Byla e2VP-6880-129/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys BAB bankas Snoras, I. V., antstolė B. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys BAB bankas Snoras, I. V., antstolė B. P.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas vykdomojoje byloje Nr. 0171/12/03361 pradinį išieškotoją BAB banką Snoras pakeisti naujuoju išieškotoju UAB „Baltijos kredito sprendimai“.

3Pareiškėjas prašyme nurodo, kad antstolė B. P. vykdo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-10379-643/2011 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko I. V. išieškotojo BAB banko Snoras naudai (vykdomoji byla Nr. 0171/12/03361). Tarp BAB banko Snoras ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2015 m. liepos 31 d. buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią BAB bankas Snoras perleido savo turimas reikalavimo teises į skolininko prievoles UAB „Baltijos kredito sprendimai“.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi, prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims. Teismas sprendžia, kad žodinis bylos nagrinėjimas šiuo atveju nėra būtinas.

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendroji procesinių teisių perėmimą reglamentuojanti norma vykdymo procese – CPK 48 straipsnis, kurio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-367/2008).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad skolininko I. V. atžvilgiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. vasario 8 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-10379-643/2011 dėl įsiskolinimo išieškojimo išieškotojo BAB banko Snoras naudai (el. b. l. 9-17) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vykdomąjį raštą vykdomojoje byloje Nr. 0171/12/03361 vykdo antstolė B. P. (el. b. l. 8-17). Tarp BAB banko Snoras ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2015 m. liepos 31 d. buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią visas reikalavimo teises į skolininko I. V. skolą BAB bankas Snoras perleido naujajam kreditoriui UAB „Baltijos kredito sprendimai“ (el. b. l. 3-6, 18).

9Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju reikalavimas dėl skolos išieškojimo iš skolininko I. V. nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, neprieštarauja įstatymams. CK 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-756/2009).

10Nors naujasis kreditorius nepateikė teismui įrodymų apie skolininko informavimą dėl reikalavimo perleidimo, tačiau, vadovaujantis paminėta teismų praktika, tai nėra pagrindas atsisakyti tenkinti prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininko informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkui turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad įvyko materialiųjų subjektinių teisių perėmimas, todėl vykdomojoje byloje Nr. 0171/12/03361 pradinis išieškotojas BAB bankas Snoras pakeistinas jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“ dėl išieškojimo iš skolininko I. V. pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2014 m. birželio 12 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-10379-643/2011.

12Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 290-291, 593, 596 straipsniais, teismas

Nutarė

14prašymą patenkinti.

15Vykdomojoje byloje Nr. 2-13804-294/2014 pakeisti pradinį išieškotoją BAB banką Snoras, juridinio asmens kodas 112025973, jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“, juridinio asmens kodas 303939377, dėl išieškojimo iš skolininko I. V., asmens kodas ( - ) pagal Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-10379-643/2011.

16Išaiškinti, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.

17Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai