Byla 2-793-153/2015
Dėl bylų sujungimo

1Laikinai einanti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. 2-793-153/2015 pagal ieškovės UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl netesybų priteisimo ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį ieškovei UAB „Kamesta“ dėl neteisėtai priskaičiuotų koncesijos mokesčių už 2012 m. II–2013 m. III ketvirčius ir vienkartinės išmokos dėl padidintos eksploatacijos už 2012 metus, delspinigių ir nuostolių priteisimo bei PVM sąskaitų faktūrų pripažinimo negaliojančiomis išnagrinėjusi klausimą dėl bylų sujungimo,

Nustatė

2Ieškovės atstovas advokatas D. M. 2015 m. vasario 9 d. teismo posėdyje pateikė žodinį prašymą dėl civilinių bylų sujungimo: prašo šią civilinę bylą sujungti su kita Kauno apygardos teisme nagrinėjama civiline byla Nr. A2-1299-657/2015, kurioje 2015 m. sausio 8 d. nutartimi atnaujintas civilinės bylos Nr. 2-389-173/2012 pagal ieškovės UAB ,,Kamesta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl neteisėto koncesijos sutarties nutraukimo, skolos, koncesijos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo DnB NORD bankas, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį dėl pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 1717 priedo Nr. 6 (mokėjimų tvarkos), pripažinimo. Nurodo, kad bylos yra susijusios, nes civilinėje byloje Nr. 2-793-153/2015 ieškovės pareikšti reikalavimai yra kilę iš civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 patvirtintos UAB ,,Kamesta“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos taikos sutarties.

3Atsakovės atstovo advokato M. Š. nuomone, teismo sprendimas proceso atnaujinimo byloje reikšmingas sprendžiant dėl civilinėje byloje Nr. 2-793-153/2014 nagrinėjamų reikalavimų pagrįstumo, tačiau nebūtų tikslinga civilines bylas sujungti, nes tokiu atveju padidėtų nagrinėjamos bylos apimtis, byla, kurios procesas atnaujintas, ir taip jau yra sudėtinga, todėl bylos nagrinėjimas būtų apsunkintas. Kauno miesto savivaldybės administracijos manymu tikslinga civilinių bylų Nr. 2-793-153/2015, Nr. 2-1254-153/2015 nagrinėjimą sustabdyti CPK 163 str.1d.3p. pagrindu iki bus išnagrinėta civilinė byla A2-1299-657/2015.

4Prašymas sujungti bylas tenkinamas.

5Kaip numato LR CPK 136 straipsnio 4 dalis, teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų išnagrinėtos kartu, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 136 str. 4 d.).

6Bylų sujungimo tikslas – vadovaujantis civilinio proceso koncentracijos, ekonomiškumo principais, išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiką. CPK 136 straipsnio normos suteikia teismui teisę, atsižvelgus į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, kai teisme (teismuose) yra kelios tarpusavyje susijusios bylos, esant CPK 136 straipsnio 4 dalyje nurodytoms sąlygoms, sujungti teismo (teismų) žinioje esančias kelias bylas.

7Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 pagal ieškovės UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl neteisėto koncesijos sutarties nutraukimo, skolos, koncesijos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį dėl pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 1717 priedo Nr. 6 (mokėjimų tvarkos), pripažinimo negaliojančiais UAB „Kamesta“ Kauno miesto savivaldybės administracijai 2007 m. gruodžio mėn. išrašytus už 1 341 551,58 Lt atliktų darbų aktus, išlaidų apmokėjimo pažymą ir 2007 m. gruodžio 27 d. PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr.002673, UAB „Kamesta“ pateiktus ir 2006 m. kovo 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos kanceliarijoje įregistruotus „Sąmatinius skaičiavimus prie Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos sutarties įregistruotos 2005 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 200-2-1717“ už 21 972 565 Lt, pripažinti negaliojančiais užsakovo UAB „Kamesta“ objektui „Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas Kaune“ rangovei UAB „Kamesta“ išrašytus atliktų darbų aktus už 21 972 565 Lt, 2012 m. birželio 13 d. patvirtinta ieškovės UAB „Kamesta“ ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. gegužės 29 d. taikos sutartis. Šalys susitarė vykdyti 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutartį Nr. 1717 joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovė garantavo, kad ateityje nereikš pretenzijų ar reikalavimų dėl visų be išimties atsakovės priešieškiniu ginčytų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pagrindu, susitarė dėl koncesijos mokesčio įsiskolinimo dydžio, delspinigių nuo nesumokėto koncesijos mokesčio dydžio, įsiskolinimų mokėjimo tvarkos ir terminų, kitų tarpusavio reikalavimų. Šalys taip pat įsipareigojo iki 2012 m. spalio 30 d. sudaryti komisiją (tarp UAB ,,Kamesta“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos bei įtraukiant DNB banką) Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatytai koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkai peržiūrėti ir nustatyti iš naujo taip, kad būtų priimtina ir aiški abiem sutarties šalims.

8Ieškovė UAB ,,Kamesta“ pateikė ieškinį, kuris nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. 2-793-153/2015, prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 259 365,56 Lt delspinigius, 0,05 dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas tuo pagrindu, kad atsakovė pažeidė 2005 m. rugpjūčio 1 d. tarp šalių sudarytą koncesijos sutartį Nr. 1717 – nemokėjo einamųjų koncesijos mokėjimų sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, todėl privalo mokėti sutartyje nustatytas netesybas. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad taikos sutartimi šalys nesusitarė dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, todėl UAB ,,Kamesta“ nepagrįstai vienašališkai apskaičiuoja įvairius mokesčius ir Kauno miesto savivaldybei pateikia apmokėti nepagrįstas PVM sąskaitas faktūras.

9Civilinėje byloje Nr. A2-1299-657/2015 2015 m. sausio 8 d. nutartimi atnaujintas civilinės bylos Nr. 2-389-173/2012 procesas, teismui pripažinus, jog naujai paaiškėjusios aplinkybės, susijusios su galimai netinkamu Kauno miesto savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų pareigų atlikimu ar neatlikimu, gali turėti esminės reikšmės bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, galimai būtų priimtas kitoks sprendimas.

10Tai reiškia, kad civilinė byla bus nagrinėjama pakartotinai ir teismas priims vieną iš Civilinio proceso kodekso 371 straipsnyje nurodytų procesinių sprendimų. Kaip numato 371 straipsnio 1 dalis, išnagrinėjęs bylą, teismas turi teisę: 1) prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmesti; 2) teismo sprendimą ar nutartį pakeisti; 3) priimti naują sprendimą (nutartį). Teismui sprendimą (nutartį) pakeitus ar priėmus naują sprendimą (nutartį) ankstesni teismų sprendimai (nutartys) netenka teisinės galios (CPK 371 str. 3 d.). Atnaujinus procesą bus peržiūrėtas teismo nutarties, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis, teisėtumas bei pagrįstumas ir, priklausomai nuo teismo išvadų, galimai sprendžiama dėl šalių reikalavimų, tarp jų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 1717 priedą Nr. 6 (mokėjimų tvarką), pagrįstumo. Taigi teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-1299-657/2015 galėtų turėti prejudicinės reikšmės sprendžiant civilinėje byloje Nr. 2-793-153/2015 ieškovės UAB „Kamesta“ reikalavimus bei atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškiniu pareikštus reikalavimus, kilusius iš taikos sutarties vykdymo.

11Teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-1299-657/2015 galėtų turėti prejudicinės reikšmės ir civilinėje byloje Nr. 2-1254-153/2015, kurioje 2014 m. lapkričio 21 d. priimtas Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinys atsakovei UAB „Kamesta“, kuriuo prašoma pripažinti, jog UAB „Kamesta“ priskaičiuotas mokėjimui koncesijos mokestis už 2013 m. IV ketvirtį yra apskaičiuotas pažeidžiant 2005 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydį lygų 0 Lt; pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 006097 nurodyta vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus nustatytą koncesijos mokestį yra apskaičiuota pažeidžiant aukščiau nurodytos koncesijos sutarties nuostatas ir nustatyti vienkartinės metinės išmokos už 2013 m. dydį lygų 0 Lt.

12Sprendžiant bylų sujungimo klausimą, galima sutikti su atsakovės atstovo argumentu, jog byla, kurioje atnaujintas procesas, sudėtinga, tačiau nėra pagrindo pripažinti, kad sujungus bylas, tokios bylos nagrinėjimas būtų apsunkintas, todėl bylas nebūtų tikslinga sujungti. Kaip jau minėta, civilinės bylos Nr. 2-793-153/2015, Nr. 2-1254-153/2015 ir Nr. A2-1299-657/2015 yra susijusios, pastarojoje byloje priimtas procesinis sprendimas galėtų turėti prejudicinės reikšmės nagrinėjant šalių reikalavimus, kurie, vertinant atnaujintos civilinės bylos Nr. 2-389-173/2012 apimtį, iš esmės nėra didelės apimties. Pažymėtina ir tai, kad išnagrinėjus civilinę bylą Nr. A2-1299-657/2015 ir priėmus procesinį sprendimą, jį dalyvaujantiems byloje asmenims apskundus, šios bylos procesas užsitęstų. Todėl, atsižvelgus į proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus, daroma išvada, kad sujungus bylas ir išsprendus šalių reikalavimus vienoje byloje, jie būtų greičiau išspręsti.

13Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, sprendžiama, jog yra tikslinga civilines bylas sujungti ir išspręsti šalių reikalavimus vienoje byloje, nes taip bus išvengta skirtingo tų pačių aplinkybių vertinimo atskirose bylose, greičiau ir teisingai išnagrinėti šalių ginčai, tarp šalių bus greičiau atkurta teisinė taika (CPK 2 str., 136 str. 4 d.).

14L. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi 136 straipsnio 4 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

15Sujungti civilines bylas Nr. 2-1254-153 /2015, Nr. 2-793-153/2015 ir Nr. A2-1299-657/2015 ir perduoti jas kartu nagrinėti teisėjai Žibutei Budžienei.

16Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

17Nutartis neskundžiama.

18Teisėja, laikinai einanti

19Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

20Galina Blaževič

Proceso dalyviai
Ryšiai