Byla 2A-1836-657/2013
Dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir baudos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (pranešėja), Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas), Izoldos Nėnienės teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. C. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-25-393/2013 pagal ieškovės V. C. ieškinį atsakovams G. N. K., A. J., tretiesiems asmenims K. S., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriui dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir baudos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė V. C. kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai 3,2 ha žemės iš visos 4,74 ha žemės, grąžintinos atsakovės G. N. K. tėvo J. P. vardu pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. 59-6758; priteisti solidariai iš atsakovų G. N. K. ir A. J. solidariai 50000,00 Lt baudą pagal 2008 m. lapkričio 19 d. preliminarios sutarties dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo 6 p. (T.1, b.l. 3-8). Nurodė, kad 2008 m. lapkričio 19 d. preliminariąja sutartimi G.N. K. pardavė išvadą, pagal kurią ji nupirko 3,2 ha, o A. J. 1,55 ha žemės sklypo. Ji už savo dalį žemės sklypo sumokėjo visą sutartą kainą 19000,00 Lt. Po sutarties pasirašymo G.N. K. pasirašė visu įgaliojimus tvarkyti nuosavybės teisės atkūrimo reikalaus, ir testamentą dėl sklypų paveldėjimo. Tačiau tik vėliau paskambinusi į žemėtvarkos skyrių dėl sklypo sužinojo, kad jai anksčiau išduotai įgaliojimai panaikintas ir išduotas įgaliojimas K. S. toliau tęsti nuosavybės teisių atstatymą. Kadangi atsakovė nevykdo preliminariosios sutarties ir savo veiksmus derina su A. J., iš atsakovų prašė solidariai priteisti 50000,00 Lt baudą pagal 2008 m. lapkričio 19 d. preliminarios sutarties dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo 6 punktą.

5Atsakovai G. N. K. ir A. J. su ieškiniu nesutiko. G.N. K. paaiškino, kad pardavė žemės išvadą pagal preliminarią sutartį, pinigus notarinėje kontoroje padavė jai A. J., kuris tvarkė žemės nuosavybės atkūrimo reikalus. Pasirašydama sutartį skaitė ir matė žemės sklypo dalis. Suprato, kad pinigai abiejų tiek V. C., tiek ir A. J.. Įgaliojimą K. S. pakeitė A. J. prašymu. 2000,00 Lt A. J. jai atvežė į namus iki sutarties sudarymo, o likusius pinigus perdavė notarinėje kontoroje. Ji sutinka vykdyti preliminarią sutartį, kurios įvykdymo terminas yra iki 2018 metų. A. J. pažymėjo, kad gyveno kartu su V. C., tačiau bendro verslo neturėjo. Jis ieškovei paskolino pinigus. Po to turėjo stiprią avariją ir su V. C. išsiskyrė, todėl paprašė G. N. K., kad ji perrašytų įgaliojimą K. S.. Jo rašytas paaiškinimas esantis byloje yra teisingas, jis ūkininkauja, supirkinėja žemės sklypus. Preliminarios sutarties sąlygas sukūrė jis notarinėje kontoroje, esant ieškovei ir atsakovei. Avansą 2000 Lt jis nuvežė G. N. K., o likusius 26000 Lt sumokėjo notarinėje kontoroje.

6Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad J. P. nuosavybės teisės pagal 2008-05-13 išvadą Nr. 59-6758 dar nėra atkurtos, nes nėra parengta nuosavybės teisių atkūrimo byla, paženklinti suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projektuose žemės sklypai. Žemės sklypų ženklinimas preliminariai numatytas atlikti iki 2013 m. birželio mėnesio. Atsakovė pagal preliminarią sutartį negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, nes jai dar neatkurtos nuosavybės teisės, todėl negali disponuoti žemės sklypais, todėl mano, kad atsakovė nepažeidė sutartinių įsipareigojimų. Įgaliojimo panaikinimas ar jo atsisakymas yra asmens teisė, todėl negali būti laikoma, kad įgaliojimo panaikinimas pažeidžia asmens teises.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Lazdijų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas atsakovui A. J. ir valstybei (T.2, b.l. 18-21). Teismas nustatė, kad 2008 m. lapkričio 19 d. V. C. ir A. J. su atsakove G. N. K. sudarė Preliminarią sutartį dėl G. N. K. pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. 59-6758 valstybės išperkamo jos tėvo J. P. turėtą žemę 4,75 ha, buvusią ( - ) pirkimo. Sutartyje numatyta, kad V. C. ir A. J. pasiūlymus priima ir įsipareigoja pirkimo – pardavimo sutartį bei priėmimo – perdavimo aktą sudaryti iki 2018-11-19, o už sutarties nevykdymą nustatyta 50000,00 Lt bauda. Teismas pažymėjo, kad preliminariąja sutartimi nė viena iš šalių neįgyja turtinės naudos, todėl neatsiranda ir mokėjimo-atsiskaitymo santykis, ir ieškovė neturi reikalavimo teisės įvykdyti natūra neegzistuojančią prievolę. Teismas konstatavo, kad preliminari sutartis yra priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Preliminarios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, tačiau toks objektas negali būti pripažintas civiliniu objektu turtinių teisių požiūriu. Esant ikisutartiniams santykiams šalis neturi teisės reikalauti priverstinio sutarties sudarymo, jų derybose prisiimti įsipareigojimai nesuteikia reikalavimo teisės, todėl ieškovės reikalavimas priteisti jai žemę yra nepagrįstas. Teismo nuomone, ieškovė nepagrįstai įgaliojimo panaikinimą vertina kaip atsisakymą vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė G. N. K. atsisakė sutartį vykdyti, o atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ji ketina vykdyti preliminarią sutartį, kurios įvykdymo terminas yra numatytas iki 2018-11-19. Be to, teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad 2008-11-19 Preliminarioje sutartyje aptartas žemės sklypas yra suformuotas kaip nekilnojamojo turto objektas, daiktinės teisės neįregistruotos (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7, 8 str.), todėl turto disponavimo teisė neatsiranda (CK 4.37 str.). Teismas sprendė, kad ieškovė reikalavimas priteisti baudą solidariai iš abiejų atsakovų, remiantis tuo, kad buvo panaikinti įgaliojimai ieškovei nėra pagrindo, nes šalys susitarė tik dėl vieno atvejo – kad ji mokama, kai atsakovė atsisako parduoti turtą. Ieškovė reikalavimą grindžia dėl baudos priteisimo įgaliojimo panaikinimo ir sutarties nevykdymo nepateikė jokių įrodymų, kad G. N. K. atsisakė parduoti jai žemės sklypą į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. 59-6758, todėl reikalavimą priteisti baudą solidariai iš abiejų atsakovų – atmetė ir priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai.

10Apeliaciniu skundu ieškovė V. C. prašo pirmosios instancijos teismo 2013-05-31sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (T.2, b.l. 24-30). Apeliantės nuomone, teismas priimdamas sprendimą pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos.

111. Teismas netinkamai vertino šalių atsiskaitymo pagal pasirašytą preliminarią sutartį tvarką, neapklausė liudytojos notarės, kurios kontoroje buvo sumokėti pinigai, nereikalavo, kad A. J. pateiktų teismui jo pasirašytos su G.N. K. avansinio mokėjimo sutartį dėl 2000,00 Lt sumokėjimo. Teismas neanalizavo šalių parodymų prieštaravimų ir vertino tik atsakovų argumentus.

122. Teismas netinkamai vertino pasirašytą preliminariąją sutartį ir pagal ją atliktus mokėjimus, kas reiškia, kad sudaryta žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis ir pagal ją visiškai atsiskaityta. Todėl nepagrįsti teismo argumentai, kad iki galutinio preliminarios sutarties įvykdymo 2008-11-19 yra dar pakankamai ilgas terminas.

133. Teismas visiškai neanalizavo aplinkybių, susijusių su įgaliojimų panaikinimu ir naujų įgaliojimų išdavimu K. S., nes tai, apeliantės nuomone, reiškia, kad ji antrą kartą pardavė jau kartą ieškovei parduotą dalį žemės sklypo.

144. Teismas nieko nepasisakė dėl ieškovės pasiūlytos taikos sutarties ir galimybės bylą užbaigti taikiai.

15Atsakovai A. J. ir G. N. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (T.2, b.l. 44-46). Nurodė, kad apeliantė teismo sprendimo neteisėtumą grindžia su aplinkybėmis, kurios nesusijusios su ginčo esme – dėl pinigų pagal preliminariąją sutartį mokėjimo, kad dėl įgaliojimo panaikinimo ir naujo išdavimo K. S., ji prarado pinigus ir žemės sklypą, kad nebuvo ginčas baigtas taikiai. Atsakovų nuomone, niekuo nepagrįsti apeliantės argumentai, kad sudaryta preliminarioji sutartis yra pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, nes kol kas žemės sklypas nėra suformuotas kaip kadastrinis vienetas.

16Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Viena šio principo įgyvendinimo išraiškų įtvirtinta CPK 320 straipsnio 2 dalyje, kur nustatyta, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo ieškinys, analizuojant jį ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu.

20Įvertinusi apeliacinio skundo argumentaciją, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje apeliaciniu skundu skundžiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, keliami netinkamo įrodymų vertinimo ir netinkamai motyvuoto sprendimo klausimai. Kadangi apeliantė apibrėžė apeliacinio nagrinėjimo ribas ir šioje byloje nenustatytas viešasis interesas, teikiantis pagrindą peržengti apeliacinio skundo ribas (CPK 320 str. 2 d.), tai teisėjų kolegija pasisako dėl šių apeliacinio skundo argumentų.

21Dėl įrodymų vertinimo. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2012; kt.).

22Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2008 m. lapkričio 19 d. ieškovė V. C., atsakovas A. J. ir atsakovė G. N. K. sudarė preliminariąją sutartį dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo (notarinio registro Nr. JK-6524) pagal kurią ir G.N. K. siūlo V. C. už 19000,00 Lt pirkti jai nuosavybės teise pagal Alytaus apskrities viršininko 2008-05-13 patvirtintą išvadą Nr. 59-6758 priklausysiančio 4,75 ha žemės sklypo dalį 3,2 ha, o A. J. už 9000,00 Lt minėto sklypo dalį – 1,55 ha (T.1, b.l. 9-10). Pagal sutarties 2 punktą V. C. ir A. J. pasiūlymus priėmus, šalys sutarė sudaryti turto pirkimo pardavimo sutartį ir pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą iki 2019-11-19. Sutartyje taip pat nustatyta, kad jos sudarymo metu V. C. sumoka G.N. K. 18750,00 Lt, A. J. – 8750,00 Lt, likusią dalį sumokant pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu (sutarties 3 p.). Iš pakvitavimo, pasirašyto atsakovės G.N. K. nustatyta, kad ieškovė yra sumokėjusi atsakovei ir likusius 250,00 Lt (T.1, b.l. 15). Šio sutarties 6 punkte šalys susitarė, kad šalis, nevykdanti sutarties, sumokės 50000,00 Lt dydžio baudą. Byloje taip pat nustatyta, kad G.N. K. davė įgaliojimą V. C. tvarkyti žemės nuosavybės atstatymo ir J. P. turto paveldėjimo reikalus (2008-11-19 ir 2008-12-03 įgaliojimai, T.1, b.l. 11-12). 2008-11-19 sudarytu testamentu G.N. K. mirties atveju palieka žemės sklypus priklausančius pagal Alytaus apskrities 2008-05-13 išvadą Nr. 59-6758 V. C. (T.1, b.l. 13). Iš 2012-06-24 A. J. pasižadėjimo matyti, kad už perkamus atkūrimo nuosavybės teisės į žemės sklypą dokumentus jis sumokėjo G.N. K. 28000,00 Lt (T.1, b.l. 14). 2011-03-31 atsakovė G.N. K. panaikino duotus įgaliojimus ir įgaliojo K. S. tvarkyti paveldėjimo bei nuosavybės teisių atkūrimo reikalus (T.1, b.l. 16-17).

23Teisėjų kolegija visiškai sutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėms ir pažymi, kad ieškovė pareikšdama ieškinį juo apibrėžė bylos nagrinėjimo ribas. Ieškinyje buvo keliami du reikalavimai – 1) priteisti ieškovei 3,2 ha žemės iš visos 4,75 ha žemės, grąžintinos atsakovei G. N. K. pagal Alytaus apskrities viršininko 2008-05-13 patvirtintą išvadą Nr. 59-6758 ir 2) priteisti solidariai iš atsakovų 50000,00 Lt baudą už sutarties nevykdymą.

24Apeliantė V. C. nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad apeliantė turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai. Apeliantės argumentai, kad teismas neapklausė liudytojos notarės J. K., nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, kad pati apeliantė ir jos atstovė sutiko, kad byla būtų nagrinėjama ir liudytoja J. K. nebūtų apklausiama. Tai užfiksuota teismo posėdžio protokole (T.2, b.l. 14-17). Pastabų dėl protokolo nebuvo pateikta. Ji buvo atstovaujama advokato, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas atėmė jai galimybę pateikti įrodymus. Dėl šių priežasčių kolegija nenustatė apeliantės teisių rinkti ir teikti įrodymus apribojimų.

25Ginčo dėl G. N. K. duotų įgaliojimų V. C. panaikinimo ir naujo įgaliojimo suteikimo K. S. byloje nėra. Apeliantės interpretacijas apie įgaliojimo suteikimo ir preliminarios sutarties galiojimo santykį ir teisines pasekmes, teisėjų kolegija atmeta kaip visiškai nepagrįstus. Apeliantės argumentas, kad būtent A. J. įtikino atsakovę G. N. K. panaikinti jai išduotus įgaliojimus, nepagrįstas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įgaliojimo panaikinimas ir naujo išdavimas kitam asmeniui turėjo įtakos ieškovės teisėms pagal sutartį ir dėl šios priežasties įgaliojimų panaikinimas negalėjo ir negali būti vertinamas kaip atsisakymas vykdyti sutartį. Apeliantės argumentas, kad pagal įgaliojimą atsakovė pardavė žemę K. S., kuri jau yra parduota jai, neįrodytas. Byloje surinktų įrodymų viseto pagrindu teismas padarė pagrįstą išvadą, kad preliminari sutartis dėl turto pardavimo yra šalims galiojanti.

26Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad pagal 2008 m. lapkričio 19 d. sutartį yra sumokėta 28000,00 Lt. Sutarties 5 punkte nustatyta, kad prievolė pasibaigia nesudarius pagrindinės sutarties iki 2018 m. lapkričio 19 d., grąžinant sumokėtą sumą 27500,00 Lt V. C. ir A. J. atitinkamomis dalimis. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Sutartis nėra pakeista ar įstatymų nustatyta tvarka nuginčyta, todėl kas, kada ir prie kokių aplinkybių pinigus sumokėjo G.N. K. šios bylos kontekste nėra reikšminga.

27Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad J. P. nuosavybės teisės pagal 2008-05-13 išvadą Nr. 59-6758 dar nėra atkurtos, nes nėra parengta nuosavybės teisių atkūrimo byla, paženklinti J. P. suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projektuose žemės sklypai, sutartyje aptartas žemės sklypas dar nėra suformuotas kaip nekilnojamojo turto objektas, daiktinės teisės neįregistruotos įstatymo nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7, 8 str.). Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, kurį pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui, nurodyta to daikto vieta atitinkamame žemės sklype arba parduodamo daikto vieta kitame nekilnojamame daikte (CK 6.396 str. 1 d.), todėl nesuformavus ir neįregistravus žemės sklypo nustatyta tvarka, neatkūrus nuosavybės teisių J. P. ar jo įpėdiniams, turto disponavimo teisė neatsiranda (CK 4.37 str.), sutartis negali būti tvirtinama, o patvirtinta negalioja (CK 6.396 str. 2 d.).

28Byloje nenustatyta, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas yra nutrūkęs ir nevyksta. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, kad atsakovė atsisako pasirašytą sutartį vykdyti, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra pagrindo nei priteisti ieškovei 3,2 ha žemės sklypą, nei solidariai iš atsakovų priteisti ieškovei 50000,00 Lt baudą už sutarties sąlygų nevykdymą.

29Dėl taikos sutarties. Apeliantė nurodė, kad ji siūlė atsakovams siūlė sudaryti taikos sutartį, tačiau teismas tokio pasiūlymo nesvarstė. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek ieškovė, tiek atsakovai procese buvo atstovaujami advokato, todėl preziumuoja, kad jam yra žinoma šalių teisė užbaigti ginčą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje, taip pat sprendimo vykdymo metu (CPK 42 str. 1 d.). Iš 2013 m. gegužės 13 d. protokolo matyti, kad šalims nepavyko išspręsti ginčą taikiai. Aplinkybės, kad šalims nepavyko sudaryti taikos sutarties, negali būti vertinamos, kaip procesinis pažeidimas.

30Dėl pareigos motyvuoti teismo procesinį sprendimą. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas sprendime turėjo ištirti ir įvertinti visas jos nurodytas aplinkybes. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Pažymėtina tai, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas ir ginčo esmė nėra sandorių teisėtumo patikrinimas. Taigi nurodyti apeliacinio skundo argumentai, įvertinus pareikšto ieškinio pagrindą, dalyką (reikalavimus), nagrinėjamos bylos esmę, yra teisiškai nereikšmingi ir neaktualūs, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė visus ieškinio reikalavimus pateikdamas gana platų, pagrįstą ir išsamų byloje esančių įrodymų viseto vertinimą. Teisėjų kolegija neturi vertinti susiklosčiusios faktinės situacijos kitaip nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (( - )v. Netherlandsjudgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; ( - )v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Nagrinėjamu atveju apeliantė, pateikdama apeliacinį skundą, jame nenurodė jokių argumentų, paneigiančių skundžiamame teismo sprendime padarytas išvadas.

32Dėl aukščiau nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bei aiškino materialinės teisės normas, padarė pagrįstas išvadas, dėl ko naikinti ar keisti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ji būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinį skundą atmetus iš V. C. atsakovams priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas A. J. už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra sumokėjęs advokatui 300,00 Lt (T.2, b.l. 52-53). Tokiu būdu iš apeliantės atsakovui priteistina 300,00 Lt už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš ieškovės V. C., a. k. ( - ) atsakovui A. J., a.k. ( - ) 300,00 Lt (tris šimtus litų) advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė V. C. kreipėsi į teismą prašydama priteisti jai 3,2 ha žemės... 5. Atsakovai G. N. K. ir A. J. su ieškiniu nesutiko. G.N. K. paaiškino, kad... 6. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai.... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė V. C. prašo pirmosios instancijos teismo... 11. 1. Teismas netinkamai vertino šalių atsiskaitymo pagal pasirašytą... 12. 2. Teismas netinkamai vertino pasirašytą preliminariąją sutartį ir pagal... 13. 3. Teismas visiškai neanalizavo aplinkybių, susijusių su įgaliojimų... 14. 4. Teismas nieko nepasisakė dėl ieškovės pasiūlytos taikos sutarties ir... 15. Atsakovai A. J. ir G. N. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 16. Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 20. Įvertinusi apeliacinio skundo argumentaciją, teisėjų kolegija sprendžia,... 21. Dėl įrodymų vertinimo. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad... 22. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2008 m. lapkričio 19 d. ieškovė... 23. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo... 24. Apeliantė V. C. nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų... 25. Ginčo dėl G. N. K. duotų įgaliojimų V. C. panaikinimo ir naujo įgaliojimo... 26. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad pagal 2008 m. lapkričio 19 d.... 27. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad J. P. nuosavybės teisės... 28. Byloje nenustatyta, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas yra nutrūkęs... 29. Dėl taikos sutarties. Apeliantė nurodė, kad ji siūlė atsakovams siūlė... 30. Dėl pareigos motyvuoti teismo procesinį sprendimą. Apeliantės nuomone,... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 32. Dėl aukščiau nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš ieškovės V. C., a. k. ( - ) atsakovui A. J., a.k. ( - ) 300,00...