Byla 2-785/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto šiluma“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutarties, kuria teismas taikė atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Energijos servisas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigojo ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Miesto šiluma“ per 10 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti 181 010 Lt į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją, civilinėje byloje Nr. 2-1010-260/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto šiluma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos servisas“ dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – D. Ž. .

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl skolos priteisimo.

5Atskiruoju skundu keliamas nutarties, kuria teismas taikė atsakovo UAB „Energijos servisas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigojo ieškovą UAB „Miesto šiluma“ per 10 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti 181 010 Lt į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Miesto šiluma” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Energijos servisas“, kuriuo prašė priteisti 138 102,13 Lt dydžio skolą ir 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas.

7Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovo UAB „Miesto šiluma” reikalavimui dėl 138 102,13 Lt skolos priteisimo užtikrinti šio reikalavimo ribose areštavo atsakovui UAB „Energijos servisas“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o jei tokio turto nebūtų pakankamai, trūkstamai sumai areštavo lėšas ir turtines teises, esančias atsakovo banko sąskaitose, pas atsakovą arba trečiuosius asmenis.

82012 m. sausio 10 d. atsakovas pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą UAB „Miesto šiluma“ ne vėliau kaip per 10 dienų įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 181 010 Lt atsakovo UAB „Energijos servisas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Prašyme nurodė, kad vykdant Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį buvo areštuotos atsakovui priklausančios transporto priemonės. Pažymėjo, kad atsakovas 2011 m. rugsėjo 5 d. sudarė preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo UAB „Kurtas service“ iki 2012 m. balandžio 5 d. parduoti atsakovui priklausančias 11 transporto priemonių už 60 010 Lt, UAB „Kurtas service“ sumokėjo atsakovui 30 005 Lt dydžio avansą. Nurodė, jog vadovaujantis preliminarios sutarties 4.2 punktu, atsakovui nesudarius pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties, atsakovas privalo grąžinti UAB „Kurtas service“ sumokėtą avansą ir tokio pat dydžio baudą. Pažymėjo, jog atsakovo ketinamos parduoti transporto priemonės areštuotos, bylos nagrinėjimas gali užsitęsti, todėl kyla reali grėsmė, kad atsakovas UAB „Energijos servisas“ negalės įvykdyti savo prievolių pagal preliminarią sutartį bei privalės grąžinti avansą ir baudą, dėl ko patirs 60 010 Lt dydžio nuostolius. Taip pat nurodė, jog UAB „Magistralė“ atsakovui yra pateikusi kvietimą atlikti statybos subrangos darbus, kurių sąmata yra 121 000 Lt, tačiau atsakovas negali pateikti pasiūlymo UAB „Magistralė“ statybos subrangos darbams atlikti, kadangi UAB „Magistralė“ 2011 m. gruodžio 22 d. rašte dėl kvietimo atlikti statybos subrangos darbus tarp papildomų reikalavimų subrangovui numatytas reikalavimas, kad subrangovo turtas ir (ar) turtinės teisės neturi būti areštuoti ar kitaip suvaržyti. Pažymėjo, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui yra kilusi reali grėsmė patirti 121 000 Lt dydžio nuostolius dėl negalėjimo atlikti UAB „Magistralė“ kviečiamus vykdyti statybos subrangos darbus. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovas patirtų 181 010 Lt dydžio nuostolius.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi tenkino atsakovo UAB „Energijos servisas“ prašymą ir taikė atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įpareigojo ieškovą UAB „Miesto šiluma“ per 10 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti 181 010 Lt į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją.

11Teismas pažymėjo, kad įpareigojimas pareikalauti pateikti galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą yra teismo teisė. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su tam tikrais apribojimais atsakovo atžvilgiu, todėl būtina išlaikyti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, kad šios priemonės būtų pagrįstos bei užtikrintų tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą. Pažymėjo, kad teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros, įgyvendinant proceso šalių lygiateisiškumo principą, civilinio proceso įstatymas, apsaugodamas ieškovo interesus, siekia apsaugoti ir atsakovo interesus, kurie gali būti pažeisti įsiteisėjus teismo baigiamajam aktui, kuriuo ieškinys nebūtų patenkintas, todėl areštavus atsakovo UAB „Energijos servisas“ transporto priemones, jis būtent dėl pritaikyto transporto priemonių arešto negalės tinkamai įvykdyti preliminariąja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Sprendė, jog atsakovui gali kilti pasekmės už sutarties nesudarymą – prievolė grąžinti sumokėtą avansą ir sumokėti baudą. Pažymėjo, kad atsakovo pateiktas UAB „Magistralė” kvietimas atlikti statybos subrangos darbus leidžia spręsti, jog yra pakankamas pagrindas atsirasti ir 121 000 Lt atsakovo nuostoliams. Teismas, atsižvelgdamas į pateiktus duomenis ir išdėstytas aplinkybes, dabartiniame bylos nagrinėjimo etape pripažino 181 010 Lt dydžio realią galimų nuostolių atsiradimo atsakovui tikimybę, todėl įpareigojo ieškovą tokią sumą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą arba pateikti banko garantiją tokiai sumai.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Miesto šiluma“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti, o atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir skundžiamoje nutartyje nepasisakė, ar yra tikimybė, kad, netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Atsakovo galimų nuostolių atlyginimas yra užtikrintas tuo, kad pats atsakovas ieškovui yra skolingas 138 102, 13 Lt. Atsakovo nurodyti galimi nuostoliai yra visiškai nepagrįsti ir yra tik tikėtini, prognozuojami, t. y. šių nuostolių gali ir nebūti. Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir neįrodė, kad, netaikius jo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jų realus išieškojimas gali pasunkėti.

152. Teismas, taikydamas atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pažeidė proporcingumo principą. Pažymėtina, kad atsakovas laisvai be jokių apribojimų gali disponuoti savo lėšomis, o yra areštuotos tik jo turimos transporto priemonės, kurių balansinė vertė yra 53 223 Lt. Atsakovas, siekdamas parduoti savo turimas transporto priemones, pinigų sumą, atitinkančią šių transporto priemonių vertę, gali įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą arba šiai sumai pateikti tinkamą laidavimą. Pažymėtina, kad į teismo specialiąją sąskaitą ieškovas gali įmokėti 30 005 Lt dydžio sumą iš gauto avanso už transporto priemonių pardavimą, o likusią sumą gali įmokėti pirkėjas UAB „Kurtas service“. Atsakovas taip pat gali pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Bet kuris iš ankščiau nurodytų veiksmų yra pagrindas panaikinti transporto priemonių areštą.

163. Atsakovas, sudarydamas preliminarią transporto priemonių pardavimo sutartį, privalėjo įvertinti ir prisiimti riziką to, kad atsakovas yra skolingas ieškovui ir teisminio bylinėjimosi atveju bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kurios gali kliudyti turto pardavimui. Atsakovui tenka rizika to, kad jis netinkamai įvertino šias aplinkybes, nustatydamas pagrindinės transporto priemonių pardavimo sutarties sudarymo datą ir netesybų dydį.

174. Teismas netinkamai nustatė atsakovo nuostolių, kuriuos šis gali patirti dėl preliminarios sutarties neįvykdymo, sumą. Pagal preliminariosios sutarties 4.2 punktą atsakovo mokėtinos baudos dydis yra lygus avanso sumai, t. y. baudos dydis yra 30 005 Lt. Teismas į atsakovo nuostolius nepagrįstai įskaičiavo ir grąžintiną avanso sumą (30 005 Lt), nes tai nėra atsakovo nuostoliai.

185. Pažymėtina, kad teismas netinkamai nustatė atsakovo galimų nuostolių, kuriuos atsakovas patirtų, jei nelaimėtų UAB „Magistralė“ konkurso ir nesudarytų sutarties, sumą. Tai, kad atsakovas sudarė sąmatą, kurios vertė su PVM yra 121 000 Lt, nereiškia, kad atsakovo galimų nuostolių suma yra 121 000 Lt. Teismas į nuostolių sumą nepagrįstai įskaičiavo PVM sumą, t. y. 121 000 Lt ir sąmatinę sumą sutapatino su nuostoliais. Atsakovo nuostoliai turėtų būti suprantami kaip negautos pajamos. Tai reiškia, kad, skaičiuojant nuo sąmatinės vertės be PVM, atsakovo maksimalus pelnas negali viršyti 5 000 Lt.

196. Faktas, kad atsakovas dalyvauja UAB „Magistralė“ skelbtame konkurse ir pateikė pasiūlymą, dar nereiškia, kad atsakovo pasiūlymas bus geresnis už kitų konkurso dalyvių pasiūlymus, taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas atitinka kitas konkurso sąlygas.

207. Atsakovo pateiktas prašymas buvo su trūkumais, nes atsakovas pateikė mažiau prašymo ir jo priedų egzempliorių nei yra byloje dalyvaujančių asmenų, t. y. nepateikė prašymo ir jo priedų trečiajam asmeniui.

21Atsiliepimu į ieškovo UAB „Miesto šiluma“ atskirąjį skundą atsakovas UAB „Energijos servisas“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Ieškovo atžvilgiu pareikšto prašymo mastas sudarė pirmosios instancijos teismui pakankamą pagrindą manyti, kad ieškovui nepalankaus teismo sprendimo atveju dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas, ginčydamas šią pirmosios instancijos teismo išvadą, kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų ir duomenų apie savo gerą turtinę padėtį, gaunamas pajamas, pelną, turimą turtą. Ieškovas, pateikdamas duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį, turėjo paneigti prezumpciją, jog atsakovo galimų nuostolių didelė suma gali objektyviai padidinti jų realaus išieškojimo riziką.

232. Atsakovas įgytų teisę reikalauti, jog ieškovas atlygintų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirtus nuostolius tik tada, jei įsiteisėtų teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas.

243. Atsakovas įrodė nuostolių dėl galimų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo akivaizdžią galimybę, pateikė teismui galimus nuostolius patvirtinančius rašytinius įrodymus.

254. Atsakovas, turėdamas galimybę pateikti tinkamą laidavimą prašomai priteisti sumai, nebūtų reiškęs prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tačiau atsakovas tokios galimybės neturi.

265. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai galimais nuostoliais laikė atsakovo sudarytos sąmatos vertę. Kaip negautos pajamos, o tuo pačiu ir atsakovo galimi nuostoliai, traktuotina ir pagal 2011 m. rugsėjo 5 d. preliminariosios nuosavybės teisių į kilnojamuosius daiktus pirkimo – pardavimo sutarties 4.2 punktą grąžintina avanso suma (30 005 Lt)

276. Ieškovo argumentai dėl ginčo faktinių aplinkybių nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą.

287. UAB „Magistralė“ atsakovui pateikė kvietimą atlikti statybos subrangos darbus, o ne kvietimą dalyvauti konkurse dėl statybos darbų atlikimo.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

30Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai tenkino atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių (atsakovo turto arešto) taikymo, atlyginimo užtikrinimo byloje pagal ieškovo ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo.

31Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

32Vadovaujantis CPK146 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

33Šalių teisės civiliame procese yra grindžiamos lygiateisiškumo principu (Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis, CPK 17 straipsnis). Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su laikinu turtinių ir kitų atsakovo teisių ribojimu bei jo veiklos suvaržymu, tai akivaizdu, kad gali būti pažeidžiamos jo teisės. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas yra viena iš priemonių, užtikrinančių skolininko ir kreditoriaus teisių bei teisėtų interesų pusiausvyrą.

34Taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo institutą iš esmės vadovaujamasi tais pačiais principais, kurias vadovaujamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones ne tik preliminariai vertinama ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė, tačiau ir teismo sprendimo neįvykdymo rizika, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi būti vertinami ne tik galintys kilti atsakovo nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Be to, kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones nereikalaujama įrodyti ieškinio pagrįstumo, analogiškai ir taikant atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą teismui nebūtina turėti įrodymų, kad tam tikro dydžio nuostolių ateityje tikrai atsiras (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-279/2012). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje gali patirti nuostolių, turi pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Taigi turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Sprendžiant šį procesinį klausimą taip pat turi būti vertinama ir ieškovo turtinė padėtis, kuri leis nustatyti, ar atsakovo galimų nuostolių atlyginimo suma ieškovui yra didelė. Ieškovas (įmonė) savo gerą turtinę padėtį gali pagrįsti duomenimis iš viešų registrų apie registruotino turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų duomenimis bei duomenimis iš įmonės sąskaitų apie turimas lėšas, duomenimis apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, finansinės atskaitomybės dokumentais ir pan. Jeigu iš šalių pateiktų duomenų matyti, kad ieškovui atsakovo prašoma užtikrinti galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo suma, kuri galėtų būti nustatyta, nėra didelė, teismas neturėtų tenkinti atsakovo tokio prašymo.

35Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, kaip minėta, gali pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Nepateikus tokių duomenų, tenkinti atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo nėra pagrindo.

36Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi ieškovo UAB „Miesto šiluma” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovo UAB „Energijos servisas“ turtą 138 102,13 Lt sumai. 2012 m. sausio 10 d. atsakovas pateikė teismui prašymą dėl 181 010 Lt galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių (antstolio aprašytų atsakovui priklausančių transporto priemonių) taikymo atlyginimo užtikrinimo. Atsakovas galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dydį grindė dviem aplinkybių grupėmis: 1) atsakovas negali vykdyti 2011 m. rugsėjo 5 d. preliminariąja sutartimi UAB „Kurtas service“ prisiimtų įsipareigojimų - iki 2012 m. balandžio 5 d. parduoti atsakovui priklausančių 11 transporto priemonių už 60 010 Lt ir dėl to turi grąžinti UAB „Kurtas service“ 30 005 Lt dydžio avansą bei sumokėti tokio paties dydžio baudą pagal preliminariosios sutarties 4.2 punktą; 2) UAB „Magistralė“ atsakovui yra pateikusi kvietimą atlikti statybos subrangos darbus, kurių sąmata yra 121 000 Lt, tačiau atsakovas negali pateikti pasiūlymo UAB „Magistralė“ statybos subrangos darbams atlikti, kadangi UAB „Magistralė“ 2011 m. gruodžio 22 d. rašte dėl kvietimo atlikti statybos subrangos darbus tarp papildomų reikalavimų subrangovui numatytas reikalavimas, kad subrangovo turtas ir (ar) turtinės teisės neturi būti areštuoti ar kitaip suvaržyti. Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo tenkino ir įpareigojo ieškovą per 10 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 181 010 Lt arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją.

37Kolegija nesutinka su žemesnės instancijos teismo išvadomis, kad atsakovo prašyme dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo išdėstytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai sudaro pagrindą manyti, kad atsakovas pagrindė 181 010 Lt dydžio galimų nuostolių atsiradimą. Pirma, pirmosios instancijos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atsakovo turtui areštą taikė tik nurodydamas areštuojamo turto eiliškumą, tačiau netaikė arešto konkretiems atsakovo turto vienetams, šiuo atveju – transporto priemonėms, dėl kurių arešto atsakovas ir kildina galimų nuostolių atsiradimą. Šiuo atveju asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį (CPK 147 str. 6 d.). Antstolio, vykdančio teismo nutartį dėl atsakovui priklausančio nutartyje nekonkretizuoto turto arešto, reikalavimu skolininkas privalo raštu pateikti duomenis apie turimą konkretų turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 644 str. 6 p., 645 str. 1 d.). Skolininkas turi teisę reikšti prašymus dėl konkretaus turto aprašymo (CPK 643 str. 6 p.). Turėdamas šiuos duomenis, antstolis, laikydamasis CPK 677-678 straipsnių nuostatų reikalavimų, t. y. neviršydamas arešto masto, dalyvaujant skolininkui (šiuo atveju juridinio asmens atstovui ar atsakingam darbuotojui) aprašo konkretų atsakovo turtą, kuriam taikomas areštas (CPK 677 str. 2 ir 3 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis R. S. 2011 m. spalio 12 d. aprašė atsakovui nuosavybės teise priklausančių 10 automobilių, o turto vertei nustatyti kvietė ekspertą (t. 2, b. l. 10-14). Po aprašytų automobilių rinkos verčių nustatymo paaiškėjus, kad aprašyto turto nepakaks užtikinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, antstolis R. S. 2011 m. lapkričio 18 d. patvarkymu aprašė dar dvi atsakovui nuosavybės teise priklausančias transporto priemones (t. 2, b. l. 10-14). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ginčijęs šiuos antstolio patvarkymus ir prašęs taikyti areštą kitam įmonės turtui, į bylą nėra pateikta. Jis taip pat neprašė teismo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir vietoje areštuotų transporto priemonių taikyti areštą kitam turtui (CPK 148 str.). Tai reiškia, jog pats atsakovas neveikė pakankamai aktyviai, kad išvengtų galimų nuostolių dėl transporto priemonių, kurias jis buvo įsipareigojęs perleisti trečiajam asmeniui, arešto. Antra, civiliniai įstatymai neįpareigoja šalių viešame registre registruoti sudaromų preliminariųjų sutarčių. Tačiau neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (CK 1.78 str. 2 d.). Atsakovas žinojo, jog yra neapmokėjęs ieškovo pateiktų sąskaitų faktūrų už atliktus darbus, kad dėl to tarp šalių yra kilęs ginčas ir egzistuoja reali ginčo teismine tvarka kilimo tikimybė (ieškovas ne kartą siuntė raginimus sumokėti skolą atsakovui, t. 1, b. l. 4-7 ). Nepaisant to, atsakovas nesielgė pakankamai atidžiai ir rūpestingai, nesiėmė priemonių, kad išviešintų preliminariosios sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo faktą dėl įsipareigojimo perleisti turtą. Todėl ieškovas negali būti visiškai atsakingas už atsakovo galimus nuostolius dėl transporto priemonių arešto. Trečia, 2011 m. rugsėjo 5 d. preliminariojoje sutartyje šalys susitarė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta iki 2012 m. balandžio 5 d. Atsakovas ne tik neteikė antstoliui prašymo dėl kito (ne šių transporto priemonių) turto aprašymo, po antstolio sudarytų turto aprašų neveikė pakankamai operatyviai ir neteikė motyvuoto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, neįnešė į teismo depozitinę sąskaitą sumą, atitinkančią ieškinio sumą, kas bent vieno iš šių prašymų tenkinimo atveju būtų leidę atsakovui įvykdyti ikisutartines prievoles trečiajam asmeniui laikantis preliminariosios sutarties 1. 2 punkte nustatytų terminų. Ketvirta, preliminarus atsakovo pateiktos 2011 m. rugsėjo 5 d. preliminariosios sutarties įvertinimas sudaro pagrindą manyti, kad atsakovo 60 010 Lt dydžio galimi nuostoliai dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo yra negalimi, nes pusė šios sumos sudaro paties trečiojo asmens pinigai, o kita pusė sumos, kuri įvardinta kaip bauda, teismų praktikoje, kaip taisyklė, yra mažinama. Penkta, kita atsakovo nurodyta galimų nuostolių atlyginimo suma (121 000 Lt) taip pat negali susidaryti, nes nėra pateikta duomenų, jog atsakovas su UAB „Magistralė“ sudarė ar būtų sudaręs rangos sutartį ir atlikęs statybos rangos darbus pagal šią sutartį. Atsakovas pateikė teismui UAB „Magistralė“ 2011 m. gruodžio 22 d. pasiūlymą atsakovui dalyvauti atvirame konkurse dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų vykdymo Raudondvario dvaro statybos pastate bei jo paties sudarytą lokalinę sąmatą 2011 m. spalio mėnesio duomenimis. Pasiūlyme atsakovui nurodyta, kad vienas iš subrangovui taikomų reikalavimų yra tai, kad subrangovo turtas neturi būti areštuotas ar kitaip suvaržytas. Pasiūlyme taip pat pažymima, kad statybos darbų sąmata negali būti didesnė kaip 100 000 Lt, pridėtinių išlaidų dydis negali viršyti 30 procentų, o pelnas – 5 procentų nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos (t. 2, b. l. 19-20). Atsakovas lokalinėje sąmatoje nurodė, kad statybos rangos darbus 2011 m. spalio mėnesio duomenimis atliktų už 121 000 Lt (t. 2, b. l. 21-28). Šie atsakovo pateikti duomenys leidžia manyti, kad atsakovas galimai ketino dalyvauti UAB „Magistralė“ organizuotame atvirame paslaugų pirkimo konkurse, tačiau įrodymų apie tai, jog atsakovas teikė viešą pasiūlymą ir neabejotinai būtų laimėjęs konkursą, jei ne jo turtui taikytas areštas, nėra. Be to, nuostoliais negali būti pripažinta visa statybos darbų sąmatoje nurodyta suma, bet tik maža jos dalis, kaip grynasis pelnas, gautas atlikus statybos rangos darbus. Nurodytų duomenų preliminarus įvertinimas sudaro pagrindą manyti, kad ši atsakovo prašymo dalis dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo neturi būti tenkinama.

38Esant tokioms aplinkybėms, kai gali būti patenkinama tik nedidelė atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dalis, kuri yra mažesnė už 30 005 Lt dydžio sumą, yra teisiškai svarbu išsiaiškinti, ar ši suma ieškovui nėra didelė. Iš Juridinių asmenų registre esančių ieškovo UAB „Miesto šiluma“ 2011 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad ieškovas turi 916 372 Lt turto, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 587 078 Lt, per vienerius metus gautinos sumos 582 705 Lt, įmonė 2011 m. gavo 115 502 Lt grynojo pelno. Šie ieškovo, vykdančio ūkinę-komercinę veiklą, duomenys leidžia manyti, kad atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma ieškovui nėra didelė, todėl jis bus finansiškai pajėgus atlyginti šią nuostolių sumą, jeigu būtų paduotas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo priteisimo. Todėl tenkinti atsakovo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo.

39Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

40Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 str.).

41Žemesnės instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Dėl proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, nutartis, kuria atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimui ieškovas įpareigotas sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 181 010 Lt arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją, naikintina, o atsakovo prašymas dėl galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo atmestinas (CPK 146 str., 337 str. 1 d. 2 p.).

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. teismo nutartį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Energijos servisas“ galimų nuostolių dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi taikytų ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi pakeistų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimui ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Miesto šiluma“ įpareigotas per 10 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 181 010 Lt arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl skolos priteisimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas nutarties, kuria teismas taikė atsakovo UAB... 6. Ieškovas UAB „Miesto šiluma” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. 2012 m. sausio 10 d. atsakovas pateikė teismui prašymą dėl atsakovo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi tenkino atsakovo UAB... 11. Teismas pažymėjo, kad įpareigojimas pareikalauti pateikti galimų atsakovo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Miesto šiluma“ prašo Kauno apygardos... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir skundžiamoje nutartyje... 15. 2. Teismas, taikydamas atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą,... 16. 3. Atsakovas, sudarydamas preliminarią transporto priemonių pardavimo... 17. 4. Teismas netinkamai nustatė atsakovo nuostolių, kuriuos šis gali patirti... 18. 5. Pažymėtina, kad teismas netinkamai nustatė atsakovo galimų nuostolių,... 19. 6. Faktas, kad atsakovas dalyvauja UAB „Magistralė“ skelbtame konkurse ir... 20. 7. Atsakovo pateiktas prašymas buvo su trūkumais, nes atsakovas pateikė... 21. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Miesto šiluma“ atskirąjį skundą atsakovas... 22. 1. Ieškovo atžvilgiu pareikšto prašymo mastas sudarė pirmosios instancijos... 23. 2. Atsakovas įgytų teisę reikalauti, jog ieškovas atlygintų dėl... 24. 3. Atsakovas įrodė nuostolių dėl galimų laikinųjų apsaugos priemonių... 25. 4. Atsakovas, turėdamas galimybę pateikti tinkamą laidavimą prašomai... 26. 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai galimais nuostoliais laikė... 27. 6. Ieškovo argumentai dėl ginčo faktinių aplinkybių nagrinėtini... 28. 7. UAB „Magistralė“ atsakovui pateikė kvietimą atlikti statybos... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 30. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 31. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 32. Vadovaujantis CPK146 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas... 33. Šalių teisės civiliame procese yra grindžiamos lygiateisiškumo principu... 34. Taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo... 35. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 36. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi... 37. Kolegija nesutinka su žemesnės instancijos teismo išvadomis, kad atsakovo... 38. Esant tokioms aplinkybėms, kai gali būti patenkinama tik nedidelė atsakovo... 39. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 40. Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam... 41. Žemesnės instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas,... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 43. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. teismo nutartį, kuria atsakovo...