Byla 2S-2118-343/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės D. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas ieškovės D. V. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-4420-59/2010 pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovui I. P. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, ir

Nustatė

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priteisė iš atsakovo laikiną išlaikymą ieškovės ir atsakovo nepilnamečiam sūnui po 400 Lt per mėnesį periodinėmis išmokomis iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų apie turtinę atsakovo padėtį, todėl ieškovės nurodoma 1000 Lt laikino išlaikymo suma vertintina kaip nepagrįstai didelė, laikino išlaikymo suma nustatytina atsižvelgiant į su minimalia mėnesio alga susietą orientyrą. Kartu teismas nurodė, jog nėra pagrindo taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę - įrašą registre dėl draudimo atsakovui perleisti nekilnojamąjį turtą.

4Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutarties dalį, kuria dalis jos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesta, priimti naują nutartį, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti visa apimtimi, priteisti iš atsakovo 1000 Lt laikiną išlaikymą ieškovės ir atsakovo nepilnamečiam sūnui iki kol bus priimtas teismo sprendimas, uždrausti atsakovui perleisti nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims, padarant įrašą viešajame registre. Ieškovė nurodo, jog bylos nagrinėjimas gali užtrukti ilgai, ieškovė neturi darbinių pajamų, nes augina vaiką, jos pajamas sudaro 1294 Lt per mėnesį, mokami jai kaip esančiai vaiko auginimo atostogose, šių lėšų užtenka tik ieškovės poreikiams, tuo tarpu vaiko poreikiai sudaro apie 1300 Lt per mėnesį, juos dėl sudėtingos ieškovės turtinės padėties turi patenkinti atsakovas. Išlaikymo dydis negali būti siejamas su minimalios mėnesinės algos dydžiu, jis nustatomas vertinant vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Teismas sumažino išlaikymo sumą neatsižvelgdamas į ieškovės prašymą išreikalauti duomenis apie atsakovo turtinę padėtį. Kadangi atsakovas, siekdamas nuslėpti pajamas, atsistatydino iš jam priklausančios bendrovės direktoriaus pareigų, nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti apribojimus atsakovo turtui.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad dėl trumpo procesinio termino klausimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti ir aplinkybės, jog spręsdamas šį klausimą teismas nepasisako dėl bylos esmės nepagrįstais laikytini atskirojo skundo argumentai, jog teismas neišsireikalavo duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, laikino išlaikymo sumą nustatė mažesnę, nei būtina ieškinyje nurodytiems vaiko poreikiams patenkinti. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas iki byloje pateiktų įrodymų tyrimo ir vertinimo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodytas orientacinis minimalios mėnesinės algos dydis, kuris negali būti laikomas vieninteliu argumentu, neatsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, nustatyti išlaikymo dydį išsprendus bylą iš esmės, taikant laikinąsias apsaugos priemones vertintinas kaip tinkamas kriterijus. Ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, jog atsakovas ketina slėpti savo turtą ar pajamas, atsakovas neginčija savo pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką, todėl atskirojo skundo argumentai dėl būtinybės taikyti suvaržymus atsakovui priklausančiam turtui yra nepagrįsti.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, jog Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti.

8Remiantis CPK 145 str., CK 3.65 str. apibrėžtais laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindais, CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principu, CK 3.155 str. 2 d., 3.192 str. 1 d. reglamentuojama tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, darytina išvada, jog tėvo atsisakymas teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui negali būti pateisinamas jokiais pagrindais. Dėl nurodytos priežasties su vaiku gyvenančios motinos prašymas priteisti iš vaiko tėvo laikiną išlaikymą, kol teismine tvarka bus išspręstas vaiko išlaikymo klausimas, vertintinas kaip pagrįstas. Byloje kilęs ginčas dėl laikino išlaikymo dydžio. Nagrinėjamu atveju iš atsakovo priteista laikino išlaikymo suma sudaro 400 Lt per mėnesį. Atsižvelgdama į tai, jog tiek vaiko poreikių dydis, tiek kiekvieno iš tėvų galimybės teikti konkretaus dydžio išlaikymą vertintinos išnagrinėjus bylą iš esmės, tik išsamaus teisminio nagrinėjimo metu gali ir turi būti atsakyta į klausimus, kokia pinigų suma reikalinga vaiko poreikiams patenkinti, kokia yra kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis, kokia dalimi kiekvienas iš jų gali prisidėti prie vaiko išlaikymo, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovės pateikti argumentai, kad teismas privalėjo išsireikalauti duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, įvertinti realią ieškovės turtinę padėtį, vaiko poreikius ir klausimą dėl laikino išlaikymo dydžio išspręsti remiantis šiais duomenimis, atmestini kaip nepagrįsti. Sprendžiant klausimą dėl laikino išlaikymo priteisimo netaikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią orientacinis minimalios mėnesinės algos dydis nelaikytinas pakankamu kriterijumi priteistinai išlaikymo sumai nustatyti išnagrinėjus klausimą iš esmės. Kai teismas išsprendžia bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas turi įvertinti visas konkrečias faktines aplinkybes, susijusias su vaiko poreikiais ir turtine tėvų padėtimi, o ne remtis formaliai nustatytais dydžiais. Tačiau, kaip minėta, klausimas dėl laikino išlaikymo priteisimo sprendžiamas parengiamojoje civilinio proceso stadijoje, dar iki įrodymų tyrimo ar vertinimo, todėl šiuo atveju asmens pragyvenimui būtina minimaliai mėnesinei algai lygi suma pasirinktina kaip tinkamas orientyras laikino išlaikymo sumai nustatyti. Šis dydis neturi ir negali turėti jokios įtakos sprendžiant klausimą dėl byloje reiškiamo materialaus teisinio reikalavimo pagrįstumo, priešingai, civilinis procesas nagrinėjamoje byloje ir bus skirtas tam, jog teismas įsitikintų ieškovės nurodomo vaiko poreikių dydžio pagrįstumu, tėvų turtine padėtimi ir galimybėmis teikti išlaikymą vaikui. Kadangi ieškiniu reikalaujama priteisti išlaikymą nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. ir už bylos nagrinėjimo laikotarpį, kurio metu atsakovas privalo teikti laikinąjį išlaikymą, tuo atveju, jeigu bylą išnagrinėjęs iš esmės teismas ieškovės reiškiamą materialųjį teisinį reikalavimą patenkins didesne dalimi, t.y. nustatys didesnį išlaikymo per mėnesį dydį, nei mokėtinas ginčijamos nutarties pagrindu, nepilnamečio vaiko interesai bus pažeisti tik tuo, jog dalį išlaikymo sumos jis gaus vėliau, t.y. žymiai mažiau, nei būtų pažeisti atsakovo interesai teismui galutiniu sprendimu nustačius mažesnę, nei nustatyta nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teiktino išlaikymo sumą, kadangi įstatymas nenumato galimybės reikšti reikalavimą dėl sumokėtos per didelės išlaikymo sumos grąžinimo. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, būtinybę užtikrinti proceso dalyvių interesų pusiausvyrą, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo ginčijama nutartimi nustatytą laikino išlaikymo dydį keisti atskirojo skundo argumentais nėra jokio pagrindo.

9Kartu teisėjų kolegija pripažįsta, jog kaip perteklinį pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ir ieškovės reikalavimą taikyti atsakovo atžvilgiu dar vieną laikinąją apsaugos priemonę - įrašą registre apie draudimą perleisti nekilnojamąjį turtą. Kadangi ieškinyje iš trijų išlaikymo formų - turto, konkrečios pinigų sumos ar išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo ieškovė pasirinko pastarąją, išlaikymo dydis nustatomas atsižvelgiant į atsakovo pajamas ir paprastai priverstinai vykdomas išieškant iš atsakovo pajamų (CPK 663 str. 2 d.), o ne iš turto, be to, galima įsiskolinimo už bylos nagrinėjimo laikotarpį suma bent iš dalies kompensuojama priteisiant laikiną išlaikymą, taikyti papildomus turtinius suvaržymus atsakovo atžvilgiu nėra jokio teisinio pagrindo.

10Įvertinusi tai, kas nurodyta, vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

11Atskirąjį skundą atmesti.

12Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai