Byla e2-7623-1051/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irma Valiuškienė, sekretoriaujant Kornelijai Veršnickaitei, dalyvaujant ieškovės V. V. atstovei adv. Eglei Janulei (buvusi pavardė Gurskytė), atsakovėms E. B. ir D. Č., atsakovės E. B. atstovui adv. Virgilijui Januškai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. V. ieškinį atsakovėms E. B., D. Č., tretiesiems asmenims V. V., Joniškio rajono notarų biuro notarei G. B., Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro notarei G. Š.dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

 1. Ieškovė V. V. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia 2016 m. lapkričio 8 d. 47/100 dalių pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalių kitų inžinerinių statinių — kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), 465/1394 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - ), pirkimo pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), sudarytą tarp pardavėjos V. V., a. k. ( - ) veikusios per atstovę E. B., a. k. ( - ) ir atsakovės D. Č., a. k. ( - ) patvirtintą Šiaulių miesto 4-ajame notarų biure. Taikyti restituciją natūra ir grąžinti ieškovei V. V. 47/100 dalis pastato — gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis kitų inžinerinių statinių — kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), 465/1394 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - ), t. y. grąžinti šalis į pradinę padėti, buvusią iki 2016 m. lapkričio 8 d. pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. ( - ), sudarymo momento. Priteisti iš atsakovių ieškovei V. V. visas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. sausio 25 d. tarp ieškovės V. V. ir atsakovės (V. V. anūkės) E. B. buvo sudaryta rašytinės formos tarpininkavimo sutartis (toliau - Tarpininkavimo sutartis). Tarpininkavimo sutartimi tarpininkas (atsakovė E. B.) įsipareigojo tarpininkauti, parduodant klientui (ieškovei V. V.) priklausančius gyvenamojo namo dalį ir žemės sklypo dalį, esančius Šiaulių m., ( - ), ir Tarpininkavimo sutartyje vadinamus „Turtu“. Tarpininkavimo sutarties 2.1.7. p. nustatyta, kad atsiradus pirkėjui, kuris pageidauja įsigyti klientui nuosavybės teise priklausantį pastatą, gyvenamojo namo dalis parduodama kartu su pastatu (turima omenyje pastatą – parduotuvę, unikalus Nr. ( - )). Pagal minėtos sutarties 2.1.5. p. tarpininkas įsipareigojo pranešti klientui apie trečiojo asmens sutikimą sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo -pardavimo sutartį. Tarpininkavimo sutarties 2.2.4. p. nustatyta, kad klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti tarpininkui apie sutikimą ar nesutikimą sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nekilnojamasis turtas bus parduodamas pirkėjui pasiūliusiam didžiausią kainą (Tarpininkavimo sutarties 3.1. p.). Tarpininkavimo sutarties pagrindu 2015 m. birželio 19 d. ieškovė V. V. įgaliojo E. B. atstovauti jai parduodant Tarpininkavimo sutartyje aptartą turtą (465/1394 dalis 0,1394 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), bei parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), esančius Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - )) (toliau - Turtas).
 3. Ieškinyje nurodė, kad 2015 m. birželio 19 d. įgaliojime, patvirtintame Joniškio rajono notarų biuro notarės G. B., nustatyta, kad visą likusią pardavimo kainą pervesti į ieškovės asmeninę sąskaitą, esančią „Swedbank“ AB. Minėtame įgaliojime taip pat įtvirtinta CK 6.760 str. 1 d. numatyta nuostata, jog įgaliotinis privalo įvykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, bei vengti savo asmeninių interesų konflikto su įgaliotojo interesais. Įgaliojimas buvo išduotas, atsižvelgiant į aplinkybę, kad Tarpininkavimo sutartis negalioja santykyje su trečiaisiais asmenimis. Pažymėjo, kad tiek Tarpininkavimo sutarties tekstą, tiek ir įgaliojimą rengė / užsakė parengti atsakovė E. B.. Ieškovė V. V. sandorių sudarymo metu buvo 85 metų amžiaus, todėl pasitikėjo jaunesne anūke. Turtą buvo tartasi parduoti už mažiausiai 60000 Eur sumą, išmokant iškart ir dalį jos pervedant į anūkės V. V. sąskaitą. Atsakovė E. B. apie vykdomą Turto pardavimą informacijos ieškovei neteikė. V. V. periodiškai susisiekdavo su anūke, tačiau jokių konkrečių atliekamų veiksmų atsakovė neminėjo. 2017 m. balandžio pradžioje, V. V. susisiekus su atsakove bei paklausus apie Turto statusą, paaiškėjo, jog Turtas parduotas.
 4. Nurodė, kad atsakovė E. B. nepateikė ieškovei informacijos ne tik apie preliminarią Turto pirkimo-pardavimo sutartį (tokiu būdu pažeisdama Tarpininkavimo sutarties 2.1.5. p.), tačiau nepranešė ir apie galutinę sutartį. Informaciją apie turto pardavimą V. V. sužinojo savo iniciatyva. Ieškovė iki šiol nėra gavusi atlygio už parduotą turtą. Be to, ieškovei nedelsiant paprašius atsakovės E. B. atsiųsti Turto pirkimo-pardavimo sutartį, nurodyti Turto pardavimo kainą bei kitas aplinkybes, atsakovė atsisakė tai padaryti. Ieškovė paprašė pateikti duomenis apie Turto pirkėją, nurodyti jo telefono numerį, tam, kad sužinotų kokiomis sąlygomis ir kam jis buvo parduotas. E. B. absoliučiai jokių duomenų nepateikė.
 5. Duomenis apie Turto statusą ieškovė V. V. turėjo gauti savo iniciatyva iš VĮ Registrų centro duomenų bazės, sumokėjusi už tai užmokestį. Sutarties pagrindu atsakovei D. Č. buvo parduotas visas Įgaliojime ir Tarpininkavimo sutartyje numatytas turtas. Sutarties 3.1. p. nurodoma, kad Turtas parduotas už 39500 Eur kainą. Ieškovė nurodo, jog turtas parduotas ne rinkos kaina, tačiau daug žemesne nei rinkoje. Vidutinė rinkos vertė nurodoma VĮ Registrų centro duomenų bazėje paprastai yra žemesnė, nei Turtas gali būti parduodamas laisvoje rinkoje, mano, kad E. B. Turtą pardavė už neprotingai žemą kainą. Be to, dalį Turto kainos sutarta iš karto sumokėti tik tretiesiems asmenims - V. V., įgaliotinei E. B., o likusią pinigų sumą - 33871,52 Eur V. V. išmokėti per 40 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo momento (Sutarties 3.3.3. p.). Tokia sąlyga V. V. yra visiškai nepalanki. Ieškovei greitai sukaks 90 metų, jai reikalinga speciali medicininė priežiūra. Lėšos už parduotą turtą turėjo būti skirtos jos oriai senatvei, gydymui, sanatorijoms, susiklostė situacija, jog V. V. priklausantis turtas buvo parduotas beveik dvigubai pigiau, nei buvo sutarta su E. B., ir daugiau nei dvigubai pigiau nei turtas vertas rinkoje, o piniginių lėšų už parduotą turtą V. V. negavo. Teigė, kad E. B. veikė priešingai V. V. interesais, galimai pasinaudojo jos amžiumi bei sveikatos būkle. Be to, E. B. informaciją nuslėpė ir nuo notarų biuro, nes pagal Sutarties 5.1.14. p., pardavėjo atstovas atsakingai pareiškė : tarp jos ir įgaliotinio nėra interesų konflikto, šis sandoris neprieštarauja įgaliotojo interesams, 2015-06-19 įgaliojimas patvirtintas Joniškio rajono notarų biuro notarės G. B., nėra nei pasibaigęs, nei panaikintas, šiai dienai V. V. yra tikrai gyva, apie šiandien sudaroma sandori jai yra žinoma. Nors iš tiesų ieškovė nieko apie sudaromą sandorį nežinojo.
 6. Anot ieškovės, E. B. pažeidė Tarpininkavimo sutarties sąlygas ir sudarant Turto pirkimo -pardavimo sutartį viršijo įgaliojimus, ji veikė priešingai V. V. interesams. Tokiomis sąlygomis V. V. sandorio nebūtų sudariusi. Tokiomis sąlygomis sandorio nebūtu sudaręs joks protingas ir atidus asmuo. Mano, jog sandorio sąlygos dėl turto kainos ir jos išmokėjimo per ilgą laikotarpį gali būti pripažįstamos visuotinai nepalankiomis pardavėjo atžvilgiu. Ieškovė V. V. E. B. sudaryto sandorio nepatvirtino. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia (CK 1.92 str., 2.133 str.). Nurodė, kad šiuo atveju taikytina restitucija natūra - sandorį pripažinus negaliojančiu, turtas grąžintinas V. V. nuosavybėn. Nors V. V. ketino turtą parduoti, šiuo atveju restitucijos taikymas sumokant ekvivalentą pinigais pažeistų jos interesus. Atsižvelgiant į didelę turto vertę, egzistuoja beveik neabejotina tikimybė, jog tokios pinigų sumos atsakovės neturėtų, o tokiu būdu sprendimo vykdymas pasidarytų neįmanomas. Dėl šios priežasties mano, kad restitucija taikytina būtent natūra.
 7. Atsakovė E. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vadovaujantis teismų praktika, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad esminis atlygintinų paslaugų sutarties požymis yra nematerialaus pobūdžio paslaugų, už kurias sumokamas atlygis, teikimas. Šiuo atveju ieškovė V. V. sudarydama tarpininkavimo sutartį, siekė per atsakovę E. B. parduoti savo nekilnojamąjį turtą, o atsakovė – už atitinkamą atlygį suteikti paslaugą – surasti pirkėją, kuris nupirktų ieškovės nekilnojamąjį turtą. Taigi, atsakovės suteiktos paslaugos tikslas – faktinis nekilnojamojo turto pardavimas. Traktuojant šalių sutartį priešingai, kad paslaugų sutartis sudaroma tam, jog būtų surastas pirkėjas ir sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, bet ne tam, kad realiai būtų parduotas turtas, šios paslaugų sutarties sudarymas prarastų savo tikslinę paskirtį ir neatspindėtų užsakovo suinteresuotumo sudaryti šią sutartį – pasinaudojant tarpininko paslaugomis realiai parduoti nekilnojamąjį turtą. Toks nekilnojamojo turto pardavimo tarpininkavimo sutarties turinio aiškinimas išplėtotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011).
 8. Atsakovė E. B. nurodo, kad tiek sudarant minėtą Tarpininkavimo sutartį, tiek ieškovei V. V. atsakovei E. B. 2015 m. birželio 19 d. išduodant Įgaliojimą bei vykdant Turto pardavimą, niekada nebuvo nustatyta konkreti Turto pardavimo kaina. Tarpininkavimo sutartyje nėra jokių nuostatų, susijusių su pardavimo kaina bei atsiskaitymo tvarka. Turtas buvo pardavinėjamas beveik du metus. Turto pardavimo skelbimas buvo įdėtas į skelbimų portalus, skelbimuose Turto pardavimo kaina buvo nurodyta 59000 Eur, tačiau Turto pirkėjas neatsirado, nes parduodamos tik idealiosios dalys, o pats parduodamas nekilnojamasis turtas reikalauja daugybės investicijų. Tuomet bendraujant su ieškove buvo priimtas sprendimas sumažinti parduodamo Turto kainą iki 45000 Eur. Siekiant išsklaidyti bet kokias abejones dėl Turto vertės, atsakovė pateikė UAB „Landsale“ 2017 m. birželio 29 d. konsultacinę išvadą, kurioje, atlikus individualų Turto vertinimą, įvertinus turto būklę, nurodyta, jog 2016-11-04 kaina galėjo būti nuo 40000 Eur iki 46 000 Eur.
 9. Atsakovė D. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sudarant ginčo pirkimo - pardavimo sutartį jai nekilo jokių abejonių, kad atsakovė E. B. negali sudaryti tokio sandorio. Įgaliojimas atsakovei E. B. buvo patvirtintas notaro ir nenuginčytas, jame įtvirtinta atsakovės E. B. teisė savo nuožiūra parduoti ginčo nekilnojama turtą, įgaliojimo galiojimo laikas nebuvo pasibaigęs. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra nuginčijami. Jų negaliojimą reglamentuoja CK 1.92 str., kuriame nustatyta, kad tuo atveju, jeigu atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai arba sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (CK 2.133 str.). CK 2.133 str. 9 d. įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises.
 10. Pažymėjo, kad pagal CK 2.133 str. 2 d, nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 str. 6 d. numatyta aplinkybė - vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti - yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 str. 9 d. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2012).
 11. Atsakovė D. Č. nurodė, kad ieškinys iš esmės grindžiamas tuo, kad jai parduoto nekilnojamojo turto vertė pagal ginčo pirkimo - pardavimo sutartį yra mažesnė nei rinkos vertė. Šiam teiginiui pagrįsti kartu su ieškiniu pateikiamas Nekilnojamojo turto registro išrašas. Nekilnojamojo turto registro nustatyta parduodamų daiktų vidutinė rinkos vertė gali neatitikti realios parduodamo daikto rinkos kainos, nes nustatoma visuotinio nekilnojamųjų daiktų vertinimo būdu, neapžiūrint ir nevertinant daikto fizinės būklės, nekonkretizuojant rinkos pokyčių pardavimo metu ir pan. Teigia, kad nekilnojamą turtą pirko už realią kainą, radusi skelbimą apie parduodamą turtą internete. Pagal skelbimą parduodamo nekilnojamojo turto kainą buvo 45000 Eur, tačiau su ieškovės atstove po ilgų derybų dėl kainos ir atsiskaitymo tvarkos susitarė, kad turtą parduos už 39500 Eur, išsimokėtinai per 40 (keturiasdešimt) mėnesių.
 12. Trečiasis asmuo V. V. (S.) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nurodė, kad ieškinys yra neteisingas ir turėtų būti nepatenkintas. Nurodė, kad 4258 Eur į jos banko sąskaitą buvo pervesti, kaip ir buvo sutarta su močiute (ieškove). Trečiasis asmuo atsiliepime nurodo, kad apgailestauja, kad močiutė po ilgo ir šilto bendravimo su anūkėmis, senatvėje, sulaukusi tokio garbingo amžiaus, visas savo tris anūkes padavė į teismą. Močiutė žino, kad namas aplūžęs, reikalingas kapitalinis remontas visam nekilnojamajam turtui, ji pati yra sakiusi, kad būtų gerai parduoti, o iš parduotų pinigų žadėjo skirti dalį pinigėlių, kurie skirti kaip tėtės palikimo dalis. Sesuo tą dalį yra labai senai gavusi, o jai močiutė vis kartas nuo karto padarydavo pavedimą, o likutį buvo minėjusi, jog padarys kai parsiduos jos namas. Kiek atsimena, tikrai to namo ilgai niekas nepirko. Dabar net nesupranta, dėl ko padavė į teismą, namo dalis su sklypu parduoti, ir pati močiutė žinojo, kad sesuo pardavinėjo. Dabar nesupranta, kodėl turi grąžinti jai pervestus močiutės žadėtus pinigus, ir kuo jos sesuo kalta, kad tik už tokią kainą atsirado pirkėjas.
 13. Tretieji asmenys Joniškio rajono notarų biuro notarė G. B., Šiaulių miesto 4-ojo notarų biuro notarė G. Š. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.
 14. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje ieškovės atstovė adv. Eglė Janulė (buvusi pavardė Gurskytė) prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais, pakartojo ieškinio argumentus, papildomai nurodė, kad aplinkybę, jog turtas buvo parduotas per maža kaina, įrodinėja VĮ Registrų centro nurodyta vidutine rinkos verte, kuria ir prašo vadovautis. Dėl atsakovės E. B. su atsiliepimu pateiktos UAB „Landsale“ konsultacinės išvados dėl turto vidutinės rinkos vertės nurodė, kad jos neginčija, skirti ekspertizės Turto rinkos vertei nustatyti neprašo. Į teismo klausimą, kur galima matyti, kad ieškovė su atsakove E. B. buvo sutarusios dėl konkrečios ieškinyje nurodomos Turto pardavimo kainos, nurodė, kad aplinkybę, jog buvo sutarta Turtą parduoti už ne mažiau nei 60000 Eur sumą grindžia Tarpininkavimo sutarties 2.2.9 p., kuriame nurodyta, kad klientas (ieškovė) sumoka 60 proc. nuo turto pardavimo kanos, kuri viršija 69000 Eur, tačiau pripažino, kad konkrečios 60000 Eur turto pardavimo kainos nėra raštiškai nurodyta, ieškovė su atsakove dėl tokios turto kainos tarėsi bendraudamos. Nurodė, kad ginčo pirkimo pardavimo sutartimi nepagrįstai kainą sutarta iš karto sumokėti tik V. V., E. B., o likusią pinigų sumą - 33871,52 Eur ieškovei V. V. išmokėti per 40 (keturiasdešimt) mėnesių nuo sutarties pasirašymo momento, taip esmingai pažeidžiant ieškovės, kaip Turto savininkės, interesus. Įgaliotinis privalo pavedimą vykdyti taip, kad labiausia atitiktų įgaliotojo interesus. Tačiau šiuo atveju svarbiau yra ne ieškovės, o jos anūkių interesai. Turtas parduotas viršijant įgaliojimus, už per žemą kainą, nei Tarpininkavimo sutartyje, nei Įgaliojime nebuvo numatyta Turto pardavimo su kainos sumokėjimo atidėjimu galimybė. Nurodė, kad pirkėja D. Č. buvo nesąžininga, ji turėjo suprasti, kad ieškovė yra senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos, pirkėja turėjo domėtis tikrąja įgaliotojo valia. Byloje atsakovė E. B. yra pateikusi tik įrodymus apie du dėtus skelbimus dėl turto pardavimo, iš kurių matyti, kad jau po mėnesio kaina ženkliai sumažinta.
 15. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje atsakovė E. B., jos atstovas adv. Virgilijus Januška ieškinį prašė atmesti, pakartojo atsiliepime nurodytus argumentus. Papildomai nurodė, kad Tarpininkavimo sutartis nebuvo rašyta vienasmeniškai atsakovės, o buvo parengta pačios ieškovės, joje nėra nurodyta nei Turto pardavimo kainos, nei pardavimo sąlygų. Tarpininkavimo sutartis reguliuoja tik vidinius ieškovės ir atsakovės santykius, o išorinių nereguliuoja. Tarpininkavimo sutarties 3.2. p. yra numatytas atlygis tarpininkui, o ne atsiskaitymo už parduotą Turtą tvarka. Tarpininkavimo sutartis – tai paslaugų sutartis, kuria susitarta, kad turtą nupirktų. Po to buvo išduotas Įgaliojimas, kad atsakovė galėtų atstovauti ieškovę su trečiaisiais asmenimis. Nekilnojamojo turto registro nurodytos vidutinės nekilnojamojo turto vertės gali neatitikti tikrosios rinkos kainos, nes kaina nustatoma masinio vertinimo būdu. Jeigu niekas nepirko, tai kainą reikėjo mažinti. Nurodė, kad byloje nėra ginčijama nei Tarpininkavimo sutartis, nei Įgaliojimas, juose nėra nurodyta nei Turto pardavimo kaina, nei Turto pardavimo sąlygos, Įgaliojime tik nurodyta, kad parduoti turtą už kainą ir sąlygas savo nuožiūra, numatyta atsiskaitymo tvarka. Turtą pardavus, atsiskaitymo eiliškumas buvo įgyvendintas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė E. B. viršijo savo įgaliojimus. Nėra pagrindo ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia CK 2.133 str. 9 d. numatytu pagrindu. Ginčo pirkimo-pardavimo sutartyje yra nurodyta, kad pardavėjas yra atstovaujamas pagal įgaliojimą, pirkėja žinojo, kad E. B. veikia pagal Įgaliojimą. Nurodė, kad atsakovė E. B. yra iš pirkėjos (atsakovės) D. Č. gavusi ginčo sutartyje nurodytą 1370,48 Eur sumą.
 16. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje atsakovė D. Č. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad namas, kurį ji nusipirko, yra netoli jos buto, kur ji gyvena. Skelbimą apie parduodamą namą ji matė dar tuomet, kai jo kaina buvo nurodyta 59000 Eur, tačiau jai tai buvo brangi kaina. 2017 m. gegužės mėnesį ji susisiekė su E. B., apžiūrėjo namą ir suprato, kad dar yra reikalingos didelės investicijos į jį, apžiūrėdama namą, ji buvo atsivedusi statybininkus, kad jai patartų, kokius remonto darbus čia reiktų atlikti. Dėl kainos derinimo E. B. nurodė, kad jai reikia susisiekti su močiute. Ji iš karto žinojo, kad E. B. nėra parduodamo Turto savininkė, tą patį jai išaiškino ir notarė, pirkimo –pardavimo sutartyje nurodyta, kad E. B. veikia pagal Įgaliojimą. D. Č. nurodė, kad, jeigu būtų buvęs nenustatytas terminas dėl turto kainos sumokėjimo, ji butų namo nepirkusi, nes tiesiog neturėjo pinigų iš karto visai Turto kainai sumokėti. Namą pirko todėl, kad ketino parsivežti pas save gyventi mamą, kuri gyvena sodyboje užmiestyje. Todėl ketino sodybą parduoti, o už gautus pinigus galutinai atsiskaityti už ginčo pirkimo-paradavimo sutartimi įsigytą Turtą. Jai Turto pardavimo kaina 39500 Eur tikrai nepasirodė per žema. Namas yra tokios būklės, kad reikalingos didelės investicijos, kad jame gyventi. Už aukštesnę kainą ji tikrai nebūtų pirkusi. Nurodė, kad, nepaisant to, kad įgaliotinei E. B. pirkimo-pardavimo sutartimi buvo sutarta 1370,48 Eur sumą sumokėti taip pat per 40 (keturiasdešimt) mėnesių, tačiau šią sumą ji jau yra sumokėjusi, nes turėjo pinigų, norėjo, kad būtų aiškiau ir liktų atsiskaityti tik su Turto savininke, todėl iš karto pinigus pervedė ne tik V. V., bet ir E. B..
 17. Į teismo posėdį tretieji asmenys neatvyko, gauti prašymai bylą nagrinėti nedalyvaujant.

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

 1. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės V. V. ir atsakovės E. B. 2015 m. sausio 25 d. buvo sudaryta Tarpininkavimo sutartis, pagal kurią Tarpininkas (atsakovė E. B.) įsipareigojo tarpininkauti, parduodant Klientui (ieškovei V. V.) priklausančius 177,19 kv. m ploto gyvenamojo namo dalį, unikalus Nr. ( - )), ir žemės sklypo dalį, apie 2,7 arų, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius Šiaulių m., ( - ), Tarpininkavimo sutartyje vadinamus „Turtu“ (Tarpininkavimo sutarties 1.1. p.).
 2. Tarpininkavimo sutarties 2 dalyje numatytos Tarpininko ir Kliento teisės ir pareigos, tarp kurių numatyta, kad Tarpininkas E. B. įsipareigoja : pranešti Klientui apie trečiojo asmens sutikimą sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.1.5. p.); Tarpininkas, suradęs pirkėją, parengia preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.1.6. p.); atsiradus pirkėjui, kuris pageidauja įsigyti Klientui nuosavybės teise priklausantį pastatą, gyvenamojo namo dalis parduodama kartu su pastatu (Tarpininkavimo sutarties 2.1.7. p.).
 3. Tarpininkavimo sutarties 2 dalyje numatytos Tarpininko ir Kliento teisės ir pareigos, tarp kurių numatyta, kad Klientė V. V. įsipareigoja : nedelsiant pranešti Tarpininkui apie sutikimą ar nesutikimą sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.2.4. p.); sumokėti Tarpininkui atlyginimą už tarpininkavimą, kurį sudaro 3 (trys) proc. sutarties kainos, kuria yra parduodamas Klientui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, tuo atveju, kai pirkėjas yra asmuo sutikęs su Tarpininko pateiktu pasiūlymu (Tarpininkavimo sutarties 2.2.5. p.); sumokėti atlyginimą už tarpininkavimą, kurį sudaro 2 (du) proc. sutarties kainos, kuria yra parduodamas Klientui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, tuo atveju, kai pirkėjas nėra asmuo sutikęs su Tarpininko pateiktu pasiūlymu. Tačiau šiame punkte nurodytu atveju atlyginimas negali būti mažesnis kaip 1000 Eur (Tarpininkavimo sutarties 2.2.6. p.); sumokėti Tarpininkui 3000 Eur atlyginimą už tarpininkavimą, jei potencialiam pirkėjui sutikus pirkti nekilnojamąjį turtą, Klientas atsisako sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.2.7. p.); sumokėti 60 (šešiasdešimt) proc. nuo turto pardavimo kainos, kuri viršija 69000 Eur (Tarpininkavimo sutarties 2.2.9. p.).
 4. Tarpininkavimo sutarties 3 dalyje sutarties šalys susitarė dėl nekilnojamojo turto kainos ir atsiskaitymo tvarkos, o būtent susitarė, kad : nekilnojamas turtas bus parduodamas pirkėjui pasiūliusiam didžiausią kainą (Tarpininkavimo sutarties 3.1. p.); visi šioje sutartyje numatyti mokėjimai atliekami ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo ar nuo atsisakymo sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį arba rašytinio pranešimo apie šios sutarties nutraukimą įteikimo Tarpininkui dienos (Tarpininkavimo sutarties 3.2. p.).
 5. Byloje nustatyta, kad po 2015 m. sausio 25 d., kada buvo sudaryta Tarpininkavimo sutartis, ieškovė V. V. 2015 m. birželio 19 d. Įgaliojimu įgaliojo atsakovę E. B. : parduoti ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančias 465/1394 dalis 0,1394 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), bei parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), esančius Šiaulių m. sav., Šiaulių m. ( - ) (toliau - Turtas), už kainą ir sąlygas savo nuožiūra, gauti visas pažymas, pažymėjimus, reikalingus šio nekilnojamojo Turto pardavimui, gauti avansą už parduodamą Turtą, pasirašyti avansines sutartis dėl Turto pardavimo, gautus pinigus už parduotą Turtą pervesti taip : 4258 Eur pervesti į V. V. sąskaitą, apmokėjimą Įgaliotiniui pagal 2015-01-25 Tarpininkavimo sutartį bei jo turėtas išlaidas su šiuo Turto pardavimu pervesti į Įgaliotinio sąskaitą, ir visą likusią pardavimo kainą į ieškovės asmeninę sąskaitą, sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį bei perdavimo - priėmimo aktą, išduoti liudijimą ar pakvitavimą apie piniginės prievolės įvykdymą; aukščiau nurodytiems tikslams atstovauti ieškovę VĮ Registrų centre, notarų biuruose bei visose kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat santykiuose su bet kuriais kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, vykdant aukščiau nurodytus pavedimus ieškovės vardu gauti pateikti visus reikiamus dokumentus (jų dublikatus), ieškovės vardu sumokėti ir gauti pinigus, daryti ieškovės vardu pareiškimus, pasirašyti ieškovės vardu prašymus, paraiškas bei visus kitus reikiamus dokumentus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. Įgaliojimas yra patvirtintas notaro, kaip to reikalauja CK 2.137 str., 2.138 str. 1 d. 1 p. nuostatos, jis yra išduotas penkeriems metams.
