Byla 2-1970-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant pareiškėjo AB SEB banko atstovui A. M., teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos AB SEB banko kreditinio reikalavimo tvirtinimo klausimą BUAB „Mano baldai“ bankroto byloje ir

Nustatė

2pareiškėja prašo patvirtinti 566 577,51 Lt finansinį reikalavimą ir įtraukti AB SEB banką į bankrutuojančios UAB „Mano baldai“ kreditorių sąrašą. Nurodė, kad 2006-07-31 su UAB „WLG“ sudarė faktoringo sutartį, kuria UAB „Mano baldai“ buvo suteiktas debitoriaus limitas. Vadovaujantis šia sutartimi, reikalavimo teisės pagal UAB „WLG“ išrašytas sąskaitas buvo perleistos pareiškėjai, tai nurodant pačiose sąskaitose, kurias pasirašė ir priėmė BUAB „Mano baldai“. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 9 d. nutartimi UAB „Mano baldai“ iškėlė bankroto bylą ir šios bankrutuojančios bendrovės įsiskolinimas pareiškėjai sudaro 566 577,51 Lt. Kadangi kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl pareikštas reikalavimas BUAB „Mano baldai“ bankroto byloje turėtų būti patvirtintas.

3BUAB „Mano baldai“ administratorė UAB „Forum regis“ prašo AB SEB banko prašymo dėl įtraukimo į BUAB „Mano baldai“ kreditorių sąrašą netenkinti. Nurodė, kad pareiškėja praleido terminą kreditiniam reikalavimui pateikti. 2009-10-09 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas nustatė, kad BUAB „Mano baldai“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 45 d. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Šis terminas suėjo 2010-01-04, tačiau pareiškėja kreditinį reikalavimą pareiškė praėjus 1,5 metų po termino pasibaigimo. 2010-03-22 nutartimi BUAB „Mano baldai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 9 d. numato, kad kreditorių reikalavimai gali būti priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos. Pabrėžia, kad pareiškėja nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių, todėl mano, kad terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti praleido dėl savo kaltės ir jos pareiškimas turėtų būti atmestas. Taip pat nurodė, kad remiantis BUAB „Mano baldai“ buhalterine apskaita, bendrovė nėra skolinga pareiškėjai. Nors pareiškėjos nurodytos 2008-11-14– 2009-02-02 laikotarpiu išrašytos sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į BUAB „Mano baldai“ buhalterinę apskaitą ir pagal jas buvo atsiradęs įsiskolinimas, tačiau šis įsiskolinimas buvo padengtas išrašytais debetiniais dokumentais bei sąskaitomis faktūromis atsiradus priešpriešinei reikalavimo teisei. Šalių tarpusavio atsiskaitymą patvirtina 2009-07-16 aktas dėl skolų suderinimo, kuriuo BUAB „Mano baldai“ ir UAB „WLG“ patvirtino, kad tiek UAB „WLG“ išrašytos sąskaitos faktūros, tiek BUAB „Mano baldai“ išrašyti mokestiniai dokumentai yra įtraukti į abiejų bendrovių buhalterinę apskaitą, bei suderino galutinį likutį 2009-07-16, kuris yra O Lt. Šis aktas galiojantis, todėl BUAB „Mano baldai“ prievolė atsiskaityti pagal pareiškėjos nurodytas ir UAB „WLG“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras yra pasibaigusi, todėl pareiškėja neturi reikalavimo teisės.

4Prašymas tenkintinas.

5Nustatyta, kad pareiškėja ir UAB „WLG“ 2006-07-31 sudarė faktoringo sutartį, pagal ją ir vėlesnius šios sutarties pakeitimus UAB „WLG“ įsipareigojo perleisti pareiškėjai reikalavimo teises, o pareiškėja įsipareigojo perimti reikalavimo teisės į UAB „Mano baldai“ ir pervesti į UAB „WLG“ sąskaitą faktoringo avansą bei faktoringo likutį. Taigi pagal šios sutarties nuostatas pareiškėja įsipareigojo sumokėti pardavėjai UAB „WLG“ už jos parduotas prekes pirkėjai UAB „Mano baldai“, o prekių pardavėja UAB „WLG“ įsipareigojo perleisti pareiškėjai reikalavimo teises į pirkėją UAB „Mano baldai“. Iš byloje esančių PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad pardavėja UAB „WLG“ pardavė pirkėjai UAB „Mano baldai“ laikotarpiu nuo 2008-11-14 iki 2009-02-02 prekių už 566 577,51 Lt ir UAB „WLG“ šiose PVM sąskaitose faktūrose nurodė, kad iš šių sąskaitų kylantys piniginiai reikalavimai yra perleisti pareiškėjai ir šiose sąskaitose nurodytas sumas pirkėja UAB „Mano baldai“ privalo sumokėti ne pardavėjai UAB „WLG“, o pareiškėjai į nurodytą sąskaitą. Šias sąskaitas UAB „Mano baldai“ gavo ir to neginčija BUAB „Mano baldai“ administratorė. Taip pat iš byloje esančio UAB „WLG“ banko sąskaitos išrašo matyti, kad pareiškėja sumokėjo pardavėjai UAB „WLG“ už pirkėją UAB „Mano baldai“ pagal pardavėjos UAB „WLG“ išrašytas sąskaitas faktūras (b. l. 14–31). Esant tokioms aplinkybėms, byloje įrodyta, kad pareiškėja įvykdė savo įsipareigojimus UAB „WLG“ pagal faktoringo sutartį ir įgijo teisę reikalauti, kad UAB „Mano baldai“ atitinkamą pinigų sumą sumokėtų jai, o ne pardavėjai UAB „WLG“. Iš esmės šių aplinkybių BUAB „Mano baldai“ administratorė neginčija, tačiau tvirtina, kad UAB „Mano baldai“ prievolė sumokėti pareiškėjai atitinkamą piniginę sumą pasibaigė po to, kai 2009 m. liepos 16 d. skolų suderinimo aktu UAB „Mano baldai“ ir UAB „WLG“ įskaitė savo priešpriešinius reikalavimus. Tačiau su tuo sutikti nėra pagrindo.

6LR CK 6.909 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo sumokėti pinigų sumas finansuotojui, jeigu skolininkas yra gavęs iš kliento arba finansuotojo rašytinį pranešimą apie piniginio reikalavimo perleidimą finansuotojui ir pranešime nurodytas piniginis reikalavimas bei finansuotojas, kuriam turi būti įvykdyta prievolė. Iš byloje esančių PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad šios sąskaitos buvo išrašytos laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 14 d. iki 2009 m. vasario 9 d. ir šias sąskaitas gavo UAB „Mano baldai“ kartu su pranešimu apie piniginio reikalavimo perleidimą pareiškėjai ir nuo tada UAB „Mano baldai“ atsirado prievolė sumokėti pareiškėjai atitinkamas pinigų sumas ir skolininkė UAB „Mano baldai“ tai neabejotinai žinojo. LR CK 6.911 str. 1 d. numato, kad tuo atveju, kai finansuotojas pareiškia reikalavimą skolininkui, kad šis sumokėtų pinigus, skolininkas turi teisę įskaityti savo priešinius piniginius reikalavimus, kylančius iš skolininko ir kliento sutarties, jeigu šiuos reikalavimus skolininkas jau turėjo tuo momentu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą finansuotojui. LR CK 6.108 str. nustato, kad skolininkas, turintis priešpriešinį reikalavimą pradiniam kreditoriui, turi teisę įskaityti naujojo kreditoriaus reikalavimą, išskyrus atvejus, kai priešpriešinio reikalavimo įgijimo metu jis žinojo apie reikalavimo perleidimą. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad skolininkė UAB „Mano baldai“ priešpriešinius reikalavimus pirminiam kreditoriui įgijo 2009-01-16 pagal debetinius dokumentus, kuriuose apmokėjimo terminas buvo numatytas iki 2009-04-16 (b. l. 40–43), bei 2009-07-16 pagal PVM sąskaitas faktūras

7(b. l. 45–47). Tačiau šių priešpriešinių reikalavimų atsiradimo metu skolininkė jau buvo gavusi ir žinojo apie pirminio kreditoriaus reikalavimų perleidimą ir tą pripažįsta skolininkės BUAB „Mano baldai“ administratorė, nurodydama, kad reikalavimo perleidimą patvirtinantys dokumentai buvo įtraukti į skolininkės buhalterinę apskaitą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad 2009 m. liepos 16 d. skolų suderinimo aktu negalėjo būti įskaitoma dalis skolininkės UAB „Mano baldai“ ir pirminio kreditoriaus priešpriešinių reikalavimų, nes jie atsirado anksčiau ir apie tai skolininkei buvo žinoma. Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad pirminio kreditoriaus ir skolininkės UAB „Mano baldai“ atliktas priešpriešinis įskaitymas negali turėti įtakos pareiškėjos teisėms atsižvelgiant į nurodytas įstatymo nuostatas ir skolininkei BUAB „Mano baldai“ liko prievolė sumokėti atitinkamą pinigų sumą – 566 577,51 Lt – pareiškėjai pagal pateiktus piniginių reikalavimų perleidimą patvirtinančius dokumentus, todėl pareiškėjos finansinis reikalavimas bankroto byloje yra pagrįstas (CK 6.909 str. 1 d.).

8Skolininkė BUAB „Mano baldai“, ginčydama pareiškėjos finansinį reikalavimą, remiasi tuo, kad pareiškėja praleido teismo nustatytą terminą finansiniam reikalavimui pateikti (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p.). Byloje nustatyta, kad UAB „Mano baldai“ bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 9 d. nutartimi ir kreditoriams buvo nustatytas 45 d. terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos finansiniams reikalavimams pareikšti. Ši nutartis įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 19 d. Pareiškėja nurodė, kad 2010 m. sausio 20 d. registruotu paštu išsiuntė BUAB „Mano baldai“ savo kreditinį reikalavimą ir patvirtinančius dokumentus. 2011 m. birželio 14 d. pareiškėjos prašymas įtraukti į BUAB „Mano baldai“ kreditorių sąrašą buvo paliktas nenagrinėtas, tačiau 2011 m. liepos 26 d. pareiškėja vėl pateikė prašymą dėl jos finansinio reikalavimo patvirtinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d. nuostatas, yra pasisakęs, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti tvirtinami ir tikslinami, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-17 nutartis, bylos Nr. 3K-7-326/2007,

92008-12-08 nutartis, bylos Nr. 3K-3-591/2008). Taigi iš ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Mano baldai“ matyti, kad vienas iš ieškovų buvo AB SEB bankas ir jau ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė savo kreditinį reikalavimą įmonei. Atsižvelgiant į tai, kad jau ieškinyje buvo pareikštas AB SEB banko finansinis reikalavimas įmonei, konstatuotina, kad pareiškėja AB SEB bankas nepraleido termino kreditiniam reikalavimui pateikti, nes tokio reikalavimo nurodymas ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo vertintinas kaip finansinio reikalavimo pareiškimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, todėl pareikštas kreditinis reikalavimas priimtinas ir tvirtintinas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 5 p., 26 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 str., teismas

Nutarė

11patvirtinti AB SEB banko 566 577,51 Lt kreditinį reikalavimą BUAB „Mano baldai“ bankroto byloje.

12Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai