Byla T-34-229/2017
Dėl vykdomojo rašto ir patvarkymo vykdyti nuosprendį panaikinimo nutraukimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Bilevičienė, sekretoriaujant Raimundai Šateikienei, dalyvaujant prokurorei Gailutei Vilkienei, pareiškėjui D. B., nedalyvaujant antstoliui Andriui Bespalovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto ir patvarkymo vykdyti nuosprendį panaikinimo nutraukimo,

Nustatė

3D. B. 2015m. rugpjūčio 13 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nubaustas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 226 straipsnio 2 dalį - 50 MGL(1883 Eur) dydžio baudą; pagal BK 222 straipsnio 1 dalį - 30 MGL (1129,80 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė - 60 MGL (2259,60 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas D. B. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas – 2 paros, jas prilyginant 4 MGL dydžio baudai bei laikoma, kad neatlikta bausmės dalis yra 56 MGL(2108,96 Eur) dydžio bauda.

4Panevėžio apygardos teismas, 2016 m. vasario 8 d. išnagrinėjęs D. B. apeliacinį skundą, priėmė nutartį, kuria pakeitė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nuosprendį, pašalindamas iš nuosprendžio aprašomosios dalies aplinkybę, jog D. B. iš nenustatyto asmens gavęs užmokestį už teisines paslaugas, išrašė apskaitos dokumentą – pinigų priėmimo kvitą LAT Nr.749602, kuriame nenurodė gautos pinigų sumos. Likusią nuosprendžio dalį paliko nepakeistą.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2016 m. spalio 24 d. išnagrinėjęs D. B. kasacinį skundą, priėmė nutartį, kuria Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nuosprendžio dalį, kuria D. B. nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 8 d. nutarties dalį (išskyrus jos dalį, kuria iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinta aplinkybė, kad D. B., iš nenustatyto asmens gavęs užmokestį už teisines paslaugas, išrašė apskaitos dokumentą – kvitą LAT Nr. 749602), panaikino ir šią bylos dalį nutraukė. Nuosprendžio ir nutarties dalis, kuriomis D. B. vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirta subendrinta galutinė bausmė, panaikino. Kitą pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį ir paskesnės apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį paliko nepakeistą.

6D. B. Panevėžio miesto apylinkės teismui buvo pateikęs prašymą, kuriuo siūlė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo Č. Kulikausko 2016 m. balandžio 20 d. Vykdomąjį raštą ir Patvarkymą vykdyti nuosprendį, nurodytais motyvais. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi D. B. grąžino permokėtą baudos dalį- 376,60 Eur, tačiau Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs D. B. apeliacinį skundą, 2016 gruodžio 30 d. nutartimi panaikino minėtą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartį ir grąžino D. B. prašymą iš naujo.

7Taigi Panevėžio miesto apylinkės teisme 2016 m. spalio 26 d. gautas D. B. prašymas, kuriuo siūlo panaikinti vykdomąjį raštą Nr. 1-28-830/2015 ir patvarkymą vykdyti nuosprendį, išduotą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 20 d.

8D. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad teisėjas Č. Kulikauskas 2016 m. balandžio 20 d. surašė išdavė vykdomąjį raštą ir patvarkymą vykdyti nuosprendį ir jame nurodė, kad bausmės dalis yra 2108,96 Eur, 2016 m. spalio 24 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas pakeitė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. ir Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. sprendimus ir bylą dalyje kaltinimų nutraukė. Nurodė, kad teisėjas Č. Kulikauskas vykdomąjį raštą, patvarkymą išdavė remiantis neteisėtais sprendimais, todėl teismui siūlo panaikinti 2016 m. balandžio 20 d. vykdomąjį raštą ir patvarkymą vykdyti nuosprendį. Nurodė, kad antstolis iki šiol yra areštavęs jo turtą, bausmė įvykdyta, bauda sumokėta. Mano, kad jo, kaip žmogaus, teisės yra varžomos, nes minėti du dokumentai yra negaliojantys. Taip pat pažymėjo, kad teisėjas, išdavęs patvarkymą, jame nurodė, kad šis dokumentas skiriamas antstoliui Andriui Bespalovui, tačiau minėtoje veiklos teritorijoje yra dar 4 antstoliai. Mano, kad teisėjas, bylose pasirinkdamas konkretų antstolį ir jam perduodamas vykdyti baudų išieškojimą, nesivadovavo įstatymu. Atkreipė teismo dėmesį į tai, kad viešojo administravimo subjektai, pateikdami antstoliams vykdyti vykdomuosius dokumentus ir taip vykdydami įstatymų, bei kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, privalo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais viešojo administravimo principais, tame tarpe objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principais.

9Prokurorė teismo posėdyje siūlė teikimą tenkinti, nurodė, kad, jei žmogui tai yra svarbu, siūlo panaikinti, nes tiek patvarkymas, tiek vykdomasis raštas neatitinka tikrovės, situacija jau yra pasikeitusi, kadangi AT nuosprendį dalyje pakeitė, bauda yra sumokėta ir bausmė įvykdyta.

10Antstolis Andrius Bespalovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai (b.l.16). Apie nedalyvavimo priežastis teismui nepranešė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teismui nepateikė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - Lietuvos Respublikos BPK) 362 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama nedalyvaujant antstoliui.

11Prašymas tenkintinas.

12Bausmių, tarp jų ir baudos, vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (toliau – BVK). Šio kodekso 22 straipsnyje numatyta, kad bauda turi būti sumokėta per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, jei teismas nenumato kitaip. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nuosprendis, kuriuo D. B. paskirta bauda, įsiteisėjo 2016 m. vasario 8 d. Nuosprendyje nėra numatytas kitoks baudos sumokėjimo terminas, todėl D. B. šią baudą turėjo sumokėti per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Pagal šio kodekso 24 straipsnio nuostatas, nuteistajam nustatytu laiku nesumokėjus baudos, ją priverstinai išieško antstolis.

13Nustatyta, kad nuteistasis D. B. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nuosprendžiu paskirtos baudos laiku nesumokėjo ir tuo pagrindu Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 20 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 1-28-830/2015 ir patvarkymą vykdyti nuosprendį.

14Taip pat nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 15 d. išnagrinėjo skundą dėl antstolio veiksmų, t. y. dėl neteisėtai apskaičiuotų vykdymo išlaidų panaikinimo ir išieškojimo iš pareiškėjo paskyrimo antstolio A. Bespalovo kontorai teisėtumo patikrinimo. Minėta nutartimi teismas D. B. skundą atmetė, be kita ko, konstatuodamas, jog „Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis. Kadangi D. B. gyvenamoji vieta nuosprendyje ir vykdomajame rašte buvo nurodyta Panevėžys, Vyčių g. 5, tai antstolis A. Bespalovas, kuris savo veiklą vykdo šioje teritorijoje, turėjo pagrindą priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui.“

15Pažymėtina, kad įstatymas suteikia skolininkui teisę reikšti prašymus (CPK 643 straipsnis), tarp jų ir dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo. Tokį skolininko reikalavimą (dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo) turi spręsti vykdomąjį raštą išdavęs teismas (CPK 593 straipsnis). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, neatsižvelgiant į tai, kad Civilinio proceso kodeksas nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009). Vykdomojo dokumento panaikinimo galimybė galima tik tuo atveju, kai panaikinamas vykdytinas dokumentas, kurio pagrindu jis išduotas, nes vykdymo teisinis pagrindas visada yra teismo procesinis sprendimas. Kadangi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-290-699/2016 panaikinta Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutarties dalis, kuria D. B. buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį ir jam už tai skirta 30 MGL (1129,60 Eur) bauda, o pagal Lietuvos Respublikos BK 226 straipsnio 2 dalį likusią baudos dalį 2016 m. gegužės 16 d. sumokėjo į teismo nurodytą sąskaitą. (Mokėjimo nurodymas AB SEB banke, operacijos Nr. 0239220160516004700000119, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 6801, sumokėta suma su mokesčiais 2111,11 Eur. ), todėl panaikintinas vykdomasis raštas Nr. 1-28-830/2015, išduotas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 20 d. ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nuosprendžiu skirtos bausmės- 50 MGL baudos vykdymas jo atžvilgiu nutrauktinas.

16Spręsdamas patvarkymo įvykdyti nuosprendį panaikinimo klausimą, teismas pažymi, kad įsiteisėjusį nuosprendį pateikia vykdyti jį priėmęs teismas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo arba nuo bylos grąžinimo iš apeliacinės instancijos dienos. Patvarkymą vykdyti nuosprendį surašo teisėjas ir kartu su nuosprendžio nuorašu išsiunčia bausmės vykdymo institucijai (BPK 342 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad vykdomasis raštas naikintinas, patvarkymas netenka galios ir taip pat yra naikintinas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 643, 593 straipsniais, BPK 361-362 straipsniais,

Nutarė

18Tenkinti D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto ir patvarkymo įvykdyti nuosprendį panaikinimo.

19Panaikinti vykdomąjį raštą Nr. 1-28-830/2015 ir patvarkymą įvykdyti nuosprendį, išduotus Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 20 d.

20Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto... 3. D. B. 2015m. rugpjūčio 13 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo... 4. Panevėžio apygardos teismas, 2016 m. vasario 8 d. išnagrinėjęs D. B.... 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2016 m. spalio 24 d. išnagrinėjęs D. B.... 6. D. B. Panevėžio miesto apylinkės teismui buvo pateikęs prašymą, kuriuo... 7. Taigi Panevėžio miesto apylinkės teisme 2016 m. spalio 26 d. gautas D. B.... 8. D. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad teisėjas Č. Kulikauskas 2016 m.... 9. Prokurorė teismo posėdyje siūlė teikimą tenkinti, nurodė, kad, jei... 10. Antstolis Andrius Bespalovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. Bausmių, tarp jų ir baudos, vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 13. Nustatyta, kad nuteistasis D. B. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m.... 14. Taip pat nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 15... 15. Pažymėtina, kad įstatymas suteikia skolininkui teisę reikšti prašymus... 16. Spręsdamas patvarkymo įvykdyti nuosprendį panaikinimo klausimą, teismas... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 643, 593 straipsniais, BPK... 18. Tenkinti D. B. prašymą dėl vykdomojo rašto ir patvarkymo įvykdyti... 19. Panaikinti vykdomąjį raštą Nr. 1-28-830/2015 ir patvarkymą įvykdyti... 20. Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per...