Byla 2-22687-192/2013
Dėl baudos skyrimo UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovui R. K

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Raimundo Stanislausko prašymą dėl baudos skyrimo UAB „( - )“ vadovui R. K., ir

Nustatė

2gautas antstolio Raimundo Stanislausko pareiškimas skirti baudą UAB „( - )“ direktoriui R. K.. Pareiškime nurodoma, kad antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje vykdoma 2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-1594/2013 dėl turto, esančio lizingo sutarčių dalyku, arešto ir perdavimo saugojimui UAB „DNB lizingas“. 2013 m. spalio 10 d. antstolis siuntė UAB „( - )“ raginimą vykdyti minėtą nutartį. Raginimas tinkamai įteiktas 2013-10-14. UAB „( - )“ įpareigojimo nėra įvykdęs. R. K. yra UAB „( - )“ vadovas.

3Prašymas tenkintinas.

4CPK 585 str. 1 d. numato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje vykdoma Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis civ. b. Nr. 2-1594/2013 , kuria nurodoma areštuoti turtą, esantį lizingo sutarčių 201208F-10471, 201208F-10477, 201208F-10478, 201208F-1O488, 201208F-10489, 201208F-10496, 201208F-10497, 201208F-10516, 201208F-10517 201208F-10526, 201208F-10532, 201208F-10538, 201208F-10544, 201208F-10545, 2012O8F-10550, 201208F-10551, 201208F-10472, 201208F-10479, 201208F-10490, 201208F-10498, 201208F-10504, 201208F-10510, 201208F-10474, 201208F-10481, 201208F-10494, 2012O8F-10500, 201208F-10506, 201208F-10512, 201208F-10519, 201208F-10529, 201208F-10535, 201208F-10541, 201208F-10548, 201208F-10476, 201208F-10482, 201208F-10495, 201208F-10501, 201208F-10507, 201208F-10513, 201208F-10524, 201208F-10530, 201208F-10536, 201208F-10512, 201208F-10549, 201208F-10502, 201208F-10508, 201208F-10514, 2012O8F-10525, 201208F-10531, 201208F-10537, 201208F-10503, 201208F-10509, 201208F-10473, 201208F-10480, 201208F-10491, 201208F-10499, 201208F-10505, 201208F-10511, 2012O8F-1O518, 201208F-10527, 201208F-10528, 201208F-10533, 201208F-10534, 201208F-10539, 201208F-10540, 201208F-10546, 201208F-10547, 201208F-10552, 201208F-10558, 2012O8F-1O599 dalyku, ir perduoti jį saugoti atsakovui akcinei bendrovei „DNB lizingas" (į.k. 124385737, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, vykd. b. l. 1-3). Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, 2013 m. liepos 31 d. skolininkui išsiuntė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd. b. l. 7) ir įpareigojimą dėl vykdomojo dokumento vykdymo Nr. 3154 (vykd. b. l. 8), kuriame nurodoma, kad skolininkas įpareigojamas vykdyti minėtą Lietuvos Apeliacinio teismo nutartį, taip pat nurodoma, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Įpareigojimas vykdyti nutartį skolininkui įteiktas 2013 m. rugpjūčio 5 d. 2013-10-10 antstolis UAB „( - )“ išsiuntė raginimą įvykdyti Lietuvos Apeliacinio teismo nutartį per dešimt dienų nuo raginimo įteikimo dienos. 2013-10-26 antstolis gavo UAB „( - )“ atsakymą, kad transporto priemonės yra ruošiamos atidavimui ir įmonė etapiškai perduos visas teismo nutartyje nurodytas transporto priemones (vyk.b. l.35).

6Anstolis nurodo, kad 2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-1594/2013 dėl turto, esančio lizingo sutarčių dalyku, arešto ir perdavimo saugojimui UAB „DNB lizingas“ iki šiol nėra įvykdyta.

7Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 2, 3 d.)

8Duomenų, patvirtinančių, kad UAB „( - )“ vadovas įvykdė antstolio reikalavimą, nepateikta. Vadovaujantis teismui pateiktos VĮ „Registrų centras" pažymos duomenimis - UAB „( - )" direktoriumi nuo 1997-03-28 paskirtas R. K., a.k. ( - ) gyv. Maironio g. 44-4, Kaune.

9Antstolis pateiktu pareiškimu prašo skirti UAB „( - )“ vadovui R. K. baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną po 500,00 Lt.

10Teismas pripažįsta faktą, jog R. K. antstolio reikalavimo nevykdė, antstolio reikalavimo neįvykdymo priežasčių nepateikė ir tokiu būdu pažeidė kitų proceso dalyvių teises bei delsdamas vykdyti reikalavimą, apsunkino jo įvykdymą, tačiau teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir faktines aplinkybes, kad bendrovės vadovas antstolio reikalavimų nevykdė apie tris mėnesius (skaičiuojant nuo 2013-08-05) daro išvadą, kad prašomas skirti baudos UAB „( - )“ vadovui dydis yra neproporcingai didelis, todėl paskirtos baudos dydis mažintinas. Vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais skirtinas baudos dydis - 100 Lt už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną (CPK 585 str. 2 d., 616 str.).

11Išaiškintina, jog R. K. paskirta bauda yra skaičiuotina nuo sekančios dienos po paskutinės antstolio reikalavime nurodytos datos (dienos), tai yra nuo 2013-10-25 ir skaičiuotina iki antstolio reikalavimo įvykdymo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str., 645 str.,

Nutarė

13Prašymą tenkinti.

14UAB „( - )" direktoriui R. K., a.k. ( - ) gyv. Maironio g. 44-4, Kaune, už antstolio reikalavimo nevykdymą paskirti baudą - po 100 Lt (vieną šimtą) litų už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolio reikalavimą dieną nuo 2013 m. spalio 25 d. iki antstolio reikalavimo įvykdyti 2013-06-20 Lietuvos Apeliacinio teismo nutartį Nr. 2-1594/2013 įvykdymo dienos.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai