Byla e2S-523-173/2015

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. K. N. atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-758-780/2014 pagal atsakovo S. K. N. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį S. K. N. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir neteisėtai pastatyto statinio nugriovimo, tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė teismui ieškinius atsakovui S. K. N., kuriais prašė

51) įpareigoti atsakovą S. K. N. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – pavėsinę (3,5 m x 2,7 m. x 3 m), esančią miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kraštovaizdžio draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, įpareigoti atsakovą mokėti 100 litų baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo (civilinės bylos Nr. 2-318-780/2014);

62) įpareigoti atsakovą S. K. N. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą, esantį ties miškų ūkio paskirties žemės sklypu (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kraštovaizdžio draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, įpareigoti atsakovą mokėti 100 litų baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo (civilinės bylos Nr. 2-436-743/2014).

7Civilinėje byloje Nr. 2-318-780/2014 teismo posėdžio, vykusio 2014-07-24, metu nutarta bylos nagrinėjimas atidėtas 2014-10-02 9.30 val., nes atsakovas pageidauja dalyvauti nagrinėjant bylą bei nutarta spręsti dėl bylų sujungimo. Šiame teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.

82014-07-24 nutartimi civilinės bylos Nr. 2-436-743/2014 (proceso Nr. 2-27-3-00324-2014-0) ir Nr. 2-318-780/2014 (proceso Nr. 2-27-3-00217-2014-1) buvo sujungtos į vieną bylą, paliekant bylos Nr. 2-318-780/2014 (proceso Nr. 2-27-3-00217-2014-1).

9Atsakovui įteiktas teismo šaukimas dėl atvykimo į teismo posėdį 2014-10-02 9.30 val. bei 2014-07-24 nutarties kopija (t.2).

10Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 2 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovą S. K. N. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – pavėsinę (3,5 m x 2,7 m. x 3 m), esančią miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kraštovaizdžio draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Įpareigojo atsakovą per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą, esantį ties miškų ūkio paskirties žemės sklypu (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kraštovaizdžio draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Likusią ieškinio dalį atmetė. Valstybei iš atsakovo priteisė 318,70Lt (92,30 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

11Sprendimas už akių priimtas atsižvelgiant į tai, kad atsakovas, kuriam tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, neatvyko į teismo posėdį ir iš jo negautas pareiškimas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, o atvykusi ieškovo atstovė prašė priimti sprendimą už akių. T.y. apie visus ieškovo reikalavimus atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka, o byloje pateikti tik ieškovo įrodymai (CPK 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1, 2 dalys).

122014-10-22 Lazdijų rajono apylinkės teisme gautas atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame nurodoma, kad atsakovas į teismo posėdį 2014-10-02 neatvyko, nes buvo įsitikinęs, kad teismo posėdis turi vykti 2014-10-03. Todėl į Lazdijų rajono apylinkės teismą atvyko sekančią dieną, būdamas tikras, jog teismo procesas bus tą dieną (spalio 3 d.). Nurodė, kad sklypą įsigijo 2007-0209, sklype buvo įrengta pavėsinė ir paliktas statybinis vagonas, įrengtas lieptas. Planiniai metiniai patikrinimai buvo atliekami kasmet, tačiau tik 2013-08-07 ir 2013-09-12 surašyti patikrinimo aktai, kuriuose nustatyti pažeidimai. Nei iš ankstesnių savininkų nei iš atsakovo nebuvo priminta arba reikalauta apie pavėsinės, liepto įteisinimą arba neleistiną statybą. Pagal LR aplinkos ministro įsakymo 2002-08-1 Nr. 433 ‚Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ 48 ir 51 punktus, viename žemės sklype galima įrengti vieną lieptą (reglamentas galiojo iki 2011-07-15). Liepto įrengimo nedraudžia „LR specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ nutarimo nuostatos, nei LR Saugomų teritorijų įstatymo nuostatos. Lieptu ir pavėsine naudojasi baidarininkai. Atsakovui priklausiantis miško plotas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. Pavėsinė priskiriama mažiesiems įrenginiams ir statiniams, kurie gali būti statomi atokvėpio vietose. Veisiejų regioninio parko reglamento nuostatai taip pat nedraudžia miško ūkio paskirties žemėje įrengti poilsio aikšteles su miško baldais. Be to, rašant patikrinimo akt, reikalavimus pažeidimų pašalinimui, Veisiejų regioninio parko administracijos direkcijos atsakyme yra daug netikslumų, prieštaravimų, neteisingai taikomi įstatymų straipsniai, punktai.

13Papildomai nurodė, kad atsakovui priklausantis žemės sklypas, kurio dalis patenka į (duomenys neskelbtini) ežero apsauginę juostą, yra skirtas ir naudojamas poilsiui, kas leidžia jį priskirti prie rekreacinės zonos. Jis nebuvo nei liepto nei pavėsinės statytoju, todėl įstatymo draudimų nepažeidė. Lieptas nėra atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nepateikta duomenų, kad atsakovas lieptu naudojais ir/ar jį valdo.

14Atsiliepimu į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ieškovas prašo pareiškimo netenkinti. Atsakovo nurodyta neatvykimo į teismo posėdį priežastis nėra objektyvi ir svarbi. Teismas šaukimą atsakovui įteikė tinkamai, todėl jis turėjo pakankami laiko įsiminti posėdžio datą ir laiką. Nepateikta įrodymų, kad lieptas įrengtas 1998. Atsakovo pareiškime nurodytos LR teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios statybą saugomoje teritorijoje, taikytinos statybai rekreacinio funkcinio prioriteto zonose esamose ir buvusiose sodybose, tuo tarpu atsakovo žemės sklypas patenka į konservacinio prioriteto zoną, jame nebuvo ir nėra sodybos. Lieptas pastatyta savavališkai. Jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu. Reikalavimus statinių projektavimui ir statybai Veisiejų regioninio parko teritorijoje šiuo metu reglamentuoja reglamentas, nuo 2001-07-15 išdėstytas nauja redakcija. Pagal šį reglamentą, lieptą galima įrengti tik prie sodybų. T.y. liepto statyba negalima pagal Saugomų teritorijų įstatymą bei pagal reglamentą. Atsakovo pastatyta pavėsinė nepatenka į saugomose teritorijose leistinų statyti statinių kategoriją. Be to, administracinėje byloje nustatyta, jog atsakovo sklype draudžiama statyti pavėsinę.

15Atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo trečiasis asmuo Valstybinė miškų tarnyba nurodė, kad palieka teismo nuožiūra spręsti ar atsakovo pateikti argumentai pakankami dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodo, kad atsakovui priklausantis žemės sklypas, kurio dalis patenka į (duomenys neskelbtini) ežero apsauginę juostą, yra skirtas ir naudojamas poilsiui, kas leidžia jį priskirti prie rekreacijos zonos. Tai lemia, kad jame tikrai gali būti pastatyta ir naudojama pavėsinė. Atsakovas nurodo, kad jis nebuvo nei liepto, nei pavėsinės savininku, todėl jokių imperatyvių įstatymo draudimų nepažeidė, būtų neprotinga ir neteisinga jam savo sąskaita taisyki kitų asmenų padarytus pažeidimus. Pagal Miškų įstatymo bei Žemės įstatymo nuostatas, miškų ūkio paskirties žemėje yra leidžiamas tik medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrengimų (įrenginių) statyba.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

17Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi netenkino atsakovo S. K. N. pareiškimo dėl 2014 m. spalio 2 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-318-780/2014 peržiūrėjimo.

18Teismas nustatė, kad atsakovui apie teismo posėdį ir civilinių bylų sujungimą buvo pranešta asmeniškai ir 2014-07-20 jis asmeniškai gavo šaukimą į 2014-10-02 teismo posėdį ir nutartį sujungti bylas. Atsakovas buvo gavęs ieškinius atsiliepimui pateikti, todėl apie visus ieškovo reikalavimus atsakovas žinojo. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį dėl liepto nugriovimo nepateikė, o atsiliepimu į ieškinį dėl pavėsinės nugriovimo prašė tik sustabdyti bylą, bet jokių paaiškinimų ir įrodymų dėl ieškovo reikalavimų nepateikė. T.y. atsakovas, kuriam tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, neatvyko į teismo posėdį ir iš jo nebuvo negautas pareiškimas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, o atvykusi ieškovo atstovė prašė priimti sprendimą už akių, todėl buvo visi įstatyme numatyti pagrindai ir sąlygos priimti sprendimą už akių, nes apie visus ieškovo reikalavimus atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka, o byloje buvo pateikti tik ieškovo įrodymai.

19Nurodė, kad atsakovas savo pareiškimą iš esmės grindžia ne naujais įrodymais, o skirtingu teisės aktų, kurie reglamentuoja statybas, aiškinimu. Visos atsakovo nurodytos aplinkybės dėl sklypo įsigijimo 2007 metais ir dėl tuo metu jau buvusių statinių, kurie buvo pastatyti apie 1998 metus, teismui buvo žinomos priimant sprendimą už akių, jos buvo įvertintos ir dėl jų yra pasisakyta teismo sprendime, nes jos buvo nurodytos S. K. N. 2013-09-06 paaiškinime, kuris buvo pateiktas kartu su ieškiniu. Todėl teismas konstatavo, kad atsakovas nenurodė jokių naujų faktinių aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

20Atsakovo nurodomi teisės aktai ir argumentai, kuriais jis nesutinka su priimtu sprendimu už akių, neturi jokios įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovas neginčija statinių neteisėtumo, o tik prašo priimti teismo sprendimą, leidžiantį įteisinti jo naudojamą lieptą ir pavėsinę. To paties jis siekė ir Kauno apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-2717-402/2014, kurioje S.K. N. siekė, kad būtų pratęstas terminas, reikalingas pavėsinės įteisinimui. Tai reiškia, kad norint įteisinti savavališkai ir neteisėtai pastatytus ir naudojamus statinius būtina vertinti ar tokie statiniai gali būti statomi pagal dabar galiojančius teisės aktus. Būtent remiantis dabartiniu metu galiojančių teisės aktų reikalavimais ir prejudicinę galią turinčiu Kauno apygardos administracinio teismo2014-07-03 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2717-402/2014, buvo priimtas sprendimas už akių, nes atsakovo naudojamų statinių statybą jo žemės sklype draudžia galiojantys teisės aktai.

21Vertinant atsakovo argumentus dėl galimybės įteisinti jo pavėsinę teismas nurodė, kad atsakovas iš esmės ginčija faktus, kurie jau yra nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje administracinėje byloje. Kauno apygardos administracinio teismo 2014-07-03 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2717-402/2014 yra nustatyta, kad atsakovo pavėsinė yra pagalbinio ūkio paskirties inžinierinis statinys, bet ne „poilsio aikštelė su miško baldais“ bei tai, kad jam priklausančiame žemės sklype šios pavėsinės statyba pagal Saugomų teritorijų įstatymo, Žemės įstatymo ir Miškų įstatymo nuostatas negalima. Todėl atsakovo argumentai, kurie jau yra paneigti įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2014-07-03 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2717-402/2014, nesudaro pagrindo panaikinti sprendimą už akių bei atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

23Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-11-19 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Nurodė, kad teismas nepagrįstai, nesant jokių įrodymų, nurodė, kad pavėsinė skirta atsakovo asmeniniams poreikiams tenkinti. Pavėsinė tarnauja visuomeniniams poreikiams, kas teismo nuomone daro pavėsinės buvimą teisėtu ir pagrįstu, nes pavėsinėje dažnai poilsio sustoja (duomenys neskelbtini) ežere baidarėmis ir kitomis vandens transporto priemonėmis aktyvų poilsį propaguojantys asmenys ir jų grupės. Leidžiamas liepto ilgis 5 metrai turi lemti ne teismo sprendimą lieptą nugriauti visiškai, o sutrumpinti nuo 16 iki 5 metrų. Atsakovas nebuvo nei liepto nei pavėsinės statytoju, todėl jokių imperatyvių įstatymo draudimų nepažeidė. Būtų neprotinga, neteisinga ir nesąžininga pavesti atsakovui savo sąskaita taisyti kitų asmenų pažeidimus, jeigu teismas tokius pripažintų.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-11-19 nutartį palikti nepakeistą.

26Nurodo, kad teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės tik konstatavęs esant abu CPK 287 str. 2 d. 3-4 punktuose nurodytus sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo pagrindus. Atskirajame skunde atsakovas nepasisakė dėl teismo nutartyje nurodytų aplinkybių apie galėjimą priimti sprendimą už akių.

27Teismas nutartyje apie pavėsinę, kaip atsakovas nurodo skirtą „asmeniniams poreikiams tenkinti“, nepasisakė. Statinio, kuris pastatytas privačiame žemės sklype ir kuriuo savininkas leidžia naudotis kitiems asmenims, savaime nedaro visuomeninės paskirties statiniu. Atsakovas ginčija faktus, kurie nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje administracinėje byloje. Atsakovo argumentai, susiję su ginčo pavėsine, yra paneigti įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2717-402/2014 todėl nesudaro pagrindo panaikinti sprendimą už akių.

28Iki 2011-07-15 galiojusio LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 433 patvirtintos Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento redakcijos 48 ir 51 punktai viename žemės sklype numatė galimybę statyti vieną lieptą. Teismas pagrįstai nurodė, kad nors ir buvus galimybei iki 2011-07-15 statyti lieptą atsakovo žemės sklype, tai nereiškė, jog jo statybai nereikėjo jokio statybą leidžiančio dokumento. Lieptų statyba saugomojoje teritorijoje niekada ir jokiais teisės aktais nebuvo leidžiama be jokio statybą leidžiančio dokumento. Be to, ginčo liepto ilgis ir plotas viršijo reglamente nurodytus galimus dydžius, todėl ginčo liepto atsakovas negalėjo turėti net kai galiojo minėta reglamento redakcija, todėl jis nebūtų galėjęs jo įteisinti ir anksčiau. Be to, galimybė įteisinti lieptą (iki 5 m. ilgio nuo vandens telkinio kranto), kaip jo statyba buvo galima pagal anksčiau galiojusią reglamento redakciją, buvo, tačiau net ir tada buvo privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurio atsakovas negavo iki šiol.

29Be to, atsižvelgiant į tai, kad tam tikrą laikotarpį reglamentas numatė galimybę bet kuriame žemės sklype statyti po vieną leiptą, nereiškia, kad atsakovo savavališkai pastatytas lieptas gali būti įteisintas dabartiniu metu, kai tokia statyba yra draudžiama pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus.

30Pagal Veisiejų regioninio tvarkymo planus (Veisiejų regioninio parko direkcijos 2014-02-07 raštas Nr. (duomenys neskelbtini)) atsakovo žemės sklypas patenka į konservacinio prioriteto zoną-(duomenys neskelbtini) kraštovaizdžio draustinį bei į specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zoną, jame nebuvo ir nėra sodybos. Todėl lieptas neatitinka statinio, kurį galima statyti Veisiejų regioninio parko kraštovaizdžio draustinyje, kriterijų.

31Aplinkybės, kad lieptą ir pavėsinę pastatė ne pats atsakovas nereiškia, kad jam negali būti taikomi reikalavimai šiuos statinius nugriauti.

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

33Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

34Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

35Byloje nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini)). Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė teismui ieškinius dėl pavėsinės ir liepto, esančių atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, pašalinimo, baudos paskyrimo. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 2 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies. Atsakovas pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

36Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmetė. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju sprendimas už akių galėjo būti priimtas, o atsakovas nenurodė jokių naujų faktinių aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

37Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (CPK 287 str. 1 d.). CPK 288 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjęs pareiškimą, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių: šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui arba byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Sprendimas už akių naikinamas konstatavus bent vieną iš šių aplinkybių.

38Iš atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo matyti, kad atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašė panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-10-02 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą abiem CPK 288 str. 4 d. 1 ir 2 p. nustatytais pagrindais. Tuo tarpu atskirasis skundas grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis dėl sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu.

39Nagrinėjamu atveju sprendimas už akių priimtas, nes atsakovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, neatvyko į teismo posėdį. Byloje nustatyta, jog apie teismo posėdžio datą ir laiką atsakovas buvo informuotas teismo šaukimu, kuris jam įteiktas. Atsakovas šios aplinkybės neginčijo. Todėl byloje pagrįstai nustatyta, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių.

40Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, taip pat turi vertinti ar ištyrus apelianto pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytus argumentus, būtų pagrindas išvadoms, kad teismo sprendimas už akių yra teisėtas ir pagrįstas.

41Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad teismas nepagrįstai, nesant jokių įrodymų, nurodė, kad pavėsinė skirta atsakovo asmeniniams poreikiams tenkinti. Leidžiamas liepto ilgis 5 metrai turi lemti ne teismo sprendimą lieptą nugriauti visiškai, o sutrumpinti nuo 16 iki 5 metrų. Atsakovas nebuvo nei leipto nei pavėsinės statytoju, todėl jokių imperatyvių įstatymo draudimų nepažeidė.

42Iš byloje esančių duomenų matyti, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovas nepateikė nei vieno įrodymo, kuris galėtų turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui bei sąlygotų jo panaikinimą. Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo pateiktą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo įvertino tuos pačius įrodymus pateiktus byloje, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas už akių bei pasisakė dėl pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytų aplinkybių.

43Atskirojo skundo argumentai, neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes kaip jau nurodyta, visos aplinkybės ir atsakovo argumentai yra išanalizuoti priimant skundžiamus teismo sprendimus.

44Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nenurodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

45Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės bei materialinės teisės normas, todėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis pagrįsta ir teisėta, naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47atskirąjį skundą atmesti. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. 1) įpareigoti atsakovą S. K. N. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo... 6. 2) įpareigoti atsakovą S. K. N. per du mėnesius nuo teismo sprendimo... 7. Civilinėje byloje Nr. 2-318-780/2014 teismo posėdžio, vykusio 2014-07-24,... 8. 2014-07-24 nutartimi civilinės bylos Nr. 2-436-743/2014 (proceso Nr.... 9. Atsakovui įteiktas teismo šaukimas dėl atvykimo į teismo posėdį... 10. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 2 d. priėmė sprendimą už... 11. Sprendimas už akių priimtas atsižvelgiant į tai, kad atsakovas, kuriam... 12. 2014-10-22 Lazdijų rajono apylinkės teisme gautas atsakovo pareiškimas dėl... 13. Papildomai nurodė, kad atsakovui priklausantis žemės sklypas, kurio dalis... 14. Atsiliepimu į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ieškovas... 15. Atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo trečiasis... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi netenkino... 18. Teismas nustatė, kad atsakovui apie teismo posėdį ir civilinių bylų... 19. Nurodė, kad atsakovas savo pareiškimą iš esmės grindžia ne naujais... 20. Atsakovo nurodomi teisės aktai ir argumentai, kuriais jis nesutinka su priimtu... 21. Vertinant atsakovo argumentus dėl galimybės įteisinti jo pavėsinę teismas... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 23. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo... 24. Nurodė, kad teismas nepagrįstai, nesant jokių įrodymų, nurodė, kad... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo... 26. Nurodo, kad teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos... 27. Teismas nutartyje apie pavėsinę, kaip atsakovas nurodo skirtą „asmeniniams... 28. Iki 2011-07-15 galiojusio LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 433... 29. Be to, atsižvelgiant į tai, kad tam tikrą laikotarpį reglamentas numatė... 30. Pagal Veisiejų regioninio tvarkymo planus (Veisiejų regioninio parko... 31. Aplinkybės, kad lieptą ir pavėsinę pastatė ne pats atsakovas nereiškia,... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 33. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 34. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas... 35. Byloje nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas,... 36. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi atsakovo... 37. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už... 38. Iš atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo matyti, kad... 39. Nagrinėjamu atveju sprendimas už akių priimtas, nes atsakovas, kuriam... 40. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl sprendimo už... 41. Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad teismas nepagrįstai, nesant jokių... 42. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad priimdamas skundžiamą nutartį... 43. Atskirojo skundo argumentai, neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui... 44. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 45. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 47. atskirąjį skundą atmesti. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m....