Byla e2S-1116-642/2019
Dėl valdymo fakto patvirtinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Renavo durpynas“ atskirąjį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2019 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja UAB „Renavo durpynas“ pateikė teismui pareiškimą dėl valdymo fakto nustatymo. Pareiškėja prašo nustatyti valdymo faktą, kad UAB „Renavo durpynas“ sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai nuo 2001 m. birželio 1 d. iki dabar valdo 1/2 dalį poilsio namelio, kurio indeksas ( - ), esančio ( - ).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai 2019 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą dėl valdymo fakto nustatymo atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nutartį grindė šiais motyvais:

92.1. Teismas nustatė, kad 2018 m. gegužės 2 d. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kuriuo pareiškėja UAB „Renavo durpynas“ prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo du pastatus – poilsio namelius, kurių indeksai ( - ). Šis teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka. 2018 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi apeliacinis procesas sustabdytas, iki kol bus priimtas procesinis sprendimas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. A2-2176-973/2018.

102.2. Teismas sprendė, kad pareiškėja UAB „Renavo durpynas“ šuo pareiškimu pateikė reikalavimą dėl to paties daikto, dėl kurio jau yra priimtas teismo sprendimas.

112.3. Teismas padarė išvadą, kad pareiškimas dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu ir su tomis pačiomis šalimis negali būti priimtas, nes iki šiol nėra pasibaigęs bylos procesas, kuriame būtų išnagrinėtas ginčo objekto – poilsio namelio ( - ) nuosavybės ir valdymo fakto klausimas. Aplinkybė, kad pareiškėjos UAB „Renavo durpynas“ netenkina priimtas teismo sprendimas, nesudaro pagrindo kelti teisme naują bylą dėl to paties objekto.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

133.

14Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2019 m. balandžio 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

153.1

16Pareiškėja nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo visų trijų būtinų elementų tapatumą, t. y. pirmosios instancijos teismas sprendė, kad paduotas pareiškimas dėl valdymo fakto nustatymo yra tapatus tam, kuris išnagrinėtas ankstesnėje byloje, kurioje pareiškėja kėlė reikalavimą nustatyti juridinį faktą, kad ji nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo du pastatus – poilsio namelį, kurio indeksas ( - ) ir 1/2 dalį poilsio namelio, kurio indeksas ( - ), adresu ( - ). Pareiškėjos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo šių trijų elementų sutaptį kaip pagrindą konstatuoti ieškinių tapatumą, nes šiuo konkrečiu atveju iš esmės skiriasi abiejose bylose pareikšti reikalavimai, t. y. nesutampa pareiškimų dalykai.

173.2

18Nors nagrinėjamu atveju ginčo materialusis santykis tiek nagrinėjamojoje byloje, tiek ankstesnėje civilinėje byloje grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, tačiau iš esmės skiriasi prašomas taikyti teisių gynybos būdas bei keliamas materialusis reikalavimas, konkrečiai ankstesnėje byloje buvo prašoma nustatyti juridinį faktą, kad poilsio namelis valdomas nuosavybės teise, o šioje byloje keliamas reikalavimas patvirtinti poilsio namelio valdymo faktą. Be to, šioje byloje prašomas taikyti gynybos būdas – nustatyti poilsio namelio valdymo faktą – sukelia iš esmės visai kitas teisines pasekmes nei ankstesnėje byloje iškeltas reikalavimas nustatyti juridinį faktą dėl daikto valdymo nuosavybės teise.

193.3. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 442 straipsnį teismas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėja bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, taip pat bylas dėl daiktinių teisių, išskyrus bylas, nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles. Bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXVI skyriaus normos, kuriomis vadovaudamasis teismas nagrinėja bylas, be kita ko, dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas), o bylų dėl daiktinių teisių nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXXIV skyriaus normos. Pažymėtina, kad nurodytos dvi bylų kategorijos turi esminių skirtumų, jų teisminio nagrinėjimo dalykas yra skirtingas (Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-794-436/2014).

203.4. Minėta, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti poilsio namelio valdymo faktą, t. y. pareiškėja savo teises šioje byloje siekia apginti CPK XXXIV skyriaus normų pagrindu ir nekelia reikalavimo nustatyti juridinį faktą, kad poilsio namelis pareiškėjai priklauso nuosavybės teise, o ankstesnėje byloje buvo pareikštas visai kitas reikalavimas, pagrįstas CPK XXVI skyriaus normomis.

213.5. Taigi, nagrinėjamoje byloje ir anksčiau išnagrinėtoje byloje įrodinėjami dalykai susiję, tačiau netapatūs, nes šioje nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisės į poilsio namelį, t. y. nėra sprendžiami poilsio namelio sukūrimo, egzistavimo kaip nekilnojamojo daikto objekto ir įgijimo nuosavybės teise teisėtumo klausimai.

224.

23Pareiškėja į procesą neįtraukė suinteresuotų asmenų. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

26Atskirasis skundas netenkintinas.

275.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

296.

30CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

317.

32Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pritaria esminei daliai pirmosios instancijos skundžiamoje nutartyje nurodytų motyvų.

338.

34Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos pareiškimą dėl valdymo fakto nustatymo. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos pareiškimą, nes padarė išvadą, kad pareiškimas, pareikštas dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, negali būti priimtas (CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

359.

36Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB „Renavo durpynas“ civilinėje byloje Nr. 2-10-973/2018, nagrinėjamojoje Plungės apylinės teismo Palangos rūmuose, siekdama poilsio namelius ir daiktines teises į juos įregistruoti viešajame Nekilnojamojo turto registre, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo du pastatus – poilsio namelius, kurių indeksai ( - ), esančius ( - ).

3710.

38Plungės apylinės teismo Palangos rūmai 2018 m. gegužės 2 d. civilinėje byloje Nr. 2-10-973/2018 atmetė UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo. Plungės apylinės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-10-973/2018 apskųstas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui.

3911.

40Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. civilinėje byloje Nr. 2A-1281-253-2018 (dabar bylos Nr. 2A-53-253/2019) priėmė dalinę nutartį, kuria nutarė UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą tenkinti, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo pastatą – poilsio namelį, kurio indeksas ( - ), esantį ( - ), ir sustabdyti civilinės bylos Nr. 2A-1281-253/2018 (dabar bylos Nr. 2A-53-253/2019) dalies dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Durpeta“ reikalavimų, kurie susiję su poilsio nameliais, pažymėtais indeksais ( - ) ir dėl UAB „Renavo durpynas“ reikalavimo, kuris susijęs su poilsio nameliu, pažymėtu indeksu ( - ), nagrinėjimą, iki kol bus priimtas procesinis sprendimas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. A2-2176-973/2018 (dabar bylos Nr. A2-81-995/2019). Civilinė byla Nr. A2-81-995/2019 (buvęs bylos Nr. A2-2176-973/2018) išnagrinėta ir priimtas procesinis sprendimas 2019 m. gegužės 7 d., tačiau apskųstas apeliacine tvarka.

4112.

42Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas, ir gynybos būdas. Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl to naujas ieškinys yra galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2012 m. birželio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2012). Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-300-421/2015).

4313.

44Teismo nuomone, šioje nagrinėjamojoje byloje pareiškėja jokių esmingai naujų faktinių aplinkybių, lyginant su tomis, kurias buvo nurodžiusi civilinėje byloje Nr. 2-10-973/2018, nagrinėtoje Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose, nenurodė. Atskirajame skunde pareiškėja pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju ginčo materialusis santykis tiek nagrinėjamojoje byloje, tiek ankstesnėje civilinėje byloje grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis.

4514.

46Atskirajame skunde pareiškėja teigia, kad pažeistų teisių gynimo būdą turi teisę pasirinkti tik pats besikreipiantis į teismą asmuo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pareiškėjos pozicija, tačiau nurodo, kad teisingą atsakymą į pareiškėjos iškeltus klausimus abiejose civilinėse bylose būtų galima rasti tik sprendžiant šiuos klausimus ne formaliai, o siekiant įgyvendinti materialųjį teisingumą, t. y. vertinant, kas yra teisinga ir neteisinga, sąžininga ir nesąžininga, kas yra protinga ir neprotinga.

4715.

48Teismas nemano, kad būtų teisinga ir protinga nagrinėti bylą dėl valdymo fakto nustatymo, kai kitoje byloje nustatinėjamas juridinę reikšmę turintis faktas, kad UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise (šios teisės turinį sudaro ir valdymas) nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo pastatą – poilsio namelį, kurio indeksas ( - ), esantį ( - ).

4916.

50Atskirajame skunde pareiškėja teigia, kad UAB „Durpeta“ šiuo metu yra pareiškusi tiek reikalavimą nustatyti į poilsio namelio valdymo faktą (civilinės bylos Nr. A2- 2176-973/2018), tiek reikalavimą nustatyti juridinį faktą, jog UAB „Durpeta“ poilsio namelį valdo nuosavybės teise (civilinės bylos Nr. 2A-1281-253/2018). Abu UAB „Durpeta“ reikalavimai yra nagrinėjami teismuose, jų tapatumas nėra konstatuotas. Ši skundo nuostata nepagrįsta.

5117.

52Iš civilinės bylos Nr. 2-10-973-2018 nustatyta, kad UAB „Durpeta“ reiškė šiuos materialinius teisinius reikalavimus, t. y. nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: 1) kad Kuršėnų valstybinei durpių įmonei, kurios teisių perėmėja yra UAB „Durpeta“, buvo išduotas leidimas statinių, esančių ( - ), statybai; 2) kad statiniai, kurių žymėjimas ( - ), kiemo statiniai ( - ), esantys ( - ), tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti.

5318.

54Civilinėje byloje Nr. 2A-1281-253/2018 (dabar bylos Nr. 2A-53-253/2019) Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-10-973-2018, jokie nauji reikalavimai nebuvo keliami.

5519.

56Minėta, sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Civilinėje byloje Nr. 2-10-973/2018 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo dalyvaujantys asmenys buvo uždaroji akcinės bendrovė „Durpeta“, A. N., J. M., A. M., uždaroji akcinė bendrovė „Renavo durpynas“, akcinė bendrovė „Rėkyva“, valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Palangos miesto savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, R. B., O. Ž., S. Z..

5720.

58Nagrinėjamu atveju pareiškėja į procesą neįtraukė nė vieno suinteresuoto asmens, nors iš civilinės bylos Nr. 2-10-973/2018 žino, kad uždaroji akcinės bendrovė „Durpeta“ prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: 1) kad Kuršėnų valstybinei durpių įmonei, kurios teisių perėmėja yra uždaroji akcinės bendrovė „Durpeta“, buvo išduotas leidimas statinių, esančių ( - ) statybai; 2) kad statiniai, kurių žymėjimas ( - ), kiemo statiniai žymėjimas ( - ), esantys žymėjimas ( - ), tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti. Pareiškėja taip pat žino, kad yra sustabdytas civilinės bylos Nr. 2A-1281-253/2018 (dabar bylos Nr. 2A-53-253/2019) dalies nagrinėjimas dėl UAB „Durpeta“ reikalavimų, kurie susiję su poilsio nameliais, pažymėtais indeksais žymėjimas ( - ), ir dėl UAB „Renavo durpynas“ reikalavimo, kuris susijęs su poilsio nameliu, pažymėtu indeksu žymėjimas ( - ), iki kol bus priimtas procesinis sprendimas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. A2-2176-973/2018 (dabar bylos Nr. A2-81-995/2019).

5921.

60Teismas mano, jog nagrinėjamu atveju pareiškime turėjo būti nurodytas suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Durpeta“. Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“ nenurodymas pareiškime nesuponuoja išvados, kad ieškovas ir atsakovas yra ne tie patys asmenys.

6122.

62Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

6323.

64Remdamasis pirmiau nurodytais teisiniais ir faktiniais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, dėl to ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2019 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „Renavo durpynas“ pateikė teismui pareiškimą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai 2019 m. balandžio 29 d. nutartimi... 9. 2.1. Teismas nustatė, kad 2018 m. gegužės 2 d. Plungės apylinkės teismo... 10. 2.2. Teismas sprendė, kad pareiškėja UAB „Renavo durpynas“ šuo... 11. 2.3. Teismas padarė išvadą, kad pareiškimas dėl to paties dalyko, tuo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 3.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Plungės apylinkės teismo Palangos... 15. 3.1... 16. Pareiškėja nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 17. 3.2... 18. Nors nagrinėjamu atveju ginčo materialusis santykis tiek nagrinėjamojoje... 19. 3.3. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 442... 20. 3.4. Minėta, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į teismą su... 21. 3.5. Taigi, nagrinėjamoje byloje ir anksčiau išnagrinėtoje byloje... 22. 4.... 23. Pareiškėja į procesą neįtraukė suinteresuotų asmenų. Atsiliepimas į... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. 5.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 29. 6.... 30. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 31. 7.... 32. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 33. 8.... 34. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 35. 9.... 36. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB „Renavo... 37. 10.... 38. Plungės apylinės teismo Palangos rūmai 2018 m. gegužės 2 d. civilinėje... 39. 11.... 40. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. civilinėje byloje Nr.... 41. 12.... 42. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad vertinant, ar dviejų... 43. 13.... 44. Teismo nuomone, šioje nagrinėjamojoje byloje pareiškėja jokių esmingai... 45. 14.... 46. Atskirajame skunde pareiškėja teigia, kad pažeistų teisių gynimo būdą... 47. 15.... 48. Teismas nemano, kad būtų teisinga ir protinga nagrinėti bylą dėl valdymo... 49. 16.... 50. Atskirajame skunde pareiškėja teigia, kad UAB „Durpeta“ šiuo metu yra... 51. 17.... 52. Iš civilinės bylos Nr. 2-10-973-2018 nustatyta, kad UAB „Durpeta“... 53. 18.... 54. Civilinėje byloje Nr. 2A-1281-253/2018 (dabar bylos Nr. 2A-53-253/2019)... 55. 19.... 56. Minėta, sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar... 57. 20.... 58. Nagrinėjamu atveju pareiškėja į procesą neįtraukė nė vieno... 59. 21.... 60. Teismas mano, jog nagrinėjamu atveju pareiškime turėjo būti nurodytas... 61. 22.... 62. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo... 63. 23.... 64. Remdamasis pirmiau nurodytais teisiniais ir faktiniais argumentais,... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 66. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2019 m. balandžio 29 d. nutartį...