Byla 2-1598-750/2013
Dėl baudos skyrimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant E. I.,

3dalyvaujant pareiškėjai antstolei Andželai Tamašauskienei,

4teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, nagrinėdama civilinę bylą pagal antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims (išieškotojui) R. B., (skolininkui) A. P., UAB „Rusexport“ vadovui Y. M., dėl baudos skyrimo,

Nustatė

5Antstolė prašo teismo skirti UAB „Rusexport“ vadovui Y. M. už antstolio reikalavimo nevykdymą skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Pareiškime bei teismo posėdžio metu anstolė nurodė, kad jos žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0153/13/00379, pradėta vykdyti pagal Šilutės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-5-385/2012, išduotą 2013-02-21, dėl 4288,10 Lt skolos, procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. P., išieškotojui R. B.. 2013 m. balandžio 3 d. skolininko dabdaviui UAB „Rusexport“ išsiųstas antstolio patvarkymas dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Nors antstolio patvarkymas pašto siuntos gavėjui yra įteiktas 2013 m. balandžio 4 d., tačiau antstolės patvarkymas nebuvo vykdomas, piniginės lėšos nebuvo išskaičiuojamos iš skolininko darbo užmokesčio, t. y. suinteresuotas asmuo nevykdė CPK 645 str. įvardintų pareigų. Teismo posėdžio metu antstolė nurodė, kad pateikus teismui pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuotas asmuo pradėjo vykdyti antstolės patvarkymą, pradėjo išieškoti skolą iš skolininko atlyginimo, atskaitė iš skolininko darbo užmokesčio išieškotojo naudai nustatytą sumą, tačiau nebuvo padaryti atskaitymai iš skolininko atlyginimo už 2013 m. kovo ir liepos mėnesius.

6Prašymas tenkintinas.

7Iš pareiškimo bei prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad antstolė A. Tamašauskienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 015/13/00379, (toliau- vykd. b.) kurioje vykdomas išieškojimas pagal Šilutės rajono apylinkės vykdomąjį raštą Nr.2-5-385/2012 išduotą 2013-02-21, dėl 4288,10 Lt skolos, procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. P., išieškotojui R. B. (vykd. b.l. 2).

8Vykdant vykdomąją bylą dėl skolos išieškojimo pagal nurodytą dokumentą, antstolė 2013 m. kovo 29 d. priėmė patvarkymą Nr.B13-05200 ir išsiuntė UAB „Rusexport“ dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio (vykd. b.l. 41). Nors antstolio reikalavimas pašto siuntos gavėjui, t.y. minėtos bendrovės administratorei buvo įteiktas 2013-04-04 (vykd. b.l.63), tačiau suinteresuoto asmens vadovas, t.y. UAB „Rusexport“ direktorius Y. M. (vykd.b.l.57) antstolio patvarkymo nevykdė, piniginių lėšų iš skolininko darbo užmokesčio neišskaitė. Vykdymą pradėjo, tik antstolei pateikus teismui prašymą dėl baudos skyrimo t.y. 2013-07-02 pervedė į antstolės sąskaitą 73,86 Lt A. P. darbo užmokesčio dalį už 2013 m. balandžio, gegužės, birželio mėnesius (civ. b.l. 12).

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. 585 str. 3 d. reglamentuoja, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

10Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad UAB „Rusexport“ vadovas Y. M. nevykdė antstolio patvarkymo. Atsižvelgiant į tai, kad po antstolės kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo pradėtas vykdyti antstolės patvarkymas minėtos bendrovės vadovui skirtina 150 Lt bauda.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 585 str., 593 str.,

Nutarė

12Prašymą patenkinti.

13Paskirti UAB „Rusexport“, įmonės kodas 302477455 vadovui Y. M., gim. ( - ), adresas: ( - )., vieno šimto penkiasdešimt litų (150 Lt) baudą už antstolės Andželos Tamašauskienės 2013 m. kovo 29 d. patvarkymo Nr. B13-05200 vykdomojoje byloje Nr. 0153/13/00379 nevykdymą.

14Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai