Byla e2S-256-258/2018
Dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „ZZZ.LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „ZZZ.LT“ prašymą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas, netenkinęs pareiškėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2017 m. birželio 29 d. nutartimi, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 95 str. 1 d.. ir 2 d., pareiškėjui už nepagrįstą procesinį dokumentą, sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos nagrinėjimą paskyrė 5792 EUR baudą valstybės naudai.
 2. Pareiškėjas UAB „ZZZ.LT“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartimi paskirtą baudą. Nurodė, kad apie civilinėje byloje Nr.e2A-944-370/2017 Lietuvos apeliacinio teismo 2017-06-28 nutartį nebuvo informuotas, teismas neturi teisės teisių gynimą vertinti kaip piktnaudžiavimą procesu.
 3. Suinteresuotas asmuo UAB „NFQ Technologies“ prašė palikti baudą nepakeistą, nes pareiškėjas UAB „ZZZ.LT“ sistemingai ir tikslingai atlieką veiksmus, kurie turi tik vieną tikslą – sutrukdyti suinteresuotam asmeniui UAB „NFQ Technologies“ atgauti lėšas, vilkinti išieškojimo procesą. Nurodo, kad pareiškėjas UAB „ZZZ.LT“ nesiskaito su jokiomis priemonėmis – žinodamas apie savo skolą ir vengdamas įvykdyti kreditoriui UAB „NFQ Technologies“ prievolę, pateikia priešieškinį su reikalavimu areštuoti turtą, vietoje veiksmų, siekiant įvykdyti prievolę, atlikimo, paskelbia, kad bendrovė sustabdo veiklą, atsisako vykdyti arbitražo teismo sprendimą, aiškinant šį veiksmą Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo (toliau - KAĮ) neišmanymu.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartimi UAB „ZZZ.LT“ skirtą 5792 EUR baudą valstybės naudai sumažino iki 5000 EUR, 50 procentų skiriant UAB „NFQ Technologies“. Iš pareiškėjo UAB „ZZZ.LT“ teismas priteisė UAB „NFQ Technologies“ naudai 726 eurus bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėjas UAB „ZZZ.LT“ ir suinteresuotas asmuo UAB „NFQ Technologies“ kilusi ginčą išsprendė arbitražo teisme, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymu. Tai reiškia, kad pareiškėjui minėto įstatymo normos yra žinomos, kaip ir Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo 41 str. 1 ir 4 dalis - arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir turi būti vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
 3. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog yra priimtas komercinio arbitražo sprendimas, kuris įsiteisėja nuo priėmimo momento, kad arbitražo teismo sprendimo apskundimo ir jo stabdymo tvarka reglamentuota KAĮ 50 str., o pareiškėjas siekia sprendimo vykdymą sustabdyti pagal KAĮ 50 str. normas pateikiant bendrosios kompetencijos teismui aiškiai melagingą, nepagrįstą skundą dėl antstolio veiksmų (kad esant neįsiteisėjusiam sprendimui pradėjo vykdymo veiksmus) su prašymu taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, rodo, kad pareiškėjas gerai išmano įstatymus ir teisinį reguliavimą, veikia prieš teisingumą, siekia vilkinti procesą, negerbia valstybės ir jos teisinės sistemos, nesąžiningai naudojasi civilinio proceso normomis, bando apgauti teismą. Teismas sprendė, kad tai yra piktnaudžiavimas teise ir pareiškėjui turi būti skiriama maksimali bauda. Teismas nurodė, kad baudą sumažina iki 5000 EUR, 50 procentų skiriant UAB „NFQ Technologies“ , nes suinteresuotas asmuo dėl pareiškėjo veiksmų, kurie nesiderina su sąžiningumu ir įstatymo gerbimu, negali išsiieškoti 34008,28 EUR skolos.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti pareiškėjui UAB „ZZZ.LT“ paskirtą baudą. Jeigu teismas vis dėlto atmestų šį pareiškėjo UAB „ZZZ.LT“ atskirąjį skundą, sumažinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-07 nutartimi iš pareiškėjo UAB „ZZZ.LT“ priteistas bylinėjimosi išlaidas, kad jos atitiktų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

47.1. Pareiškėjas, teikdamas teismui 2017-06-28 skundą dėl antstolio veiksmų, nieko apie Lietuvos apeliacinio teismo 2017-06-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2A-944-370/2017, nežinojo, kadangi ji dar nebuvo išsiųsta pareiškėjui. Vilniaus miesto apylinkės teismo teiginiai, kad pareiškėjas, teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų ir prašymą teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, žinojo apie aukščiau nurodytą nutartį, todėl jam turėjo būti žinomos arbitražo teismo sprendimo įsiteisėjimo ir jo vykdymo sustabdymo teisinis reguliavimas yra aiškiai nepagrįsti bei prieštaraujantys CPK nuostatoms.

57.3. Pažymėtina, jog pareiškėjas skundą pateikė teismui remdamasis CPK 5 str., CPK 144 str. ir CPK 510 str. 2 d. jam suteiktomis teisėmis. Baudos skyrimas pareiškėjui už tai, kad jis kreipėsi į teismą, norėdamas apginti jo manymu pažeistas jo teises, prieštarauja CPK 5 str. bei Konstitucijos 30 str. įtvirtintai asmens teisei kreiptis į teismą.

67.4. Pareiškėjas, skųsdamas antstolio veiksmus, siekė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui jo apskųstas arbitražo teismo sprendimas nebūtų vykdomas, kadangi buvo grėsmė pareiškėjo naudai priimto teismo sprendimo vykdymo atgręžimui. Kartu su šiuo prašymu dėl baudos panaikinimo teismui buvo pateikti duomenys iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantys, kad suinteresuotas asmuo, kurio naudai antstolis vykdo išieškojimą pagal pareiškėjo apskųstą arbitražo teismo sprendimą, jokio nekilnojamojo turto neturi. Taigi, esant šioms aplinkybėms skundo pateikimo dieną buvo didelė grėsmė, kad antstoliui išieškojus skolą pagal apskųstą arbitražo teismo sprendimą ir vėliau paaiškėjus, kad skola pagal arbitražo teismo sprendimą buvo išieškota neteisėtai, pareiškėjui būtų buvęs komplikuotas išieškotų pinigų susigrąžinimas (teismo sprendimo vykdymo atgręžimas).

77.5. Jeigu teismas vis dėlto nuspręstų paskirtos baudos pareiškėjui nenaikinti, pažymi, jog egzistuoja teisiniai pagrindai jos dydį sumažinti iki protingo dydžio. Pabrėžia, jog pareiškėjui paskirta bauda yra labai didelė, ją sumokėti pareiškėjui būtų labai sudėtinga, dėl baudos mokėjimo pareiškėjas negalėtų įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų tretiesiems asmenims, sumokėti atlyginimų savo darbuotojams.

87.6. Skundžiama nutartimi priteistų 726 EUR bylinėjimosi išlaidų dydis neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Taip pat pažymi, kad bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens UAB „NFQ Technologies“ naudai buvo priteistos nesant įrodymų, kad šios išlaidos yra tikrai patirtos.

 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.
VI. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

10Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

 1. Byloje sprendžiamas nutarties, kuria tenkintas iš dalies pareiškėjo prašymas panaikinti jam paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teisėtumas ir pagrįstumas.
 2. Pagal CPK 95 str. 1 d. dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal šio straipsnio 2 d. teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.
 3. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skyrė baudą, kadangi nenustatytas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktas. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka.
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-06-19 pareiškėjas pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui skundą dėl arbitražo teismo sprendimo, kuriuo prašė panaikinti sprendimą ir stabdyti sprendimo vykdymą iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjo skundą. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas iš esmės grindė tuo, kad jei nebus stabdomas arbitražo teismo sprendimo vykdymas, jį įvykdžius, turės būti inicijuojamos sprendimo įvykdymo atgręžimo procedūros. Pastebėtina, jog vien tokio pobūdžio prašymo pateikimas paneigia pareiškėjo atskirajame skunde nurodomą aplinkybę, kad jis neva nežinojo, kad arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-06-28 nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. 2017-06-28 pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad iniciavo bylą Lietuvos apeliaciniame teisme dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris pateiktas Vilniaus miesto apylinkės teismui grindžiamas iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir Lietuvos apeliaciniame teismui pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. tuo, kad arbitražo teismo sprendimo įvykdymo, pareiškėjui reiktų imtis veiksmų dėl sprendimo atgręžimo. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas analogiško pobūdžio prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašant iš esmės to paties rezultato – sustabdyti vykdymo veiksmus. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo priimta ir elektroniniu parašu pasirašyta 2017-06-28 ir nuo nutarties pasirašymo momento, pareiškėjui LITEKO sistemoje buvo matoma, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkintas. Kita vertus, neturi reikšmės aplinkybė, kada pareiškėjas sužinojo apie Lietuvos apeliacinio teismo priimtą nutartį, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones - 2017-06-28 ar 2017-06-29- svarbu yra tai, kad pareiškėjas pateikė analogiško pobūdžio prašymus tiek Lietuvos apeliaciniam teismui, tiek ir Vilniaus miesto apylinkės teismui kartu su formaliu skundu dėl antstolio veiksmų nurodant, kad antstolis vykdo neįsiteisėjusį sprendimą. Pareiškėjas yra atstovaujamas profesionalaus teisininko (advokato), todėl jam neabejotinai žinoma, kad prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendžiami bylą iš esmės nagrinėjančio teismo, o arbitražo sprendimas įsiteisėjo jo priėmimo dieną kaip tai nurodyta pačiame arbitražo sprendimo rezoliucinėje dalyje (t.1, b.l. 12).
 5. Įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visetą apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju akivaizdžiai nepagrįsto prašymo teikimas teismui neatitinka sąžiningo pareiškėjo naudojimosi procesinėmis teisėmis ir kvalifikuotinas kaip piktnaudžiavimas procesu, siekiant vykdymo proceso vilkinimo bei pažeidžiant teisėtus išieškotojo interesus. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti CPK 95 straipsnio nuostatas dėl baudos skyrimo. Tačiau, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs, kad bauda pareiškėjui skiriama pirmą kartą ir itin didelės finansinės baudos skyrimas apsunkins pareiškėjo finansinę padėtį, taip pat į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius vykdymo procesas nepagrįstai nebuvo užvilkintas, daro išvadą, kad 5 000 EUR bauda nagrinėjamu atveju yra neproporcingai didelė, dėl to mažintina iki 500 EUR ir ši nutarties dalis keistina.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pareiškėjas taip pat nesutinka su pirmos instancijos teismo priteistu bylinėjimosi išlaidų dydžiu. Nurodo, kad jis yra nepagrįstai didelis, neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Taip pat nurodo, kad bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens UAB „NFQ Technologies“ naudai buvo priteistos nesant įrodymų, kad šios išlaidos yra tikrai patirtos.
 2. Suinteresuotas asmuo UAB „NFQ Technologies“ pirmosios instancijos teisme patyrė 726 EUR advokato išlaidų už atsiliepimo į pareiškėjo prašymą sumažinti baudą surašymą. Pagal CPK 98 str. 2 d., šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (2015-03-19 redakcijos) (toliau – Rekomendacijos) patvirtintais maksimaliais atlygintinų išlaidų dydžiais, kurių 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius bei į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą bei kitas svarbias aplinkybes. Šiuo atveju, sutiktina su pareiškėju, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš pareiškėjo priteisė bylinėjimosi išlaidų sumą, viršijančią rekomendacijų 8.16 punkte nurodytą dydį. Kadangi pagal 2017 m. 1 ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 817,60 EUR, suinteresuotam asmeniui už jo parengtą atsiliepimą į pareiškėjo prašymą panaikinti baudą maksimaliai galėjo būti priteista 327,04 EUR (817,60 EUR x 0,4). Byloje nenustatytos aplinkybės dėl ko reikėtų nukrypti nuo šiose Rekomendacijose įtvirtinto dydžio, todėl remiantis protingumo, proporcingumo principais, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo sudėtingumą, pirmos instancijos teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 327,04 EUR.
 3. Pareiškėjo argumentai, kad bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens UAB „NFQ Technologies“ naudai neturi būti priteistos nesant įrodymų, kad šios išlaidos yra tikrai patirtos atmestini. Pažymėtina, jog suinteresuotas asmuo pateikė 2017-07-28 PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodyta, kad sąskaita išrašyta už atsiliepimo į prašymą parengimą bei mokėjimo nurodymą, kuriame nurodyti sąskaitų numeriai 20170725/01 ir 20170727/01, apmokėti pagal išankstines PVM sąskaitas-faktūras. Kadangi tiek sąskaitų, tiek įvykdyto mokėjimo datos sutampa su procesinio dokumento parengimu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti suinteresuoto asmens patirtomis išlaidomis surašant atsiliepimą į prašymą.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartį pakeisti, sumažinti už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui UAB „ZZZ.LT“ skirtos baudos, kurios 50 procentų nukreipta išieškotojui UAB „NFQ Technologies“, dydį iki 500 EUR.

14Sumažinti suinteresuotam asmeniui UAB „NFQ Technologies“ iš pareiškėjo UAB „ZZZ.LT“ priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 327,04 EUR.

Proceso dalyviai