Byla 2-1594/2013
Dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės „DNB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Modus“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „DNB lizingas“ dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „Modus“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančiu vienašališką lizingo sutarčių 201208F-10471, 201208F-10477, 201208F-10478, 201208F-10488, 201208F-10489, 201208F-10496, 201208F-10497, 201208F-10516, 201208F-10517 201208F-10526, 201208F-10532, 201208F-10538, 201208F-10544, 201208F-10545, 201208F-10550, 201208F-10551, 201208F-10472, 201208F-10479, 201208F-10490, 201208F-10498, 201208F-10504, 201208F-10510, 201208F-10474, 201208F-10481, 201208F-10494, 201208F-10500, 201208F-10506, 201208F-10512, 201208F-10519, 201208F-10529, 201208F-10535, 201208F-10541, 201208F-10548, 201208F-10476, 201208F-10482, 201208F-10495, 201208F-10501, 201208F-10507, 201208F-10513, 201208F-10524, 201208F-10530, 201208F-10536, 201208F-10512, 201208F-10549, 201208F-10502, 201208F-10508, 201208F-10514, 201208F-10525, 201208F-10531, 201208F-10537, 201208F-10503, 201208F-10509, 201208F-10473, 201208F-10480, 201208F-10491, 201208F-10499, 201208F-10505, 201208F-10511, 201208F-10518, 201208F-10527, 201208F-10528, 201208F-10533, 201208F-10534, 201208F-10539, 201208F-10540, 201208F-10546, 201208F-10547, 201208F-10552, 201208F-10558, 201208F-10599 nutraukimą, atliktą atsakovo AB „DNB lizingas“ 2013 m. vasario 6 d. pranešimu Nr. 2013130.56-37/293 „Dėl lizingo sutarčių nutraukimo“;
  2. pakeisti pirmame ieškinio reikalavime minėtų lizingo sutarčių Specialiųjų sąlygų B dalies sąlygą dėl termino, vietoj sąlygos „Lizingo terminas (mėn.) 46“, nustatant, jog „Lizingo terminas (mėn.) 64. Pirmaisiais 18 mėn. klientas moka palūkanas ir nemoka sumos, skirtos Turto vertei dengti, o per likusius 46 mėn. Klientas moka palūkanas ir sumas, skirtas Turto vertei dengti“.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius lizinguojamo turto valdymo perėmimu. Laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti dėl to, kad ieškiniu siekiama toliau vykdyti lizingo sutartis bei tęsti ieškovo ūkinę-komercinę veiklą, kurios pagrindas – lizinguojamas turtas, tai yra transporto priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civ. bylose Nr. 2-550/2010, 2-57/2011 ir 2-118/2011). Nepritaikius ieškinio užtikrinimo priemonių, atsakovas perims lizinguojamą turtą ir perleis jį tretiesiems asmenims, dėl ko ieškinio patenkinimas prarastų prasmę. Ieškinio užtikrinimo priemonių taikymas nepažeistų atsakovo interesų, nes lizinguojamas turtas yra apdraustas. Be to, būtų užtikrintas ir viešasis interesas, nes išsaugojus ieškovo ūkinę-komercinę veiklą, būtų išsaugotos ir 93 darbo vietos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su lizinguojamo turto valdymo perėmimu. Teismas nurodė, kad šioje byloje susiduria lygiaverčiai priešingi šalių interesai, kuomet ieškovas nevykdo įsipareigojimų pagal lizingo sutartį dėl ekonominės krizės, tačiau lizinguojamą turtą naudoja ūkinėje-komercinėje veikloje, dėl ko šio turto netekus, ieškovas būtų sužlugdytas. Tuo tarpu atsakovas kaip lizingo veikla užsiimantis subjektas nėra suinteresuotas palikti lizinguojamą turtą ieškovui, kuris nesugeba tinkamai vykdyti įsipareigojimų, o jo finansinė padėtis prastėja. Atsakovas siekia susigrąžinti lizinguojamą turtą ir jį realizavus sumažinti savo nuostolius. Dėl šios priežasties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas sprendė užtikrindamas protingą šalių interesų santykį, kuris priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių viseto. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad kyla grėsmė, jog iki bylos išnagrinėjimo pabaigos atsakovas gali perimti lizinguojamą turtą ir vienašališkai jį perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko pasunkėtų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas, prireiktų papildomai laiko ir teisinių paslaugų sąnaudų sugrąžinti ieškovą į buvusią padėtį. Be to, išreikalavus iš ieškovo lizinguojamą turtą, gali būti sutrikdyta jo ūkinė-komercinė veikla.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas AB „DNB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos neinformavus apie tai atsakovo ir jo neišklausius;
  2. skundžiamoje nutartyje nebuvo nurodytas nei vienas motyvas apie tikėtiną ieškinio reikalavimų pagrįstumą;
  3. skundžiamoje nutartyje nėra motyvų, pagrindžiančių grėsmės dėl lizinguojamo turto perleidimo tretiesiems asmenims egzistavimo;
  4. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neekonomiškos, nes galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti pakaktų lizinguojamą turtą areštuoti, perduodant jį saugoti atsakovui;
  5. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos, pažeidžia teisingumo principą ir yra palankios išimtinai tik ieškovui, nes ieškovas gali neatlygintinai naudotis lizinguojamu turtu, už kurį atsakovui yra skolingas daugiau nei 5 000 000 Lt bei atsakovo sąskaita vykdyti verslą. Be to, ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, reikšdamas nepagrįstą ieškinį, nes kitoje civilinėje byloje jo ieškinys kitam lizingo davėjui buvo atmestas;
  6. iki skundžiamos nutarties gavimo atsakovas spėjo iš ieškovo atsiimti 36 transporto priemones iš 70. Visos grąžintos transporto priemonės yra sugadintos, neprižiūrėtos, net 16 iš jų nevažiuoja. Likusių transporto priemonių buvo vieta ir būklė nežinoma.

12Ieškovas UAB „Modus“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad ieškinio tikslas – išsaugoti ūkinę-komercinę veiklą, todėl laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos. Iš atsakovo veiksmų buvo matyti, kad jo tikslas – perimti iš ieškovo lizinguojamą turtą, todėl pagrįstai laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos atsakovui nepranešus. Atsakovas nenurodė motyvų, kodėl ieškinys laikytinas tikėtinai nepagrįstu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei atsakovui susigrąžinus lizinguojamą turtą, ieškovas negalėtų vykdyti įsipareigojimų tiekėjams bei gauti pajamų, dėl ko būtų priverstas nutraukti savo ūkinę-komercinę veiklą. Tokiu atveju galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų beprasmis. Pritaikius atsakovo minimą laikinąją apsaugos priemonę – turto areštą, ieškovas neteks galimybės tokiu turtu naudotis, o atsakovas patirs turto saugojimo išlaidas. Be to, net ir ieškinio netenkinimo atveju, atsakovas turės teisę į lizingo įmokas už visą laikotarpį, už kurį ieškovas naudojo lizinguojamą turtą, o atsakovo turtas yra apdraustas. Atsakovui grąžintos transporto priemonės yra apgadintos dėl to, kad jos nėra naujos bei dėl atsakovo atstovų veiksmų, vykdant šių transporto priemonių kėlimo darbus. Be to, atsakovas nepagrįstai grąžintų transporto priemonių apgadinimus įrodinėja remdamasis jų perdavimo-priėmimo aktais, kurie nėra pasirašyti nei ieškovo, nei atsakovo. Ieškovas prideda pažymas, patvirtinančias, kad transporto priemonių eksploatavimo laikotarpiu (2010 m. – 2013 m.) ieškovas patyrė virš 730 000 Lt remonto išlaidų ir 416 000 Lt turto eksploatacijos išlaidų.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas įtvirtino dvi sąlygas, kurioms egzistuojant teismas nutartimi pritaiko laikinąsias apsaugos priemones. Pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, tai yra pateikti duomenis, kurie leistų daryti tikėtiną prielaidą, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimas yra įmanomas. Antra, ieškovas privalo įrodyti, kad egzistuoja reali grėsmė būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui (CPK 12 ir 178 str.).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu lizingo sutarčių nutraukimą bei pakeisti lizingo sutarčių nuostatas. Vadinasi, ieškinio tenkinimo atveju turėtų būti toliau vykdomos lizingo sutartys. Įvertinus ieškinio reikalavimų turinį, darytina išvada, kad šioje byloje laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtina eliminuoti grėsmes, susijusias su lizingo sutarčių vykdymo apsunkinimu, kas reiškia, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti užtikrintas būtent turto, esančio lizingo sutarčių dalyku, išsaugojimas. Dėl šios priežasties sutiktina su atsakovo atskirojo skundo argumentais, kad lizinguojamo turto išsaugojimui užtikrinti pakanka pritaikyti šio turto areštą, perduodant turtą saugoti atsakovui (CPK 145 str. 1 d. 3 p.). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas pritaikė platesnio masto nei būtina ieškinio reikalavimams užtikrinti laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su lizinguojamo turto perėmimu. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal paties ieškovo pateiktas mokėjimų pagal lizingo sutartis išklotines matyti, kad ieškovas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos nėra sumokėjęs atsakovui nei vienos įmokos pagal lizingo sutartis (b.l. 70-73), tačiau lizinguojamą turtą ir toliau siekia naudoti savo ūkinėje-komercinėje veikloje, pritaikant tai leidžiančias daryti laikinąsias apsaugos priemones. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių pagalba ieškovas reikalauja, kad lizingo davėjas vykdytų nutrauktas lizingo sutartis visa apimtimi, o pats nesiima jokių veiksmų, įrodančių jo valią ir pajėgumą tęsti įsipareigojimų pagal lizingo sutartis vykdymą tokiu mastu, kokiu prašo pagal ieškinio reikalavimus. Priešingai, Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Modus“ iškėlimo (civ. bylos Nr. B2-1558-324/2013, kas patvirtina, jog šiuo metu ieškovas nėra pajėgus vykdyti mokėjimus pagal lizingo sutartis net ir tokia apimtimi, kokią jis nurodo ieškinio reikalavime dėl mokėjimų išdėstymo. Toks ieškovo elgesys laikytinas nesąžiningu ir neatitinkančiu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo – užtikrinti būsimu teismo sprendimu sąžiningo ieškovo galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymą (CK 1.137 str. 3 d., CPK 144 str. 1 d.). Todėl laikytini pagrįstais atsakovo atskirojo skundo argumentai, jog skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 145 str. 2 d.).

