Byla 2-746-881/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-28-555/2020, kuria netenkintas pareiškėjo A. R. prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Aldengas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-28-555/2020, kuria netenkintas pareiškėjo A. R. prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Aldengas“ bankroto byloje

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Aldengas“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Bankroto valdymas“. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Aldengas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo patikslintas. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi BUAB „Aldengas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

72.

8Pareiškėjas A. R. kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, BUAB „Aldengas“ bankroto byloje. Nurodė, kad jis yra BUAB „Aldengas“ pirmos ir trečios eilės kreditoriaus Ž. A. kreditorius. Antstolis M. P. vykdo Kauno m. 15-ojo Notarų biuro 2010 m. balandžio 14 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2-951 dėl 68 066,07 Eur skolos išieškojimo iš skolininko Ž. A. išieškotojo A. R. naudai. Pareiškėjas 2020 m. sausio 23 d. sužinojo, kad BUAB „Aldengas“ bankroto byloje siekiama neteisėtai, galimai klastojant dokumentus, kreditorių Ž. A. pakeisti naujais kreditoriais, taip išvengiant antstolio taikomo Ž. A. turtinių teisių arešto A. R. naudai. Ž. A. UAB „Aldengas“ bankroto byloje yra pirmos ir trečios eilės kreditorius, bet po antstolio jo atžvilgiu taikyto turtinių teisų arešto, pareiškėjui nebuvo pranešta apie Ž. A. reikalavimo teisių perleidimą. Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 10 d. nutartimi tenkino bankroto administratorės prašymą ir BUAB „Aldengas“ kreditorių Ž. A. pakeitė naujais kreditoriais. Minėta teismo nutartis turės įtakos jo teisėms ir pareigoms, nes tokia nutartimi būtų įteisintas neteisėtas vienintelio antstolio surasto pareiškėjo skolininkui priklausančio turto, iš kurio yra galimas išieškojimas vykdomojoje byloje, perleidimas, be kita ko, pažeidžiant antstolio taikytus apribojimus – turtinių teisių areštą pareiškėjo naudai, o taip pat būtų pažeistos imperatyvios įstatymo normos ir viešoji tvarka.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. nutartimi netenkino pareiškėjo A. R. prašymo įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, BUAB „Aldengas“ bankroto byloje ir atsisakė priimti pareiškėjo A. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 10 d. nutarties dalies panaikinimo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui kartu su visais priedais.

124.

13Teismas nustatė, kad pareiškėjas savo teisinį suinteresuotumą bankroto byloje grindžia aplinkybe, jog BUAB „Aldengas“ kreditorius Ž. A. sudarė imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančias reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuriomis perleido savo reikalavimą į BUAB „Aldengas“ kitiems kreditoriams, dėl ko BUAB „Aldengas“ bankroto byloje yra kilęs ginčas dėl jo pakeitimo kitais kreditoriais pagrįstumo.

145.

15Teismas vertino, kad minėta aplinkybė niekaip nepagrindė pareiškėjo nei faktinio, nei teisinio suinteresuotumo BUAB „Aldengas“ bankroto bylos baigtimi, nes pareiškėjas A. R. neturi turtinių reikalavimų į BUAB „Aldengas“, o priešingai, į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą siekia įstoti kaip šios įmonės kreditoriaus Ž. A. kreditorius.

166.

17Teismas nustatė, kad byloje esančios 2019 m. lapkričio 12 d. ir 2019 m. rugsėjo 15 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartys yra sudarytos tarp UAB „Aldengas“ kreditoriaus Ž. A., N. P. ir D. P. (naujieji kreditoriai), o ne BUAB „Aldengas“. Vien aplinkybė, kad pareiškėjas yra Ž. A. kreditorius, kuris yra BUAB „Aldengas“ kreditorius, nepatvirtina jo faktinio bei teisinio suinteresuotumo atsakovės bankroto bylos baigtimi.

187.

19Teismas išaiškino, kad pareiškėjas turi galimybę ginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, ginčijant, jo teigimu, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančias Ž. A. sudarytas reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pareikšdamas ieškinį pagal ginčo teisenos taisykles, laikantis CPK įtvirtintų teismingumo bei procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų.

208.

21Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas A. R. nėra BUAB „Aldengas“ kreditorius, sprendė, kad jis nėra įgijęs ir JANĮ ir CPK numatytų dalyvaujančio BUAB „Aldengas“ bankroto byloje kreditoriaus teisių. Atsižvelgęs į tai, teismas atsisakė priimti pareiškėjo A. R. pateiktą atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutarties dalies, kuria kreditorius Ž. A. buvo pakeistas kitais kreditoriais BUAB „Aldengas“ bankroto byloje. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiama nutarties dalis Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartimi, gavus BUAB „Aldengas“ kreditoriaus A. K. atskirąjį skundą, panaikinta teismo iniciatyva, t. y. šiuo atveju yra išnykęs ir pats apeliacijos objektas.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Pareiškėjas A. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta įtraukti A. R. į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą dėl BUAB „Aldengas“ bankroto administratorės prašymo pakeisti kreditorių Ž. A. naujais kreditoriais nagrinėjimo; taip pat prijungti pateiktus papildomus įrodymus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo bylos dalyku, nes iš esmės situaciją vertino tik iš bankrutavusios įmonės kreditoriaus perspektyvos.

279.2.

28Antstolis M. P. vykdo išieškojimą pagal 2010 m. balandžio 14 d. Kauno m. 15-ojo Notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 2-951 dėl 68 006,07 Eur skolos iš skolininko Ž. A. kreditoriaus A. R. naudai. Antstolio patvarkymas BUAB „Aldengas“ bankroto administratorei įteiktas 2019 m. lapkričio 15 d. Taip pat antstolio patvarkymu buvo areštuota skolininko Ž. A. turtinė teisė, uždrausta skolininkui atlikti bet kokius veiksmus su areštuota turtine teise, perleisti ją tretiesiems asmenims. Atsakovės bankroto byloje yra patvirtintas Ž. A. pirmos eilės 805,75 Eur reikalavimas ir trečios eilės 101 600,96 Eur reikalavimas.

299.3.

30Ž. A. pakeitimas tariamais naujais kreditoriais N. P. ir D. P. turės tiesioginės įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms atsakovės bankroto byloje. Ž. A. pakeitus naujais kreditoriais, būtų įteisintas neteisėtas vienintelio pareiškėjo skolininkui Ž. A. priklausančio turto, iš kurio galimas išieškojimas vykdomojoje byloje, perleidimas.

319.4.

32Įtraukus pareiškėją į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, jis įgytu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesines teises, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti paaiškinimus, atsikirtimus, skųsti nutartis ir t. t., t. y. įgytų galimybę ginti savo interesus procesinėmis priemonėmis.

339.5.

342020 m. sausio 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismas tenkino BUAB „Aldengas“ bankroto administratorės prašymus kreditorių Ž. A. pakeisti tariamais naujais kreditoriais (N. P. ir D. P.). 2020 m. sausio 29 d. nutartimi teismas pasinaikino 2020 m. sausio 10 d. nutartį ir nutarė kreditoriaus pakeitimo klausimą nagrinėti iš naujo. Šiuo metu kreditoriaus pakeitimo klausimas nėra išspręstas galutine ir įsiteisėjusia nutartimi, todėl pareiškėjo suinteresuotumas šio klausimo nagrinėjimo BUAB „Aldengas“ bankroto byloje baigtimi nėra išnykęs.

3510.

36Atsakovės BUAB „Aldengas“ bankroto administratorė UAB „Bankroto valdymas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nagrinėti jį teismo nuožiūrą. Bankroto administratorė nurodo, kad jai nėra žinomos aplinkybės, patvirtinančios pareiškėjo A. R. suinteresuotumą BUAB „Aldengas“ bankroto byloje.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3811.

39Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį ribų.

4012.

41Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalis, kuria netenkintas pareiškėjo A. R. prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, BUAB „Aldengas“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4213.

432020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo A. R. prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, BUAB „Aldengas“ bankroto byloje gautas įsigaliojus JANĮ, todėl ginčo klausimo sprendimui taikytinos JANĮ nuostatos.

44Dėl įrodymų prijungimo

4514.

46Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

4715.

48Pareiškėjas A. R. kartu su atskiruoju skundu prašo prijungti 2019 m. gruodžio 4 d. antstolio M. P. paaiškinimus su priedais. Šiais įrodymais pareiškėjas įrodinėja savo teisinį ir faktinį suinteresuotumą BUAB „Aldengas“ bankroto byloje. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, jog pateikti dokumentai gali būti svarbūs nagrinėjamam klausimui išspręsti, pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

49Dėl bylos esmės

5016.

51JANĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nemokumo bylos nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Atsižvelgiant į tai, kad JANĮ nėra reglamentuota bankrutuojančios įmonės pareiškėjų įtraukimo trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, į bankroto bylą tvarka, pastarasis proceso teisės klausimas sprendžiamas vadovaujantis CPK įtvirtintomis taisyklėmis (CPK 1 straipsnio 1-2 dalys, 37 ir 47 straipsniai).

5217.

53Dalyvaujančiais byloje asmenimis pripažįstami proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 straipsnis). Toks suinteresuotumas gali būti procesinis, materialus arba ir materialus, ir procesinis. Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis) ir naudotis jomis gindamas savo poziciją; asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas (CPK 46 straipsnio 2 dalis); asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę keisti ieškinio pagrindą ir dalyką, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Taigi tretieji asmenys turi teisę naudotis visomis šalies procesinėmis teisėmis (įskaitant teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis), kurias šalims suteikia CPK 42 straipsnis ir kitos normos, išskyrus pirmiau nurodytus apribojimus tretiesiems asmenims, nereiškiantiems savarankiškų reikalavimų. Esminis trečiųjų asmenų skirtumas nuo bylos šalių yra tas, kad tretieji asmenys nėra pirminiai ginčo subjektai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013).

5418.

55Iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą. Atsakovas bankroto byloje yra skolininkas, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Kreditoriai, kurie nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto byloje dalyvaujančiais asmenimis tampa teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012). Tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 straipsnis). ĮBĮ normos reglamentuoja kreditorių tam tikras procesines teises bankroto byloje, pvz., teisę skųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus, teisę su tam tikrais apribojimais skųsti teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo, tačiau nereglamentuoja trečiųjų asmenų – ne kreditorių teisių ir pareigų.

5619.

57Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, bankroto byloje gali būti ne tik įmonės kreditoriai – dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės įstoti į bankroto bylą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia bylą nagrinėjantis teismas pagal tai, ar šis asmuo turi įstatymo pripažįstamą teisinį ryšį su bylos dalyku. Teismų praktika formuojama ta linkme, jog tam, kad asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismui konstatavus pakankamą teisinį suinteresuotumą, gali būti įtraukiami įmonės savininkai, akcininkai, laiduotojai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013; 2019 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372-219/2019).

5820.

59Nagrinėjamu atveju apeliantas kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti jį į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, sprendžiant klausimą dėl kreditoriaus Ž. A. pakeitimo naujais kreditoriais (N. P. ir D. P.) BUAB „Aldengas“ bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, teisingai nustatė, kad aplinkybė, jog BUAB „Aldengas“ kreditorius Ž. A. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuriomis perleido savo reikalavimą į BUAB „Aldengas“ kitiems kreditoriams, nepagrindžia pareiškėjo nei faktinio, nei teisinio suinteresuotumo BUAB „Aldengas“ bankroto bylos baigtimi (CPK 37 straipsnis), nes pareiškėjas A. R. neturi turtinių reikalavimų BUAB „Aldengas“.

6021.

61Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad 2019 m. lapkričio 12 d. ir 2019 m. rugsėjo 15 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartys buvo sudarytos tarp UAB „Aldengas“ kreditoriaus Ž. A., N. P. ir D. P. (naujieji kreditoriai), o ne BUAB „Aldengas“, sprendė, kad apeliantas A. R. neturi jokio suinteresuotumo BUAB „Aldengas“ bankroto bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pirmosios instancijos teismo konstatuotų aplinkybių vertinti priešingai.

6222.

63Apelianto reikalavimas būti įtrauktam į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, iš esmės grindžiamas tik argumentu, kad apeliantas A. R. yra BUAB „Aldengas“ kreditoriaus Ž. A. kreditorius, nes apelianto naudai antstolis M. P. vykdo išieškojimą pagal 2010 m. balandžio 14 d. Kauno m. 15-ojo Notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 2-951 dėl 68 006,07 Eur skolos iš skolininko Ž. A.. Ši nustatyta aplinkybė pagrindžia, kad apeliantas neturi jokio reikalavimo BUAB „Aldengas“ bankroto byloje, o skoliniai santykiai yra susiklostę tik tarp jo (apelianto A. R.) ir Ž. A., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad apeliantas turi galimybę ginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, ginčijant Ž. A. sudarytas reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pareikšdamas ieškinį pagal ginčo teisenos taisykles, laikantis CPK įtvirtintų teismingumo bei procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų.

6423.

65Apeliantas nagrinėjamoje byloje savo reikalavimą formuluoja kaip siekį būti įtrauktam trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, BUAB „Aldengas“ bankroto byloje dėl bankroto administratorės prašymų pakeisti kreditorių Ž. A. naujais kreditoriais, tačiau kaip teisingai pažymėjo pats apeliantas, įtraukus jį į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, jis įgytu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesines teises, taigi jis įgytų teisę teikti paaiškinimus, atsikirtimus, skųsti nutartis ir t. t. ne tik dėl konkretaus klausimo nagrinėjimo (dėl prašymų pakeisti kreditorių Ž. A. naujais kreditoriais), bet ir kitų BUAB „Aldengas“ bankroto byloje nagrinėjamų klausimų, o tai pažeistų visų kitų BUAB „Aldengas“ kreditorių teises ir teisėtus interesus.

6624.

67Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apeliantas neįrodė teisinio ryšio su bylos dalyku, o kartu neįrodė nei materialiojo, nei procesinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

68Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

69Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 7. 2.... 8. Pareiškėjas A. R. kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį trečiuoju... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 3 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėjas savo teisinį suinteresuotumą bankroto... 14. 5.... 15. Teismas vertino, kad minėta aplinkybė niekaip nepagrindė pareiškėjo nei... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad byloje esančios 2019 m. lapkričio 12 d. ir 2019 m.... 18. 7.... 19. Teismas išaiškino, kad pareiškėjas turi galimybę ginti savo galimai... 20. 8.... 21. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas A. R. nėra BUAB „Aldengas“... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Pareiškėjas A. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 25. 9.1.... 26. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas... 27. 9.2.... 28. Antstolis M. P. vykdo išieškojimą pagal 2010 m. balandžio 14 d. Kauno m.... 29. 9.3.... 30. Ž. A. pakeitimas tariamais naujais kreditoriais N. P. ir D. P. turės... 31. 9.4.... 32. Įtraukus pareiškėją į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą trečiuoju... 33. 9.5.... 34. 2020 m. sausio 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismas tenkino BUAB... 35. 10.... 36. Atsakovės BUAB „Aldengas“ bankroto administratorė UAB „Bankroto... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. 11.... 39. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 40. 12.... 41. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalis, kuria netenkintas... 42. 13.... 43. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 44. Dėl įrodymų prijungimo... 45. 14.... 46. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 47. 15.... 48. Pareiškėjas A. R. kartu su atskiruoju skundu prašo prijungti 2019 m.... 49. Dėl bylos esmės... 50. 16.... 51. JANĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nemokumo bylos nagrinėjamos... 52. 17.... 53. Dalyvaujančiais byloje asmenimis pripažįstami proceso dalyviai, turintys... 54. 18.... 55. Iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą,... 56. 19.... 57. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad trečiaisiais asmenimis,... 58. 20.... 59. Nagrinėjamu atveju apeliantas kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti jį... 60. 21.... 61. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad 2019 m. lapkričio 12 d. ir 2019... 62. 22.... 63. Apelianto reikalavimas būti įtrauktam į BUAB „Aldengas“ bankroto bylą... 64. 23.... 65. Apeliantas nagrinėjamoje byloje savo reikalavimą formuluoja kaip siekį būti... 66. 24.... 67. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 69. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą....