Byla 2-677/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutarties kuria ieškovo ieškinys laikytas nepaduotu civilinėje byloje Nr. 2-2061-34/2008 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismui, LR Generalinei prokuratūrai, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Kauno miesto apylinkės teismui ir teisėjoms O. R. bei V. Š. dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Konstitucijos pažeidimų pripažinimo ir žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

41) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo teisę į teisingą civilinės bylos Nr. 2-1066/2004 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką nešališkuose ir nepriklausomuose teismuose;

52) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo nuosavybės apsaugą ir nuosavybės teisės garantijas civilinėje byloje Nr. 2-1066/2004;

63) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo teisę į veiksmingą teisinę gynybą civilinėje byloje Nr. 2-1066/2004;

74) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo lygybę prieš įstatymą ir teismą ir vykdė ieškovo kaip sutuoktinio atžvilgiu diskriminaciją civilinėje byloje Nr. 2-1066/2004;

85) priteisti ieškovui iš atsakovo Lietuvos Respublikos atstovų, tarp jų iš Generalinės prokuratūros, solidariai 1309269 Lt turtinę ir neturtinę žalą už Konvencijos ir Konstitucijos pažeidimą ieškovo atžvilgiu civilinėje byloje Nr. 2-1066/2004.

9Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi ieškovui nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti. Ieškovui buvo pasiūlyta patikslinti dalyvaujančius byloje asmenis bei aiškiai nurodyti savo ieškinio reikalavimus bei juos pagrindžiančias faktines aplinkybes.

10Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Jis nurodė, kad ieškovas nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 15 d. nutartyje nustatytų ieškinio trūkumų. Patikslintame ieškinyje atsakovais nurodyti Lietuvos Respublika atstovaujama LR Teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismas, LR Generalinei prokuratūra, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Kauno miesto apylinkės teismas ir teisėjos O. R. bei V. Š. . Tačiau ir patikslintame ieškinyje ieškovas nenurodė aiškiai kokie kiekvieno iš A. B. nurodomų atsakovų veiksmai buvo pagrindas žalai atsirasti. Teismas taip pat nurodė, A. B. tiek pradiniame, tiek patikslintame ieškinyje tik fragmentiškai išdėsto aplinkybes, kurios ieškovo manymu sąlygojo žalos jam atsiradimą, nurodydamas į civilinės bylos 2-1066/2004 medžiagą. Toks ieškinio pagrindo ir dalyko formulavimas ieškinyje užkirstų kelią ieškinyje nurodytiems atsakovams gintis nuo ieškovo reikalavimų, t.y. atsakovai rengdami atsiliepimus į pareikštą ieškinį privalėtų pasisakyti dėl civilinės bylos Nr. 2-1066/2004 medžiagoje nurodytų aplinkybių dėl kurių ieškovas ieškinyje nepasisakė. Taigi tokio ieškinio priėmimas pažeistų šalių lygiateisiškumą.

11Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartį ir nurodo, kad:

121. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 225 – 233 straipsnių reikalavimus skirti pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui stadiją, kurioje šalys patikslina reikšmingas bylai aplinkybes.

132. Nutartis turėtų būti naikinama dėl absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nes nutartis yra nemotyvuota.

143. Teismas pažeidė CPK 21 straipsnio ir 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą, nes nutartyje teigdamas, kad Vilniaus apygardos teisme yra sprendžiamas ieškovo ieškinio dėl to paties žalos dydžio atlyginimo dydžio priėmimo klausimas ir, kad apeliantas paduodamas šį ieškinį piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, teisėjas demonstruoja savo šališkumą.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams šalinti, o, nutaręs, kad ieškovas nepašalinio procesinio dokumento trūkumų, pagrįstai ieškinį bei patikslintą ieškinį laikė nepaduotus ir grąžinus juos padavusiam asmeniui. Siekiant teisingai išspręsti šiuos klausimus, būtina atskleisti ieškinio dalyko ir pagrindo, ieškinio trūkumų šalinimo esmę ir reikšmę, ištirti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar ieškovas patikslintame ieškinyje tinkamai suformulavo kiekvieną reikalavimą, ar jį pagrindė konkrečiomis aplinkybėmis ir įrodymais, ar nėra procesinių kliūčių teismui nagrinėti tokį ieškinį.

17Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtinta vieną iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principą. Tačiau, kaip žinoma, ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes, siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, Civilinio proceso kodekso normos reglamentuoja specialią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti šią teisę. Dėl paminėtų priežasčių ieškinio pareiškimui, kaip specialiam šalies procesiniam dokumentui, keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai imperatyviai įtvirtinti CPK 135 straipsnyje, kurių privalo laikytis kiekvienas teismui ieškinį paduodantis asmuo. Be to, taip pat aiškiai bei įsakmiai CPK reglamentuoja ir ieškinio trūkumų šalinimo tvarką (CPK 138, 115 str.).

18Ginčo teisenos tvarka pareikštas ieškinys, be bendrų procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų, turi atitikti ir specialiuosius (CPK 135 str. 1 d.). Ieškinio turinį sudaro ieškovo reikalavimas ir jį pagrindžiančios aplinkybės. Šios dvi sudedamosios ieškinio dalys vadinamos ieškinio elementais – ieškinio dalyku ir pagrindu. Kiekvieną konkretų ieškinį individualizuoja jo elementai. Ieškinio dalykas – tai atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Šiame reikalavime ieškovas turi nurodyti konkretų asmenį, kuris galimai pažeidė jo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat aiškiai suformuluoti patį reikalavimą, t. y. ko jis prašo teismo. Ieškinio pagrindas – faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia materialųjį teisinį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Ieškovas neprivalo nurodyti juridinio ieškinio pagrindo, t. y. konkrečių materialiosios teisės normų, kurios reguliuoja ginčijamą materialųjį teisinį santykį, tačiau turi įvardyti įrodymus, kurie patvirtina ieškovo išdėstytas faktines aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 3 p.). Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas tuo tikslu, kad nežinant ieškovo reikalavimo ir faktinio jo pagrindo, ribojamos atsakovo galimybės gintis nuo pareikšto ieškinio, nes apsunkinama galimybė pateikti faktinius ir teisinius atsikirtimus, teismas negali išsiaiškinti reikšmingų bylai teisingai išspręsti aplinkybių.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek pirminiame ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje ieškovas nenurodė konkretaus ieškinio dalyko ir pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

20Nepagrįstas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartis yra nemotyvuota, todėl turi būti panaikinta dėl absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Priešingai, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartyje aiškiai nurodyta, kokių trūkumų patikslintame ieškinyje ieškovas nepašalino ir kodėl jo ieškinys laikomas nepaduotu.

21Kolegija negali sutikti su apelianto atskirojo skundo argumentais, jog teismas svarbias bylai aplinkybes turėjo išsiaiškinti pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui stadijoje. Pasirengimo nagrinėti civilinę bylą stadija yra antroji civilinio proceso stadija, kuri galima tik po civilinės bylos iškėlimo stadijos, kurios metu sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas, t.y. ar ieškovas pateikdamas ieškinį laikėsi teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškinio trūkumai nebuvo pašalinti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir neskyrė parengiamojo teismo posėdžio.

22Ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo teisėjas yra šališkas, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų, todėl šis atskirojo skundo motyvas atmetamas kaip nepagrįstas.

23Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, visapusiškai išanalizavo bylos aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl ieškovo ieškinio priėmimo, teisingai išaiškino bei pritaikė šio klausimo sprendimą reglamentuojančias CPK normas ir šį ieškinį laikydamas nepaduotu bei grąžindamas jį ieškovui priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 4. 1) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo... 5. 2) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo... 6. 3) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo... 7. 4) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo... 8. 5) priteisti ieškovui iš atsakovo Lietuvos Respublikos atstovų, tarp jų iš... 9. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi ieškovui nustatė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovo ieškinį... 11. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 225 – 233 straipsnių... 13. 2. Nutartis turėtų būti naikinama dėl absoliučių nutarties negaliojimo... 14. 3. Teismas pažeidė CPK 21 straipsnio ir 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą,... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai nustatė... 17. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei... 18. Ginčo teisenos tvarka pareikštas ieškinys, be bendrų procesiniam dokumentui... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek pirminiame ieškinyje, tiek patikslintame... 20. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismo 2008 m.... 21. Kolegija negali sutikti su apelianto atskirojo skundo argumentais, jog teismas... 22. Ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo teisėjas yra šališkas,... 23. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....