17Be to, pažymėtina, kad, kaip aukščiau nutartyje minėta, iš šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimo ir faktinio pagrindo, kurie apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, matyti, kad šios bylos esminis tiesioginis ginčo dalykas yra lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumas, o ne ieškovo ūkinės-komercinės veiklos išsaugojimas, kuris analizuojamas atsakovo restruktūrizavimo byloje, nagrinėjamoje Kauno apygardos teisme (civ. bylos Nr. B2-1558-324/2013). Būtent sprendžiant klausimą dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kurios esminis tikslas yra išsaugoti atsakovo ūkinę-komercinę veiklą, ir turi būti sprendžiama dėl uždraudimo lizingo davėjui atsiimti lizinguojamą turtą, leidžiant restruktūrizuojamai įmonei vykdyti mokėjimus pagal restruktūrizavimo planą ir pan. Todėl ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai apie būtinumą laikinosiomis apsaugos priemonėmis išsaugoti jo veiklos tęstinumą atmetami kaip nesusiję su šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimu ir būtinumu jį užtikrinti (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.).

18Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutarties, priimtos civ. byloje Nr. 2-57/2011, ir šios civilinės bylos ratio decidendi nesutampa, nes minėtoje nutartyje buvo konstatuota, kad ieškovas (priešingai nei šioje byloje) ir toliau vykdo mokėjimus lizingo davėjui pagal lizingo sutartis. Ieškovo minima Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-550/2010, taip pat nagrinėjamam atvejui nėra tinkamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pavyzdys, nes ieškinys (pareikštas UAB „Modus“ kitam lizingo davėjui dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu) šioje byloje įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu buvo atmestas (civ. bylos Nr. 2A-298/2013). Pažymėtina, kad ieškovo minimoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-118/2011, bei kitose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, kur buvo nuspręsta taikyti tokios rūšies laikinąsias apsaugos priemones, kokių šioje byloje prašė ieškovas, iš faktinių aplinkybių nebuvo akivaizdu, kad ieškovas neturi realios galimybės (dabar ar/ir ateityje) vykdyti mokėjimus pagal lizingo sutartis. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovo elgesys bei faktas, jog yra sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Modus“ iškėlimo, nepateikus papildomų įrodymų apie ieškovo finansinę padėtį, leidžia daryti išvadą, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama ne užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą, o leisti ieškovui toliau netrukdomai naudotis lizinguojamu turtu, nevykdant pagal lizingo sutartis jokių mokėjimų.

19Dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, jog skundžiamoje nutartyje neįrodytas grėsmės perleisti turtą tretiesiems asmenims egzistavimas, pažymėtina, kad nors byloje nėra tiesioginių įrodymų apie tai, jog atsakovas AB „DNB lizingas“ jau šiuo metu ketina perleisti lizinguojamą turtą, tai savaime nepaneigia grėsmės, jog atsakovas kaip šio turto savininkas ateityje tokia galimybe pasinaudos. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas ir yra bet kokių grėsmių, susijusių su ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymu, eliminavimas (CPK 144 str. 1 d.). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai pritaikė laikinąją apsaugos priemonę, siekdamas eliminuoti lizinguojamo turto perleidimo tretiesiems asmenims grėsmę, tačiau, kaip aukščiau nutartyje nurodyta, parinko netinkamą laikinųjų apsaugos priemonių rūšį.

20Kaip kitą atskirojo skundo argumentą atsakovas nurodo tai, kad skundžiamoje nutartyje nebuvo analizuotas preliminarus (prima facie) ieškinio pagrįstumas. Preliminariai įvertinus šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimų pobūdį ir ieškinio materialinio pagrindo argumentų turinį, nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Todėl nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė šiuo klausimu išsamių motyvų, iš esmės teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nusprendė, jog ieškinys preliminariai (prima facie) yra pagrįstas, kas sudarė pagrindą spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo (CPK 144 str. 1 d.).

21Dėl atskirajame skunde minimo atsakovo teisių pažeidimo, nepranešant jam apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, pažymėtina, kad CPK 147 straipsnyje yra nustatyta prašymų, susijusių su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėjimo tvarka. Minėto straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, kai teismas mano, kad tai būtina. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas įtvirtino teismui prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar būtina pranešti atsakovui apie šio prašymo nagrinėjimą, ir nepaisant to, kokį sprendimą šiuo klausimu teismas priima, tai neįtakoja teismo nutarties, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, neteisėtumo ar nepagrįstumo.

22Taigi, apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo AB „DNB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutarties, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, tačiau parinko netinkamą laikinųjų apsaugos priemonių rūšį. Dėl šios priežasties atsakovo AB „DNB lizingas“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartis pakeičiama – panaikinamos Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir taikomas lizinguojamo turto areštas, perduodant jį saugoti atsakovui (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

24pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį.

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

26Areštuoti turtą, esantį lizingo sutarčių 201208F-10471, 201208F-10477, 201208F-10478, 201208F-10488, 201208F-10489, 201208F-10496, 201208F-10497, 201208F-10516, 201208F-10517 201208F-10526, 201208F-10532, 201208F-10538, 201208F-10544, 201208F-10545, 201208F-10550, 201208F-10551, 201208F-10472, 201208F-10479, 201208F-10490, 201208F-10498, 201208F-10504, 201208F-10510, 201208F-10474, 201208F-10481, 201208F-10494, 201208F-10500, 201208F-10506, 201208F-10512, 201208F-10519, 201208F-10529, 201208F-10535, 201208F-10541, 201208F-10548, 201208F-10476, 201208F-10482, 201208F-10495, 201208F-10501, 201208F-10507, 201208F-10513, 201208F-10524, 201208F-10530, 201208F-10536, 201208F-10512, 201208F-10549, 201208F-10502, 201208F-10508, 201208F-10514, 201208F-10525, 201208F-10531, 201208F-10537, 201208F-10503, 201208F-10509, 201208F-10473, 201208F-10480, 201208F-10491, 201208F-10499, 201208F-10505, 201208F-10511, 201208F-10518, 201208F-10527, 201208F-10528, 201208F-10533, 201208F-10534, 201208F-10539, 201208F-10540, 201208F-10546, 201208F-10547, 201208F-10552, 201208F-10558, 201208F-10599 dalyku, ir perduoti jį saugoti atsakovui akcinei bendrovei „DNB lizingas“ (į.k. 124385737, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius).

27Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovas UAB „Modus“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas: 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas AB „DNB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Ieškovas UAB „Modus“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu... 17. Be to, pažymėtina, kad, kaip aukščiau nutartyje minėta, iš šioje byloje... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo 2011... 19. Dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, jog skundžiamoje nutartyje... 20. Kaip kitą atskirojo skundo argumentą atsakovas nurodo tai, kad skundžiamoje... 21. Dėl atskirajame skunde minimo atsakovo teisių pažeidimo, nepranešant jam... 22. Taigi, apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo AB „DNB lizingas“... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį.... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartimi pritaikytas... 26. Areštuoti turtą, esantį lizingo sutarčių 201208F-10471, 201208F-10477,... 27. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui....