Byla 2A-78-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, Kolegijos teisėjų: Laimutė Sankauskaitė, Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Sekretoriaujant Loretai Girdziušienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. T. apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal UAB „Žemės vystymo fondas 14“ ieškinį atsakovui V. T. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

Nustatė

3Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 19 177,38 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt skolą už nesumokėtą privačios žemės mokestį, 789,48 Lt delspinigių, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2007-06-13 su atsakovu pasirašytas sutartis išnuomojo jam ieškovei nuosavybės teise priklausančius privačios žemės sklypus. Atsakovas įsipareigojo iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. sumokėti žemės nuomos mokestį ir žemės mokestį, tačiau įsipareigojimo atsiskaityti su ieškove neįvykdė.

4Biržų rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 21 d. sprendimu priėmė ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 19 736,76 Lt skolos (19 177,38 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt žemės mokesčio) priteisimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė. Ieškinį dalyje dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo 394,74 Lt delspinigių (dėl žemės nuomos sutarčių nevykdymo), 8,28% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010-03-01 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 164 Lt žyminio mokesčio ir 1 210 Lt advokato pagalbai apmokėti ieškovei. Grąžino ieškovei dalį žyminio mokesčio – 444 Lt ir priteisė iš atsakovo 28,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Biržų rajono apylinkės teismo 2010-03-01 nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones - kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą 20 526,24 Lt sumai pakeitė, sumažino areštuotino turto apimtį iki 789,48 Lt ir šiai sumai laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinųjų apsaugos priemonių apimtį nustatė patenkinto reikalavimo dėl delspinigių dydžio apimtyje (394,74 Lt) ir paliko galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nustatė, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2007-06-13 buvo sudarytos privačios žemės nuomos sutartys: Nr. 14-ŽNS-040, Nr. 14-ŽNS-041, Nr. 14-ŽNS-042, Nr. 14-ŽNS-043, Nr. 14-ŽNS-044, Nr. 14-ŽNS-045, Nr. 14-ŽNS-046, Nr. 14-ŽNS-047, Nr. 14-ŽNS-048, kurių pagrindu šalys susitarė, kad nuomos mokestis už žemės sklypo vieną žemės ūkio naudmenų hektarą yra nuo 100 iki 240 Lt, priklausomai nuo sklypo. Šalys susitarė, kad nuomos mokestis už kiekvienus einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros 2009-03-27 Nr. ZVF 1400131, 2009-11-16 Nr. ZVF 1400152, patvirtino atsakovo turėtą įsiskolinimą. Atsakovas sutartyse nurodytais terminais sąskaitų faktūrų neapmokėjo, todėl 2009-11-25 jam buvo išsiųstas priminimas susimokėti skolą. Iš šalių paaiškinimų bei ieškovės teismo posėdžio metu teismui pateikto 2010-05-05 mokėjimo nurodymo nustatė, kad atsakovas 14 476,96 Lt (13 917,58 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt žemės mokesčio) ieškovės svanoriškai sumažintą skolą sumokėjo, ieškovė raštu nurodė atsisakanti reikalavimo dėl 19 736,76 Lt (19 177,38 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt žemės mokesčio) skolos priteisimo. Kadangi ieškovė ieškinio dalies dėl skolos priteisimo atsisakė, jos atsisakymas įstatymui neprieštarauja, todėl jį priėmė, o civilinę bylą toje dalyje nutraukė (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

5Šalių sudarytose žemės nuomos sutartyse numatyti 0,2 proc. delspinigiai ir iš viso jų pagal teismui pateiktą paskaičiavimą atsakovui priskaičiuota 789,48 Lt. Sprendė, kad netesybos yra aiškiai per didelės ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Ieškovė nepateikė teismui duomenų, kad dėl nesumokėtų prievolių ji patyrė nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad netesybos atsirado žemės nuomos sutarties pagrindu, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, pripažino, kad netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento, t.y. pusiau. Tokiu būdu delspinigiai sudaro 394,74 Lt. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 1 ir 4 d. nustato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovei 8,28% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, todėl jos priteistinos iš atsakovo ir šis ieškovės reikalavimas tenkintinas pilnai. Kadangi atsakovas dalį ieškovės reikalavimo patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ir ieškovė šioje dalyje ieškinio atsisakė, ieškovei patenkinto reikalavimo dalyje grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d., 3 d., 94 str. 1 d.), kurį priteisė ieškovei iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Kadangi teismas delspinigius sumažino nuo 789,48 Lt iki 394,74 Lt, tai ieškinio reikalavimas patenkintas šioje dalyje 50 procentų ir iš atsakovo priteisė ieškovei 16 Lt žyminio mokesčio, o bendrai - 164 Lt žyminio mokesčio. Duomenų, kad atsakovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, byloje nėra. Ieškovė turėjo išlaidų susijusių su advokato pagalba (procesinių dokumentų rengimą ir konsultavimą) – 1 210 Lt, todėl ši suma ieškovei priteistina iš atsakovo. Šios sumos nemažino, nes advokatas byloje ruošė procesinius dokumentus, teikė konsultacijas, atsakovas savo prašymui pagrįsti dėl mažinimo jokių įrodymų nepateikė.

6Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2010-10-21 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui; priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas pagrįstai sumažino delspinigius, tačiau 0,1 proc. dydžio delspinigiai yra per dideli ir neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (LAT 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Aplinkybė, kad pagrindinė prievolė (sumokėti skolą) yra įvykdyta, bei kreditorius dėl to nepatyrė nuostolių, yra pagrindas mažinti neprotingai dideles netesybas, kurios savo pobūdžiu yra baudinės. Lietuvos Aikščiausiasis Teismas savo praktikoje tinkamo dydžio netesybomis laiko 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aikščiausiasiojo Teismo praktikos ir pažeidė CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., nes nepakankamai mažino netesybas. Teismas priteisė ieškovės naudai per dideles procesines palūkanas 8,28 proc., remdamasis LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Tokios procesinės palūkanos yra per didelės, be to, šioje byloje netaikytinas minėtasis įstatymas, nes atsakovas nėra ūkio subjektas šio įstatymo prasme. CK 6. 210 straipsnis nustato 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas taip pat pažeidė CPK 93 str. 2 d., nustatančią, kad ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovė pateikė dokumentus, jog advokato pagalbai turėjo 1 210 Lt išlaidų. Nepaisant to, kad teismas ieškinį tenkino iš dalies, jis ieškovei priteisė visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, o ne jų dalį proporcingai patenkintų reikalavimų kiekiui. Nurodyti argumentai patvirtina, kad teismas nevisapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, padarė esminių materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, dėl ko priimtas sprendimas naikintinas ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka su apeliaciniu skundu ir nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų, tinkamai jas aiškinant ir pritaikant bei tinkamai įvertinant byloje esančius įrodymus ir nustatant faktines bylos aplinkybes. Atsakovas nepagrįstai ginčija priteistų delspinigių dydį, nes jis buvo nustatytas šalių susitarimu, t. y. žemės nuomos sutarčių 9.1 p. Šalys susitarė ir pripažino, kad būtent tokio dydžio delspinigiai atitinka minimalius būsimus kreditoriaus nuostolius tuo atveju, jei atsakovas neįvykdys sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. Teismų praktikoje nustatyta, jog sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. Teismas, sumažindamas sutartimis nustatytą delspinigių dydį, savo sprendime atsižvelgė į atsakovo argumentus ir prašymus, todėl delspinigių mažinimas iki 0,02 proc. neatitiktų susitarimo tarp šalių netesybų būdu užtikrinti atsakovo prievolių įvykdymą, pažeistų interesų pusiausvyrą ir galėtų būti traktuotinas kaip veikimas išimtinai ieškovės interesais. Tuo labiau, kad besąlyginis netesybų mažinimas paneigtų pačių netesybų, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, prasmę. Be to, jei būtų mažinamas sutartimis sutartas minimalių ieškovės nuostolių dydis, kuris ir taip jau sumažintas pirmosios instancijos teismo, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis, elgėsi nesąžiningai, vilkino bylos nagrinėjimą, nepateikdamas jokių savo teiginius pagrindžiančių įrodymų ir taip pažeidė civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.). Mano, kad teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias netesybas, todėl sprendimas yra laikytinas teisėtu, pagrįstu ir priimtas, nepažeidžiant CK teisės normų bei teisminės praktikos. Teismas pagrįstai nurodė, kad remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 1 d., 4 d., atsakovas privalo ieškovei mokėti 8,28 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas yra ūkininkas, besiverčiantis ūkine veikla, todėl ūkininkui, įregistravus ūkį, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas yra taikytinas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė nemažinti ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, nes ieškovės advokatas byloje ruošė procesinius dokumentus, o atsakovas savo prašymui pagrįsti dėl ieškovės prašomų priteisti išlaidų mažinimo jokių įrodymų nepateikė. Teismas, vadovaudamasis CPK 94 str. 1 d., tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, todėl teismo sprendimas yra laikytinas teisėtu, pagrįstu ir priimtas, nepažeidžiant CK ir CPK teisės normų.

8Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

9Byloje nustatyta, kad šalys 2007-06-13 sudarė privačios žemės nuomos sutartis: Nr. 14-ŽNS-040, Nr. 14-ŽNS-041, Nr. 14-ŽNS-042, Nr. 14-ŽNS-043, Nr. 14-ŽNS-044, Nr. 14-ŽNS-045, Nr. 14-ŽNS-046, Nr. 14-ŽNS-047, Nr. 14-ŽNS-048. Šalys susitarė, kad nuomos mokestis už kiekvienus einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., tačiau atsakovas nurodytais terminais jam pateiktų mokėti PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo (b. l. 69-74). 2010-05-05 atsakovas sumokėjo ieškovei 14 476,96 Lt skolos (b. l. 122), todėl ieškovė ieškinio dalies atsisakė (b. l. 126). Biržų rajono apylinkės teismas tenkino ieškinį iš dalies ir priteisė 394,74 Lt delspinigių, t. y. delspinigius sumažino iki 0,1 proc. bei 8,28 proc. metinių palūkanų. Atsakovas nesutinka su teismo sprendimu ir mano, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai taip pat yra per dideli, nes ieškovė nepatyrė nuostolių bei atsakovui negali būti taikomi 8,28 proc. dydžio procesinės palūkanos.

10Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, išdėstytais apeliaciniame skunde.

11Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykužius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007). Taigi, ieškovei nėra pareigos įrodyti patirtus nuostolius, nes šalys laisva valia susitarė dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir priteistos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl delspinigių dydžio. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į netesybų atsiradimo pagrindą, į šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, pagrįstai sumažino netesybų dydį iki 0,1 procento. Teisėjų kolegija pažymi, kad sankcijos už sutarties nevykdymą numatytos tiek ieškovei, tiek atsakovui ir tai drausminanti priemonė, kurią privalo įvertinti sutarties šalys, ją pasirašydamos. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas nevykdė sutarties įsipareigojimų, todėl jam tenka pareiga mokėti sutartines netesybas, o ieškovė atleidžiamas nuo pareigos įrodinėti turėtus nuostolius. Todėl apelianto teiginys, kad ieškovė nepatyrė jokių nuostolių ir nėra pagrindo priteisti netesybas atmestinas kaip nepagrįstas.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas yra ūkininkas, ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, suteikiant identifikavimo kodą 5711155. Jis užsiima ūkine komercine veikla iš žemės ūkio, siekia iš jos pelno, todėl pagal veiklos pagrindą jis laikomas ūkio subjektu, kurio atžvilgiu už netinkamą prievolių vykdymą gali būti skaičiuojamos procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873; CK 6.37 str. 2 d).

13CK 6.210 straipnis nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, o jei abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys – šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šiuo atveju Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius, t. y. vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad minėtas Įstatymas yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 str. nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovės prašomas procesines palūkanas, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (CK 6.37 str. 2 d.).

14Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas pažeidė bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir paskirstymą reglamentuojančias procesines teisės normas. Ieškovas ieškinio dalies dėl skolos priteisimo atsisakė, nes, pareiškus ieškinį, atsakovas geruoju sumokėjo žemės ir žemės nuomos mokestį ir todėl ieškovas turi teisę į turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 94 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurių dydį patvirtinantys dokumentai buvo pateikti laiku, turėtų išlaidų dydis atitiko CPK 98 straipsnio reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus dydžius, bylos apimtį, sudėtingumą (yra mažesnis už maksimalius dydžius, CPK 93 str. 2 d.).

15Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui visas svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai įvertino įrodymus, tinkamai taikė teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

16Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, (CPK 88 str. 1 d. 3 p. 92, 96 str., b. l. 80).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Biržų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą

20Priteisti iš V. T., a. k. ( - ) 4 Lt (keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 19 177,38 Lt privačios žemės nuomos... 4. Biržų rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 21 d. sprendimu priėmė... 5. Šalių sudarytose žemės nuomos sutartyse numatyti 0,2 proc. delspinigiai ir... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2010-10-21... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Biržų rajono apylinkės... 8. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 9. Byloje nustatyta, kad šalys 2007-06-13 sudarė privačios žemės nuomos... 10. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, išdėstytais... 11. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas yra ūkininkas, ūkis... 13. CK 6.210 straipnis nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 14. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas... 15. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 16. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Biržų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimą palikti... 20. Priteisti iš V. T., a. k. ( - ) 4 Lt (keturis litus) išlaidų,...