Byla 2S-2638-562/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos plėtra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria buvo sprendžiamas klausimas dėl bankrutuojančio A. T. patikslinto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. T. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“, akcinė bendrovė DNB Bankas, akcinė bendrovė „Swedbank“, akcinė bendrovė SEB bankas, valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, uždaroji akcinė bendrovė „Luodė“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos plėtra“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjui A. T. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. T..

5Bankrutuojančio fizinio asmens A. T. bankroto administratorius M. T. 2016 m. rugpjūčio 3 d. pateikė prašymą patvirtinti bankrutuojančio A. T. 2016 m. gegužės 17 d. patikslintą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą. Nurodė, jog kreditoriai 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkime pritarė patikslintam mokumo atkūrimo planui. Pateikė išvadą dėl patikslinto fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kurioje nurodė, kad planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinio asmens bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 7 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus. Pažymėjo, jog plano turinys yra iš esmės identiškas ankščiau teismo patvirtintam planui, tačiau jame atlikti pakeitimai susiję su dviejų papildomų kreditorių įtraukimu.

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Baltijos plėtra“ pateikė skundą dėl pakartotinio 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo. Prašė panaikinti sprendimą patvirtinti patikslintą A. T. parengtą ir pateiktą fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektą. Nurodė, jog A. T. patikslintame plane pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas ir įsipareigojimus, nenurodė visų nemokumo priežasčių. Paaiškino, jog pareiškėjas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė ne visą informaciją apie įsipareigojimus bei bankroto priežastis, t. y. prie pareiškimo pridėjo tik vykdomąjį raštą Nr. 2-2334-104/2012, o ne patį Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. sprendimą už akių, kuriuo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Tokiu būdu liko nepatikrinti pareiškėjo sandoriai sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo. Liko neišaiškinta, kur buvo panaudotas sprendime už akių nurodytos lėšos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio fizinio asmens A. T. 2016 m. gegužės 17 d. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, kuris buvo teiktas tvirtinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. trečiajam kreditorių susirinkimui.

9Teismas nustatė, jog 2016 m. rugpjūčio 3 d. įvykęs bankrutuojančio A. T. trečiasis kreditorių susirinkimas pritarė parengtam fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui. Teismas vertino, jog planas atitinka įstatymo nustatytus formaliuosius reikalavimus. Konstatavo, kad planas gali būti įgyvendintas, todėl jį tvirtino. Pažymėjo, jog BUAB „Baltijos plėtra“ balsavo raštu už plano patvirtinimą. Taip pat pažymėjo, jog patvirtinus planą, bankroto administratorius turės teisę tikrinti visus A. T. sudarytus sandorius ir, nustatęs teisinius pagrindus, juos ginčyti. Teismas atmėtė BUAB „Baltijos plėtra“ argumentus kaip neįrodytus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Suinteresuotas asmuo BUAB „Baltijos plėtra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 9 d. nutartį, tenkinti BUAB „Baltijos plėtra“ skundą ir panaikinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Nurodo, kad BUAB „Baltijos plėtra“ 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkime, balsuodama dėl pritarimo patikslintam fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planui, pateikė nutarimo projektą netvirtinti patikslinto plano, nurodant aplinkybės ir priežastis, bei balsavo už savo nutarimo projektą, t. y. balsavo priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas. Nurodo, jog teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad patvirtinus mokumo atkūrimo planą bankroto administratorius turės teisę tikrinti visus A. T. sudarytus sandorius ir nustatęs teisinius pagrindus, juos ginčyti. Teigia, kad nors skunde nurodyti sandoriai nebuvo ginčijami, tačiau teismas nurodytas aplinkybes turėjo patikrinti savo iniciatyva, kadangi byloje vyrauja viešas interesas. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas visiškai neišsprendė BUAB „Baltijos plėtra“ skunde išdėstyto prašymo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, nes apie tai nepasisakė procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje. Prie atskirojo skundo pridėjo BUAB „Baltijos plėtra“ balsavimo raštu biuletenį.

12Bankrutuojančio A. T. bankroto administratorius M. T. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad patikslintame mokumo atkūrimo plano projekte buvo padaryti tik formalūs pakeitimai, t. y. atsižvelgiant į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartį, buvo pakeistas tik kreditorių sąrašas. Nurodo, kad gavęs BUAB „Baltijos plėtra“ skundą, bankroto administratorius nedelsdamas ištaisė klaidas, susijusias su 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu ir visiems bankrutuojančio asmens kreditoriams išsiuntė patikslintą 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolą. Nurodo, jog teismo nutartis dėl mokumo atkūrimo plano yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas. Paaiškina, jog kiti kreditoriai neginčijo skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo, todėl jis atitinka daugumos kreditorių valią. Skundą padavė tik BUAB „Baltijos plėtra“, kurio reikalavimas sudaro 3,91 proc. visų dalyvavusių susirinkime kreditorių kreditorinių reikalavimų sumos. Teigia, jog pirminis mokumo atkūrimo planas buvo patvirtintas 2016 m. vasario 4 d., o vėliau padaryti pakeitimai buvo formalūs, dėl naujai įtrauktų kreditorių. Nurodo, kad BUAB „Baltijos plėtra“ balsavimo raštu biuletenyje nurodytos nesutikimo su patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu priežastys yra nesusijusios su mokumo atkūrimo plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje numatytus reikalavimus.

13Teismas

konstatuoja:

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – savo balsavimo raštu biuletenį. Bankroto administratorius taip pat pateikė naujus įrodymus –patikslintą bankrutuojančio A. T. trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. rugpjūčio 3 d., protokolą ir 2016 m. spalio 3 d. laiško bankrutuojančio asmens kreditoriams kopiją. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad naujai pateikti įrodymai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamu klausimu dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą (toliau – ir mokumo atkūrimo planas). Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

19Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio A. T. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartimi patikslintas bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, papildomai įtraukiant kreditorių AB SEB banką. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi patikslintas bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, papildomai įtraukiant kreditorių BUAB Baltijos plėtra, bankroto administratorius įpareigotas patikslinti A. T. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektą, įtraukiant tiek AB SEB banką, tiek BUAB Baltijos plėtra. Bankroto administratorius patikslino mokumo atkūrimo planą bei pateikė jį tvirtinti kreditorių susirinkimui. Kaip matyti iš patikslinto bankrutuojančio A. T. trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. rugpjūčio 3 d. (4 t., b. l. 154-155), už siūlymą patvirtinti patikslintą A. T. parengtą ir pateiktą mokumo atkūrimo planą kreditoriai balsavo sekančiai: hipotekos kreditorių grupėje – už plano patvirtinimą balsavo AB SEB bankas ir AB DNB bankas, t. y. 100 proc. nuo bendros hipoteka užtikrintos reikalavimų sumos, kitų kreditorių grupėje – už plano patvirtinimą balsavo AB DNB bankas, VĮ Turto bankas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, t. y. 61,81 proc. skaičiuojant nuo bendros hipoteka neužtikrintų reikalavimų sumos, prieš plano tvirtinimą balsavo UAB „Baltijos plėtra“, t. y. 3,91 proc. skaičiuojant nuo bendros hipoteka neužtikrintų reikalavimų sumos. Taigi pirmosios instancijos teismas klaidingai konstatavo, jog BUAB „Baltijos plėtra“ balsavo už plano patvirtinimą. Nagrinėjamu atveju nors UAB „Baltijos plėtra“ balsavo prieš mokumo atkūrimo plano patvirtinimą ir pateikė savo nutarimo projektą (4 t., b. l. 129), kreditoriai pritarė mokumo atkūrimo planui.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog reikalavimus, keliamus fizinio asmens mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja FABĮ 7 ir 8 straipsniai. Bankroto administratorius, gavęs bankrutuojančio fizinio asmens parengtą plano projektą, parengia išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių ir ją kartu su plano projektu pateikia kreditoriams bei šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Jei kreditorių susirinkimas pritaria mokumo atkūrimo planui, planas teikiamas teismui tvirtinti. Teismo nutartis patvirtinti planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, yra galutinė ir neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 4, 5, 9 dalys). Teismas turi teisę netvirtinti plano, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, tuo atveju, jeigu buvo pažeista įstatymo nustatyta plano tvirtinimo procedūra (FABĮ 8 straipsnio 7 dalis). Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas (FABĮ 8 straipsnio 13 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju, kreditorių susirinkime buvo svarstomas patikslintas mokumo atkūrimo planas.

21Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su mokumo atkūrimo planu, patvirtintu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartimi, tiek su patikslintu mokumo atkūrimo planu, nustatė, jog patikslinimai buvo atlikti naujų kreditorių AB SEB banko ir UAB „Baltijos plėtra“ įtraukimo į kreditorių sąrašą pagrindu, t. y. atlikti tik formalūs pakeitimai, pats mokumo atkūrimo planas iš esmės nepasikeitė. Minėta, jog kreditoriai pritarė mokumo atkūrimo planui. Bankroto administratorius pateikė teismui pataisytą kreditorių susirinkimo protokolą. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė plano tvirtinimo procedūrinių pažeidimų, kurie leistų netvirtinti patikslinto mokumo atkūrimo plano. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino mokumo atkūrimo planą.

22Apeliantė nurodo, jog teismas visiškai neišsprendė BUAB „Baltijos plėtra“ skunde išdėstyto prašymo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, nes apie tai nepasisakė procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje.

23Vertinant apelianto skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog skunde BUAB „Baltijos plėtra“ nurodė, kad pareiškėjas mokumo atkūrimo plane pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas ir įsipareigojimus, nenurodė visų nemokumo priežasčių. Minėta, jog patikslintas mokumo atkūrimo planas iš esmės nesikeičia nuo jau teismo patvirtinto mokumo atkūrimo plano. Taigi nurodytus duomenis teismas turėjo patikrinti tvirtindamas pirminį bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą. Kartu pažymėtina, jog teigdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo A. T., kaip vieną iš nemokumą sukėlusių priežasčių, nurodė įsiskolinimą BUAB „Baltijos plėtra“ ir įsiskolinimo pagrindą (1 t., b. l. 4). Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje atmetė BUAB „Baltijos plėtra“ argumentus. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas skundo išnagrinėjimo rezultato nenurodė nutarties rezoliucinėje dalyje, apeliacinės instancijos teismas mano tikslinga papildyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarties rezoliucinę dalį.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

25CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Bankroto administratorius M. T. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti iš apelianto 150 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas pagrindžiančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalba nurodytų maksimalių dydžių (8.15 punktas) ir atitinka bylos sudėtingumą, todėl bankroto administratoriui M. T. priteisiama 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27netenkinti suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos plėtra“ atskirojo skundo.

28Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarties rezoliucinę dalį, ją papildant sakiniu: netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos plėtra“ skundo dėl 2016 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

29Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos plėtra“ (į. k. 300960626) 150 Eur bylinėjimosi išlaidų bankroto administratoriaus M. T. (a. k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjui... 5. Bankrutuojančio fizinio asmens A. T. bankroto administratorius M. T. 2016 m.... 6. Suinteresuotas asmuo BUAB „Baltijos plėtra“ pateikė skundą dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtino... 9. Teismas nustatė, jog 2016 m. rugpjūčio 3 d. įvykęs bankrutuojančio A. T.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Suinteresuotas asmuo BUAB „Baltijos plėtra“ atskiruoju skundu prašo... 12. Bankrutuojančio A. T. bankroto administratorius M. T. atsiliepimu prašo... 13. Teismas... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 17. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – savo... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog reikalavimus, keliamus fizinio... 21. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su mokumo atkūrimo planu,... 22. Apeliantė nurodo, jog teismas visiškai neišsprendė BUAB „Baltijos... 23. Vertinant apelianto skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, apeliacinės... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 25. CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji... 26. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337... 27. netenkinti suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 28. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarties... 29. Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos...