Byla 2-389-173/2012

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl neteisėto koncesijos sutarties nutraukimo, skolos, koncesijos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo AB DnB NORD bankas, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį dėl pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento 2005 m. rugpjūčio 1d. koncesijos sutarties Nr. 1717 priedą Nr.6 (mokėjimų tvarka), pripažinti negaliojančiais UAB „Kamesta“ Kauno miesto savivaldybės administracijai 2007 m. gruodžio mėn. išrašytus 1 341 551, 58 Lt sumai atliktų darbų aktus, išlaidų apmokėjimo pažymą ir 2007 m. gruodžio 27 d. PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr.002673, pripažinti negaliojančiais UAB „Kamesta“ pateiktus ir 2006-03-07 Kauno miesto savivaldybės administracijos kanceliarijoje įregistruotus „Sąmatinius skaičiavimus prie Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos sutarties įregistruotos 2005 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 200-2-1717“ bendrai 21 972 565 Lt sumai, pripažinti negaliojančiais užsakovo UAB „Kamesta“ objektui „Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas Kaune“ rangovui UAB „Kamesta“ išrašytus atliktų darbų aktus bendrai 21 972 565 Lt,

Nustatė

22012 m. birželio 7 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Kamesta“ ir atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Teismui pateikta 2012 m. gegužės 29 d. ginčo šalių sudaryta taikos sutartis, kurioje nurodyta, kad sutartis sudaryta, siekiant išspręsti ginčą taikiai, šalims žinomos Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

3Prašymas tenkintinas (CPK 140 str. 3 d.).

4Šalių pateikta teismui tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų interesų, šalims žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d. Todėl taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 290 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str.).

5Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2, 3 d., 140 str. 3 d., 150 str., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

6Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovo UAB „Kamesta“ (įmonės kodas 259805810, buveinės adresas Liepų g. 23, Garliava, Kauno rajonas, atstovaujama direktoriaus E. K.) ir atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas 188764867, buveinės adresas Laisvės al. 96, Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio), pagal kurią:

71. Atsakovas atsisako savo priešieškinio reikalavimų. Ieškovas tuo pagrindu, pareiškia ir garantuoja, kad ateityje ieškovui nereikš pretenzijų ar reikalavimų dėl visų be išimties Atsakovo priešieškiniu ginčytų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pagrindu.

82. Šalys susitaria vykdyti 2005 m. rugpjūčio mėn. 01 d. koncesijos sutartį Nr.1717 joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

93. Atsakovas iš dalies pripažįsta Ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimus ir patvirtina, kad atsakovo ieškovui koncesijos mokesčio įsiskolinimas 2011 m. spalio mėn. 1 d. – 8 264 577,64 Lt (aštuoni milijonai du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni litai 64 ct);

103.1 Atsakovas patvirtina, kad delspinigiai nuo nesumokėto koncesijos mokesčio – 650 639,20 Lt (šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt devyni litai 20 ct);

113.2 Atsakovas patvirtina, kad įsiskolinimas už papildomus (nenumatytus) darbus pagal pasirašytą 2007 m. gruodžio 27 d. aktą – 1 341 551,59 Lt (vienas milijonas trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt vienas litas 59 ct);

123.3 Atsakovas patvirtina, kad priskaičiuoti delspinigiai už įsiskolinimą nuo atliktų papildomų darbų pagal 2007 m. gruodžio mėn. 27 d. aktą – 120 740,40 Lt (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt litų 40 ct);

133.4 Atsakovas patvirtina, kad atsakovo ieškovui koncesijos mokesčio įsiskolinimas nuo 2011 m. spalio mėn. 1 d. iki 2012 m. kovo mėn. 31 d. – 1 151 328,53 Lt (vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt aštuoni litai 53 ct) t.y. PVM sąskaita faktūra Nr. 004841 suma apmokėjimui 684 428,16 Lt (šeši šimtai aštuoniasdešimt keturis tūkstančius keturi šimtai dvidešimt aštuonis litus, 16 ct) ir PVM sąskaita faktūra Nr. 004898 suma apmokėjimui 466 900,37 Lt (keturi šimtai šešiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus litų 37 ct);

143.5 Atsakovas patvirtina, kad delspinigiai nuo nesumokėto koncesijos mokesčio – 992 Lt 42 ct (devyni tūkstančiai devyni šimtai du litai 42 ct).

153.6 Atsakovas patvirtina, kad bendras atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 11 529 829,78 Lt (vienuolika milijonų penki šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni litai 78 ct).

164. Šalys susitaria, kad Atsakovas 3 punkte nurodytą įsiskolinimą ieškovui sumokės pervedant pinigines lėšas pagal pridedamas PVM sąskaitas faktūras į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB bankas šia tvarka:

174.1. Iki 2012 m. spalio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30 ct (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 30 ct) skolos;

184.2 Iki 2012 m. lapkričio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30 ct (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 30 ct) skolos;

194.3 Iki 2013 m. kovo mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30 ct (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 30 ct) skolos;

204.4 Iki 2013 m. balandžio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30 ct (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 30 ct) skolos;

214.5 Iki 2013 m. gegužės mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30 ct (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdeštent aštuonis litus 30 ct) skolos;

224.6 Iki 2013 m. birželio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 28 ct (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 28 ct) skolos;

235. Šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos priskiriamos pačioms šalims. Ieškovas atsisako reikšti reikalavimą atsakovui dėl advokatų kontoros sėkmės mokesčio ir sutinka pats apmokėti šias išlaidas.

