Byla e2-8543-566/2017
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis” ieškinį atsakovams J. J. ir J. J. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis teikia gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir priežiūros bei komunalines paslaugas. Nurodo, kad atsakovai yra buto, esančio ( - ), savininkai, todėl turi pareigą išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laikotarpiu nuo 2016 m. birželio iki 2016 m. lapkričio mėnesio mokesčių už ieškovo suteiktas paslaugas nemokėjo, todėl liko skolingi ieškovui 175,68 Eur skolos už suteiktas paslaugas bei 32,88 Eur kaupiamųjų lėšų. Ieškovas prašo solidariai priteisti iš atsakovų 208,56 Eur skolos, 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. darbovietės administracijai. Atsakovei, kurios buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 30-2398 pagrindu ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ iki 2017 m. gruodžio 31 d. paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30217806). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovams J. J. ir J. J. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš ieškovo pateikto apyvartos žiniaraščio už paslaugas bei 2016 m. lapkričio 30 d. sąskaitos matyti, kad už laikotarpį iki 2016 m. lapkričio mėnesio už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas bei kaupiamąsias lėšas atsakovams iš viso susidarė 613,12 Eur įsiskolinimas (509,00 Eur skola už suteiktas paslaugas ir 104,12 Eur kaupiamųjų lėšų). Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 17 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-33955-845/2016, kuriuo ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams J. J. ir J. J. tenkino, be kita ko, priteisdamas ieškovo naudai iš atsakovų 389,56 Eur skolą (318,32 Eur skolos už suteiktas paslaugas ir 71,24 Eur kaupiamųjų lėšų) už ieškovo suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2016 m. gegužės mėnesio, bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei ieškovo paaiškinimus ieškinyje, laikytina, jog atsakovų įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2016 m. birželio iki 2016 m. lapkričio mėnesio už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas, įskaitant kaupiamąsias lėšas, sudaro 208,56 Eur (613,12 Eur – 389,56 Eur – 15 Eur), iš kurių 175,68 Eur skola už ieškovo suteiktas paslaugas ir 32,88 Eur kaupiamųjų lėšų. Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovai pažeisdami savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 208,56 Eur skola.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 208,56 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. sausio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 7,50 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

11Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 2,09 Eur.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, solidariai iš atsakovų J. J., a. k. ( - ) ir J. J., a. k. ( - ) 208,56 Eur (du šimtus aštuonis eurus ir 56 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 208,56 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. sausio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 7,50 Eur (septynis eurus ir 50 ct).

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovų J. J., a. k. ( - ) ir J. J., a. k. ( - ) lygiomis dalimis 4,17 Eur (keturis eurus ir 17 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 2,09 Eur (du eurus ir 9 ct), sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

16Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai