Byla 2A-166/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos informacinės sistemos“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, o priešieškinis patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-1434-390/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „Baltijos informacinės sistemos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dagas“ dėl apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dagas“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos informacinės sistemos“ dėl avanso ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, jog jo su atsakovu UAB „Dagas“ 2007-12-05 sudaryta rangos sutartis DAG-DT-02-05-001 (toliau – Sutartis) bei 2009-04-22 papildomas susitarimas Nr. 1 prie šios Sutarties yra nutraukti Sutarties 11 punkte numatytu pagrindu, kuriame nustatyta, jog dėl svarbių priežasčių užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas vykdytojui atlyginimą už atliktų darbų dalį. Prašė priteisti iš atsakovo 107 087 Lt skolos, 6 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas sukurs Automobilių detalių mažmeninės ir didmeninės prekybos ir autoserviso valdymo sistemą (toliau – ir Sistema) bei atliks kitus su tuo susijusius darbus ir suteiks su ja susijusias paslaugas. Ieškovas įsipareigojo sukurti Sistemą pagal šalių patvirtintą Sistemos reikalavimų specifikaciją (toliau – ir Specifikacija) bei perduoti darbų rezultatą, o atsakovas įsipareigojo darbų rezultatą priimti ir už jį sumokėti (Sutarties 1 p.). Šalys 2009-04-22 pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo Sutartis buvo papildyta nauja užduotimi ieškovui – suprojektuoti, sukurti, įdiegti ir išbandyti elektroninės komercijos modulį e-shop (toliau – ir e-shop). Susitarimo III dalyje nustatyta, jog Sistemos (kartu su E-shop) bandomosios eksploatacijos pabaiga turėtų būti 2009-09-30. Šalys aktyviai bendradarbiavo siekdamos idealaus sutarties rezultato, buvo atliekami Sistemos testavimai, šalinami rasti neatitikimai Specifikacijai, tenkinami atsakovo pageidavimai dėl Sistemos tobulinimo nukrypstant nuo Specifikacijos. Šalys pasirašinėjo Sistemos testavimo protokolus ir nustatinėjo terminus, iki kurių neatitikimai turi būti pašalinti ir įgyvendinti atsakovo pageidavimai dėl Sistemos tobulinimo nukrypstant nuo Specifikacijos. Siekdamos nustatyti galutinę Sistemos perdavimo atsakovui datą, šalys 2009-10-27 pasirašė Pasitarimo dėl sutarties ir papildomo susitarimo Nr. l prie 2007-12-05 sutarties vykdymo protokolą (toliau – Protokolas), kuriuo susitarė, jog Sutartimi ir Susitarimu siekiamas sukurti produktas turi būti baigtas iki 2009-12-01.

6Nesuėjus Protokolu nustatytam terminui – 2009-11-24 ieškovas gavo atsakovo pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, kuriame nurodyta, jog nematydamas jokių galimybių tęsti bendradarbiavimo, vadovaudamasis minėtu Protokolu ir Sutarties 48 punktu „Sutarties nutraukimas dėl netinkamo vykdymo“ nutraukia Sutartį nuo 2009-12-15.

7Ieškovas atsakovui nurodė, jog Sistema yra ir buvo parengta iki 2009-12-01, tačiau šis nenorėjo priimti galutinio darbų rezultato. Nepavykus nesusipratimo išspręsti derybų keliu, ieškovas 2010-01-22 pateikė atsakovui reikalavimą sumokėti už faktiškai atliktus darbus bei geranoriškai įsipareigojo, gavus mokėjimus, perduoti atsakovei galutinį produktą – Sistemą su visais pašalintais trūkumais ir įgyvendintais pageidavimais, nors paskutinių trūkumų šalinimas į reikalaujamą sumą nebuvo įskaičiuotas. Tačiau atsakovas neatsiskaitė.

8Kaip minėta, Sutartimi šalys susitarė, kad jeigu yra svarbių priežasčių, atsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties kartu sumokėdamas ieškovui atlyginimą už atliktų darbų dalį (Sutarties 11 p.). Pažymėjo, kad darbai buvo vykdomi pagal Sutartyje nustatytą planą ir grafikus, tačiau dėl nuolatinių atsakovo pageidavimų tenkinimų tobulinant Sistemą šalys sutarė, jo Sutartyje nustatytas galutinis Sistemos pateikimas turi būti nukeltas. Kadangi atsakovas buvo patenkintas darbų kokybe ir tuo, kad Sistema itin operatyviai buvo tobulinama pagal jo norus, pateikė ieškovui papildomą užsakymą – sukurti elektroninės komercijos modulį. Ieškovo teigimu, faktą, kad atsakovas buvo patenkintas atliekamų darbų kokybe, patvirtina tai, jog atsakovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, 2007-12-11 sumokėjo ieškovui avansinį mokėjimą – 59 000 Lt (be PVM), o 2009-04-30 – 35 700 Lt.

9Pažymėjo, kad atsakovas neturi galutinio Sutartimi nustatyto darbų rezultato tik todėl, kad nepagrįstai nutraukė Sutartį ir rezultatą atsisako priimti. Tuo tarpu ieškovas dėl Sistemos kokybės padarė net daugiau nei jam priklausė pagal Sutartį, nes didžioji dalis atsakovo pageidavimų, nurodytų pateiktame sąraše, kurie pageidauti nukrypstant nuo suderintų Specifikacijų, yra įgyvendinti. Kiekvieno pageidavimo įgyvendinimas, nukrypstant nuo Specifikacijos didina laiko sąnaudas, be to, nukrypimas nuo Specifikacijos sąlygoja naujų klaidų atsiradimą Sistemos programinėje įrangoje. Sistema yra tinkama naudojimui ir yra ne prastesnės kokybės, nei kitos analogiškos sistemos.

10Atsakovas UAB „Dagas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Baltijos informacinės sistemos“ 94 700 Lt avanso ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų.

11Nurodė, kad ieškovas pakartotinai laiku nesukūrė ir neperdavė pagal perdavimo-priėmimo aktą darbų iki šalių papildomai numatyto termino – 2009-12-01, todėl atsakovas 2009-12-15 nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Pažymėjo, kad atsakovas neprivalo papildomai įrodinėti, kad darbų neįvykdymas laiku yra esminis Sutarties pažeidimas, kadangi šalys patvirtino, kad Sistemos sukūrimas ir perdavimas laiku yra viena iš esminių Sutarties sąlygų ir turi esminę reikšmę atsakovui (Sutarties 10 p.). Sutarties 48 punktas numato, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį nedelsiant ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, vykdytojas atlieka darbus taip lėtai, kad jų baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima. Nutraukus Sutartį vykdytojas privalo grąžinti avansą bei visa tai, ką gavo pagal šią Sutartį (Sutarties 49 p.). Todėl iš ieškovo yra priteistina avansu sumokėta 94 700 Lt suma.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino ir priteisė atsakovui UAB „Dagas“ iš ieškovo UAB „Baltijos informacinės sistemos“ 94 700 Lt avanso, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei 2 841 Lt žyminį mokestį. Valstybei iš ieškovo UAB „Baltijos informacinės sistemos“ priteisė 15,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas kvalifikavo, kad šalių sudaryta Sutartis ir vėlesni susitarimai yra rangos sutartis, pagal kurios sampratą viena šalis (rangovas) įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą ir jo rezultatą perduoti užsakovui, o užsakovas privalo darbų rezultatą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Remdamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, teismas padarė išvadą, kad ieškovas, kaip rangovas pilnai neįvykdė sutarties, nes Susitarimuose numatytais terminais pilnai neatliko ir neperdavė atsakovui numatytų darbų. Sprendė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog per sutartą darbų atlikimo terminą būtų sukūręs Sistemą ir kitus susijusius darbus ir juos pridavęs atsakovui (CPK 178 str.). Atsižvelgęs į Sutarties vykdymo terminų pratęsinėjimo aplinkybes bei šalių atstovų duotus paaiškinimus, teismas sprendė, kad ieškovas nedėjo reikiamų ir būtinų pastangų sistemos įdiegimui ir jos funkcionavimui. Teismo vertinimu, tokia ieškovo pozicija ir veiksmai vykdant susitarimus neatitiko CK 6.200 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, nustatančių šalims prievolę atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau, vykdant sutartį bendradarbiauti ir kooperuotis.

15Sprendė, kad yra akivaizdu, jog ieškovas laiku ir kokybiškai nesukūrė ir neperdavė atsakovui sutartų atlikti darbų. Tai, kad Sistema turėjo trūkumų ir buvo nekokybiška, patvirtino ir 2009-11-30 testavimo aktas (t. 1., b. l. 24-25) bei vėlesni testavimo protokolai. Kadangi minėta sistema turėjo trūkumų ir nebuvo įdiegta laiku, tai šalys papildomais susitarimais nutarė tęsti projekto įgyvendinimą ir vis nukeldavo darbų atlikimo terminą.

16Vertindamas byloje esančius įrodymus, teismas pažymėjo, kad siekiant išsiaiškinti programos atitikimą techninei specifikacijai, programos funkcionalumui buvo paskirta techninė ekspertizė ir papildoma techninė ekspertizė. Ekspertas, atsakydamas į teismo užduotus klausimus, 2012-07-17 išvadoje pažymėjo, kad iš papildomai pateiktų rezervinių Sistemos kopijų bei byloje esančių paaiškinimų apie tų kopijų kūrimą matyti, jog Sistemos rezervinės kopijos buvo kuriamos vykdytojo iniciatyva savo vidinėms reikmėms, ir jokie tarpiniai kuriamos sistemos etapai jokiu abiems sutarties pusėms priimtinu būdu nebuvo fiksuojami (t. 2., b. l. 17-19). Vien iš pateiktų rinkmenų kopijų nėra galimybės nustatyti jų autentiškumo, ypač jų sukūrimo/modifikavimo datos. Ekspertas taip pat nurodė, jog formaliai būtų galima teigti, kad „sistema „DaSIS atitinka su atsakovu suderintas detalias sistemos specifikacijas“. Tai patvirtina ir byloje esantis UAB „Agmis“ atlikto testavimo aktas (t 2., b. l. 27-28). Tačiau ekspertas atkreipė dėmesį į tai, kad šalims ginčijant sistemos sukūrimo datą, vien iš pateiktų rezervinių kopijų negalima atsakyti į klausimą, ar ieškovo sukurta ir iki 2009-12-01 ieškovo kompiuteriuose patalpinta valdymo sistema atitinka su atsakovu suderintas detalias sistemos specifikacijas. Ekspertas, atsakydamas į klausimą, ar ieškovo sukurtoje ir iki 2009-12-01 jo kompiuteriuose patalpintoje Sistemoje esantys nukrypimai nuo specifikacijos ar klaidų neleidžia Sistemos naudoti pagal jos paskirtį konstatavo, kad visą mėnesį iki 2009-12-01 Sistema buvo intensyviai testuojama siekiant išsiaiškinti galimas klaidas. Praktiškai visuose minėtuose protokoluose buvo fiksuojama ir kritinių sistemos klaidų, dėl kurių sistema dar tobulinama, t. y. dar nebuvo įmanoma sistemos naudoti pagal paskirtį. Testavimo protokoluose Nr. 1-10 fiksuotos klaidos dar neleidžia sistemos naudoti pagal paskirtį. Eksperto vertinimu, geriausiu atveju galima teigti, kad buvo artėjama prie bandomosios eksploatacijos pradžios. Ekspertas, atsakydamas į klausimą, ar esantys Sistemos nukrypimai nuo specifikacijų ir/ar Sistemos klaidos yra susiję su papildomu programos tobulinimu (atsirado dėl programos tobulinimo) pabrėžė, kad Sistemos tobulinimu laikytina ir pastebėtų klaidų ištaisymas, ir Specifikacijoje nepakankamai išsamiai aptartų dalykų sukonkretinimas, ir naujų funkcijų/galimybių papildymas. Tačiau ekspertas pažymėjo, kad viskas buvo daroma lygiagrečiai, tai ir klaidų priežastys gali būti įvairios, tačiau akcentavo, jog Sistemos klaidos yra susijusios su jos kūrėjų darbo trūkumais. Darydami bet kuriuos pakeitimus tik autoriai (kūrėjai) gali ir privalo numatyti tų pakeitimų įtaką visai Sistemai.

17Įvertinęs minėtas aplinkybes ir spręsdamas dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo, teismas pažymėjo, kad pareiga įrodyti, jog nukentėjusi šalis (atsakovas) neturėjo teisės nutraukti sutarties, atsiranda ieškovui. Šalys Sutarties 10 punktu sutarė dėl pagrindinio sutarties objekto – automobilių detalių mažmeninės ir didmeninės prekybos ir autoserviso valdymo sistemos sukūrimo ir tokios prievolės vykdymo. Šalys tokios prievolės įvykdymą laiku pripažino viena iš esminių Sutarties sąlygų, todėl turinčių esminę reikšmę. Taigi teismas konstatavo, kad šalys sutardamos dėl Sutarties vykdymo įvardijo konkretų pažeidimą, kuris pripažįstamas esminiu.

18Teismo vertinimu, bylos aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad ieškovas sutartu laiku neįvykdė sutarties sukurti minėtą sistemą, atlikdamas darbus dirbo nekokybiškai, todėl nuolat šalino trūkumus. Atsakovas darbų trūkumus laikė esminiais ir nepašalinamais, todėl pagal Sutarties 48 punkto sąlygą nutraukė šalių sudarytą Sutartį (CK 6.665 str. 3 d.). Pripažinęs Sutarties nutraukimą teisėtu, teismas sprendė, kad atsakovas pagal Sutarties 49 punkto sąlygą įgijo teisę į sumokėto avanso grąžinimą, todėl atsakovo priešieškinį patenkino ir iš ieškovo šiam priteisė 94 700 Lt avansą.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas Faktas, kad Sutarties įvykdymo terminai buvo nuolat nukeliami, o atsakovas dėl to nekėlė pretenzijų, rodo, kad atsakovui sutarties įvykdymo terminas nebuvo svarbus. Todėl teismas neturėjo formaliai žiūrėti į Sutarties sąlygą, įtvirtinusią išankstinę prezumpciją, bet privalėjo atsižvelgti į šalių elgesį po sutarties sudarymo, į tai, kaip šalys minėtos sąlygos laikėsi. Atsakovui ši sąlyga buvo neesminė, o jo tikslas buvo gauti kompiuterinę programą, kad ir pavėlavus. Taigi d

222. Teismas neįvertino aplinkybės, kad dėl vėlavimo teikti paslaugas atsakingas ne tik ieškovas, bet ir atsakovas. Atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu testuojant programą, o pats vilkino laiką. Tai patvirtina

23Teismas privalėjo nukrypti nuo Sutarties sąlygų turinio, nes Sutarties sąlyga dėl jos įvykdymo termino prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.). Sutarties nutraukimas dėl priešingos šalies kaltės yra kraštutinė priemonė, tuo tarpu šalys turi imtis priemonių sutarčiai išsaugoti. Nagrinėjamu atveju atsakovas neįvardijo konkrečių trūkumų, nesuteikė papildomo termino jiems ištaisyti, pats nesiėmė priemonių testuoti programą, ir kt.

244. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas viso proceso metu laikėsi pozicijos, jog iki Sutarties termino pabaigos – 2009-12-01, ieškovas sukūrė visą Sistemą, ją įdiegė atsakovui, o šis ja naudojosi, kėlė į ją duomenis, naudodamasis ir bandydamas aptikdavo programos trūkumus ir klaidas bei nurodydavo jas ištaisyti. Todėl, jeigu teismas laikytų, kad Sutartis liko iki galo neįvykdyta dėl atsakovo nebendradarbiavimo ir dėl neteisėto nutraukimo, ieškovui turėtų būti sumokėta ta darbų ir paslaugų vertė, kiek jų buvo suteikta iki Sutarties nutraukimo.

255. Teismas be pagrindo formaliai motyvuodamas tuo, kad jie pateikti ne laiku ir tai užvilks bylos nagrinėjimą. Informacija apie atsakovo internetinėje svetainėje veikusį ieškovo įdiegtą elektroninės komercijos modulį e-shop yra užfiksuota ir organizacijos „Internet Archive” sisteminamame internetinių puslapių archyve.

26atsakovui Sutartis buvo nenaudinga, nes rinkoje atsirado pigesnių analogiškų produktų.

27visi darbai yra tik atlygintinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Todėl nutraukus tokią Sutartį, užsakovui kyla atitinkama teisinė pareiga atlyginti paslaugų teikėjo išlaidas. Pagal Sutarties priedo 1 punktą, pirmiausia atliekama reikalavimų analizė, sistemos reikalavimų specifikacija, sistemos architektūros projektavimas, duomenų struktūros analizė ir projektavimas, esamos sistemos analizė, duomenų struktūra, apjungimas. Paslaugų, kurios buvo suteiktos, vertė – 28 000,00 Lt be PVM. Šios paslaugos, duomenys ir informacija atsakovui buvo reikalingos sudarant naują sutartį ir įsigyjant panašią valdymo sistemą, todėl atsakovas, neatsiskaitęs už šias paslaugas, jas panaudojęs sutartiniuose santykiuose su kitu autorinio kūrinio platintoju, praturtėjo arba sutaupė be teisėto pagrindo.

288. Nepagrįsta atsakovas nepaneigė programos sukūrimo ir rezervinių kopijų padarymo iki 2009-12-01 fakto.

299. o tai paneigia Sutarties 48 punkte išdėstytų Sutarties nutraukimo pagrindų buvimą.

30eškovo manymu, ekspertas kompetentingas vykdant tik mokyklinio amžiaus asmenų švietimą ir ugdymą, bet ne praktinę projektų valdymo veiklą. Ieškovo pateikti argumentai ir įrodymai leidžia daryti išvadą, jog ekspertu paskirtas asmuo neturėjo reikiamos kvalifikacijos išvadai duoti.

31Atsiliepimu atsakovas UAB ,,Dagas“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodo, kad:

321. Priešingai nei teigia apeliantas, aplinkybė, jog vykdant sutartį ginčo šalys susitarė dėl papildomo valdymo sistemos modulio – elektroninės parduotuvės (e-shop) ir galutinio darbų priėmimo-perdavimo termino pakeitimo, nesudaro pagrindo spręsti, kad atsakovui Sistemos perdavimo momentas tapo nesvarbus. Atsakovui geranoriškai sutikus atidėti darbų galutinio termino datą, sutarties vykdymas netapo neterminuotas. Atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad užbaigti pradėtą įgyvendinti projektą laiko sąnaudų prasme bus ekonomiškiau nei pavesti valdymo sistemą sukurti naujai pasitelktam trečiajam asmeniui. Tačiau net ir atidėjus terminą, apeliantas savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdė.

332. Nors apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad dėl nedaug praleisto termino atsakovo interesai nenukentėjo, analizuojant sutarties pažeidimo turinį, matyti, kad net ir praėjus beveik metams po sulygto pirminio valdymo sistemos perdavimo termino Sistema nebuvo tinkama naudoti, turėjo kritinių klaidų. Esant tokiam dideliam atotrūkiui tarp sutartyje sulygto ir realaus Sutarties vykdymo termino, akivaizdu, kad terminas buvo esminė sutarties sąlyga, o jo pažeidimas sudarė esminį sutarties pažeidimą.

343. Priešingai nei teigiama skunde, dėl netinkamo apelianto sutartinių įsipareigojimų vykdymo Sistemos sukūrimui vėluojant ilgą laikotarpį, apeliantui ne kartą pažeidus Sutarties vykdymo terminus, jos nutraukimas, esant akivaizdžiai numatomam pažeidimui, aiškintinas kaip adekvatus ir racionalus UAB „Dagas“ pažeistų teisių gynimo būdas. Jis sudaro nukentėjusiai sutarties šaliai galimybę, užuot laukiant prievolės neįvykdymo, tenkinti savo interesus, susijusius su numatytu Sutarties vykdymo rezultatu, pasitelkus kitus kontrahentus, perplanuojant veiklą ar imantis kitų priemonių, sušvelninančių neigiamas sutartį pažeidusios šalies veiksmų pasekmes.

35atsakovas suteikė ieškovui papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, aktyviai dalyvavo Sistemos testavime, reiškė pastabas dėl netinkamai atliktų programavimo darbų ir kompiuterinės programos klaidų, kartu su apeliantu priėmė sprendimus

36Šalys susitarė, kad vykdydamos Sutartį vadovausis Civilinio kodekso XXXIII skyriaus „Ranga“ nuostatomis (. Aplinkybė, kad UAB „Dagas“ sutartį nutraukė remdamasis Sutarties 48 punktu ir Sutarties vykdymo protokolo 4 punktu, o ne įstatymo nuostatomis, lemia, kad netinkamas mišraus pobūdžio sutarties kvalifikavimas reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, nes kūrinio užsakymo sutartį ar atlygintinių paslaugų teikimo sutartį reglamentuojančių teisės normų taikymas nelemtų kitokio sprendimo byloje priėmimo.

377. Nors apeliantas teigia, kad sukūrė visą kompiuterinę programą, ją įdiegė ir UAB „Dagas“ pradėjo ją naudoti, tačiau byloje pateikti įrodymai rodo, kad 2009 m. lapkričio mėnesio pabaigoje Sistemos naudoti pagal funkcinę paskirtį nebuvo galima. Tai patvirtina ir bylą nagrinėjusio teismo pavedimu atliktų techninių ekspertizių išvados. Todėl

388. Apeliantas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių bei duomenų, kurios teismui sudarytų pagrindą nesutikti su specialisto išvadomis dėl galimybės sukurtą programinę įrangą naudoti pagal paskirtį ginčui aktualiu laikotarpiu arba jomis pagrįstai suabejoti.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.).

41Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas UAB „Dagas“ turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti šalių pasirašytą Sutartį remdamasis tuo, kad ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“, laiku ir tinkamai nevykdydamas Sutarties, padarė esminį jos pažeidimą. Taip pat sprendžiama, ar teismas teisingai nustatė, kad po vienašalio sutarties nutraukimo ne atsakovas turi atlyginti ieškovui už faktiškai atliktų darbų dalį, o būtent ieškovas privalo grąžinti jam sumokėtą avansą.

42Kadangi Sutartis buvo vykdoma beveik dvejus metus, prieš teisiškai kvalifikuodama šalių teisinius santykius bei darydama išvadas dėl jų elgesio, bendradarbiavimo ir kitų susiklosčiusių aplinkybių Sutarties vykdymo metu ir po jos nutraukimo, teisėjų kolegija, visų pirma, mano esant tikslinga chronologine tvarka apžvelgti kai kurias byloje nustatytas faktines aplinkybes bei nustatyti ginčui spręsti reikšmingas Sutarties bei papildomų susitarimų sąlygas (CPK 185 str.).

43Faktinės bylos aplinkybės

44Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ ir atsakovas UAB „Dagas“ 2007-12-05 sudarė sutartį Nr. DAG-DT-02-05-001, pagal kurios 1 punktą ieškovas įsipareigojo sukurti automobilių detalių mažmeninės ir didmeninės prekybos ir autoserviso valdymo sistemą bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, nurodytus šioje sutartyje bei jos prieduose ir savo rizika pagal atsakovo užduotis ir reikalavimus perduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti. Ieškovas įsipareigojo darbus baigti ne vėliau kaip iki 2008-12-20 (Sutarties 11 p.). Šalys sutarė, kad bendra darbų kaina – 177 000 Lt. Atsakovas dalį darbų kainos, t. y. 59 000 Lt sumoka per 5 darbo dienas po šios sutarties pasirašymo, ir ši suma laikoma avansu. Kitą dalį 59 000 Lt atsakovas įsipareigojo sumokėti per 15 dienų nuo visų reikiamų modulių įdiegimo bei išbandymo pabaigos bei galiausiai su ieškovu atsiskaityti po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos (Sutarties 4-7 p.). Sutarties 11 punkte nustatyta, kad jeigu yra svarbių priežasčių, atsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas ieškovui atlyginimą už atliktų darbų dalį. Be to, šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja atlikdamas darbus laikytis darbų atlikimo grafiko, o prievolės neįvykdymas laiku yra viena iš esminių Sutarties sąlygų ir turi esminę reikšmę atsakovui. Jeigu ieškovas dėl savo kaltės pažeidžia visų darbų atlikimo galutinį terminą, tai atsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus ir pareikalauti iš ieškovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius. Atsakovas iš anksto pareiškė ir išaiškino ieškovui, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui praranda prasmę, ir šalys susitarė, kas šios aplinkybės atsakovas neturi įrodinėti ateityje (Sutarties 10 p.).

45Sutarties 48 punktu šalys susitarė, kad atsakovas turi teisę nutraukti ar atsisakyti Sutarties nedelsiant ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu ieškovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį; ieškovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka darbus taip lėtai, kad jų baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima; darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti ir kt. Nutraukus ar atsisakius Sutarties, ieškovas privalo grąžinti avansą bei visa tai, ką gavo pagal Sutartį (Sutarties 49 p.).

46Sutarties priede Nr. 1 – darbų atlikimo grafike numatyta darbų atlikimo pradžia – 2007-12-07, o Sistemos perdavimas bandomajai eksploatacijai – 2008-12-20 (t. 1, b. l. 19).

47Minėtu laikotarpiu vyko šalių susirašinėjimas. Ieškovo atstovas Ž. B. 2008-09-24 elektoriniame laiške, siųstame atsakovo atstovui V. L., išdėstė, kad 2008-09-24 – 2008-09-26 klaidų taisymo nevykdys, dirbs prie naujų funkcijų (pirkimų modulis); 2008-09-29 – 2008-10-03 integruos naują versiją, ištaisys klaidas, 2008-10-06 įdės patikrintą versiją testavimui. Pažymėta, kad atsakovas UAB „Dagas“ spalio mėnesio pradžioje gauna naują serverį ir perduoda ieškovui UAB „Baltijos informacinės sistemos“ instaliavimui. Po instaliacijos serveris grąžinamas ir nuo to momento visos versijos dedamos į serverį (t. 2, b. l. 6). Atsakydamas į ieškovo 2008-10-07 elektroninį laišką, kuriame ieškovas prašė poros dienų serveriui sugrąžinti ir klausė atsakovo, kokie jo įspūdžiai, šis atsakė, jog dėl serverio grąžinimo nėra būtinybės skubėti, o naujoje versijoje kritinių „lūžimų“ nepastebėjęs (t. 2, b. l. 9). Atsakydamas į ieškovo atstovo klausimą, ar pasistatė serverį, 2008-10-14 elektroniniu laišku atsakovas patvirtino, kad serveris jau „sukasi“, bandė, kaip veikia programa (t. 2, b. l. 11).

48Ieškovo atstovas Ž. B. 2009-04-02 elektroniniame laiške, siųstame atsakovo atstovui V. L. pažymėjo, kad pagal planą ieškovas turėjo perduoti ir pristatyti pardavimų modulį 2009-03-31, o pristatė 2009-03-27. Nurodė, kad atrasti netikslumai ir pageidavimai bus pašalinti kartu su papildomų funkcijų (iš pageidavimų sąrašo) realizacija. Prašė atsakovą pradėti eksperimentuoti su turimais moduliais laisvesniu laiku, nelaukiant, kol bus realizuotas istorinių duomenų pakrovimo mechanizmas, kuris pagal planą numatytas 2009-05-01. Tokiu būdu ieškovas teigė galįs sukaupti pastabų ir pageidavimų sąrašą ir jį suspėti sutvarkyti iki numatytų sistemos bandymų (t. 1, b. l. 49).

49Atsakovo atstovas R. R. ieškovo atstovui Ž. B. 2009-03-03 elektroniniu paštu nusiuntė tekstą, kurį reikėtų įrašyti priėmimo-perdavimo akte: „dalinai suprogramuota ir pristatyti administravimo, sandėlio, pirkimų, pardavimų ir serviso moduliai“ (t. 2, b. l. 145-146). Atsižvelgęs į tai, ieškovo atstovas Ž. B. 2009-04-09 atsakovo atstovui R. R. nusiuntė atliktų darbų perdavimo priėmimo ir akto Nr. 1 projektą, kuriame nurodyta, jog dalinai suprogramuota ir pristatyti administravimo, sandėlio, pirkimų, pardavimų ir serviso moduliai (t. 2, b. l. 147-148).

50Šalys 2009-04-22 pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo Sutarties objektas papildytas tokiomis paslaugomis: ieškovas papildomai įsipareigojo suprojektuoti, sukurti, įdiegti ir išbandyti elektroninės komercijos modulį (e-shop). Šalys sutarė, kad bendra darbų atlikimo kaina yra 214 200 Lt ir kad atsakovas jau yra sumokėjęs 59 000 Lt avansą (Susitarimo 5 p.). Atsakovas, vykdydamas Susitarimo 6 punktą, ieškovui 2009-04-30 sumokėjo dar 35 700 Lt avanso (t. 1,b. l. 29). Šiuo papildomu susitarimu šalys taip pat sutarė, kad visos Sistemos bandomosios eksploatacijos pabaiga – 2009-09-30.

51Atsakovo atstovas V. L. 2009-06-22 elektroniniame laiške ieškovo atstovui Ž. B. pažymėjo, kad kol kas vyksta vangus programos modulių testavimas, o pagal patikslintą grafiką jau turėjo būti atlikta integracija su Rivile (2009-05-22), išorinių duomenų pakrovimas (2009-04-28), e-komercija (2009-05-22), sistemos testavimas Vilniuje (2009-05-27), bandomosios eksploatacijos pradžia (2009-06-19). Klausė, kodėl vangiai vyksta testavimo ir klaidų šalinimo darbai, kokia situacija su vėluojančiais išvardintais darbais, dėl kokių priežasčių jie dar neatlikti, kada planuojama atlikti, kada vyks bandomosios eksploatacijos pradžia. Atsakydamas į minėtą laišką, ieškovo atstovas pažymėjo, kad su atsakovo atstovu projekto eiga aptariama bent kartą per savaitę, vyrai pas atsakovą atvažiuoja bent porą kartų per savaitę. Nurodė, kad pagrindinės vėlavimo atlikti darbus priežastys yra tai, kad ieškovas randa nemažai klaidų ir nespėja jų ištaisyti, o atsakovas nepadeda ieškovui testuoti. Nurodė, kad bandomąją eksploataciją reikia pradėti, kai tik atsakovo atstovas V. L. grįš iš atostogų. Pažymėjo, kad web katalogas paruoštas laikinam paleidimui nuo praeitos savaitės, prašė paruošti duomenis (t. 1, b. l. 50). Ieškovo atstovas Ž. B. 2009-06-22 elektroniniame laiške papildomai pažymėjo, kad tarpinės laikinos struktūros parengimas ieškovui sunaudojo laiką, kuris turėtų būti panaudotas nuolatinės sistemos kūrimui, o tai yra taip pat viena iš vėlavimo priežasčių (t. 1, b. l. 53).

52Atsakovo atstovas V. L. ieškovui 2009-09-29 siųstame elektroniniame laiške pažymėjo, kad kainodaroje dar trūksta vieno funkcionalumo, t. y. be kainų kategorijų ir specialių kainų reikalinga turėti kainos koeficientą pagal prekės pavadinimą, grupę, tiekėją, gamintoją. Norint pradėti bandomąją eksploataciją atsakovas šiuo metu teigė negalįs gauti vienodų pardavimo kainų senoje ir naujoje programoje, nes nėra minėto funkcionalumo. Atsakydamas į šį laišką, 2009-09-29 laiške ieškovo atstovas Ž. B. nurodė, kad apie kainodarą kalbėta daug ir ne vieną kartą. Paskutinį kartą kainodaros modelis šalių patvirtintas beveik prieš mėnesį, tačiau dabar vėl atsiranda pakeitimai ir papildymai, apie kuriuos nebuvo kalbėtasi. Pažymėjo, kad techniškai gali atlikti šiuos kainodaros pakeitimus, tačiau negali to daryti nuolat, nes taip niekada ir neužbaigs šio projekto. Nurodė manąs, kad šie nauji kainodaros pakeitimai jau išeina už projekto ribų ir turėtų būti patvirtinti papildomu susitarimu. Teigė įvertinsiantis aprašytų darbų apimtis, dėl ko siūlė suorganizuoti susitikimą tolimesnio sprendimo priėmimui.

53Ieškovo atstovo Ž. B. 2009-09-30 elektroniniame laiške aukščiau minėtais klausimais pažymėta, kad ieškovas negali perdarinėti Sistemos pagal kiekvieną atsakovo pageidavimą, nes tai yra fiksuotos kainos, o ne valandinio apmokėjimo projektas. Nurodo, kad kainodaros modifikacijų įgyvendinimas reikalauja papildomų 32 darbo valandų. Pažymi, kad šiuo metu siekiant sėkmingai užbaigti projektą ir paleisti Sistemą pramoninei eksploatacijai iki šių metų pabaigos, mato tik vieną tolimesnio darbo būdą: surasti defektai ir neatitikimai aprašomi, suderinami ir, jei sutinkama, kad jie yra projekto dalis, patvirtinama raštiškai, o po to nedelsiant šalinami. Jei pašalinus neatitikimus pasikeičia užsakovo nuomonė dėl funkcionalumo ir modifikuotą programos vietą reikia perdaryti dar kartą, šie pakeitimai laikomi ne projekto dalimi ir turi būti atliekami ne šio projekto rėmuose. Ši sąlyga gali būti netaikoma tik akivaizdžioms programos kodo klaidoms. Atsakydamas į šį laišką, atsakovo atstovas pažymėjo, kad tai nėra radikalūs pakeitimai ir nieko perdarinėti nereikia, tik reikalingas dar vienas funkcionalumas. Ateityje, kol programa bus pilnai paleista, tokių pakeitimų ir papildymų dar bus ir bus, nes atsakovo tikslas yra turėti gerą, kokybišką ir funkcionalų produktą. Kai projektas bus įgyvendintas, tada bus galima kalbėti apie papildomas valandas, o dabar projektas yra kūrimo ir derinimo stadijoje. Į klausimą, ar sutinka, kad kainodaros funkcionalumas yra papildomas, atsakovo atstovas atsakė neigiamai (t. 1, b. l. 45-48).

54Tą pačią dieną, t. y. 2009-09-30 atsakovo atstovas V. L. elektroniniu laišku, siųstu ieškovo atstovui Ž. B. pažymėjo suprantąs, kad ieškovo tikslas – kuo greičiau priduoti projektą ir kad ieškovas įsivaizduoja, jog projektą baigia priduoti, tuo tarpu atsakovas įsivaizduoja, kad projektas atliktas iki 50 proc. Todėl siūlė viską daryti taip, kad projektas būtų sėkmingai užbaigtas ir priduotas. Atsakydamas į šį laišką, ieškovo atstovas pažymėjo taip pat norįs, kad projekto pridavimo etapas būtų „įspaustas į rėmus“, ir kad tiek atsakovas, tiek ieškovas šios tvarkos laikytųsi. Todėl ieškovas norėjo suorganizuoti susitikimą su atsakovu ir pasikalbėti dėl darbo organizavimo (t. 1, b. l. 54).

55Šalys 2009-10-27 sudarė susitarimą, kuriuo nustatė, kad numatytas pagal sutartį projektas turi būti įgyvendintas iki 2009-12-01. Susitarimo 4 punkte šalys numatė, jeigu atsakovo nuomone iki 2009-12-01 užsibrėžtų tikslų įvykdyti bus neįmanoma, tuomet atsakovas turi teisę raštiškai prieš 15 kalendorinių dienų įspėti apie Sutarties nutraukimą (t. 1., b. l. 22).

56Sistemos testavimo 2009-10-28, 2009-10-30, 2009-11-03, 2009-11-05, 2009-11-09, 2009-11-11, 2009-11-13, 2009-11-16, 2009-11-18 ir 2009-11-20 protokolai patvirtina, kad Sistema buvo tikrinama, nustatomi ir šalinami defektai, atliekami programos funkcionalumo papildymo darbai (t. 1, b. l. 55-76).

57Atsakovas, remdamasis sutarties 48 punktu (Sutarties nutraukimas dėl netinkamo vykdymo) 2012-11-24 pranešė ieškovui, kad nuo 2012-12-15 nutraukia šalių sudarytą Sutartį.

58Ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“, ištestavęs Sistemą savo serveryje, 2009-11-30 testavimo aktu konstatavo, kad Sistema sėkmingai ištestuota, visos klaidos ištaisytos. Sistema funkcionuoja ir yra paruošta naudojimui (t. 1, b. l. 24-25).

59Teisėjų kolegija taip pat priima apeliacinės instancijos teismui pateiktus įrodymus, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti, nes tai yra susirašinėjimo elektroniniu paštu išrašai, apie kuriuos šalims buvo žinoma bei viešai prieinami „Internet Archive“ duomenys, kuriuos teismas gali naudoti tikrindamas šalių argumentus (CPK 179 str. 3 d., 314 str.).

60,

61Dėl Sutarties vykdymo ir teisės nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo

62Kaip yra žinoma, pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Taigi kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), o už netinkamą prievolės įvykdymą atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.256 str. 2 d.). Be to, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (CK 6.200 str.).

63Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra ginčo dėl to, kad Sutartis yra nutraukta, toliau jos vykdyti šalys nebesiekia, tačiau ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“, nesutikdamas su teismo išvadomis, jog Sutartis pagrįstai nutraukta dėl to, kad jis netinkamai ir ne laiku vykdė sutartį, įrodinėja, jog teismas turėjo pripažinti, kad Sutartį atsakovas UAB „Dagas“ nutraukė 11 punkto pagrindu, t. y. realizavus teisę savo iniciatyva bet kada atsisakyti Sutarties, ir tuo pagrindu priteisti ieškovui atlyginimą už faktiškai atliktų darbų dalį.

64Teisėjų kolegija, spręsdama, ar teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad vienašalio Sutarties nutraukimo dieną, t. y. 2009-11-24 egzistavo esminio Sutarties pažeidimo faktas, t. y. atsakovui buvo pagrindas nesitikėti, kad Sutartis bus įvykdyta iki galutinio Sutarties įvykdymo termino – 2009-12-01, visų pirma, atkreipia dėmesį į tai, kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl kita šalis turi galimybę įrodinėti priešingas aplinkybes, t. y. kad sutarties pažeidimas yra neesminis. Kiekvienu ginčo atveju, sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje J. Z. v. UAB ,,Baldras” ir kt., bylos Nr. 3K-P-346/2004).

65Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalis, teigianti, kad egzistuoja jos nurodomos aplinkybės, privalo tokius teiginius įrodyti (CPK 178 str.). Kaip matyti iš atsakovo UAB „Dagas“ procesinių dokumentų turinio, paaiškinimų pirmosios instancijos teisme, atsiliepimo į apeliacinį skundą, atsakovas bylos nagrinėjimo metu iš esmės neįrodinėjo jo nurodytus Sutarties nutraukimo pagrindus atitinkančių aplinkybių egzistavimo, savo poziciją grįsdamas teiginiais, kad Sutarties 10 punktu šalys numatė, kad UAB „Baltijos informacinės sistemos“ sutartinių prievolių įvykdymas laiku UAB „Dagas“ turi esminę reikšmę, taip pat susitarė, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui praranda prasmę, o šios aplinkybės užsakovas neturi įrodinėti ateityje. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytų faktinių aplinkybių visuma, apibūdinančia šalių elgesį Sutarties vykdymo metu, nesutinka su tokia atsakovo pozicija bei teismo išvada, kad iki 2009-12-01 darbų pagal Sutartį ieškovas nesugebėjo atlikti ir perduoti jų atsakovui.

66Pažymėtina, kad priešingai nei sprendė teismas, Sutarties nutraukimo metu jos įvykdymo terminas dar nebuvo suėjęs, todėl atsakovas, kolegijos vertinimu, neturėjo pagrindo remtis Sutarties 10 punkto nuostata, jog jis neturi įrodinėti fakto, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui praranda prasmę. Pažymėtina, kad teismas taip pat išsamiai neanalizavo ieškovo nurodytų aplinkybių, kad Sutarties vykdymo metu atsakovas ilgą laiką nereiškė jokių pastabų dėl to, kad Sistemos įdiegimas vyksta akivaizdžiai per lėtai ir dėl to atsakovui šis projektas tampa neaktualus (CPK 185 str.).

67Kaip minėta, pradinis Sutarties įvykdymo terminas buvo numatytas iki 2008-12-20, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų nepatenkintas ieškovo atliekamu darbu ar vykdymo terminais. Priešingai, pirmiau minėtas šalių atstovų 2008-09-24, 2008-10-07, 2008-10-14 susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina, kad programa jau tuo metu veikė atsakovo serveryje, o pastarasis sistemos defektų pastebėjęs nebuvo. Pastebėtina ir tai, kad jokių pretenzijų dėl Sutarties netinkamo vykdymo atsakovas ieškovui neturėjo ir po to, kai suėjo pradinėje Sutartyje nustatytas terminas – minėtas susirašinėjimas patvirtina, kad pagal planą ieškovas turėjo perduoti ir pristatyti pardavimų modulį 2009-03-31, o pristatė 2009-03-27, ieškovas prašė atsakovą pradėti eksperimentuoti su turimais moduliais laisvesniu laiku, nelaukiant, kol bus realizuotas istorinių duomenų pakrovimo mechanizmas, kuris pagal planą numatytas 2009-05-01.

68Beje, faktą, jog Sistemos moduliai pagal pradinę Sutartį buvo perduoti atsakovui, patvirtina paties atsakovo atstovo 2009-03-03 elektroniniame laiške išreikšta pozicija, kad priėmimo-perdavimo akte reikėtų įrašyti, jog sistema dalinai suprogramuota ir pristatyti administravimo, sandėlio, pirkimų, pardavimų ir serviso moduliai. Taigi, kolegijos vertinimu, remiantis nustatytų faktinių aplinkybių visuma, sutiktina su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, kad nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas minimu laikotarpiu turėjo kokių nors pretenzijų ieškovui dėl netinkamo prievolių vykdymo (CPK 185 str.).

69Minėtą išvadą patvirtina ir faktas, kad 2009-04-22 buvo sudarytas Papildomas susitarimas, kuriuo sutarties objektas papildytas naujomis paslaugomis – elektroninės komercijos modulio (e-shop) sukūrimu, nustatyta Sistemos bandomosios eksploatacijos pabaiga iki 2009-09-30. Kaip teisingai nurodo apeliantas, teismo liko neįvertinta aplinkybė, jog iš šio susitarimo III dalyje nurodyto darbų atlikimo plano matyti, kad šalys patvirtino, jog jo pasirašymo metu sandėlio, pirkimų (užsakymų), pardavimų bei automobilių serviso moduliai jau buvo sukurti. Be to, akivaizdu, jog atsakovas, kaip atidus ir rūpestingas verslo subjektas, kuriam, jo teigimu, buvo būtina greitu metu turėti Sistemą, būdamas nepatenkintas ieškovo atliekamų darbų kokybe ir/ar atlikimo sparta jau minėtu laikotarpiu, nebūtų su pasirašinėjęs Papildomo susitarimo dėl elektroninės parduotuvės modulio sukūrimo ir šiuo susitarimu nebūtų įsipareigojęs papildomai sumokėti 35 700 Lt dydžio avansą (CPK 185 str.).

70Atsakovas pirmą kartą dėl darbų atlikimo spartos ieškovui pareiškė pastabas minėtame 2009-06-22 elektroniniame laiške, kuriame iš esmės pripažino, kad visi moduliai sukurti, tačiau šiek tiek vėluoja integracija su apskaitos programa „Rivilė“, išorinių duomenų pakrovimas, elektroninės komercijos modulio sukūrimas, sistemos testavimas Vilniuje ir bandomosios eksploatacijos pradžia. Ieškovas, remdamasis šalių bendradarbiavimo principu, paaiškino vėlavimo priežastis – ieškovas randa nemažai klaidų ir nespėja jų ištaisyti, o atsakovas nepadeda ieškovui daryti testavimo, pažymėjo, kad su atsakovo atstovu projekto eiga aptariama bent kartą per savaitę, ieškovo atstovai pas atsakovą atvažiuoja bent porą kartų per savaitę. Daugiau priekaištų, bylos duomenimis, iki Sutarties netinkamo vykdymo termino pabaigos – 2009-09-30 atsakovas ieškovui neturėjo. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismui pateikti įrodymai – 2009-06-01 – organizacijos „Internet Archive“ duomenys, kuriuos, kaip minėta, teismas be pakankamo pagrindo atsisakė priimti ir vertinti, o kolegija priėmė, sudaro pagrindą sutikti su ieškovo UAB „Baltijos informacinės sistemos“ argumentais, jog elektroninės komercijos modulis buvo sukurtas pagal darbų atlikimo planą ir atsakovo UAB „Dagas“ pakankamai ilgą laiką realiai naudojamas (t. 3, b. l. 63-107) (CPK 314 str.).

71Teisėjų kolegijos įsitikinimu, byloje svarbios aplinkybės ir dėl šalių elgesio sueinant Papildomu susitarimu numatytam terminui – 2009-09-30, kurių pirmosios instancijos teismas netyrė ir spręsdamas dėl vienašalio Sutarties nutraukimo teisėtumo nevertino. Pažymėtina, kad dar 2009-09-29 atsakovas elektroniniame laiške jokių pretenzijų dėl netinkamo Sutarties įvykdymo termino nereiškė, tačiau prašė įdiegti papildomą Sistemos funkciją – kainos koeficientą pagal prekės pavadinimą, grupę, tiekėją, gamintoją. Ir tik ieškovui 2009-09-30 laiške nurodžius, kad tai yra darbai, išeinantys už Sistemos specifikacijoje nurodytų ribų, kad kainodaros modifikacijų įgyvendinimas reikalauja papildomų 32 darbo valandų, atsakovas pareiškė įsivaizduojąs, jog projektas įvykdytas 50 proc. ir kol programa bus pilnai paleista, tokių pakeitimų ir papildymų dar bus ir bus. Atsakovui neginčijant, kad jis reikalavo daugiau nei nurodyta Specifikacijoje, taip pat nurodytą faktą iš esmės patvirtinus ir 2011-05-06 ir 2012-12-17 Specialisto išvadose, minėtos faktinės aplinkybės, kolegijos įsitikinimui, sudaro pagrindą sutikti su ieškovu, kad teismo liko neįvertinta, jog Sutarties vykdymo sparta iš dalies priklausė ir nuo atsakovo pageidavimų, išeinančių už specifikacijoje nustatytų Sistemos funkcionalumo ribų. Be to, kaip matyti iš pirmiau nurodytų duomenų, atsakovas minėtu laikotarpiu ieškovui iš esmės nereiškė jokių pastabų, kad projektas 2009-09-30 dar nėra pabaigtas, o tai sudaro pagrindą išvadai, kad priešingai nei konstatavo teismas ir teigia atsakovas UAB „Dagas“, jis neįrodė, jog skubus projekto įgyvendinimas, t. y. griežtas prievolės sąlygų laikymasis atsakovui buvo esminė sąlyga (CK 6.217 str. 2 d. 2 p., CPK 185 str.).

72Pažymėtina ir tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog būtent ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas Sistemai kelia naujus reikalavimus, iniciavo šalių susitikimą tam, kad būtų detaliai aptartas tolesnių darbų organizavimas. Toks susitikimas, kaip minėta, įvyko 2009-10-27, kurio metu šalys sudarė susitarimą-protokolą, kuriuo nustatė, kad numatytas pagal sutartį projektas turi būti įgyvendintas iki 2009-12-01, o priimto nutarimo įgyvendinimui susitarta kas antrą dieną, pradedant nuo 2009-10-28 rinktis UAB „Dagas“ patalpose, organizuoti darbus bei darbo pabaigoje raštu protokoluoti, kas yra įvykdyta projekte, ką dar reikalinga įvykdyti ir iki kada. Taip pat nustatyta ieškovo teisė nutraukti Sutartį, jeigu, jo nuomone, iki 2009-12-01 užsibrėžtų tikslų įvykdyti bus neįmanoma.

73Kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas susitarimo sąlygas, pažymi, kad spręsdamas, ar sutartis vienašališkai teisėtai nutraukta dėl jos esminio pažeidimo, teismas turėjo atsižvelgti ne tik į aukščiau nurodytas Sutarties vykdymo aplinkybes, bet ir iš esmės nustatinėti Sistemos būklę ir atliktų darbų kiekį būtent laikotarpiu nuo minėto susitarimo pasirašymo iki Sutarties nutraukimo. Tačiau šalių veiksmų ir elgesio šiuo laikotarpiu teismas išsamiai neanalizavo bei be pagrindo konstatavo, jog bylos aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad ieškovas sutartu laiku neįvykdė Sutarties, nedėjo reikiamų ir būtinų pastangų Sistemos įdiegimui ir jos funkcionavimui. Kolegija, pagrįsdama nesutikimo su sprendime išdėstytais motyvais, atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip teisingai nurodo apeliantas UAB „Baltijos informacinės sistemos“, po minėto susitarimo Sistema buvo aktyviai testuojama, o tai, kaip minėta, patvirtina dešimt testavimo protokolų, surašytų 2009-10-28, 2009-10-30, 2009-11-03, 2009-11-05, 2009-11-09, 2009-11-11, 2009-11-13, 2009-11-16, 2009-11-18 ir 2009-11-20, kurių turinys rodo, kad Sistema buvo tikrinama, nustatomi ir šalinami defektai, atliekami programos funkcionalumo papildymo darbai (t. 1, b. l. 55-76). Todėl kolegija neturi pagrindo sutikti su atsakovo pozicija bei teismo išvada, kad ieškovas nebendradarbiavo ir nesikooperavo su atsakovu ne tik Sutarties vykdymo metu, bet ir testuojant Sistemą, taip pažeisdamas šalių bendradarbiavimo principus vykdant Sutartį (CK 6.200 str.).

74Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šalys susitarė, kaip turi būti vertinamos Sistemos klaidos: „neįtakojanti klaida“ reiškia, kad klaida sistemos darbo neįtakoja, tai daugiau kosmetiniai ir patogumo klausimai, „įtakojanti“ – klaida, minimaliai daranti įtaką sistemos darbui, „kritinė“ – klaida, neleidžianti įvykdyti sistemos funkcijų (t. 1, b. l. 43). Kaip matyti iš 2009-11-18 testavimo protokolo Nr. 9, buvo rasta viena kritinė klaida – neveikė pajamavimų langas (t. 1, b. l. 42, 71). Tuo tarpu bylai ypač reikšminga aplinkybė, kurios teismas nevertino, yra ta, kad kaip teisingai nurodo apeliantas, paskutiniame iki Sutarties nutraukimo – 2009-11-20 testavimo protokole Nr. 10 minėtos klaidos nebeliko, taip pat nurodyta, kad likusios septynios klaidos, minimaliai darančios įtaką sistemos darbui, bus ištaisytos atitinkamai iki 2009-11-30 ir 2009-12-12 (t. 1, b. l. 74-75). Tačiau, kaip minėta, minėtų klaidų taisymo atsakovas nesiekė priimti ir 2009-11-24 pranešimu ieškovui pranešė apie Sutarties nutraukimą ir, jo teigimu, po to ištrynė ieškovo įdiegtą Sistemą iš savo naudojamų serverių.

75Vertindamas šiuos atsakovo veiksmus, kolegijos įsitikinimu, teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad susiklosčius tokiai situacijai, ieškovui nebeliko galimybės įrodinėti Sistemos funkcionalumo bei atitikties Specifikacijai niekaip kitaip, kaip tik iš savo iniciatyva padarytų programos kopijų. Todėl teismas byloje surinktų įrodymų kontekste be pagrindo nevertino ieškovo 2009-11-30 savo iniciatyva surašyto testavimo protokolo, kuriame konstatuota, jog Sistema sėkmingai ištestuota, visos klaidos ištaisytos, Sistema funkcionuoja ir yra paruošta naudojimui (t. 1, b. l. 24-25). Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovas teigė, jog Sistemos sukūrimo data rezervinėje kopijoje yra galimai pakeista, tačiau, remiantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle civiliniame procese, tokius teiginius privalėjo įrodyti būtent atsakovas (CPK 178 str.). Nors teismo byloje paskirtoje ekspertizės išvadoje taip pat konstatuota, kad „vien iš pateiktų failų kopijų jų autentiškumo, ypač jų sukūrimo/modifikavimo datos požiūriu, nėra galimybės nustatyti, galima tik prielaida“, tačiau turėdama omenyje tai, kad ekspertas pripažino, jog Sistema atitinka su atsakovu suderintas detalias specifikacijas, kad ne teismine tvarka UAB „Agmis“ atliktas testavimo aktas minėtą išvadą taip pat patvirtina šį atitikimą (t. 2, b. l. 27-28), teisėjų kolegija sprendžia, kad minėtą įrodymą yra būtina vertinti sprendžiant, ar atsakovas pagrįstai Sutartį nutraukė remdamasis jos esminiu pažeidimu, t. y. tuo, kad atsakovui tapo aišku, jog Sutartis laiku nebus įvykdyta (CPK 185 str.).

76Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau minėtos teismų praktikos nuostatas dėl sutarties išsaugojimo (favor contractus) principo aiškinimo, kuriuo vadovaudamosi šalys turi siekti išsaugoti sutartį, o sutarties nutraukimas galimas tik kaip kraštutinė priemonė, dar kartą akcentuoja, kad sutarties esminis pažeidimas gali būti konstatuojamas tik tada, kai atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos vykdymo yra didelis, o sutarties neįvykdymo reikšmei nustatyti turi būti analizuojami visi CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardyti kriterijai, o ne vienas jų. Tuo tarpu kolegijos vertinimu, teismas, konstatuodamas, kad Sutartis nutraukta dėl esminio jos pažeidimo, nepagrįstai apsiribojo vien išvada, jog ieškovas sutartu laiku nesukūrė Sistemos, dirbo nekokybiškai, todėl nuolat šalino darbų trūkumus.

77Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokiomis teismo išvadomis, visų pirma pažymi, kad, kaip minėta, Sutartis buvo vykdoma beveik dvejus metus, Sistemos moduliai atsakovo laikmenose buvo įdiegti jau nuo 2008 metų pabaigos, 2011-05-06 ir 2012-12-17 Specialisto išvadoje (t. 2, b. l. 84-89, 117-118), kaip minėta, konstatuota, jog Sistema atitinka su atsakovu suderintas detalias specifikacijas. Todėl sprendžiant, ar atsakovas didžiąja dalimi negavo to, ko pagal Sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, minėtos aplinkybės turėtinos omenyje (CK 6.217 str. 2 d. 1 p.).

78Antra, aukščiau išdėstytos faktinės aplinkybės apie šalių bendradarbiavimą, pastangas vykdant sutartį nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ sąmoningai ar aplaidžiai vykdė Sutartį (CK 6.217 str. 2 d. 3 p.), ir tai atsakovui UAB „Dagas“ Sutarties nutraukimo momentu davė pagrindą nesitikėti, kad Sutartis bus įvykdyta ateityje (CK 6.217 str. 2 d. 4 p.). Priešingai, ieškovas viso Sutarties vykdymo metu buvo aktyvus, ragino atsakovą prisidėti prie Sistemos testavimo, o prieš Sutarties nutraukimą nuolat ir aktyviai taisė klaidas, kurių 2009-11-20, t. y. prieš 2009-11-24 pranešimą apie Sutarties nutraukimą buvo telikusios tik septynios (nei vienos kritinės), atsižvelgdavo į atsakovo pageidavimus dėl papildomų funkcijų Sistemoje įdiegimo, kurios nebuvo numatytos Specifikacijoje, todėl akivaizdu, jog Sutartį pagal individualų atsakovo užsakymą vykdant tokį laiko tarpą, atsakovo teiginiai, jog paskutiniame testavimo protokole sužinojus, kad kai kurios klaidos bus ištaisytos tik iki 2009-12-12, todėl jis jau nebesitikėjęs Sutarties įvykdymo laiku, nenuginčijus 2009-11-30 testavimo protokolo, priešingai nei sprendė teismas, negali būti pagrindu pripažinti, kad sutartis nutraukta dėl esminio jos pažeidimo (Sutarties 48 p., 2009-10-27 Susitarimo 4 p., CK 6.217 str., CPK 178 str., 185 str.).

79Trečia, kolegijos vertinimu, minėtos išvados nepaneigia teismo cituotų 2011-05-06 ir 2012-12-17 Specialisto išvadų (t. 2, b. l. 84-89, 117-118) teiginiai, jog „testavimo protokoluose Nr. 1-10 fiksuotos klaidos dar neleidžia sistemos naudoti pagal paskirtį, geriausiu atveju galima teigti, kad buvo artėjama prie bandomosios eksploatacijos pradžios“. Net konstatavus, jog Sutarties nutraukimo metu Sistema turėjo keletą trūkumų (septynios nekritinės klaidos), byloje surinktų įrodymų kontekste nėra pakankamo pagrindo spręsti, jog atotrūkis tarp Sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos įvykdymo termino būtų toks didelis, kad atidus ir protingas verslo subjektas, kuriam autorinis darbas – Sistema buvo kuriama pagal individualų užsakymą, atsižvelgiant į jo veiklos pobūdį ir pageidavimus, – siekdamas nutraukti sutartį, griežtai laikydamasis sutarties sąlygų, kurios viso sutarties vykdymo metu jam neturėjo esminės reikšmės, turėtų pagrindą remtis vienašaliu sutarties nutraukimu dėl jos esminio pažeidimo (CK 6.217 str. 2 d. 2 p., CPK 185 str.).

80Šiame kontekste turėtini omenyje ieškovo pateikti duomenys, kad po sutarties nutraukimo atsakovas įsigijo panašią Sistemą – kompiuterinę programą „TĖJA“ (t. 2, b. l. 127-135), taip pat argumentai, jog Sutartį atsakovas nutraukė ne dėl jos esminio pažeidimo, o siekdamas pigiau įsigyti ne autorinę individualią, todėl brangesnę, o standartinę valdymo sistemą, taip pat motyvai, kad atsakovo atstovas 2012-08-29 teismo posėdžio metu nurodė, jog per šį laiką ieškovo programa jau paseno (t. 2, b. l. 154). Tuo tarpu atsakovas, turėdamas savo dispozicijoje minimus duomenis apie naujos sutarties sudarymo kainą ir laiką, minimų ieškovo argumentų nepaneigė (CPK 42 str. 1 d., 178 str., 314 str.).

81Esant nurodytų aplinkybių visumai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bei aiškino tiek įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, tiek sutarties nutraukimo pagrindus nustatančias materialiąsias teisės normas ir tokiu būdu neteisingai sprendė, jog atsakovas UAB „Dagas“ pagrįstai Sutartį nutraukė remdamasis esminiu jos pažeidimu iš ieškovo UAB „Baltijos informacinės sistemos“ pusės. Todėl kolegija, šioje dalyje tenkindama ieškovo apeliacinį skundą, panaikina teismo sprendimo dalį, kuria priešieškinis patenkintas ir atsakovui iš ieškovo priteistas 94 700 Lt dydžio avansas bei bylinėjimosi išlaidos, o atsakovo priešieškinį atmeta (Sutarties 11 p., 48 p., 49 p., Susitarimo 4 p., CK 6.217 str., 6.222 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str., 314 str., CPK 329 str.).

82Dėl reikalavimo apmokėti už faktiškai atliktus darbus nutraukus sutartį

83Pripažinus, kad teismas be pagrindo konstatavo, jog atsakovas UAB „Dagas“ sutartį nutraukė dėl to, kad ieškovas iš esmės ją pažeidė, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl atsakovo teisės į apmokėjimą už faktiškai atliktus darbus.

84Teisėjų kolegija, spręsdama šį klausimą, visų pirma pažymi, kad apeliantas turi pagrindo teiginiui, o atsakovas tai pripažįsta, jog teismas šalių teisinius santykius kaip kylančius vien iš rangos sutarties kvalifikavo netinkamai. Kolegija, įvertinusi minėtos sutarties objektą, šalių teises ir pareigas, darbų perdavimo nustatymo momentą, sprendžia, kad teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip mišrūs, turintys rangos (CK 6.644 str. 1 d.), paslaugų teikimo (CK 6.724 str.) ir autorinės sutarties bruožų (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 39 str. 1 d.). Pažymėtina, kad panašaus pobūdžio sutartis taip kvalifikuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-599/2012; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-535/2013, etc.).

85Vis dėlto, netinkamas teisinių santykių kvalifikavimas, kolegijos nuomone, esminės reikšmės sprendžiant dėl apmokėjimo už ieškovo faktiškai atliktus darbus neturi, kadangi, kaip teisingai nurodo atsakovas, šalys susitarė, kad vykdydamos Sutartį vadovausis Civilinio kodekso XXXIII skyriaus „Ranga“ nuostatomis, o Sutarties 11 punktu šalys, kaip minėta, sulygo, jog atsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties, kartu sumokėdamas atlyginimą už atliktų darbų dalį. Todėl yra pagrindas remtis bendrosiomis rangos teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės normomis, kur nustatyta, jog jeigu užsakovas atsisako sutarties, t. y. ją nutraukia dėl svarbių priežasčių iki darbas nebaigtas, tai rangovui sumokamas atlyginimas už atlikto darbo dalį (CK 6.658 str. 4 d., 6.671 str.).

86Minėta, kad abi šalys Sutarties nutraukimą pripažįsta, toliau jos vykdyti nesiekia, Sutarties objektas – Sistema yra ištrinta iš atsakovo UAB „Dagas“ serverio. Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs priešieškinį ir atmetęs ieškinį, dėl jo pagrįstumo nepasisakė ir ieškinio iš esmės nevertino. Be to, tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžių metu apskritai nebuvo aiškinamasi dėl tikslios ieškovo atliktų darbų apimties, vertės, ir kitų aplinkybių Sutarties nutraukimo momentu, o apeliaciniame procese šalys taip pat iš esmės ginčijosi vien tik dėl vienašalio Sutarties nutraukimo teisėtumo ir Sistemos atitikimo Specifikacijai.

87Pažymėtina ir tai, kad kaip matyti iš ieškinyje reikalautinos priteisti skolos dydžio paskaičiavimo, atsakovui atsisakius priimti paskutinius programos trūkumų šalinimus, šių trūkumų šalinimo kaina – 5 800 Lt – atimama iš mokėtinos sumos. Tačiau į bylą nėra pateikta įrodymų, kad darbų šalinimo kaina yra būtent tokia (CPK 178 str.). Be to, kaip jau buvo minėta, dėl to, kad atsakovas yra ištrynęs ieškovo sukurtos Sistemos duomenis iš savo laikmenų, nustatyti, kokia darbų dalis yra atlikta, kokia jų vertė, galima tik iš ieškovo pasidarytų rezervinių programos kopijų bei remiantis kitomis nustatinėtinomis aplinkybėmis, kurių dėl jų pobūdžio ir apimties nėra galimybės ištirti apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

88Be to, kaip minėta, šių bei kitų reikšmingų aplinkybių nustatant ieškovo atliktų darbų vertę ir sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo, teismas byloje visiškai netyrė ir nevertino, tuo tarpu, kaip žinia, apeliacinės instancijos teismas iš esmės yra siejamas pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių ir teisinių bylos aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011, etc.).

89Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamos bylos dalies dėl reikalavimo apmokėti už faktiškai atliktus darbus nutraukus sutartį esmė yra neatskleista ir pagal byloje pateiktus įrodymus jos negalima objektyviai išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, nepažeidžiant rungimosi, dispozityvumo ir kitų principų reikalavimų (CPK 12 str., 13 str.). Dėl nurodytų priežasčių, kaip minėta, iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, priimamas dalinis sprendimas, panaikinant sprendimo dalį, kuria atsakovo priešieškinis tenkintas ir priešieškinį atmetant, o civilinė byla dalyje dėl ieškovo reikalavimo priteisti konkretų atlygį už atliktus darbus perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 302 str., 261 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 2 d.).

90Dėl bylinėjimosi išlaidų

91Kadangi bylos dalis grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teisėjų kolegija nepasisako ir pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą turės išspręsti pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės (CPK 93 str. 5 d.).

92Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 261 straipsniu, 302 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 punktu,

Nutarė

93Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dagas“ priešieškinis ir jam iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos informacinės sistemos“ priteista 94 700 Lt avanso, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų bei 2 841 Lt žyminio mokesčio; valstybei priteista 15,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti.

94Civilinę bylą dalyje dėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos informacinės sistemos“ reikalavimo priteisti atlygį už faktiškai atliktus darbus nutraukus sutartį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ kreipėsi į teismą,... 5. Nurodė, kad Sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas sukurs Automobilių... 6. Nesuėjus Protokolu nustatytam terminui – 2009-11-24 ieškovas gavo atsakovo... 7. Ieškovas atsakovui nurodė, jog Sistema yra ir buvo parengta iki 2009-12-01,... 8. Kaip minėta, Sutartimi šalys susitarė, kad jeigu yra svarbių priežasčių,... 9. Pažymėjo, kad atsakovas neturi galutinio Sutartimi nustatyto darbų rezultato... 10. Atsakovas UAB „Dagas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti... 11. Nurodė, kad ieškovas pakartotinai laiku nesukūrė ir neperdavė pagal... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, o... 14. Teismas kvalifikavo, kad šalių sudaryta Sutartis ir vėlesni susitarimai yra... 15. Sprendė, kad yra akivaizdu, jog ieškovas laiku ir kokybiškai nesukūrė ir... 16. Vertindamas byloje esančius įrodymus, teismas pažymėjo, kad siekiant... 17. Įvertinęs minėtas aplinkybes ir spręsdamas dėl Sutarties nutraukimo... 18. Teismo vertinimu, bylos aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad ieškovas sutartu... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ prašo... 21. 1. Teismas Faktas, kad Sutarties įvykdymo terminai buvo nuolat nukeliami, o... 22. 2. Teismas neįvertino aplinkybės, kad dėl vėlavimo teikti paslaugas... 23. Teismas privalėjo nukrypti nuo Sutarties sąlygų turinio, nes Sutarties... 24. 4. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas viso proceso metu laikėsi... 25. 5. Teismas be pagrindo formaliai motyvuodamas tuo, kad jie pateikti ne laiku ir... 26. atsakovui Sutartis buvo nenaudinga, nes rinkoje atsirado pigesnių analogiškų... 27. visi darbai yra tik atlygintinės paslaugos, nesusijusios su materialaus... 28. 8. Nepagrįsta atsakovas nepaneigė programos sukūrimo ir rezervinių kopijų... 29. 9. o tai paneigia Sutarties 48 punkte išdėstytų Sutarties nutraukimo... 30. eškovo manymu, ekspertas kompetentingas vykdant tik mokyklinio amžiaus... 31. Atsiliepimu atsakovas UAB ,,Dagas“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 32. 1. Priešingai nei teigia apeliantas, aplinkybė, jog vykdant sutartį ginčo... 33. 2. Nors apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad dėl nedaug praleisto... 34. 3. Priešingai nei teigiama skunde, dėl netinkamo apelianto sutartinių... 35. atsakovas suteikė ieškovui papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, aktyviai... 36. Šalys susitarė, kad vykdydamos Sutartį vadovausis Civilinio kodekso XXXIII... 37. 7. Nors apeliantas teigia, kad sukūrė visą kompiuterinę programą, ją... 38. 8. Apeliantas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių bei duomenų, kurios... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 41. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 42. Kadangi Sutartis buvo vykdoma beveik dvejus metus, prieš teisiškai... 43. Faktinės bylos aplinkybės... 44. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“ ir... 45. Sutarties 48 punktu šalys susitarė, kad atsakovas turi teisę nutraukti ar... 46. Sutarties priede Nr. 1 – darbų atlikimo grafike numatyta darbų atlikimo... 47. Minėtu laikotarpiu vyko šalių susirašinėjimas. Ieškovo atstovas Ž. B.... 48. Ieškovo atstovas Ž. B. 2009-04-02 elektroniniame laiške, siųstame atsakovo... 49. Atsakovo atstovas R. R. ieškovo atstovui Ž. B. 2009-03-03 elektroniniu paštu... 50. Šalys 2009-04-22 pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties,... 51. Atsakovo atstovas V. L. 2009-06-22 elektroniniame laiške ieškovo atstovui Ž.... 52. Atsakovo atstovas V. L. ieškovui 2009-09-29 siųstame elektroniniame laiške... 53. Ieškovo atstovo Ž. B. 2009-09-30 elektroniniame laiške aukščiau minėtais... 54. Tą pačią dieną, t. y. 2009-09-30 atsakovo atstovas V. L. elektroniniu... 55. Šalys 2009-10-27 sudarė susitarimą, kuriuo nustatė, kad numatytas pagal... 56. Sistemos testavimo 2009-10-28, 2009-10-30, 2009-11-03, 2009-11-05, 2009-11-09,... 57. Atsakovas, remdamasis sutarties 48 punktu (Sutarties nutraukimas dėl netinkamo... 58. Ieškovas UAB „Baltijos informacinės sistemos“, ištestavęs Sistemą savo... 59. Teisėjų kolegija taip pat priima apeliacinės instancijos teismui pateiktus... 60. ,... 61. Dėl Sutarties vykdymo ir teisės nutraukti Sutartį dėl esminio jos... 62. Kaip yra žinoma, pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi... 63. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra ginčo dėl... 64. Teisėjų kolegija, spręsdama, ar teismas padarė teisėtą ir pagrįstą... 65. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalis, teigianti,... 66. Pažymėtina, kad priešingai nei sprendė teismas, Sutarties nutraukimo metu... 67. Kaip minėta, pradinis Sutarties įvykdymo terminas buvo numatytas iki... 68. Beje, faktą, jog Sistemos moduliai pagal pradinę Sutartį buvo perduoti... 69. Minėtą išvadą patvirtina ir faktas, kad 2009-04-22 buvo sudarytas... 70. Atsakovas pirmą kartą dėl darbų atlikimo spartos ieškovui pareiškė... 71. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, byloje svarbios aplinkybės ir dėl šalių... 72. Pažymėtina ir tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog būtent ieškovas,... 73. Kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas susitarimo sąlygas, pažymi,... 74. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šalys susitarė, kaip turi būti... 75. Vertindamas šiuos atsakovo veiksmus, kolegijos įsitikinimu, teismas turėjo... 76. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau minėtos teismų praktikos... 77. Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokiomis teismo išvadomis, visų pirma... 78. Antra, aukščiau išdėstytos faktinės aplinkybės apie šalių... 79. Trečia, kolegijos vertinimu, minėtos išvados nepaneigia teismo cituotų... 80. Šiame kontekste turėtini omenyje ieškovo pateikti duomenys, kad po sutarties... 81. Esant nurodytų aplinkybių visumai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 82. Dėl reikalavimo apmokėti už faktiškai atliktus darbus nutraukus sutartį... 83. Pripažinus, kad teismas be pagrindo konstatavo, jog atsakovas UAB „Dagas“... 84. Teisėjų kolegija, spręsdama šį klausimą, visų pirma pažymi, kad... 85. Vis dėlto, netinkamas teisinių santykių kvalifikavimas, kolegijos nuomone,... 86. Minėta, kad abi šalys Sutarties nutraukimą pripažįsta, toliau jos vykdyti... 87. Pažymėtina ir tai, kad kaip matyti iš ieškinyje reikalautinos priteisti... 88. Be to, kaip minėta, šių bei kitų reikšmingų aplinkybių nustatant... 89. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 90. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 91. Kadangi bylos dalis grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš... 92. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 93. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo dalį, kuria... 94. Civilinę bylą dalyje dėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės...