Byla 2S-286-590/2014
Dėl galimų nuostolių užtikrinimo, suinteresuoti asmenys – UAB „Skomė“, antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Ellora 4522899 Ltd atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, suinteresuoti asmenys – UAB „Skomė“, antstolis V. M., ir

Nustatė

3Suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2013-02-27 ir 2013-03-01 antstolio patvarkymus priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, antstoliui V. M., CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka, vieną skundo egzempliorių pateikė tiesiogiai teismui, prašydamas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl minėto skundo dėl antstolio veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, 2013-03-20 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki įsiteisės teismo nutartis dėl antstolio veiksmų, kuriuos skundė pareiškėjas UAB „Skomė“.

4Pareiškėjai pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-20 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, įpareigojant UAB „Skomė“ per 3 darbo dienas sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 391 524,13 Lt sumą. Savo prašymą pareiškėjai grindė tuo, jog dėl teismo 2013-03-20 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjai patiria ir ateityje gali patirti dar didesnę, net milijoninę, žalą, kadangi jie prarastų teisę kreiptis į teismą dėl minėtos žalos atlyginimo. Pareiškėjų teigimu, suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“, prašydamas sustabdyti vykdymą minėtoje vykdomojoje byloje, elgiasi nesąžiningai, savo prašymų pagrindimui teikia teismams galimai suklastotus dokumentus, slepia nuo antstolio išieškomas lėšas, tokiu būdu siekdamas užvilkinti bei apsunkinti Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimo vykdymą. Dėl tokių suinteresuoto asmens UAB „Skomė“ galimai nusikalstamų veiksmų pareiškėjai patiria didelę žalą.

5Vilniaus apylinkės teismas 2013-04-30 nutartimi pareiškėjų R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjai jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių tai, jog pareiškėjai šiuo metu jau yra patyrę realią žalą, taip pat, kad ateityje gali patirti dar didesnę žalą, nepateikė (CPK 178 str.). Teismas pažymėjo, jog pareiškėjai savo prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, iš esmės grindžia prielaidomis ir teismuose iškeltomis bylomis, kas patvirtina tik tai, kad tarp šalių yra kilę ginčai, tačiau neįrodo nei vienos iš ginčo šalių nesąžiningumo. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis ir nurodytas aplinkybes, sprendė, kad pareiškėjai nepagrindė savo prašyme nurodytų aplinkybių, įrodančių nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo būtinumą ir pagrįstumą, todėl pareiškėjų prašymą atmetė.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas Ellora 4522899 Ltd prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-30 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjų prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Pažymi, jog po skundžiamos nutarties gavimo apeliantas gavo 2013-04-30 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2-1406-567/2013, patvirtinančią, kad tuo atveju, jei per 30 d. nuo pastarosios teismo nutarties gavimo Ellora 4422899 Ltd nesumokės 42 540 Lt žyminio mokesčio, tai suinteresuotų asmenų ieškinys prieš UAB „Skomė“ dalyje dėl 2009 m. patirtos 19 661 250 Lt žalos atlyginimo bus paliktas nenagrinėtu. Kadangi senatis pateikti teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo yra 3 metai, tai Ellora 4422899 Ltd neteks teisės kreiptis į teismą šiuo klausimu, jei per teismo nurodytą terminą nesumokės nurodyto žyminio mokesčio. Dėl UAB „Skomė“ veiksmų (vilkinimo vykdyti skolininko prievoles vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254, dėl ko Ellora 4422899 Ltd negauna teismo priteistos UAB „Skomė“ skolos, nemokamos net nuo 2008-11-11) ir jos prašymu šioje civilinėje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (išieškojimo sustabdymo) Ellora 4522899 Ltd praras galimybę teismo nustatytu laiku sumokėti 42 540 Lt žyminį mokestį ir praras teisę teisme reikšti ieškinį dėl 2009 m. patirtos 19 661 250 Lt žalos atlyginimo.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-30 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, taip pat prašo priteisti iš apelianto Ellora 4522899 Ltd suinteresuoto asmens UAB „Skomė“ naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apelianto nurodyta aplinkybė, jog jis dėl 2013-03-20 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ateityje patirs net 19 661 250 Lt žalą, niekaip nepatvirtina, kad yra reali nuostolių atsiradimo galimybė ateityje, kadangi 2013-03-20 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir 2013-04-30 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406-567/2013 nėra susijusios. Apelianto ketinimų pareikšti ieškinį negalima vertinti kaip realios nuostolių atsiradimo galimybės ateityje, kadangi net neaišku, ar toks ieškinys bus priimtas, o jeigu bus priimtas, tai neaišku, ar toks ieškinys bus patenkintas. Pažymi, jog apeliantas nepateikė jokių duomenų apie tai, kodėl jis negali sumokėti žyminio mokesčio Vilniaus apygardos teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2- 1406-567/2013 iš kitų lėšų. Nurodo, kad atskirajame skunde visiškai nepasisakoma dėl kitos nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo taikymo sąlygos, t. y. kad dėl pareiškėjo veiksmų ar kitų aplinkybių suinteresuotų asmenų nuostolių atlyginimas ateityje gali būti apsunkintas arba pasidarys neįmanomas. Suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ yra pelningai veikianti įmonė, kurios įstatinis kapitalas yra 1 mln. Lt, o turtas pagal 2012-12-31 duomenis yra 3 493 755 Lt, pareiškėjas turi 2 044 040 Lt grynosios vertės ilgalaikio turto (tame tarpe nekilnojamojo turto Konstitucijos pr. 12, Vilniuje). Tai reiškia, kad 391 524,13 Lt suma, kuri kaip tariamų apelianto nuostolių suma buvo nurodyta apelianto prašyme pirmosios instancijos teismui, UAB „Skomė“ nėra didelė suma.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai Z. V., R. V. ir UAB „Infoverslas“ prašo atskirąjį skundą tenkinti – panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-30 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. tenkinti Ellora 4522899 Ltd, R. V., Z. V. ir UAB „Infoverslas“ 2013-04-26 prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo. Nurodo, kad visi UAB „Skomė“ veiksmai, skundo dėl antstolio veiksmų šioje civilinėje byloje pateikimas yra siekis vilkinti atsiskaitymą su vykdomosios bylos Nr.0013/12/01254 išieškotojais. 2013-04-30 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2-1406-567/2013 patvirtina, jog tuo atveju, jei per 30 d. nuo pastarosios teismo nutarties gavimo visi ieškovai, tame tarpe ir Ellora 4422899 Ltd, nesumokės 42 540 Lt žyminio mokesčio, tai suinteresuotų asmenų ieškinys prieš UAB „Skomė“ dalyje dėl 2009 m. patirtos 19 661 250 Lt žalos atlyginimo bus paliktas nenagrinėtu. Kadangi senatis pateikti teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo yra 3 metai, tai Ellora 4422899 Ltd neteks teisės kreiptis į teismą šiuo klausimu, jei per teismo nurodytą terminą nesumokės šio žyminio mokesčio. Priežastinis nesąžiningų UAB „Skomė“ veiksmų ryšys yra akivaizdus, todėl atskirasis skundas tenkintinas.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Byloje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“, pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka, vieną skundo egzempliorių pateikė tiesiogiai teismui, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl minėto skundo dėl antstolio veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-20 nutartimi UAB „Skomė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki įsiteisės teismo nutartis dėl antstolio veiksmų, kuriuos skundė pareiškėjas UAB „Skomė“. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2013-04-26 buvo gautas pareiškėjų R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“, Ellora 4522899 Ltd prašymas taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-20 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, įpareigojant UAB „Skomė“ per 3 darbo dienas sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 391 524,13 Lt. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-30 nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė. Pareiškėjas Ellora 4522899 Ltd, nesutikdamas su minėta 2013-04-30 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

12CPK 146 str. 1 d. nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

13Pažymėtina, jog taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo institutą iš esmės vadovaujamasi tais pačiais principais, kuriais vadovaujamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones ne tik preliminariai vertinama ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė, tačiau ir teismo sprendimo neįvykdymo rizika, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi būti vertinami ne tik galintys kilti atsakovo nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-279/2012). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje gali patirti nuostolių, turi pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Taigi turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Sprendžiant šį procesinį klausimą taip pat turi būti vertinama ir ieškovo turtinė padėtis, kuri leis nustatyti, ar atsakovo galimų nuostolių atlyginimo suma ieškovui yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-785/2012).

14Nagrinėjamu atveju apeliantas Ellora 4522899 Ltd, siekdamas pagrįsti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti nuostolių, nurodo, kad dėl UAB „Skomė“ prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – išieškojimo sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, Ellora 4522899 Ltd negali atgauti iš UAB „Skomė“ priteistos skolos, dėl ko Ellora 4522899 negali susimokėti 42 540 Lt dydžio žyminio mokesčio kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1406-567/2013, o nesumokėjus minėto žyminio mokesčio per teismo nurodytą terminą, apelianto ieškinys dėl 19 661 250 Lt žalos atlyginimo bus paliktas nenegrinėtu ir apeliantas praras teisę teisme reikšti tokį ieškinį dėl pasibaigusio senaties termino. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjai prašymu dėl galimų nuostolių užtikrinimo, prašė įpareigoti UAB „Skomė“ sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 391 524,13 Lt. Taigi, pareiškėjai, tame tarpe ir apeliantas, savo nuostolius, galinčius atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, įvertino 391 524,13 Lt suma. Būtent tokio dydžio tikėtinus nuostolius ir jų atsiradimo mechanizmą turėjo pagrįsti apeliantas. Nagrinėjamu atveju apelianto atskirajame skunde dėstomos aplinkybės, susijusios su apelianto negalėjimu susimokėti 42 540 Lt dydžio žyminio mokesčio kitoje civilinėje byloje, niekaip nepagrindžia nei nurodyto dydžio – 391 524,13 Lt – tikėtinų nuostolių, nei jų atsiradimo mechanizmo. Be to, apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-06-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2298-567/2014 ( Nr. 2-1406-567/2013) atidėjo Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo procesinio sprendimo priėmimo. Taigi, apelianto teisė reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo nebuvo apribota. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai, susiję su apelianto negalėjimu susimokėti 42 540 Lt dydžio žyminį mokestį ir dėl to galinčiais kilti apelianto nuostoliais, atmetami kaip nepagrindžiantys būtinumo taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

15Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog, kaip jau minėta, sprendžiant klausimą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo taip pat turi būti vertinami ne tik galintys kilti apelianto nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti, t. y. šiuo atveju turi būti vertinama ir suinteresuoto asmens UAB „Skomė“ turtinė padėtis, kuri leistų nustatyti, ar pareiškėjų, tame tarpe ir apelianto Ellora 4522899 Ltd, galimų nuostolių atlyginimo suma suinteresuotam asmeniui UAB „Skomė“ yra didelė. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė teismui duomenų apie UAB „Skomė“ turtinę padėtį, taip pat nepateikė ir jokių kitų duomenų, iš kurių būtų galima daryti pagrįstą išvadą, kad, netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jų realus išieškojimas pasunkėtų.

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, skundžiamos apeliacine tvarka nutarties motyvus, atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo atlyginimu bei tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias procesines teisės normas. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

17Pagal CPK 93 str. atmetus atskirąjį skundą iš pareiškėjo Ellora 4522899 Ltd suinteresuoto asmens UAB „Skomė“ naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Suinteresuotas asmuo prašo priteisti 605 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti (b. l. 59, 60). Pažymėtina, kad CPK 98 str. 2 d. nustatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiama ne didesnė, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į tai, kad byla nėra sudėtinga, prašomas priteisti 605 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti mažina iki 400 Lt.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš pareiškėjo Ellora 4522899 Ltd (Angijos ir Velso Įmonių registro Nr. 4522899, adresas: Corner Chambers, 590A Kingsbury Road, Erdington, Birmingham B24 9ND, UK) suinteresuotam asmeniui UAB „Skomė“ (į. k. 122574319) 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ pateikdamas skundą dėl antstolio... 4. Pareiškėjai pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių, galinčių... 5. Vilniaus apylinkės teismas 2013-04-30 nutartimi pareiškėjų R. V., Z. V.,... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjas Ellora 4522899 Ltd prašo Vilniaus miesto... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai Z. V., R. V. ir UAB... 9. Atskirasis skundas atmetamas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 11. Byloje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“, pateikdamas... 12. CPK 146 str. 1 d. nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali... 13. Pažymėtina, jog taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Nagrinėjamu atveju apeliantas Ellora 4522899 Ltd, siekdamas pagrįsti, kad... 15. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog, kaip jau minėta,... 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, skundžiamos... 17. Pagal CPK 93 str. atmetus atskirąjį skundą iš pareiškėjo Ellora 4522899... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartį palikti... 20. Priteisti iš pareiškėjo Ellora 4522899 Ltd (Angijos ir Velso Įmonių...