 6. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė V. V. ir atsakovė E. B. yra artimos giminaitės, t. y. atsakovė yra ieškovės anūkė, o ieškovė yra atsakovės senelė. Byloje nėra duomenų, jog Tarpininkavimo sutartis ar Įgaliojimas būtų pripažinti negaliojančias, ar jų galiojimas būtų pasibaigęs kitu būdu.
 7. Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovės V. V. (Pardavėjos), atstovaujamos atsakovės E. B., veikiančios pagal 2015 m. birželio 19 d. Įgaliojimą, ir atsakovės D. Č. buvo sudaryta ginčo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė V. V. pardavė, o atsakovė D. Č. nusipirko minėtos sutarties II dalyje nurodytą nekilnojamąjį turtą (Daiktus) už bendrą 39500 Eur kainą (Sutarties 3.1. p.). Sutarties 3.3. p. nustatyta, kad daiktų kainą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui tokia tvarka : 1000 Eur Pirkėjas įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną nuo šios sutarties pasirašymo momento pervesti į V. V. sąskaitą, 3258 Eur Pirkėjas įsipareigoja per 30 (trisdešimt kalendorinių dienų) nuo šios sutarties pasirašymo momento pervesti į V. V. sąskaitą (Sutarties 3.3.1. p.). Pardavėjo įgaliotinio išlaidas, apskaičiuotas pagal 2015 m. sausio 25 d. Tarpininkavimo sutartį, susijusias su šiuo Turto pardavimu, t. y. 1370,48 Eur, Pirkėjas įsipareigoja pervesti į Įgaliotinio sąskaitą per 40 (keturiasdešimt mėnesių) nuo šios sutarties pasirašymo momento (Sutarties 3.3.2. p.). Likusią pinigų sumą, t. y. 33871,52 Eur, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui pavedimu į Pardavėjo sąskaitą per 40 (keturiasdešimt mėnesių) nuo šios sutarties pasirašymo momento. Nurodyta, kad mokėjimas laikomas įvykdytu nuo lėšų Pardavėjo sąskaitoje įskaitymo momento (Sutarties 3.3.3. p.).
 8. Byloje nustatyta, kad Sutarties 3.4 p. susitarta, kad Pirkėjas iki visiško atsiskaitymo su Pardavėju neturi teisės aukščiau minėtų Daiktų parduoti, dovanoti, įkeisti, mainyti, išnuomoti arba suteikti panaudos teisės ar atlikti kitus veiksmus be raštiško Pardavėjo ar jo Įgalioto asmens sutikimo. Sutarties 3.5. p. nustatyta, kad Pardavėjas, Pirkėjui šioje sutartyje nustatyta tvarka sumokėjus visą parduodamų Daiktų kainą, per 5 (penkias) darbo dienas notaro biure privalo raštu patvirtinti pinigų gavimo faktą. Sutarties 3.6.p. nustatyta, kad galutinis atsiskaitymas yra patvirtinamas notaro liudijimu, kuris išduodamas pagal patvirtintą Pardavėjo pareiškimą, kad šios sutarties 3.3. p. numatytas įsipareigojimas yra įvykdytas. Šio liudijimo pagrindu, Pirkėjui jį pateikus VĮ Registrų centrui, bus išregistruotos nekilnojamojo turto registro žymos, susijusios su Daiktais: įsiskolinimas už įsigytą turtą ir sąlyga neperleisti turto trečiajam asmeniui. Sutarties 3.8. p. nustatyta, kad jeigu Pirkėjas nesumokės 3.3. p. nurodytos Daiktų kainos nustatytu terminu, Šalys įsipareigoja abipusiu susitarimu nutraukti šią Sutartį ir grąžinti viena kitai tai, ką buvo gavusios pagal šią Sutartį, o Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visus Pardavėjo patirtus nuostolius dėl šios Sutarties nevykdymo.
 9. Byloje nustatyta ir šios aplinkybės nėra ginčijamos, kad atsakovė D. Č. yra įvykdžiusi Sutarties 3.3.1. p., 3.3.2. p. sąlygas, t. y. dar iki bylos iškėlimo teisme dienos yra pervedusi į atsakovės E. B. sąskaitą 1370,48 Eur sumą (Sutarties 3.3.2. p.), taip pat į trečiojo asmens V. V. sąskaitą yra pervedusi 4258 Eur sumą (3.3.1. p.). Atsakovė D. Č. yra likusi skolinga tik ieškovei V. V. 33871,52 Eur sumą, tačiau terminas minėtai pinigų sumai sumokėti dar nėra pasibaigęs (Sutarties 3.3.3.p.).

8Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia 2016 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovės V. V. (Pardavėjos), atstovaujamos atsakovės E. B., veikiančios pagal 2015 m. birželio 19 d. Įgaliojimą, ir atsakovės D. Č. sudarytą ginčo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė V. V., pagal Įgaliojimą atstovaujama atsakovės E. B., pardavė, o atsakovė D. Č. nusipirko minėtos sutarties II dalyje nurodytą nekilnojamąjį turtą (Daiktus) už bendrą 39500 Eur kainą (Sutarties 3.1. p.). Ieškinį ieškovė grindžia CK 1.92 str., 2.133 str. pagrindu, teigdama, kad atsakovė E. B. viršijo įgaliojimus, nurodytus Tarpininkavimo sutartyje, o ieškovė V. V. ginčo sandorio nepatvirtino, todėl ginčo sutartis turi būti panaikinta, o sandorio šalys grąžintinos iki sandorio sudarymo buvusią padėtį, taikant restituciją natūra. Be to, ieškovė teigia, kad atsakovė D. Č. turėjo žinoti, kad atsakovė E. B. viršija savo įgaliojimus.
 2. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra nuginčijami, jų negaliojimą reglamentuoja CK 1.92 str., kuriame nustatyta, kad tuo atveju, jeigu atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai arba sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (CK 2.133 str.). CK 2.133 str. nuostatos dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių, turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į CK 1.92 str. įtvirtintą taisyklę. CK 2.133 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. CK 2.133 str. 9 d. įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 str.), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 str. 2 d.). Pagal CK 2.133 str. 2 d. nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 str. 6 d. numatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 str. 9 d.. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2011).
 3. Ieškovė, teigdama, kad atsakovė E. B. viršijo jai Tarpininkavimo sutartimi ir Įgaliojimu suteiktas teises, nes Turtą pardavė už ženkliai mažesnę kainą, nei buvo sutarta, ginčo sutartimi yra pažeistos ieškovės teisės, nes ji su atsakove nebuvo aptarusios galimybės, jog Turtą pardavus, kainos sumokėjimas gali būti atidėtas, ginčo sutartimi prioritetas teikiamas atsakovei ir trečiajam asmeniui, su jomis Turto pirkėjai atsiskaičius, o ieškovei Turto kainos sumokėjimas atidėtas nepagrįstai 40 (keturiasdešimt mėnesių) terminui. Teismas minėtus ieškovės argumentus pripažįsta nepagrįstais ir juo atmeta.
 4. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad nei Tarpininkavimo sutartyje, nei Įgaliojime nebuvo nurodyta konkreti Turto pardavimo kaina. Priešingai, kaip jau buvo nustatyta šio teismo sprendimo 18 p.- 21 p., Tarpininkavimo sutarties 3.1. p. ieškovė V. V. ir atsakovė E. B. susitarė, kad nekilnojamas turtas bus parduodamas pirkėjui pasiūliusiam didžiausią kainą, o savo Įgaliojime ieškovė nurodo, kad įgalioja atsakovę E. B. parduoti ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausantį Turtą už kainą ir sąlygas savo nuožiūra.
 5. Pripažintini niekuo nepagrįsti ieškovės atstovės argumentai, jog aplinkybę, kad buvo aptarta Turtą parduoti už ne mažiau nei 60000 Eur sumą, patvirtina Tarpininkavimo sutarties 2.2.9. p., kuriame nurodyta, kad ieškovė (Klientas) įsipareigoja sumokėti atsakovei (Tarpininkui) E. B. 60 (šešiasdešimt) proc. nuo turto pardavimo kainos, kuri viršija 69000 Eur (b. l. 33-34). Šiame kontekste teismas daro išvadą, kad minėtame Tarpininkavimo sutarties punkte nėra nurodyta konkreti turto pardavimo kaina (CPK 185 str.), o ieškovė ir atsakovė yra susitarusios dėl ganėtinai didelio atlygio (sėkmės mokesčio) atsakovei, jeigu Turtas būtų parduotas už brangesnę nei 69000 Eur sumą. Byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovė būtų įgaliojusi atsakovę parduoti Turtą už ne mažiau nei 60000 Eur sumą.
 6. Kaip jau buvo nustatyta, ieškovės išduotame Įgaliojime nurodyta, kad ieškovė įgalioja atsakovę E. B. parduoti Turtą už kainą ir sąlygas savo nuožiūra. Nepaisant to, ieškovė teigia, kad Turtas parduotas už per mažą kainą, nes VĮ Registrų centro duomenimis vien gyvenamojo namo vidutinė rinkos vertė yra 103000 Eur, todėl ieškovei priklausančios dalies vertė būtų 48410 Eur, tačiau ieškovei priklausanti gyvenamojo namo dalis parduota už 13000 Eur (Sutarties 3.2.1. p), t. y. mažiau nei už trečdali rinkos vertės (b. l. 10-14, 18-30). Ieškovė teigia, kad VĮ Registrų centro duomenimis pastatas — parduotuvė įvertintas 81200 Eur suma, tačiau parduotas už 9500 Eur (Sutarties 2.3. p.) (b. l. 10-14, 18-30). Atsikirsdama į šiuos ieškovės argumentus, atsakovė E. B. pateikė UAB „Landsale“ 2017 m. birželio 29 d. konsultacinę išvadą, kurioje, atlikus individualų Turto vertinimą, įvertinus turto būklę, nurodyta, jog 2016-11-04 ieškovės parduoto Turto kaina galėjo būti nuo 40000 Eur iki 46 000 Eur (b. l. 73-74). Teismas sutinka su atsakovės E. B. argumentais, kad VĮ Registrų centro nurodyta Turto vidutinė rinkos vertė yra nustatoma masinio vertinimo būdu, todėl ji šiuo konkrečiu atveju neatitinka realios Turto vidutinės rinkos vertės.
 7. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 str. 9 d., nekilnojamojo turto masinis vertinimas yra nekilnojamojo turto vertinimo būdas, kai per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės ir vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių nekilnojamojo turto objektų grupė. Atlikus nekilnojamojo turto masinį vertinimą, parengiama bendra tam tikroje teritorijoje esančio nekilnojamojo turto vertinimo atskaita, o kiekvieno nekilnojamojo turto vieneto ataskaita nerengiama.
 8. Iš atsakovės pateiktos UAB „Landsale“ 2017 m. birželio 29 d. konsultacinės išvados matyti, kad ją rengiant, buvo atsižvelgta į konkrečiai kiekvieną ieškovei priklausiusį ir ginčo Sutartimi atsakovei D. Č. parduotą Turtą. T. y. rengiant konsultacinę išvadą buvo vertinama tai, kad pagal 2011-06-10 žemės valdos paskirstymo planą, žemės sklypas, ant kurio yra gyvenamasis namas ir parduotuvė, turi bendrasavininką - E. B., kuri turi teisę naudotis įrengtais pėsčiųjų takais, kurie yra įrengti iš visų trijų, atsakovei D. Č. ginčo Sutartimi parduoto namo, pusių, to pasėkoje žemės sklypo dalis, kuria gali vienasmeniškai naudotis D. Č., sudaro tik 0,0330 ha, pastatas - parduotuvė atskiro privažiavimo neturi, nes įvažiavimu dalinasi abu gyvenamojo namo bendrasavininkai. Išvadoje taip pat nurodyta, kad gyvenamojo namo dalis parduota D. Č. yra statyta 1957 m., per 60 metų buvo darytas tik einamasis remontas, maždaug prieš 20 metų mediniai langai buvo pakeisti plastikiniais (langų būklė bloga), namo išorinės sienos yra nešiltintos (namas 2016 m. yra vertintas energinio naudingumo klase ir buvo įvertintas F klase), tinkas sutrūkinėjęs, vietomis nukritęs ir t. t. Išvadoje taip pat be kito ko nurodyta, kad pastatas - parduotuvė yra statytas 1975 m., per 42 metus buvo darytas tik einamasis remontas, langų vietoje yra įrengtos stiklo blokelių sienos, maždaug prieš 20 metų buvo įstatytas plastikinis langas (lango būklė bloga), sienų būklė bloga, rūsio grindų danga - medienos plokštė yra įrengta tiesiai ant juodžemio, ko pasėkoje yra sutrūnijusi, pastate šildymo sistemos nėra, miesto vandentiekio ir nuotekų kanalizacijos tinklai yra susidėvėję, neveikiantys, elektros instaliacija yra susidėvėjusi, neveikianti ir t. t. (b. l. 73-74).
 9. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės atstovė bylą nagrinėjant teismo posėdyje nurodė, kad neprašo skirti Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės, o vertinant ieškovės argumentus dėl parduoto Turtu kainos, prašė vadovautis VĮ Registrų centro nurodyta vidutine Turto rinkos kaina. Teismas, atsižvelgdamas į šio teismo sprendimo 33 p.- 34 p. išdėstytus argumentus ir nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog ieškovė neįrodė, kad ginčo Sutartimi parduoto Turto kaina yra ženkliai mažesnė, nei yra jo vidutinė rinkos vertė (CPK 185 str.). Teismas sprendžia, jog atsakovė E. B. įrodė, kad ginčo Sutartimi parduoto Turto kaina yra artima vidutinei jo rinkos vertės kainai (CPK 185 str.). Be to, byloje nustatyta ir konstatuota, kad tarp ieškovės V. V. ir atsakovės E. B. nebuvo susitarimo dėl konkrečios parduoto Turto pardavimo kainos.
 10. Atmestini ir pripažinti nepagrįstais ieškovės argumentai, kad atsakovė D. Č., įsigydama ginčo sutartimi parduotą Turtą, buvo nesąžininga, ji galėjo ir turėjo suprasti, kad Turtas parduodamas už ženkliai mažesnę kainą nei jis vertas, o kainos už Turtą sumokėjimo atidėjimas net 40 (keturiasdešimties) mėnesių laikotarpiui pažeidžia Turto savininkės interesus.
 11. Byloje nustatyta, kad Sutartimi parduoto Turto kaina yra artima vidutinei jo rinkos vertės kainai. Be to, į bylą atsakovės E. B. pateikti skelbimai internetiniame puslapyje www.aruodas.lt patvirtina, kad paskelbus, jog Turtas parduodamas už 59000 Eur, pirkėjas neatsirado, tik nuleidus kainą iki 45000 Eur (b. l. 76-80), Turto pirkėjas atsirado. Turtą įsigijusi atsakovė D. Č. teismo posėdyje paaiškino, kad skelbimą apie parduodama Turtą ji matė ir anksčiau, tačiau jai kaina buvo aukšta, tik pamačiusi, kad kaina nuleista, ji išreiškė susidomėjimą, tačiau nuvykus į vietą pamatė, kad Turtas dar reikalauja didelių investicijų, todėl ji sutikusi mokėti tik 39500 Eur. Atsakovė D. Č. nurodė, kad E. B. iš karto ją informavo, kad Turtas yra jos močiutės, todėl dėl kainos nuleidimo ji turinti su ja pasitarti, apie tai, kad E. B. veikia Įgaliojimo pagrindu atsakovė D. Č. buvo informuota ir notarės, apie Įgaliojimą yra nurodyta ir ginčo Sutartyje.
 12. Teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės D. Č. tiek teismo posėdyje, tiek atsiliepime nurodytais argumentais. Tai, kad D. Č. iš ieškovės įsigytas Turtas reikalauja didelių investicijų, įrodo ir į bylą pateiktos fotonuotraukos (b. l. 81-99), ieškovė neginčijo ir neneigė, jog nuotraukose yra nufotografuotas ginčo Sutartimi parduotas Turtas.
 13. Aplinkybė, kad kainos už Turto sumokėjimas buvo atidėtas, nėra pagrindas daryti išvadai, kad atsakovė E. B. viršijo savo įgaliojimus, o atsakovė D. Č. buvo nesąžininga (CPK 185 str.). Byloje nėra įrodymų, kad butų atsiradęs koks kitas pirkėjas, ketinęs įsigyti Turtą ir sumokėti jo kainą iš karto, ar ketinęs įsigyti Turtą už didesnę kainą. Atsakovė D. Č. nurodė, kad buvo sutarta kainos sumokėjimą atidėti, nes jai reikėjo laiko parduoti mamos sodybą, nes kitaip ji tiek pinigų neturėjo, o jeigu pardavėjas butų nesutikęs su kainos sumokėjimo atidėjimu, ji Turto būtų tiesiog nepirkusi. Atsakovė E. B. patvirtino šiuos argumentus, o ieškovė jų nepaneigė (CPK 178 str., 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo Sutartimi 40 (keturiasdešimties) mėnesių laikotarpiui buvo atidėtas ne tik pinigų sumos sumokėjimas Turto savininkei V. V., bei ir įgaliotinei E. B., todėl teigti, kad tokiu būdu pažeidžiami ieškovės interesai, nėra pagrindo.
 14. Šiame kontekste pažymėtina, kad pati ieškovė savo Įgaliojime buvo nurodžiusi, kad gautus pinigus už parduotą Turtą pervesti taip : 4258 Eur pervesti į V. V. sąskaitą, apmokėjimą Įgaliotiniui pagal 2015-01-25 Tarpininkavimo sutartį bei jo turėtas išlaidas su šiuo Turto pardavimu pervesti į Įgaliotinio sąskaitą, ir visą likusią pardavimo kainą į ieškovės asmeninę sąskaitą (b. l. 31-32). Tarpininkavimo sutarties 3.2. p. buvo nurodyta, kad visi šioje sutartyje numatyti mokėjimai atliekami ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo ar nuo atsisakymo sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį arba rašytinio pranešimo apie šios sutarties nutraukimą įteikimo Tarpininkui dienos. Todėl daryti išvados, kad ginčo Sutartimi yra pažeidžiami ieškovės interesai, dalyje dėl atsiskaitymo su ja tvarkos, nėra pagrindo. Be to, ta aplinkybė, kad atsakovė D. Č. yra pervedusi ginčo Sutartyje nurodytą pinigų sumą ne tik trečiajam asmeniui V. V., bei jau yra atsiskaičiusi anksčiau termino ir su atsakove E. B., patvirtina atsakovės D. Č. tikslą, kuo greičiau įvykdyti savo prievoles, atsiradusias ginčo Sutarties pagrindu.
 15. Pažymėtina, kad iš Tarpininkavimo sutarties 2.2.5. p. matyti, kad buvo sutarta, jog ieškovė sumoka Tarpininkui atlyginimą už tarpininkavimą, kurį sudaro 3 (trys) proc. sutarties kainos, kuria yra parduodamas ieškovei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, tuo atveju, kai pirkėjas yra asmuo sutikęs su Tarpininko pateiktu pasiūlymu. Ši nustatyta aplinkybė yra pagrindas išvadai, kad ne tik ieškovė, bet ir atsakovė E. B. buvo suinteresuota turtą parduoti už kuo aukštesnę kainą. Neginčytinai nustatyta, kad Tarpininkavimo sutartis sudaryta 2015 m. sausio 25 d. (b. l. 33-34), Įgaliojimas yra išduotas 2015 m. birželio 19. (b. l. 31-32), ginčo Sutartis sudaryta 2016 m. lapkričio 8 d. (b. l. 18-30), kas leidžia daryti išvadą, kad Turto pirkėjo buvo ieškoma daugiau nei metus laiko, byloje nėra duomenų, kad per tą laikotarpį būtų atsiradęs Turto pirkėjas, kuris būtų sutikęs Turtą įsigyti už didesnę kainą, arba nors ir už tą pačią, tačiau Turto kainą būtų turėjęs galimybę sumokėti iš karto. Todėl darytina išvados, kad Turtas buvo parduotas už per mažą kainą ir nepalankiomis ieškovei atsiskaitymo sąlygomis, nėra pagrindo.
 16. Atkreiptinas dėmesys, kad Tarpininkavimo sutarties 2 dalyje, reglamentuojančioje šalių teises ir pareigas, nėra nurodyta, kokia tvarka ieškovė ir atsakovė E. B. tarpusavyje bendrauja, vykdydamos Tarpininkavimo sutartį, pvz., nurodyta, kad atsakovė E. B. turi pranešti ieškovei apie trečiojo asmens sutikimą sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.1.6 p.), o ieškovė turi pranešti atsakovei E. B. apie sutikimą ar nesutikimą sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.2.4. p.), t. y. nenumatyta, kad pranešimai turi būti rašytinės formos. Be to, Tarpininkavimo sutartyje nėra nurodyta, kad prieš sudarant pagrindinę sutartį, turi būti privalomai sudaryta preliminarioji sutartis (CK 6.193 str.), todėl teismas sprendžia, kad pagrįsti atsakovės E. B. argumentai, kad ji su ieškove bendraudavo telefonu ir jai buvo pranešta ir žinoma ne tik apie sulygtą Turto pardavimo kainą, bet ir atsiskaitymo tvarką (CPK 185 str.). Ieškovė ieškinyje nurodo, kad ji paprašė atsakovės E. B. atsiųsti ginčo sutartį, nurodyti pardavimo kainą bei kitas aplinkybes, tačiau atsakovė atsisakė tai padaryti (ieškinio 2 lapas), kas tik patvirtina teismo išvadas, kad tarp Tarpininkavimo sutarties šalių bendravimas vyko žodžiu, o ne raštu, nes ieškovė į bylą nėra pateikusi jos minimo rašytinio reikalavimo atsakovei dėl anksčiau nurodytos informacijos pateikimo (CPK 185 str.). Be to, Tarpininkavimo sutarties tikslas buvo surasti parduodamam Turtui klientą ir Turtą parduoti, kas ir buvo įvykdyta.
 17. Kaip jau buvo minėta, ginčo pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta 2016 m. lapkričio 8 d. (b. l. 18-30), ieškinys teisme gautas 2017 m. birželio 13 d. (b. l. 1-8), ieškovė nurodydama, kad jai nebuvo pranešta apie sudarytą ginčo sandorį, teigia, kad tokius jos argumentus patvirtina aplinkybė, jog ji jau po ginčo sandorio sudarymo mokėjo už Turto apsaugą, mokėjo komunalinius mokesčius. Šiame kontekste sutiktina su atsakovės atstovo argumentais, kad ieškovės pateikti į bylą mokėjimai yra atlikti už laikotarpį iki ginčo sutarties sudarymo, mokant už praeitą mėnesį (b. l. 35, 37), o pvz., mokestis UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Šiaulių vandenys“ yra atlikti net už šešių mėnesių laikotarpį (b. l. 36, 38). Ieškovė į bylą nėra pateikusi nė vieno įrodymo, kad ji būtų mokėjusi kokius tai mokesčius, po ginčo sandorio sudarymo, nors teigia, kad apie ginčo sandorį, neva, sužinojo tik 2017 m. balandžio 17 d., gavusi VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, todėl šie ieškovės argumentai atmestini.
 18. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė jokių aplinkybių, kad atsakovė E. B. būtų viršijusi savo, kaip Įgaliotinės, teises. Byloje taip pat nustatyta, kad, sudarant ginčo sandorį, atsakovė D. Č. turėjo rimtą pagrindą manyti ir manė, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčia atstove. Kaip jau buvo nustatyta, atsakovė D. Č. nuo pat pirmo susikimo su atsakove E. B. žinojo, kad parduodamas Turtas priklauso ne jai, apie tai buvo nurodyta ir ginčo Sutartyje, patvirtintoje notarine tvarka. Todėl ieškovei sandoris yra privalomas ir jo pripažinti negaliojančiu nėra teisinio pagrindo, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas (CK 1.92 str., 2.133 str. 9 d.).
 19. Konstatavus, kad nėra pagrindo 2016 m. lapkričio 8 d. ginčo sutartį pripažinti negaliojančia ir šioje dalyje ieškinį atmetus, atmestinas ir ieškinio reikalavimas dalyje dėl restitucijos, kaip sandorio negaliojimo pasekmės, taikymo (CK 6.145 str. 1 d.).
 20. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis padarytas įrašas viešame registre dėl D. Č. vardu registruoto nekilnojamojo turto : 47/100 dalies pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalies kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), 465/1394 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas 2901/0011:40, esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - ), nuosavybės teisės perleidimo draudimo; uždrausta atsakovei D. Č. atlikti tam tikrus veiksmus - remonto / griovimo / turto pagerinimo ar pabloginimo darbus ar bet kokius kitus veiksmus su ginčo turtu - 47/100 dalimis pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalimis kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), 465/1394 dalimis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - ) (CPK 150 str. 2 d.).

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atsakovės E. B. turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos yra 780 Eur (b. l. 153, 154, 155), kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatytų dydžių, todėl ieškinį atmetus, priteistinos atsakovei E. B. iš ieškovės V. V. (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).
 2. Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 19,19 Eur, todėl ieškinį atmetus, jos priteistinos valstybei iš ieškovės V. V. (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).
 3. Atsakovė D. Č. nėra pateikusi įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos iš ieškovės nepriteistinos (CPK 98 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 268 str. – 270 str., 279 str.,

Nutarė

11Ieškinį atmesti.

12Priteisti iš ieškovės V. V. (a. k. ( - )) atsakovei E. B. (a. k. ( - )) 780 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt eurų) advokato teisinės pagalbos išlaidas.

13Priteisti iš ieškovės V. V. (a. k. ( - )) valstybei 19,19 Eur (devyniolika eurų ir 19 centų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

14Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis padarytas įrašas viešame registre dėl D. Č. (a. k. ( - )) vardu registruoto nekilnojamojo turto : 47/100 dalies pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalies kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), 465/1394 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - ), nuosavybės teisės perleidimo draudimo; uždrausta atsakovei D. Č. (a. k. ( - )) atlikti tam tikrus veiksmus - remonto / griovimo / turto pagerinimo ar pabloginimo darbus ar bet kokius kitus veiksmus su ginčo turtu - 47/100 dalimis pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato - parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalimis kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), 465/1394 dalimis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančių Šiaulių m. sav., Šiaulių m., ( - ).

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai