo sandorių, ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. Taip pat nurodė, kad transporto priemonė MAN 18.262, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis Nr. ( - ), pirmą kartą buvo areštuota 2008 m. rugsėjo 19 d. turto arešto aktu Nr. 15080000926. Kreditoriumi nurodytas pareiškėjas UAB „Alauša“. Todėl atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad 2008 m. rugsėjo 2 d. transporto priemonei buvo taikomi apribojimai, o atsakovo darbuotojai neturėjo teisinio pagrindo neregistruoti transporto priemonės UAB „Ermilgė“ vardu. Nurodė, kad pirmą kartą Lietuvoje transporto priemonė (bortinis sunkvežimis su tentu) buvo įregistruota 2005 m. rugpjūčio 25 d. uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ (toliau – ir UAB „Swedbank“ vardu. Minėtos transporto priemonės naudotoju 2005 m. rugsėjo 21 d. buvo įregistruota lizingo bendrovės klientas UAB „Avameda“. UAB „Swedbank lizingas“ 2008 m. rugpjūčio 19 d. pasirašė lizingo sutarties pabaigos aktą, kuriuo perleido klientui nuosavybės teisę į transporto priemonę. Lizingo bendrovės pasirašytas pabaigos aktas galiojo kaip dokumentas, kurio pagrindu UAB „Avameda“ galėjo registruoti turtą arba savo, arba jo nurodyto trečiojo asmens vardu. Pažymėjo, kad pareiškėjas negali atgauti skolos ne dėl atliktos transporto priemonės registracijos, bet dėl to, kad UAB „Avameda“ pirkimo-pardavimo sutartimi perleido savo turtą kitam asmeniui, nors šis turto perleidimo sandoris nebuvo pripažintas niekiniu ar negaliojančiu. Transporto priemonė buvo registruota UAB „Swedbank lizingas“ vardu, tačiau niekada nebuvo registruotas UAB „Avameda“, kaip transporto priemonės savininkės, vardu, todėl pareiškėjo nurodytu 2008 m. rugsėjo 1 d. Turto arešto aktu ši transporto priemonė negalėjo būti areštuota, nes Turto arešto aktų registre registruojami areštai tokiam turtui, kuris įregistruotas skolininkų vardu. Nesutikdamas su pareiškėjo argumentais dėl 42 480 Lt žalos priteisimo nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad jokių neteisėtų veiksmų neatliko, todėl negali būti atsakingas už pareiškėjo nurodomos žalos kilimą ir atlyginimą. Tiesioginis priežastinis ryšis dėl ko pareiškėjas negali išieškoti 42 480 Lt įsiskolinimo iš UAB „Avameda“ yra ne atlikta registracija, bet UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris, kuriuo buvo perleistos nuosavybės teisės į transporto priemonę.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“ (toliau – UAB DK „PZU Lietuva“) atsiliepimu į pareiškėjo skundą (II tomas, b. l. 5 – 12) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9UAB DK „PZU Lietuva“ pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog UAB „Ermilgė“ vardu registruota ginčo transporto priemonė pirmą kartą areštuota 2008 m. rugsėjo 19 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) ir kreditoriumi nurodytas pareiškėjas UAB „Alauša“, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 19 d. žinojo/jam tapo žinoma apie ginčo transporto priemonės perregistravimą UAB „Ermilgė“ vardu, tačiau per 1 mėnesį nesikreipė į VĮ „Regitra“, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.260 straipsnyje. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų pažymėjo, kad ginčo transporto priemonė pirmą kartą Lietuvos Respublikoje buvo įregistruota UAB „Swedbank lizingas“ vardu, t. y. registre automobilio savininku buvo nurodytas UAB „Swedbank lizingas“, o UAB „Avameda“ pagal registro duomenis buvo nurodyta automobilio naudotoja. Kadangi Transporto priemonė buvo registruota UAB „Swedbank lizingas“ vardu, tačiau niekada nebuvo registruotas kaip UAB „Avameda“ nuosavybė, todėl 2008 m. rugsėjo 1 d. turto arešto aktu ši transporto priemonė negalėjo būti areštuota, nes Turto arešto aktų registre registruojami areštai tokiam turtui, kuris įregistruotas skolininkų vardu. Taip pat pažymėjo, kad VĮ „Regitra“ registruoja kelių transporto priemones kaip kilnojamuosius daiktus, bet ne jų įsigijimo pagrindus. Vertindama pareiškėjo argumentus dėl žalos ir priežastinio ryšio nurodė, jog tai, kad pareiškėjas neatgauna skolos, sąlygoja minėtos transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo pagrindas, t. y. 2008 m. rugsėjo 1 d. tarp UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, o ne transporto priemonės registracija atlikta 2008 m. rugsėjo 2 d. Be to, minėta Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2008 m. rugsėjo 1 d., o transporto priemonės registracija atlikta 2008 m. rugsėjo 2 d., t. y. minėta sutartis dėl transporto priemonės pardavimo sudaryta prieš registraciją. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjui atsiradusi žala yra susijusi tiesioginiu priežastiniu ryšiu su automobilio pardavėjo UAB „Avameda“ neteisėtais veiksmais, t. y. automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu pardavėjui buvo uždėti apribojimai disponuoti savo turtu. Todėl pagal CK 6.317 straipsnio 2 dalį pardavėjas privalėjo garantuoti (patvirtinti) nuosavybės teisę į automobilį. Šiuo atveju pardavėjas netinkamai vykdė pagrindinę pareigą perduoti daiktą ir užtikrinti, kad jam priklauso nuosavybės teisės į jį. Taip pat manė, jog pareiškėjo pateikti išrašai iš internetinės svetainės nelaikytini tinkamu įrodymu ginčo transporto priemonės vertei bei kartu žalos dydžiui pagrįsti. Teigė, jog pareiškėjas neįrodė prašomos priteisti žalos dydžio. Dėl draudimo teisinių santykių su VĮ „Regitra“ nurodė, jog tarp UAB DK „PZU Lietuva“ ir VĮ „Regitra“ buvo sudaryta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis (draudimo liudijimas BCA Nr. ( - )), kuria laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės 13 d. iki 2009 m. gegužės 12 d. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. ( - ) 4 pagrindu buvo apdrausta atsakovo bendroji civilinė atsakomybė, kurios draudimo liudijime BCA Nr. ( - ) apdrausta veikla nurodoma – transporto priemonių registravimas. Pagal draudimo sutarties sąvoką pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda tik įvykus draudžiamajam įvykiui. Nurodė, jog remiantis nagrinėjamoje administracinėje byloje esančiais duomenimis bei dokumentais, reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra draudžiamasis, todėl kad: administracinėje byloje nenustatyta bei neįrodyta VĮ „Regitra“ civilinė atsakomybė; administracinėje byloje reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas Lietuvos Respublikai, o ne draudėjui VĮ „Regitra“; reikalavimas atlyginti žalą turi būti pareikštas draudimo terminu ir ne vėliau kaip per 30 dienų po draudimo sutarties galiojimo pabaigos datos; civilinėje byloje nenustatyta bei neįrodyta, kad žala pareiškėjui atsirado dėl VĮ „Regitra“ veiksmų. Taip pat atkreipė dėmesį, jog draudėjo pareiga yra sužinojus apie pareikštą pretenziją dėl žalos atlyginimo pranešti draudikui ar jo atstovui per sutartyje nustatytą terminą ir sutartyje nustatytu būdu. Pabrėžė, jog tai numato ir CK 6.1012 straipsnio 1 ir 2 dalys.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu (II tomas, b. l. 36 – 41) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 32 dalimi, 27 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, jog VĮ „Regitra“ yra registruojama tik atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas, tarp jų pirkimo-pardavimo sutartys. Nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 patvirtintus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus (toliau – ir Nuostatai) atsakovas yra laikomas registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių transporto priemones tik kaip registro objektus. Atsakovui nėra pavesta registruoti pirkimo-pardavimo sandorių, ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. Taigi nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei šiame poįstatyminiame Vyriausybės akte nenustatyta, kad privalomai registruojamos transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartys. Teismas pastebėjo, jog tokios teisės normų aiškinimo ir taikymo pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje, kur konstatuota, kad automobilio registracija nesukuria nuosavybės teisės, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. .3K- 7-309/2010). Nustatyta, jog transporto priemonė pirmą kartą Lietuvoje buvo įregistruota 2005 m. rugpjūčio 25 d. UAB ,,Swedbank lizingas“ (buvęs pavadinimas ,,Hansa lizingas'“) vardu. 2005 m. rugsėjo 21 d. šios transporto priemonės naudotoju buvo įregistruotas lizingo bendrovės klientas UAB ,,Avameda“. 2008 m. rugpjūčio 19 d. UAB ,,Swedbank lizingas“ pasirašė lizingo sutarties pabaigos aktą, kuriuo perleido klientui nuosavybės teisę i transporto priemonę-sunkvežimį su tentu MAN 18.262, identifikavimo numeris ( - ). Lizingo bendrovės pasirašytas pabaigos aktas galiojo kaip dokumentas, kurio pagrindu lizingo bendroves klientas (UAB ,,Avameda“) turėjo registruoti Transporto priemonę savo vardu. 2008 m. rugsėjo 2 d. Transporto priemonė pagal pirkimo-pardavimo sutartį buvo parduota UAB ,,Ermilgė“, kuri įregistravo ją savo vardu. Teismas pažymėjo, jog pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalis sandoris, nes tiek pardavėjas, tiek pirkėjas turi abipuses teises ir pareigas. Tuo tarpu transporto priemonių registravimas – tai veiksmas, apimantis transporto priemonės nustatymą, jos duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumentų išdavimą. Teismas vadovavosi Nuostatų 6 punktu, 15.3 punktu, 15.4 punktu, 19.1 – 19.5 punktais. Pažymėjo, jog registro duomenys yra vieši, todėl transporto priemonės registratoriui jie yra prieinami. Registratorius, būdamas rūpestingas ir atidus, taikytus apribojimus transporto priemonės valdytojui turėjo pastebėti ir neatlikti registracijos veiksmų kitų asmens vardu, esant draudimui disponuoti UAB „Avameda“ priklaususia transporto priemone (draudimas disponuoti kilnojamu ir nekilnojamu turtu). Teismo vertinimu, negali būti laikomi teisėti registratoriaus veiksmai, kai taikant turto arešto akto laikiną įregistravimą (Turto arešto registro įstatymo 11 str.) transporto priemonė įregistruojama kito asmens vardu. Teismas pastebėjo, jog Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. L2‑1432‑455/2008 taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo skolininkui UAB ,,Avameda“ priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 55 868,26 Lt sumai, nesant kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, areštavo skolininkui priklausančias 55 868,26 Lt pinigines lėšas kreditoriaus UAB ,,Alauša“, reikalavimo įvykdymo užtikrinimui. Ta pačia nutartimi pavesta antstoliui surašyti ir aprašyti areštuotą skolininko UAB ,,Avameda“ turtą bei paskirtas turto saugotojas (administratorius), taip pat areštavus turtą, uždrausta skolininkui UAB ,,Avameda“ jį įkeisti, nuomoti ir kitaip juo disponuoti. Turto arešto aktų registre turto areštas įregistruotas 2008 m. rugsėjo 1 d. Teismas vadovavosi Nuostatų 29.6 punktu, 29.7 punktu ir pažymėjo, jog registro duomenys keičiami, kai kelių transporto priemonei, jos valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka pradedami taikyti apribojimai arba tokie apribojimai pasibaigia. Atkreipė dėmesį į kelių transporto priemonės valdytojo sąvoką pagal Nuostatų 2 punktą ir padarė išvadą, kad Nuostatų prasme (29.6 p.) apribojimų taikymas yra siejamas ne tik su konkrečia transporto priemone, bet ir su jos valdytoju (plačiąja prasme). Tai reiškia, jog nustatyti apribojimai taikomi ne tik konkrečioms transporto priemonėms, bet ir jų valdytojams. Akcentavo, jog teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi areštuotas kilnojamasis ir nekilnojamasis UAB „Avameda“ turtas, ginčo automobilis kartu su kitais daiktais buvo areštuotas, nors automobilis registre neregistruotas ir neidentifikuotas turto arešto registre. Nutarties turinys taip pat rodo, kad apribojimai taikomi ne tik konkrečiai transporto priemonei, bet ir visam turtui, taip pat šio turto valdytojui apribojant jo veiksmus dėl turto disponavimo ir kt. Teismo vertinimu, VĮ „Regitra“ darbuotojai pažeidė aptartos automobilių registracijos nuostatas ir dėl to jo veiksmai negali būti laikomi teisėtais. Tačiau pažymėjo, jog taikant atsakomybę CK 6.271 straipsnio pagrindu, turi būti konstatuota ne tik neteisėti atsakovo veiksmai, bet ir žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Pabrėžė, jog žala yra vienas iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, ji nėra preziumuojama, todėl žalą ir jos dydį privalo įrodyti pareiškėjas, kaip ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, jog atsakovui perregistravus UAB ,,Avameda“ nuosavybės teise priklausiusią transporto priemonę UAB ,,Ermilgė“ kaip savininko vardu, į šį turtą nebegali būti nukreiptas pareiškėjo naudai vykdomas išieškojimas iš UAB ,,Avameda“ turto. Pajamos, kurias pareiškėjas kaip išieškotojas vykdomojoje byloje būtų gavęs pardavus neteisėtai UAB ,,Ermilgė“ vardu perregistruotą transporto priemonę yra lygios šios transporto priemonės vertei. Kadangi 2008 m. rugsėjo 2 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje sutarties šalių nurodyta sunkvežimio kaina – 42 480 Lt ir tai, pareiškėjo nuomone, atitinka sunkvežimio rinkos vertę sandorio sudarymo metu, 42 480 Lt laikytina pareiškėjo pajamomis. Teismo nuomone, žala konstatuotina, tačiau jos atsiradimą nelėmė VĮ „Regitra“ veiksmai. Pažymėjo, jog tiesioginis priežastinis ryšis dėl ko pareiškėjas negali išieškoti 42 480 Lt įsiskolinimo iš UAB ,,Avameda“ yra ne atsakovo atlikta registracija, bet UAB ,,Avameda'“ ir UAB ,,Ermilgė“ sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris, kuriuo buvo perleistos nuosavybės teisės į transporto priemonę. Kadangi nėra pagrindo teigti, kad žala pareiškėjui atsirado dėl transporto priemonės įregistravimo fakto, todėl negalima konstatuoti ir priežastinio ryšio tarp pareiškėjui atsiradusios žalos ir atsakovo veiksmų ar neveikimo. Pažymėjo, jog transporto priemonės registracija nelemia nuosavybės teisinių santykių atsiradimo ar pasibaigimo, nuosavybės teisiniai santykiai atsiranda pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 3K-7-309/2010).

13III.

14Pareiškėjas apeliaciniu skundu (II tomas, b. l. 47 – 51) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai laikė, kad žalą nulėmė ne VĮ „Regitra“ veiksmai, o UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis. Tokia pirmos instancijos teismo išvada padaryta neįvertinus su transporto priemonės perleidimu susijusių veiksmų sekos ir jų įtakos žalos atsiradimui. Nors UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis ir buvo būtina sąlyga žalai atsirasti, tačiau jos sudarymas besąlygiškai dar nereiškė, kad tokia žala kils.

162. UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta po to, kai turto areštų registre buvo įregistruotas UAB „Avameda“ turto areštas, draudžiantis UAB „Avameda“ disponuoti kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, įregistruoto turto arešto būsena – laikina. VĮ „Regitra“ pateikta UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo niekinė ir dėl to negalėjo būti pagrindas keisti duomenų bazėje transporto priemonės savininko duomenis. VĮ „Regitra“, įregistruodama niekinio sandorio pagrindu įgytą transporto priemonę naujo savininko vardu, sukūrė tokią teisinę situaciją, kai naujasis savininkas dėl tokių už transporto priemonių registraciją atsakingos valstybinės įstaigos veiksmų negali būti laikomas nesąžiningu įgijėju, nes būtent įstaigai, naujojo savininko pateiktų dokumentų pagrindu įregistravusiai transporto priemonę naujojo savininko vardu, priklauso pareiga kontroliuoti, kad nebūtų registruojamos areštuotos, nesilaikant įstatymų reikalavimų įgytos transporto priemonės. Dėl to tampa neįmanomas niekinio sandorio pagrindu perleisto turto išreikalavimas iš perleisto turto įgijėjo.

173. VĮ „Regitra“ veiksmai atliekant UAB „Avameda“ perleistos transporto priemonės registraciją UAB „Ermilgė“ vardu atėmė galimybę reikalauti taikyti niekinio sandorio pasekmes ir išreikalauti transporto priemonę iš UAB „Ermilgė“, nes VĮ „Regitra“ veiksmai įregistruojant transporto priemonę pirkėjo vardu patvirtino jos įgijėjui UAB „Ermilgė“, kad transporto priemonės pardavėjas turėjo teisę sudaryti pirkimo-padavimo sutartį. Taigi, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas buvo būtina, tačiau nepakankama prielaida žalai kilti. Tuo tarpu esant sudarytai tokiai sutarčiai VĮ „Regitra“ neteisėti veiksmai žalos kilimą nulėmė besąlygiškai, nes kitos aplinkybės žalos kilimo jau nebegalėjo įtakoti. VĮ „Regitra“, būdama apdairus ir rūpestingas subjektas, tokias pasekmes galėjo ir privalėjo numatyti, nes kilusios pasekmės yra sąlygotos galiojančių teisės aktų (CK ir VĮ „Regitra“ veiklą tiesiogiai reglamentuojančių teisės aktų) nuostatų. Iš aukščiau išdėstytų aplinkybių seka, kad tarp VĮ „Regitra“ veiksmų įregistruojant UAB „Avameda“ parduotą transporto priemonę pirkėjo vardu ir UAB „Alauša“ patirtos žalos yra faktinis priežastinis ryšys, nes žala nebūtų atsiradusi, jei VĮ „Regitra“ būtų atsisakiusi registruoti transporto priemonę UAB „Ermilgė“ vardu.

184. Taip pat konstatuotinas ir teisinis priežastinis ryšys, nes VĮ „Regitra“ veiksmai įregistruojant transporto priemonę buvo paskutinė grandis UAB „Alauša“ patirtą žalą lėmusių veiksmų grandinėje, taigi nėra pernelyg nutolę nuo kilusios žalos, o VĮ „Regitra“ elgdamasi kaip protingas ir apdairus asmuo turėjo pastebėti transporto priemonės valdytojui taikytus apribojimus ir numatyti, kad atlikti registravimo veiksmai bus pagrindas laikyti transporto priemonės pirkėją sąžiningu įgijėju ir kliūtis taikyti niekinio sandorio pasekmes – restituciją. Atlikus transporto priemonės registraciją UAB „Ermilgė“ vardu, UAB „Ermilgė“ laikyta sąžiningu įgijėju ir tuo pagrindu UAB „Alauša“ reikalavimai dėl niekinio sandorio pasekmių taikymo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu atmesti.

19VĮ „Regitra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 55 – 58) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

201. Teismas padarė pagristą išvadą, kad VĮ „Regitra“ privalo registruoti tik atitinkamą transporto priemonę, bet ne jos įsigijimo pagrindus, taigi ir jų pirkimo-pardavimo sutartis. Nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei Nuostatuose nėra nustatyta, kad privalomai registruojamos transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartys. Tokios teisės normų aiškinimo ir taikymo pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje, kur konstatuojama, kad automobilio registracija nesukuria nuosavybės teisės, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑7‑309/2010).

212. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) UAB „Ermilgė“ kreipėsi į VĮ „Regitra“ jau po pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo ir pateikė prašymą pakeisti transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis registre jau įvykusio sandorio pagrindu. Kadangi transporto priemonei nebuvo taikomi apribojimai, todėl VĮ „Regitra“ neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti pakeisti registro duomenis. Net ir atsisakius VĮ „Regitra“ pakeisti transporto priemonės valdytojo duomenis ir nenurodant savininku UAB „Ermilgė“, UAB „Alauša“ nebūtų galėjusi vykdyti išieškojimo iš šio turto, nes jis 2008 m. rugsėjo 2 d. pirkimo-padavimo sutartimi buvo perleistas iš UAB „Avemeda“ nuosavybės UAB „Ermilgė“ nuosavybėn.

223. Tik pirkimo-pardavimo sutartis yra vienintelė ir tiesioginė priežastis, lėmusi UAB „Alauša“ 42 480 Lt nuostolių atsiradimą.

234. Nurodoma žala dėl VĮ „Regitra“ veiksmų apskritai negalėjo kilti, kadangi jis jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Nors pirmosios instancijos teismas nustatė, kad neva atsakovo darbuotojai pažeidė automobilių registracijos nuostatus ir dėl to atsakovo veiksmai negali būti laikomi teisėtais, tačiau šią išvadą teismas padarė netinkamai aiškindamas ir taikydamas teisės aktus, reglamentuojančius VĮ „Regitra“ veiklą registruojant transporto priemones. Pagal galiojančius teisės aktus VĮ „Regitra“ iš Turto arešto aktų registro pagal duomenų teikimo sutartį (Nuostatų 42 p.) gauna duomenis tik apie VĮ „Regitra“ tvarkomo registro objektus, t. y. apie transporto priemones (Nuostatų 4 p.). Teisės aktai VĮ „Regitra“ darbuotojams nenustato pareigos kiekvienu atveju individualiai tikrinti transporto priemonės valdytojams taikomų apribojimų Turto arešto aktų registre.

245. Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo atsiliepime į patikslintą skundą išdėstytų argumentų dėl administracinės bylos nutraukimo pagrindų.

25UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 64 – 69) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

26UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą iš esmės remiasi atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui išdėstytais argumentais, mano, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti priežastinio ryšio tarp pareiškėjui atsiradusios žalos ir VĮ „Regitra“ atliktų veiksmų.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Pareiškėjas nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, kuriuo atmestas reikalavimas priteisti iš atsakovo 42480 Lt žalos atlyginimą, apeliacinį skundą grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir pareiškėjui atsiradusios žalos, neteisingai įvertino bylos įrodymus, netinkamai taikė priežastinį ryšį reglamentuojančias Civilinio kodekso normas. Pareiškėjo nuomone žala atsirado dėl neteisėtų atsakovo VĮ „Regitra“ veiksmų įregistruojant transporto priemonę, UAB „Ermilgė“ vardu, pastarajam įgijus šią transporto priemonę pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

30Eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, eismo dalyvių mokymą, pagrindines eismo dalyvių, už kelių priežiūrą atsakingų asmenų, policijos, muitinės pareigūnų ir kitų tikrinančių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius su transporto priemonių technine būkle, techninės būklės tikrinimu, transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, eismo saugumo reikalavimus keliams , siekiant apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinti pėsčiųjų eismo sąlygas, nustato Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Šiuo įstatymu nenustatytas transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarčių privalomas registravimas.

31Minėto įstatymo 2 straipsnio 32 dalis nustato, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas-veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą.

32Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurioms atlikta ir galioja privaloma techninė apžiūra ir kurių valdytojai yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar su dalyvavimu viešėjame eisme susijusius mokesčius.

33Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms. Minėto 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad transporto priemonės, priekabos registruojamos Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

34Įvertinusi šias įstatymo normas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad registruojama yra transporto priemonė, o ne jos įsigijimo pagrindas, tame tarpe ir pirkimo-pardavimo sutartis.

35Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų 3 punkte nustatyta, kad registro paskirtis-registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. Nuostatų 4 punktas nustato, kad registro objektai yra kelių transporto priemonės. Šiame poįstatyminiame akte taip pat nenumatytas kelių transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarčių privalomas registravimas.

36Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 ( 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. IV-268 redakcija) patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 punktas nurodo, kad areštuotos transporto priemonės neišregistruojamos ir naujų valdytojų vardu neįregistruojamos Transporto priemonės registravimo UAB „Ermilgė“ vardu, šiam automobiliui jokių apribojimų registro duomenų bazėje nebuvo, pirmą kartą ši transporto priemonė areštuota 2008 m. rugsėjo 19 d. turto arešto aktu. Minėtų Taisyklių 71.1 punkte nustatyta, kad įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenys keičiami pasikeitus transporto priemonės valdytojui. Automobilio registravimas naujo valdytojo vardu, nėra nuosavybės atsiradimo pagrindas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų kolegija savo nutartyse ne kartą yra pažymėjusi, kad, atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų ( bylos Nr.3K-3-804/2001; Nr.3K-3-1158/2003; Nr.3K-3-192/2010). Minėtų teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad įstatyme nenustatytas privalomas automobilio pirkimo-pardavimo sutarties registravimas, registravimo pagrindu nuosavybės teisės neatsiranda.

37Nagrinėjamu atveju, naujas transporto priemonės valdytojas ( nagrinėjamu atveju savininkas UAB „Ermilgė“), vykdydamas Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių nuostatas ( Taisyklių 71.1 p- įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenys keičiami pasikeitus transporto priemonės valdytojui) pateikė dokumentus atsakovui transporto priemonės perregistravimui, o atsakovas pagrįstai automobilį perregistravo naujo savininko vardu. Byloje nėra duomenų, kad minėtam automobiliui jo perregistravimo metu buvo taikomu apribojimai. Atsakovas pareigą patikrinti ar, netaikomi apribojimai konkrečiam automobiliui, atliko tinkamai. Todėl atsakovas pateikus transporto priemonės naujo savininko vardu registravimui reikalingus dokumentus, tame tarpe pirkimo-pardavimo sutartį, pirkimo-pardavimo sutarties vertinti neprivalėjo, nes jam tokia teisė nesuteikta.

38Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra priežastinio ryšio tarp automobilio registracijos ir patirtos žalos, nes žala atsirado ne dėl atsakovo atliktos automobilio registracijos UAB „Ermilgė“ vardu, bet dėl bendrovės „Avameda“ veiksmų parduodant transporto priemonę.

39Teisėjų kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išnagrinėjo bylą, tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias žalos atlyginimą ir pagrįstai pareiškėjo skundo netenkino.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjo UAB “Alauša“ apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alauša“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į Utenos rajono... 6. VĮ „Regitra“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą (I tomas, b. l. 37 –... 7. VĮ „Regitra“ nurodė, kad administracinė byla turėtų būti nutraukta... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija... 9. UAB DK „PZU Lietuva“ pažymėjo, kad atsižvelgiant į... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu... 12. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi CK 6.246 straipsnio... 13. III.... 14. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (II tomas, b. l. 47 – 51) prašo Vilniaus... 15. 1. Teismas nepagrįstai laikė, kad žalą nulėmė ne VĮ „Regitra“... 16. 2. UAB „Avameda“ ir UAB „Ermilgė“ sudaryta transporto priemonės... 17. 3. VĮ „Regitra“ veiksmai atliekant UAB „Avameda“ perleistos transporto... 18. 4. Taip pat konstatuotinas ir teisinis priežastinis ryšys, nes VĮ... 19. VĮ „Regitra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 55 –... 20. 1. Teismas padarė pagristą išvadą, kad VĮ „Regitra“ privalo... 21. 2. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) UAB „Ermilgė“ kreipėsi... 22. 3. Tik pirkimo-pardavimo sutartis yra vienintelė ir tiesioginė priežastis,... 23. 4. Nurodoma žala dėl VĮ „Regitra“ veiksmų apskritai negalėjo kilti,... 24. 5. Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo atsiliepime į... 25. UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į pareiškėjo... 26. UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į pareiškėjo... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Pareiškėjas nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo... 30. Eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus,... 31. Minėto įstatymo 2 straipsnio 32 dalis nustato, kad motorinės transporto... 32. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta,... 33. Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 34. Įvertinusi šias įstatymo normas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 35. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų 3 punkte... 36. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu... 37. Nagrinėjamu atveju, naujas transporto priemonės valdytojas ( nagrinėjamu... 38. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra... 39. Teisėjų kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 41. Pareiškėjo UAB “Alauša“ apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos... 42. Nutartis neskundžiama....