Byla ATP-248-200/2013
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimo, kuriuo Panevėžio apygardos prokuratūrai grąžinta iš baudžiamosios bylos Nr. 05-1-5052-12 išskirta medžiaga, kurioje 2012-12-20 priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir nutarta iškelti E. Ž. administracinio teisės pažeidimo bylą nustačius ATPK 1632 str. 3 d. numatyto pažeidimo požymius, nutarime nurodytiems trūkumams pašalinti

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Angelė Ikasalienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimo, kuriuo Panevėžio apygardos prokuratūrai grąžinta iš baudžiamosios bylos Nr. 05-1-5052-12 išskirta medžiaga, kurioje 2012-12-20 priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir nutarta iškelti E. Ž. administracinio teisės pažeidimo bylą nustačius ATPK 1632 str. 3 d. numatyto pažeidimo požymius, nutarime nurodytiems trūkumams pašalinti,

Nustatė

2Panevėžio apygardos prokuratūros 2012-12-20 nutarimu Nr. T-12027 atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir nutarta iškelti E. Ž. administracinio teisės pažeidimo bylą nustačius ATPK 1632 str. 3 d. numatyto pažeidimo požymius, perduodant ją nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismui, dėl to, kad jis, pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004 m. gegužės 26 d. Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 2.1.1 punkto reikalavimą, neteisėtai, nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laikotarpio iki 2012-11-07 17 val. 45 min., savo gyvenamajame name, esančiame ( - ), Švenčionių raj., tamsiajame kambaryje laikė 219 vnt. Cigarečių „Fest“ pakelių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, kurių bendra vertė viršija 11,8 MGL – 1539,92 Lt.

3Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu grąžino Panevėžio apygardos prokuratūrai iš baudžiamosios bylos Nr. 05-1-5052-12 iškirtą medžiagą, kurioje 2012-12-20 priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir nutarta iškelti E. Ž. administracinio teisės pažeidimo bylą nustačius LR ATPK 1632 str. 3 d. numatyto pažeidimo požymius, nutarime nurodytiems trūkumams pašalinti.

4Panevėžio apygardos prokuratūra apeliaciniu skundu prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teisme. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutarimas yra nepagrįstas, todėl naikintinas, byla grąžintina iš naujo nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teisme.

5Pasak apelianto, ATPK 255 str. nustato, kad prokuroras turi teisę iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą, kai buvo atsisakyta iškelti baudžiamąją bylą. Tokią prokuroro teisę numato ir BPK 168 str. 5 d. Apeliantas nurodo, kad BPK ir ATPK normos nedraudžia viename procesiniame dokumente – prokuroro nutarime priimti du proceso sprendimus: atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą. Apeliantas pažymi, kad 2012-12-20 prokurorės nutarimo rezoliucinėje dalyje nutarta apie priimtą sprendimą pranešti E. Ž., išaiškinti nutarimo apskundimo tvarką, kad nutarimas dalyje dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas Ignalinos rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui per 7 dienas nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos. Nutarimo nuorašas E. Ž. buvo išsiųstas 2012-12-20, reg. Nr. S-27244. Savo teise apskųsti prokurorės sprendimą E. Ž. nepasinaudojo. Pasak apelianto, teismo teiginys, kad nepasibaigus nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą apskundimo terminui, nutarimas negali būti pagrindu prokurorui kelti administracinio teisės pažeidimo bylą, prieštarauja BPK 168 str. 5 d. ir ATPK 255 str. nuostatoms. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad ATPK 35 str. 2 d. numato sąlyginai trumpus terminus skirti administracinę nuobaudą: administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos, todėl teismo tvirtinimas, kad keliant administracinę bylą, turi būti pasibaigęs nutarimo apskundimo terminas, yra nepagrįstas, galimai sudarantis sąlygas išvengti administracinės atsakomybės, suėjus administracinės nuobaudos skyrimo terminui.

6Apeliantas nurodo, kad visiškai nepagrįstas teismo tvirtinimas, kad trauktinas administracinėn atsakomybėn asmuo E. Ž. nebuvo supažindintas su nutarimu iškleti administracinio teisės pažeidimo bylą, pažeistos kitos jo teisės. E. Ž. buvo išsiųstas prokurorės nutarimas, kuriame nurodyta, kad byla perduodama nagrinėti Švenčionių rajono apylinkės teismui. Apeliantas pažymi, kad ATPK 272 str. numatytos teisės pažeistos nebuvo, kadangi šias teises asmenys gali realizuoti viso administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos proceso metu, taip pat ir nagrinėjant bylą teisme. Atkreipia dėmesį, kad ikiteisminio tyrimo metu E. Ž. buvo išaiškintos įtariamojo teisės, numatytos BPK 21 str. 4 d., kurios savo turiniu yra panašios į ATPK 272 str. numatytas teises.

7Pasak apelianto, nors teismas nurodė, kad prokuroro nutarimas turi atitikti administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį, numatytą ATPK 260 str., tokio reikalavimo nenumato nei BPK, nei ATPK normos. Nors įstatymas ir neapibrėžia prokuroro nutarimo iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą reikalavimų, nutarime buvo išdėstytos ATPK 260 str. reikalaujamos aplinkybės, todėl, anot apelianto, nepagrįstas teismo argumentas, kad teismas neturi galimybės nustatyti pažeidimo esmės ir reikšmingų bylai aplinkybių. Teismas nepagrįstai nurodė, kad E. Ž. keliant administracinio teisės pažeidimo bylą, jam individualiai turėtų būti reiškiamas ir konkretus kaltinimas, nurodant, koks ATPK straipsnis, specialiojo teisės akto normos pažeistos, bet ir tuo pačiu pagrindu, nurodant konkrečiai kokį cigarečių kiekį ir kokios muitinės vertės asmuo gabeno ir analogiškai kokį kiekį ir kokios muitinės vertės laikė, nes specialiojo teisės akto normų pažeidimas šiais atvejais reglamentuotas skirtingai. Apeliantas nurodo, kad ATPK tokio reikalavimo nenumato. Apeliantas pažymi, kad 2012-12-20 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir iškelta administracinio teisės pažeidimo byla dėl neteisėto 219 pakelių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, laikymo, o ne gabenimo fakto. Dėl neteisėto 8500 pakelių cigarečių gabenimo fakto 2012-11-07 VSAT prie VRM Ignalinos rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 1992 str. 1 d.

8Apeliantas nurodo, kad tokiu būdu teismas padarė neteisingą išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo medžiaga turi akivaizdžių trūkumų, nėra galimybės nustatyti pažeidimo esmės ir reikšmingų bylai aplinkybių, neatsižvelgė į suformuotą teismų praktiką šios kategorijos administracinėse bylose.

9Apeliacinis skundas tenkinamas.

10Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog pateikta administracinio teisės pažeidimo medžiaga turi akivaizdžių trūkumų, kad dėl nekonkretaus kaltinimo administracinio teisės pažeidimo byla negali būti išnagrinėta, teismas negali priimti pagrįsto ir teisingo sprendimo.

11ATPK 255 straipsnyje nustatyta prokuroro teisė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą, kai buvo atsisakyta iškelti baudžiamąją bylą ar baudžiamoji byla buvo nutraukta. Tokiu atveju nerašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas (ATPK 262 str. 1 d.). Priešingai nei teigiama skundžiamame nutarime, Panevėžio apygardos prokuratūros 2012-12-20 nutarime Nr. T-12027, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir nutarta iškelti E. Ž. administracinio teisės pažeidimo bylą nustačius ATPK 1632 str. 3 d. numatyto pažeidimo požymius, nurodyti visi pagrindiniai duomenys apie galimai padarytą administracinį teisės pažeidimą: administracinio teisės pažeidimo vieta, laikas ir esmė; ATPK straipsnis, jo dalis, kitas atsakomybę už šį pažeidimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo, žinios apie administracinėn traukiamą asmenį ir kt., todėl nepagrįstas teismo argumentas, jog teismas neturi galimybės nustatyti pažeidimo esmės ir reikšmingų bylai aplinkybių.

12Atkreiptinas dėmesys, kad ATPK 248 str. numatyti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai, tame tarpe ir uždavinys laiku išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes ir išspręsti jas tiksliai pagal įstatymus, yra keliami tiek asmenims, įgaliotiems surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, tiek administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjantiems organams. ATPK 256 str. 3 d. numatyta, kad įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas). Taigi, remiantis minėta nuostata, pirmosios instancijos teismui, nagrinėjančiam administracinio teisės pažeidimo bylą, yra numatyta pareiga rinkti įrodymus siekiant visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išaiškinti bylos aplinkybes. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje teismas negali būti suprantamas kaip „pasyvus“ bylų proceso stebėtojas, o teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008-05-28 nutarimas).

13Kaip teisingai nurodyta apeliaciniame skunde, įstatymas nenumato draudimo viename procesiniame dokumente – prokuroro nutarime priimti du proceso sprendimus: atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą. Pažymima, jog ATPK 35 str. 2 d. numatyti sąlyginai trumpi terminai skirti administracinę nuobaudą, kurie skaičiuojami būtent nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos, todėl, laukiant, kol sueis prokurorės priimto nutarimo dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą apskundimo terminas, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo galėtų išvengti šios rūšies atsakomybės, suėjus administracinės nuobaudos skyrimo terminui. Pažymėtina ir tai, jog prokurorės nutarimo rezoliucinėje dalyje nutarta apie priimtą sprendimą pranešti E. Ž., išaiškinti nutarimo apskundimo tvarką. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog minėto nutarimo nuorašas buvo išsiųstas E. Ž., kuris jam išaiškinta teise apskųsti prokurorės nutarimą nepasinaudojo (b. l. 2-4).

14Taip pat pastebėtina, jog apklausus E. Ž., jam buvo išaiškintos įtariamojo teisės, numatytos BPK 21 str. 3 d., kurios savo turiniu yra panašios į asmens traukiamo administracinėn atsakomybėn teises, numatytas ATPK 272 str. Įvertinus šias aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeistos ATPK 272 str. numatytos administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų teisės, juolab, kad asmenys gali realizuoti savo teises viso administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos proceso metu, taip pat ir nagrinėjant bylą teisme.

15Skundą nagrinėjantis teismas sutinka ir su tuo apelianto argumentu, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad E. Ž. keliant administracinio teisės pažeidimo bylą, jam individualiai turėtų būti reiškiamas ir konkretus kaltinimas, nurodant, koks ATPK straipsnis, specialiojo teisės akto normos pažeistos, bet ir tuo pačiu pagrindu, nurodant konkrečiai kokį cigarečių kiekį ir kokios muitinės vertės asmuo gabeno ir analogiškai kokį kiekį ir kokios muitinės vertės laikė, nes specialiojo teisės akto normų pažeidimas šiais atvejais reglamentuotas skirtingai. Apeliantas nurodo, kad ATPK tokio reikalavimo nenumato. Apeliantas pažymi, kad 2012-12-20 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir iškelta administracinio teisės pažeidimo byla dėl neteisėto 219 pakelių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, laikymo, o ne gabenimo fakto.

16Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pažeidimo esmė yra aiški, detaliai išdėstyta Panevėžio apygardos prokuratūros 2012-12-20 nutarime Nr. T-12027, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir nutarta iškelti E. Ž. administracinio teisės pažeidimo bylą nustačius ATPK 1632 str. 3 d. numatyto pažeidimo požymius, yra nurodytos žinios apie trauktiną administracinėn atsakomybėn asmenį, faktiniai duomenys, pagrindžiantys padarytą teisės pažeidimą ir kitos reikšmingos aplinkybės, papildomai medžiagos tirti nėra pagrindo, todėl nėra jokių teisinių kliūčių nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą teisme ir priimti teisėtą, pagrįstą ir teisingą sprendimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimas kaip nepagrįstas ir neteisėtas naikinamas, byla grąžinama tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

18Tenkinti Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį skundą.

19Panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Angelė... 2. Panevėžio apygardos prokuratūros 2012-12-20 nutarimu Nr. T-12027 atsisakyta... 3. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu... 4. Panevėžio apygardos prokuratūra apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 5. Pasak apelianto, ATPK 255 str. nustato, kad prokuroras turi teisę iškelti... 6. Apeliantas nurodo, kad visiškai nepagrįstas teismo tvirtinimas, kad... 7. Pasak apelianto, nors teismas nurodė, kad prokuroro nutarimas turi atitikti... 8. Apeliantas nurodo, kad tokiu būdu teismas padarė neteisingą išvadą, kad... 9. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą daro išvadą,... 11. ATPK 255 straipsnyje nustatyta prokuroro teisė iškelti administracinio... 12. Atkreiptinas dėmesys, kad ATPK 248 str. numatyti administracinių teisės... 13. Kaip teisingai nurodyta apeliaciniame skunde, įstatymas nenumato draudimo... 14. Taip pat pastebėtina, jog apklausus E. Ž., jam buvo išaiškintos įtariamojo... 15. Skundą nagrinėjantis teismas sutinka ir su tuo apelianto argumentu, jog... 16. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pažeidimo esmė... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 4 p.,... 18. Tenkinti Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį skundą.... 19. Panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d.... 20. Nutartis neskundžiama....