Byla 2-2334-104/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Baltijos plėtra“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“, ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2334-104/2012 pagal ieškovo BUAB „Baltijos plėtra“ ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos priteisimo, kuriuo ieškovas iš atsakovo prašo priteisti: 2 200 311,07 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo administratorius nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-02-17 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Baltijos plėtra“ ir administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto lyderiai“. Administratoriui buvo perduotas UAB „Baltijos plėtra“ didžiosios knygos išrašas už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2009-12-31, kuriame užfiksuotas A. T. 1 876 823,07 Lt įsiskolinimas. UAB „Baltijos plėtra“ ir atsakovas pasirašė paskolos sutartis: 2008-09-03 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino 393 000 Lt; 2008-09-30 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino 532 000 Lt ir 2008-11-11 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino 187 000 Lt. Šių sutarčių pagrindu atsakovas iš UAB „Baltijos plėtra“ pasiskolino bendrą 1 112 000 Lt sumą ir įsipareigojo mokėti 8 proc. dydžio metines palūkanas, sumokant paskolos grąžinimo dieną. 2009-01-28 sutartimi buvo pratęstas paskolų grąžinimo terminas iki 2014-12-31. Be to, 2009-01-12 sutartimi dėl tarpusavio prievolių įvykdymo, atsakovas A. T. ir V. G. susitarė dėl 765 000 Lt V. G. skolos UAB „Baltijos plėtra“ perkėlimo atsakovui A. T., taip pat atsakovo įsiskolinimą bankrutavusiai bendrovei padidinti iki 1 877 000 Lt. 2009-09-10 kasos pajamų orderiu užfiksuotas dalinis paskolos grąžinimas 176,93 Lt sumai. Iki šios dienos atsakovas įmonei nėra grąžinęs 1 876 823,07 Lt suteiktų paskolų ir nėra sumokėjęs 323 488 Lt palūkanų. Taigi bendra atsakovo skola įmonei sudaro 2 200 311,07 Lt.

4Teismas registruotu paštu 2011-12-14 siuntė ieškovo nurodytu atsakovo A. T. adresu ( - ) pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, ieškinio nuorašą (b.l. 31). Tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, su pašto atžyma, jog atsakovui procesinių dokumentų įteikti nepavyko (b.l. 34-35). Teismas 2012-03-22 nutartimi įpareigojo ieškovą procesinius dokumentus įteikti per antstolį (b.l. 44). Atsakovui A. T. procesiniai dokumentai buvo įteikti 2012-04-18 (b.l. 48).

5Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas per jam nustatytą 14 dienų nuo 2012-04-18 procesinių dokumentų įteikimo, teismui savo atsiliepimo nepateikė, taip pat nenurodė priežasčių, kodėl to negalėjo padaryti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CPK) 142 str. 4 d. teismas, esant ieškovo prašymui, priima sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 135 str. 1 d. 5 p., 285 str. 1 d.).

6Ieškinys tenkinamas.

7Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - Lietuvos Respublikos CK) 6.154 str. 1 d., sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Iš pateiktų byloje dokumentų matyti, kad UAB „Baltijos plėtra“ ir atsakovas pasirašė paskolos sutartis: 2008-09-03 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino 393 000 Lt; 2008-09-30 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino 532 000 Lt ir 2008-11-11 paskolos sutartimi atsakovas pasiskolino 187 000 Lt (b.l. 12-17). Šių sutarčių pagrindu atsakovas A. T. iš UAB „Baltijos plėtra“ pasiskolino bendrą 1 112 000 Lt sumą ir įsipareigojo mokėti 8 proc. dydžio metines palūkanas, sumokant paskolos grąžinimo dieną (sutarčių 2.1 p.). 2009-01-28 sutartimi buvo pratęstas paskolų grąžinimo terminas iki 2014-12-31 (b.l. 22). Be to, 2009-01-12 sutartimi dėl tarpusavio prievolių įvykdymo, atsakovas A. T. ir V. G. susitarė dėl 765 000 Lt V. G. skolos UAB „Baltijos plėtra“ perkėlimo atsakovui A. T., taip atsakovo įsiskolinimą bankrutavusiai bendrovei padidinant iki 1 877 000 Lt. 2009-09-10 kasos pajamų orderiu užfiksuotas dalinis paskolos grąžinimas 176,93 Lt sumai (b.l. 23). Bendra atsakovo skola įmonei sudaro 2 200 311,07 Lt (1 876 823,07 Lt suteiktų paskolų ir 323 488 Lt palūkanų).

8Pagal Lietuvos Respublikos Civilio kodekso 6.200 str., sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Be to, pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybės pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat sumą arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, atsakovas minėtomis paskolos sutartimi iš UAB „Baltijos plėtra“ pasiskolino 1 112 000 Lt bei sutarčių 2.1 p. įsipareigojo mokėti 8 proc. metinių palūknų. Be to, 2009-01-12 sutartimi dėl tarpusavio prievolių įvykdymo, atsakovas ir V. G. susitarė dėl 765 000 Lt dydžio V. G. skolos UAB „Baltijos plėtra“ perkėlimo atsakovui A. T..

10Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovo įsipareigojimai atsakovui pagal pasirašytas paskolos sutartis turėjo būti įvykdyti 2014-12-31. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – Lietuvos Respublikos ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 13 punktą, per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo įmonės administratorius sprendžia klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jeigu įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys. Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Baltijos plėtra“ administratorius UAB „Bankroto lyderiai“ 2010-09-27 reikalavimu dėl skolos grąžinimo A. T. pranešė, kad 2010-02-17 įmonei UAB „Baltijos plėtra“ yra iškelta bankroto byla, nurodė, kad skolininkas grąžintų įmonei skolą pagal nurodytą paskolos sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad administratorius savo pranešime – reikalavime nenurodė, kad toliau minėta paskolos sutartis bus vykdoma, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos ĮBĮ reikalavimais, skolininkui A. T. iškilo pareiga grąžinti bankrutuojančiai įmonei skolą dar iki paskolos sutarties termino suėjimo, t.y. 2014-12-31. Kadangi atsakovas A. T. nepateikė jokių pretenzijų ieškovui dėl paskolų sutarčių vykdymo ar jų termino, teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius, pagal kuriuos atsakovas neatsiskaitė su ieškovu. Esant šioms aplinkybėms, daroma išvada, jog atsakovui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovo atstovas, bankroto administratorius, gindamas įmonės kreditorių interesus, įgijo teisę reikalauti susidariusios skolos apmokėjimo iki sutartyje nurodyto termino suėjimo datos, o atsakovas – pagal pasirašytas sutartis, sumokėti minėtą skolą. Minėtos šalių teisės ir pareigos kyla ne tik iš bendrųjų prievolinės teisės, numatytos Lietuvos Respublikos CK šeštosios knygos III skyriuje (Lietuvos Respublikos CK 6.38-6.39 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.), bet ir iš Lietuvos Respublikos ĮBĮ nuostatų. Tai yra pakankamas pagrindas tenkinti ieškinį ir iš atsakovo A. T. priteisti 2 200 311,07 Lt (1 876 823,07 Lt suteiktų paskolų ir 323 488 Lt palūkanų) skolą.

11Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d. numato, kad fiziniai asmenys už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą turi mokėti 5 proc. dydžio metinės palūkanos. Tačiau nagrinėjamu atveju, skolininkas A. T. tokios pareigos mokėti 5 proc. dydžio metinės palūkanas neturi, nes, kaip jau buvo minėta aukščiau, paskolos sutarties terminas dar nebuvo suėjęs, todėl darytina išvada, kad atsakovas piniginės prievolės įvykdymo termino nepraleido.

12Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Lietuvos Respublikos CPK 79 str. nustato, kas sudaro bylinėjimosi išlaidas - žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Nagrinėjamos bylos atveju, ieškovas bankrutuojanti UAB „Baltijos plėtra“ pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 7 d. 8 p., yra atleista nuo žyminio mokesčio, nes šiai įmonei Vilniaus apygardos teismo 2010-02-17 nutartimi yra iškelta bankroto byla. Tačiau pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios pusės, nors šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Taigi, nors ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio, kuris sudaro 26 003,11 Lt, tačiau iš atsakovo priteistina ši suma, sumokant ją į valstybės biudžetą. Todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

13Pagal Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 2 p. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskirtinos išlaidos, skirtos procesinių dokumentų įteikimui, teismas, siųsdamas procesinius dokumentus iš viso turėjo 7,95 pašto išlaidų. Todėl ši suma priteistina iš atsakovo (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškovo BUAB „Baltijos plėtra“, į.k. 300960626, Saltoniškių g. 2, Vilnius, atstovaujamos administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“, ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ), ( - ), ieškovo BUAB „Baltijos plėtra“ naudai 2 200 311,07 Lt (du milijonus du šimtus tūkstančių tris šimtus vienuolika litų ir 7 ct) skolos.

17Priteisti iš atsakovo A. T. 26 003,11 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius tris litus ir 11 ct) žyminio mokesčio ir 7,95 Lt (septynis litus ir 95 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ) AB „Swedbank” įmokos kodas 5660).

18Atsakovas A. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę įvykdyti sprendimą arba Vilniaus apygardos teismui raštu pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pagal Lietuvos Respublikos CPK 287 str. reikalavimus, priešingu atveju sprendimas už akių įsiteisės ir jo pagrindu BUAB „Baltijos plėtra“ gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Ieškovas BUAB „Baltijos plėtra“ per 30 dienų gali sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, išnagrinėjo civilinę... 2. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2334-104/2012 pagal... 3. Ieškovo administratorius nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-02-17... 4. Teismas registruotu paštu 2011-12-14 siuntė ieškovo nurodytu atsakovo A. T.... 5. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas per jam nustatytą 14 dienų nuo... 6. Ieškinys tenkinamas. ... 7. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - Lietuvos Respublikos CK)... 8. Pagal Lietuvos Respublikos Civilio kodekso 6.200 str., sutarties šalys privalo... 9. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi viena šalis... 10. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovo įsipareigojimai atsakovui... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d. numato, kad fiziniai asmenys už... 12. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 2 p. prie išlaidų, susijusių su... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285, 286... 15. Ieškovo BUAB „Baltijos plėtra“, į.k. 300960626, Saltoniškių g. 2,... 16. Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ), ( - ), ieškovo BUAB „Baltijos... 17. Priteisti iš atsakovo A. T. 26 003,11 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius... 18. Atsakovas A. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 19. Ieškovas BUAB „Baltijos plėtra“ per 30 dienų gali sprendimą apskųsti...