246. Atsakovas įsipareigoja toliau tinkamai vykdyti Ieškovo su Atsakovu pasirašytą 2005 m. rugpjūčio mėn. 01 d. koncesijos sutartį Nr.1717 koncesijos sutarties 7 skyriaus 7.1 punkte nurodytu koncesijos laikotarpiu bei savalaikiai mokėti visus kitus einamuosius koncesijos mokesčio mokėjimus koncesijos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Tuo pačiu Šalys įsipareigoja iki 2012 m. spalio 30 d. sudaryti komisiją (tarp UAB "Kamesta" ir Kauno miesto savivaldybės administracijos bei įtraukiant DNB banką) Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatytai koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkai peržiūrėti ir nustatyti iš naujo taip, kad būtų priimtina ir aiški abiems sutarties šalims. Šalims nesusitarus dėl siūlomos koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkos, Šalys bendru sutarimu privalo kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurie pateiktų savo siūlymus dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos. Šalims sprendžiant klausimą dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos iki galutinio susitarimo šiuo klausimu, koncesijos mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatyta tvarka.

257. Šia taikos sutartimi Atsakovas neatšaukiamai sutinka, kad ieškovas paskesnių įkeitimu įkeistų reikalavimo teises pagal 2005 m. rugpjūčio mėn. 1 d. Koncesijos sutartį Nr. 1717 bet kuriai kredito įstaigai su tikslu užtikrinti Koncesijos sutarties vykdymo garantijos pateikimą Atsakovo naudai, o Ieškovas įsipareigoja per 90 dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo pateikti Atsakovui kredito ar draudimo įstaigos garantiją.

268. Ieškovas pats apmoka patirtas vykdymo išlaidas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Atsakovo turtui.

279. Jeigu atsakovas nesumoka šios sutarties 3 punkte nurodytų mokėjimų nustatytais terminais, jis įsipareigoja mokėti ieškovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

2810. Šalys susitaria, kad viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią sutartį.

2911. Šalys pareiškia, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl Byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią sutartį.

30Civilinę bylą Nr. 2-389-173/2012 nutraukti.

31Grąžinti ieškovei UAB „Kamesta“ (įmonės kodas 259805810, buveinės adresas Liepų g. 23, Garliava, Kauno rajonas) 29574 Lt žyminio mokesčio sumokėto Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

32Žyminio mokesčio grąžinimo dalyje nutartį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

33Priteisti iš ieškovės UAB „Kamesta“ procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei – 48,50 Lt.

34Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas 188764867, buveinės adresas Laisvės al. 96, Kaunas) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei – 48,50 Lt.

35Nutarčiai įsiteisėjus, jos kopiją išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

36Nutartis dalyje dėl bylos nutraukimo per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. 2012 m. birželio 7 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Kamesta“... 3. Prašymas tenkintinas (CPK 140 str. 3 d.).... 4. Šalių pateikta teismui tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja įstatymui,... 5. Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2, 3 d., 140 str. 3 d., 150 str., 293 str. 1 d. 5... 6. Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovo UAB „Kamesta“ (įmonės kodas... 7. 1. Atsakovas atsisako savo priešieškinio reikalavimų. Ieškovas tuo... 8. 2. Šalys susitaria vykdyti 2005 m. rugpjūčio mėn. 01 d. koncesijos sutartį... 9. 3. Atsakovas iš dalies pripažįsta Ieškovo patikslinto ieškinio... 10. 3.1 Atsakovas patvirtina, kad delspinigiai nuo nesumokėto koncesijos mokesčio... 11. 3.2 Atsakovas patvirtina, kad įsiskolinimas už papildomus (nenumatytus)... 12. 3.3 Atsakovas patvirtina, kad priskaičiuoti delspinigiai už įsiskolinimą... 13. 3.4 Atsakovas patvirtina, kad atsakovo ieškovui koncesijos mokesčio... 14. 3.5 Atsakovas patvirtina, kad delspinigiai nuo nesumokėto koncesijos mokesčio... 15. 3.6 Atsakovas patvirtina, kad bendras atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro... 16. 4. Šalys susitaria, kad Atsakovas 3 punkte nurodytą įsiskolinimą ieškovui... 17. 4.1. Iki 2012 m. spalio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30... 18. 4.2 Iki 2012 m. lapkričio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt... 19. 4.3 Iki 2013 m. kovo mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt 30 ct... 20. 4.4 Iki 2013 m. balandžio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt... 21. 4.5 Iki 2013 m. gegužės mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt... 22. 4.6 Iki 2013 m. birželio mėn. 10 d. Atsakovas Ieškovui sumoka 1 921 638 Lt... 23. 5. Šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos priskiriamos pačioms šalims.... 24. 6. Atsakovas įsipareigoja toliau tinkamai vykdyti Ieškovo su Atsakovu... 25. 7. Šia taikos sutartimi Atsakovas neatšaukiamai sutinka, kad ieškovas... 26. 8. Ieškovas pats apmoka patirtas vykdymo išlaidas dėl laikinųjų apsaugos... 27. 9. Jeigu atsakovas nesumoka šios sutarties 3 punkte nurodytų... 28. 10. Šalys susitaria, kad viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių... 29. 11. Šalys pareiškia, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių... 30. Civilinę bylą Nr. 2-389-173/2012 nutraukti.... 31. Grąžinti ieškovei UAB „Kamesta“ (įmonės kodas 259805810, buveinės... 32. Žyminio mokesčio grąžinimo dalyje nutartį pavesti vykdyti Valstybinei... 33. Priteisti iš ieškovės UAB „Kamesta“ procesinių dokumentų įteikimo... 34. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas... 35. Nutarčiai įsiteisėjus, jos kopiją išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.... 36. Nutartis dalyje dėl bylos nutraukimo per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti...