Byla 2-1470-330/2016
Dėl apribojimo asmeniui teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, priimtos žemės ūkio kooperatyvo „Ramygalos aruodai“ bankroto byloje Nr. B2-27-212/2016; suinteresuotas asmuo – D. O

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusio žemės ūkio kooperatyvo „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „SBS Legale“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria nebuvo tenkintas pareiškėjos prašymas dėl apribojimo asmeniui teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, priimtos žemės ūkio kooperatyvo „Ramygalos aruodai“ bankroto byloje Nr. B2-27-212/2016; suinteresuotas asmuo – D. O.,

Nustatė

2I. Klausimo esmė

3Pareiškėja bankrutavusio žemės ūkio kooperatyvo (BŽŪK) „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorė pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente prašė buvusiam kooperatyvo direktoriui D. O. apriboti teisę 5 metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

4Pareiškėja nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi ŽŪK „Ramygalos aruodai“ iškėlė bankroto bylą. Šia nutartimi teismas įpareigojo kooperatyvo direktorių D. O. per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti administratorei kooperatyvo turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nepaisant bankroto administratorės aktyvių veiksmų, D. O. šio įpareigojimo tinkamai ir laiku neįvykdė, todėl teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi D. O. paskyrė baudą bei nustatė naują terminą įpareigojimui įvykdyti. Administratorės aiškinimu, buvęs kooperatyvo vadovas neperdavė finansinės atskaitomybės dokumentų, sudarytų bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis, neperdavė dalies kooperatyvo veiklos buhalterinių dokumentų. Bankroto administratorė akcentavo aplinkybę, jog Panevėžio miesto apylinkės teisme D. O. ir R. O. atžvilgiu nagrinėjama baudžiamoji byla dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, skolininko nesąžiningumo, teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo, antspaudo, spaudo ar dokumentų pagrobimo arba pagrobtojo panaudojimo, tai yra veikų, padarytų vadovaujant BŽŪK „Ramygalos aruodai“ ir UAB „Bekonas LT“. Bankroto administratorės vertinimu, bankroto procese surinkti duomenys patvirtina, kad suinteresuotas asmuo D. O. vadovo pareigų nevykdė sistemingai, piktybiškai ir sąmoningai, visų kooperatyvo dokumentų neperdavė iki šiol ir taip trukdė bankroto procedūroms.

5Bankroto administratorė taip pat nurodė, kad D. O., veikdamas prieš tinkamą ir teisingą BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto bylos išnagrinėjimą, civilinėje byloje Nr. B2-348-212/2012 pateikė nepagrįstą pareiškimą dėl visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo, padavė skundą Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl bankroto administratorės veiksmų, kuris pripažintas nepagrįstu.

6Bankroto administratorė svarbia laikė aplinkybę, jog kreditorių susirinkimas 2014 m. rugpjūčio 5 d. priėmė nutarimą likviduoti UAB „Bekonas LT“, o įvykdžius šio susirinkimo nutarimus bei paskirsčius lėšas, kreiptis į teismą dėl BŽŪK „Ramygalos aruodai“ pabaigos. UAB „Bekonas LT“ direktoriui 2014 m. gruodžio 23 d. pradėjus UAB „Bekonas LT“ likvidavimo procedūras, UAB „Senvagės rezidencija“ pateikė ieškinį Kauno apylinkės teismui, kuris likvidavimo procesą sustabdė. D. O. pateikė prašymą įtraukti jį į bylą bendraieškiu, ir nors UAB „Senvagės rezidencija“ ieškinį atsiėmė, D. O. savo reikalavimų neatsiėmė, o tai lemia tolesnį UAB „Bekonas LT“ likvidavimo procedūrų stabdymą. Administratorė pažymėjo, kad D. O. nėra UAB „Bekonas LT“ kreditorius ir neturi teisės reikšti reikalavimų dėl akcininko sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Be to, D. O. Kauno apylinkės teisme 2015 m. gruodžio 28 d. pareiškė ieškinį UAB „Bekonas LT“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, atlyginimo ir kitų išmokų priteisimo, nors Darbo ginčų komisija nurodė, kad jo reikalavimai nepagrįsti.

7Bankroto administratorės nuomone, D. O., inicijuodamas įvairius teisminius procesus, sąmoningai trukdo BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto bylos užbaigimui ir lemia papildomas administravimo išlaidas, mažina kooperatyvo ir jo kreditorių gautiną naudą, kurią pagrįstai tikėtasi gauti likusio UAB „Bekonas LT“ turto forma, užbaigus tos bendrovės likvidavimo procedūras. Šios aplinkybės, bankroto administratoriaus įsitikinimu, patvirtina, kad D. O. nuo pat BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto bylos iškėlimo sistemingai trukdė bankroto procedūroms, laiku ir tinkamai neperdavė visų kooperatyvo dokumentų, kitais būdais veikė ir iki šiol veikia prieš greitą ir teisingą BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto bylos išnagrinėjimą. Jo veiksmai neatitinka juridinio asmens valdymo organo elgesio reikalavimų, prieštarauja geriems verslo standartams, proceso operatyvumo, sąžiningumo teisiniams principams.

8Suinteresuotas asmuo D. O. su bankroto administratorės prašymu nesutiko. Jo nuomone, bankroto administratorė veikia gerai organizuotoje bei galimai nusikalstamoje grupėje su UAB „Bekonas LT“ vadovu, su kuriuo iššvaistė bendrovėje turimas pinigines lėšas. Suinteresuoto asmens teigimu, jis turi teisę teismuose ginti savo turtines ir kitas teises.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi netenkino BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorės prašymo apriboti buvusio BŽŪK „Ramygalos aruodai“ vadovo D. O. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus organo nariu.

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad BŽŪK „Ramygalos aruodai“ vadovas bankroto administratorei kooperatyvo dokumentus perdavė dalimis 2011 m. rugsėjo 6 d., 2011 m. rugsėjo 13 d., 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. sausio 18 d. ir 2012 m. vasario 3 d. Teismo vertinimu, nors ir uždelsdamas, D. O. perdavė turimus dokumentus ir turtą. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog bankroto procedūra būtų užsitęsusi dėl šios priežasties.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė neturįs pagrindo D. O. veiksmų, pareiškiant reikalavimus Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1782-375/2016, laikyti neteisėtais. Nurodyta byla nėra išnagrinėta, pareikštų reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą įvertins bylą nagrinėjantis teismas. Teismo vertinimu, tai, kad D. O. naudojasi įstatymo suteikta teise ginti savo pažeistus (tariamai pažeistus) interesus ir ginčija UAB „Bekonas LT“ akcininko 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą likviduoti UAB „Bekonas LT“, dėl ko užsitęsė BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto procedūrų užbaigimas, nėra pakankamas pagrindas apriboti jam teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Pareiškėja BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorė atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – apriboti buvusio BŽŪK „Ramygalos aruodai“ direktoriaus D. O. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad suinteresuotas asmuo D. O. bankroto administratorei dalimis perdavė kooperatyvo dokumentus. 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2011 m. rugsėjo 13 d. dokumentai negalėjo būti perduoti, kadangi bankroto byla kooperatyvui buvo iškelta tik 2011 m. gruodžio 29 d. Faktas dėl dokumentų neperdavimo konstatuotas įsiteisėjusia Panevėžio apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartimi. Suinteresuotas asmuo neginčijo dokumentų neperdavimo aplinkybių. 2. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo neįžvelgė bankroto proceso vilkinimo požymių dėl uždelsimo perduoti dokumentus ir jų neperdavimo aplinkybių. Nustačius dokumentų neperdavimo faktą, nėra būtina nustatyti šios aplinkybės ryšio su bankroto proceso trukme (vilkinimu). 3. Dokumentų neperdavimas leidžia daryti išvadą dėl sąmoningo bankroto proceso vilkinimo. Neperdavus dokumentų, administratorė negalėjo apie iškeltą bylą laiku pranešti visiems kreditoriams, todėl kreditorių sąrašo parengimas vyko ilgiau nei įprastai, susidarė sąlygos suinteresuotam asmeniui bankroto procese reikšti nepagrįstus reikalavimus, teikti skundus. Bylos duomenys patvirtina, kad suinteresuotam asmeniui už dokumentų neperdavimą skirta bauda, dėl dokumentų neperdavimo administratorė prašė teismo pratęsti terminą kreditorių sąrašui parengti, prašė pratęsti terminą kooperatyvo sandoriams įvertinti, bankroto procese buvo pratęstas terminas likvidavimo procedūroms atlikti. 4. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino suinteresuoto asmens veiksmus inicijuojant įvairius teisminius procesus: teikiant prašymą nušalinti visus Panevėžio apygardos teismo teisėjus, skundžiant administratorės veiksmus, ginčijant UAB „Bekonas LT“ akcininko sprendimą dėl likvidavimo proceso, reiškiant ieškinį UAB „Bekonas LT“ dėl darbo užmokesčio priteisimo. Nors tų teisminių procesų bylos nebuvo išnagrinėtos, teismas šias aplinkybes galėjo įvertinti preliminariai. Nors šiuo metu suinteresuoto asmens veiksmai nukreipti prieš UAB „Bekonas LT“, tačiau teismas turėjo įvertinti tų teisminių procesų įtaką BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto procesui.

15Suinteresuotas asmuo D. O. su bankroto administratorės atskiruoju skundu nesutinka, prašo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad bankroto administratorė nuslėpė nuo teismo kreipimąsi į prokuratūrą dėl D. O. veiksmų. Prie baudžiamosios bylos yra prijungta daug administratorės skunde nurodytų dokumentų, su kuriais administratorė galėjo susipažinti. Administratorė nenurodė priežasties, sąlygojusios būtinybę kreiptis į teismą dėl suinteresuoto asmens veiksmų ir jo teisių ribojimo praėjus ketveriems metams nuo bankroto proceso pradžios.

16Suinteresuotas asmuo D. O. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjos BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorės prašymą apriboti teisę buvusiam BŽŪK „Ramygalos aruodai“ vadovui D. O. eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

19Dėl naujų įrodymų priėmimo

20Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Suinteresuotas asmuo D. O. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2011 m. rugsėjo 6 d., 2011 m. rugsėjo 13 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolų, 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. sausio 18 d., 2012 m. vasario 3 d. dokumentų perdavimo - priėmimo aktų kopijas. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašymo priimti į bylą naujus įrodymus nesuformulavo, naujų įrodymų priėmimo būtinumo neargumentavo. Suinteresuoto asmens procesiniame dokumente tik fragmentiškai užsiminta apie administratorės inicijuotą ikiteisminį tyrimą, išsamiai nenurodant pateikiamų dokumentų reikšmės sprendžiamam klausimui. Tuo pagrindu daroma išvada, jog naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme būtinumas nebuvo pagrįstas. Be to, pateiktų dokumentų forma ir turinys neleidžia daryti išvados, jog tokie duomenys negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Dėl šių priežasčių suinteresuoto asmens pateiktus dokumentus atsisakoma priimti (CPK 314 straipsnis).

21Dėl asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu ribojimo sąlygų

22Sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintos sankcijos taikymo pagrindų buvimo nagrinėjamoje faktinėje situacijoje. Šioje normoje nurodyta, jog teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Aptariamu atveju byloje nustatytos aplinkybės ir atskirojo skundo turinys patvirtina, kad bankroto administratorė buvusiam BŽŪK „Ramygalos aruodai“ vadovui ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintą sankciją prašo taikyti už pareigos perduoti bankrutuojančios įmonės (kooperatyvo) dokumentus nevykdymą bei už trukdymą bankroto procedūroms.

23Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas, kaip griežčiausia vadovui taikoma sankcija, negali būti taikoma tik dėl formalių priežasčių, ji turėtų būti taikoma išimtiniais atvejais, tik tuomet, jeigu nustatomas akivaizdus įmonės vadovo aplaidumas (nerūpestingumas) einant savo pareigas ar sąmoningas jų netinkamas vykdymas. Ar padaryti pažeidimai yra formalūs, ar ne, nustatinėjama kvalifikuojant konkretaus ginčo faktines aplinkybes ir jų pagrindu kilusias materialines teisines pasekmes (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1057-196/2015).

24ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra prevencinio pobūdžio, ja siekiama dvejopo tikslo: pirma, įspėti įmonės vadovą, kad jis tinkamai vykdytų ĮBĮ jam nustatytas pareigas dėl bankroto bylos iškėlimo laiku ir bankroto proceso metu; antra, pašalinti iš verslo rinkos asmenis, kurie vadovaudami verslo subjektams, nevykdo įstatymo nustatytų pareigų, nesilaiko sąžiningo verslo principų ir dėl to viešieji, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys patiria normalios verslo rizikos neatitinkančių turtinių praradimų, t. y. šia norma siekiama apsaugoti viešuosius ir privačius asmenis nuo nesąžiningų vadovų, nevykdančių įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-270-690/2016).

25Dėl dokumentų perdavimo bankroto administratoriui pareigos nevykdymo

26Pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje konstatavo, kad buvęs BŽŪK „Ramygalos aruodai“ vadovas D. O. įvykdė įstatyme numatytą pareigą – ŽŪK „Ramygalos aruodai“ iškėlus bankroto bylą, perdavė kooperatyvo dokumentus bankroto administratorei. Teismas pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo dokumentus perdavė dalimis – 2011 m. rugsėjo 6 d., 2011 m. rugsėjo 13 d. 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. sausio 18 d. ir 2012 m. vasario 3 d. BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorė su šia teismo išvada nesutiko, tvirtindama, jog visi dokumentai bankroto administratorei neperduoti iki šiol. Apeliacinis teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, tokią bankroto administratorės poziciją pripažįsta pagrįsta.

27Iš bylos duomenų nustatyta, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto byla iškelta 2011 m. spalio 14 d. nutartimi (įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 29 d.). Nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo suinteresuotas asmuo D. O. įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo (tai yra iki 2012 m. sausio 13 d.) bankroto administratorei perduoti kooperatyvo turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Kaip teisingai nurodo apeliantė, nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo ir įsiteisėjimo datos sudaro pagrindą teigti, jog 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2011 m. rugsėjo 13 d. bankroto administratorei negalėjo būti perduoti įmonės dokumentai, kadangi tokia pareiga kooperatyvo vadovui dar nebuvo kilusi. Tam tikrų dokumentų ar duomenų pateikimas teismui (teismo pareikalavimu), sprendžiančiam bankroto bylos iškėlimo klausimą, nesusijęs su ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintos pareigos vykdymu.

28Apeliacinis teismas pritaria bankroto administratorei, jog bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų netinkamo perdavimo faktas (ne visų dokumentų perdavimas) yra konstatuotas kituose BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto bylos procesiniuose dokumentuose. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartimi D. O. paskirta bauda už pareigos perduoti dokumentus nevykdymą. Nutartyje konstatuota, kad suinteresuotas asmuo neįvykdė 2011 m. spalio 14 d. nutartyje (dėl bankroto bylos ŽŪB „Ramygalos aruodai“ iškėlimo) nustatyto įpareigojimo – nesudarė ir nepateikė finansinės atskaitomybės (balanso) dokumento, sudaryto nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, neperdavė viso turto ir dokumentų. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 14 d. nutartyje, atmesdamas suinteresuoto asmens prašymą panaikinti paskirtą baudą, konstatavo, kad D. O. piktybiškai nevykdo teismo nutarties, o bauda jam paskirta pagrįstai. 2012 m. birželio 29 d. nutartyje, spręsdamas D. O. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, teismas konstatavo, kad įpareigojimą perduoti dokumentus D. O. įvykdė nevisiškai, iki šiol bankroto administratorei neperduoti buhalteriniai dokumentai už laikotarpius nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.; nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.; nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.; kasos dokumentai už 2011 metų antrąjį pusmetį, o už 2011 metų pirmąjį pusmetį perduoti nepilnai. Taip pat nurodyta, kad dokumentai nebuvo perduoti dėl nežinomų priežasčių (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog netinkamas pareigos perduoti dokumentus vykdymas nustatytas bankroto byloje priimtais įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais. Kaip teisingai akcentavo apeliantė, pats suinteresuotas asmuo D. O. pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente net neneigė netinkamo pareigos vykdymo fakto (dokumentų neperdavimo). Taipogi būtina pažymėti, jog byloje nėra duomenų, kad po teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarties (dėl D. O. finansinio reikalavimo) priėmimo, suinteresuotas asmuo bankroto administratorei būtų perdavęs trūkstamus dokumentus. Jokia kita dokumentų galimo perdavimo data, esanti po 2012 m. birželio 29 d., nebuvo nurodyta ir skundžiamoje nutartyje. Šių aplinkybių kontekste apeliacinis teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo nuostata, kad suinteresuotas asmuo D. O., nors ir atskirais etapais (dalimis), tačiau pareigą perduoti bankroto administratorei bankrutuojančio juridinio asmens dokumentus įvykdė visiškai, neatitinka faktinių duomenų ir pripažįstama nepagrįsta.

29Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D. O. nurodė, kad bankroto administratorė nuo teismo nuslėpė kreipimąsi į prokuratūrą dėl D. O. veiksmų. Tvirtino, kad prie baudžiamosios bylos yra prijungta daug administratorės skunde nurodytų dokumentų, su kuriais administratorė galėjo susipažinti. Taip pat teigė nesuprantąs, kas sąlygojo būtinybę inicijuoti šį teisminį procesą po bankroto bylos iškėlimo praėjus keleriems metams.

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas įmonės vadovo (ne) veikimas, kaip pagrindas jam taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą sankciją, o ne bankroto administratorės veiksmų (ne) teisėtumas. Atsižvelgiant į tai, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, susiję su bankroto administratorės veiksmų, elgesio vertinimu, laikytini neturinčiais įtakos sprendžiant dėl apskųstosios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina tik tai, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Ši pareiga nustatyta būtent įmonės vadovui, kaip valdymo organui, o ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinta bauda ir ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta sankcija siejama būtent su įmonės vadovo neveikimu – dokumentų ir (ar) turto neperdavimu bankroto administratoriui. Nepriklausomai nuo to, kaip per tinkamumo prizmę galėtų būti vertinamas bankroto administratoriaus vykdymas bankroto procedūrų, bankrutuojančios įmonės vadovas privalo vykdyti imperatyvias ĮBĮ nuostatas ir teismo įpareigojimus. Todėl ta suinteresuoto asmens nurodyta aplinkybė, jog dalis trūkstamų dokumentų galėjo būti pateikta į administratorės iniciatyva pradėto ikiteisminio tyrimo medžiagą, nepaneigia nustatyto pareigos perduoti bankroto administratoriui dokumentus netinkamo vykdymo. Tai, kad įmonės vadovui už minėtos pareigos nevykdymą jau buvo skirta bauda, nesudaro pagrindo išvadai, jog teismas negali taikyti ir ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintos sankcijos. Nors teismų praktikoje pažymima, kad pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas laikytina griežčiausia vadovui taikytina sankcija, todėl jos taikymas turi būti pagrįstas, tačiau nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina akivaizdų įmonės vadovo aplaidumą ir / ar sąmoningą dokumentų nepateikimą. Nors, kaip matyti iš teismo 2012 m. kovo 14 d. nutarties (ja buvo išspręstas klausimas dėl paskirtos baudos panaikinimo), pareigos perduoti dokumentus nevykdymą suinteresuotas asmuo bandė pateisinti vaiko gimimu bei buvimu vaiko priežiūros atostogose (ši aplinkybė teismo pripažinta nepagrįsta ir neįrodyta), trūkstami dokumentai administratorei nebuvo pateikti iki šiol, o suinteresuoto asmens pateiktuose vėlesniuose procesiniuose dokumentuose aptariamos pareigos nevykdymo net nebuvo bandoma pateisinti. Tokie suinteresuoto asmens veiksmai laikytini tęstinio pobūdžio pažeidimu, nukreiptu į sąmoningą įstatyme numatytos pareigos perduoti bankroto administratoriui dokumentus nevykdymą. Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo net ir atsiliepime į atskirąjį skundą nenurodo nė vienos objektyvios priežasties, sąlygojusios teismo nustatytos ir ĮBĮ įtvirtintos pareigos neįvykdymą. Apeliacinis teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog suinteresuotas asmuo D. O. sąmoningai nevykdė pareigos bankroto administratorei perduoti dokumentus, kas sudaro pagrindą taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintą sankciją – apriboti jo teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

31Apeliacinis teismas neturi pagrindo administratorės kreipimąsi į teismą dėl ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įvirtintos sankcijos taikymo laikyti pavėluotu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dalis įmonės dokumentų neperduota iki šiol, todėl D. O. pažeidimas laikytinas tęstiniu. Kita vertus, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016, išaiškinta, jog prašymą taikyti bankrutuojančios įmonės vadovui ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą teisių ribojimą įstatymo įgalioti asmenys gali teikti tiek kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek bet kurioje kitoje bankroto bylos stadijoje iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo.

32Dėl trukdymo bankroto procedūroms

33Civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis sąžiningai, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, argumentus (CPK 7 straipsnis.). Bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne tik nuosekliai, bet ir kuo operatyviau. Įstatymų leidėjas nustato sankcijų taikymo galimybę asmenims, kurie trukdo operatyviai vykdyti bankroto procedūras, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ar kitaip nesąžiningai elgiasi. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad toks suinteresuoto asmens elgesys, kai jis nepateikia reikalaujamų dokumentų, be to, nenurodo ir jokių aplinkybių, nepaaiškina motyvų, pateisinamų priežasčių, kodėl nepateikė ar negali pateikti iki šiol įmonės (kooperatyvo) veiklos dokumentų, negali būti vertinamas kaip sąžiningas. Suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų, nenurodė aplinkybių, patvirtinančių, jog egzistuoja pateisinama priežastis nepateikti reikalaujamų dokumentų. Apeliacinis teismas, BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto proceso kontekste įvertinęs suinteresuoto asmens veikimą neperduodant administratorei dokumentų, turi pagrindą konstatuoti ir kitos ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintos normos – trukdymo bankroto procesui požymių buvimą. Teismas pritaria apeliantės pozicijai, jog sąmoningas vengimas vykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintą pareigą, besitęsiantis nuo bankroto bylos iškėlimo iki baigiamosios bankroto proceso stadijos, apsunkino ir sulėtino bankroto procedūrų vykdymą. Šią aplinkybę patvirtina bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, kuria dėl suinteresuoto asmens vengimo administratorei perduoti dokumentus, buvo pratęstas įstatyme nustatytas terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti tvirtinti teisme, bei 2012 m. liepos 31 d. nutartis, kuria dėl dokumentų neperdavimo administratorei pratęstas terminas kooperatyvo sudarytų sandorių teisėtumui įvertinti. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas sprendžia, jog suinteresuotas asmuo, sąmoningai neperduodamas kooperatyvo veiklos dokumentų bankroto administratorei, trukdė BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto procedūroms.

34Bankroto administratorės nurodytos aplinkybės dėl suinteresuoto asmens D. O. veiksmų kituose teisminiuose procesuose (teisminių procesų inicijavimas, nušalinimo teismui pareiškimas) nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, jog tokie veiksmai buvo sąmoningai nukreipti į trukdymą BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto procesui. Nors bendrame kontekste administratorės nurodytos aplinkybės leidžia daryti prielaidas, jog kitais teisminiais procesais gali būti siekiama ir bankroto procedūrų vilkinimo, sprendžiant dėl ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytos sankcijos taikymo, tokios prielaidos nėra pakankamos. Kaip teisingai nusprendė pirmosios instancijos teismas, kadangi teisminiai procesai, kuriuose dalyvauja suinteresuotas asmuo, nėra pasibaigę, suinteresuoto asmens sąžiningumas šiuo metu negali būti tinkamai įvertintas. Bankroto administratorės teiginiai, jog teismas turėjo preliminariai įvertinti išvardintus tebevykstančius teisminius procesus ir suinteresuoto asmens veiksmuose įžvelgti piktnaudžiavimo teisėmis požymius, neatitinka teismo (teisėjo) nepriklausomumo, šalių dispozityvumo principų. Kita vertus, analizuotoje ĮBĮ normoje numatytos sankcijos taikymui nebūtinas visų išvardintų pagrindų viseto nustatymas. Pakanka įsitikinti bent vieno pagrindo egzistavimu. Nagrinėjamu atveju yra nustatytas akivaizdus suinteresuoto asmens neteisėtas veikimas dėl pareigos perduoti dokumentus vykdymo, kuris vertinamas ir kaip sąmoningas trukdymas bankroto procedūroms.

35Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad suinteresuotas asmuo D. O. netinkamai vykdė savo, kaip ŽŪK „Ramygalos aruodai“ vadovo, pareigas. Tai sudaro pagrindą tenkinti apeliantės prašymą ir taikyti D. O. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą poveikio priemonę – apribojimą teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

36Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bet koks asmeniui taikomas apribojimas turi atitikti proporcingumo principo reikalavimus. Sprendžiant dėl suinteresuotam asmeniui taikytino teisių apribojimo trukmės, atsižvelgtina į tai, kad nors ir netinkamai vykdė savo pareigą perduoti bankroto administratorei kooperatyvo turtą ir dokumentus, visgi dalį šių dokumentų perdavė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant dėl taikytino apribojimo trukmės reikšminga ir tai, kad trukdymą bankroto procedūroms iš esmės nulėmė pradinėje bankroto proceso stadijoje padarytas tęstinio pobūdžio pažeidimas. Klausimas dėl sankcijos taikymo sprendžiamas baigiamojoje bankroto proceso stadijoje, kas leidžia daryti išvadą, jog dėl suinteresuoto asmens veiksmų bankroto procesas užtruko, tačiau netapo itin sudėtingas ar neįmanomas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netinkami suinteresuoto asmens veiksmai nesukėlė didelių turtinių praradimų kooperatyvo kreditoriams. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu D. O. apribotina minimaliam įstatyme numatytam 3 metų terminui.

37Kadangi nagrinėjamu atveju nustatyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinti pagrindai, atskirasis skundas tenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – D. O. trejų metų terminui apribotina teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

38Pagal galiojantį teisinį reguliavimą teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo (nutarties) apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu įsiteisėjimo dienos informuoja juridinių asmenų registrą apie šį asmenį Juridinių asmenų registro nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka, nurodydamas sprendimo (nutarties) priėmimo ir įsiteisėjimo datas, asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir terminą, per kurį šis asmuo neturi teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigų ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, ir nutarties, kuria asmeniui apribota teisė eiti šioje dalyje nurodytas pareigas, kopiją pateikia ĮBĮ 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai (ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis). Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos (CPK 331 straipsnio 6 dalis), todėl apeliacinės instancijos teisme priėmus nutartį, kuria apribojama suinteresuoto asmens D. O. teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, apie šio procesinio sprendimo priėmimą būtina informuoti Juridinių asmenų registrą bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Finansų ministerijos (ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis, Nuostatų 38.7.6.2. punktas).

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

40Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – apriboti D. O. (asmens kodas ( - ) teisę trejus metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

41Nutarties kopijas išsiųsti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. I. Klausimo esmė... 3. Pareiškėja bankrutavusio žemės ūkio kooperatyvo (BŽŪK) „Ramygalos... 4. Pareiškėja nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d.... 5. Bankroto administratorė taip pat nurodė, kad D. O.,... 6. Bankroto administratorė svarbia laikė aplinkybę, jog kreditorių... 7. Bankroto administratorės nuomone, D. O., inicijuodamas... 8. Suinteresuotas asmuo D. O. su bankroto administratorės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi netenkino... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad BŽŪK „Ramygalos aruodai“... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė neturįs pagrindo D.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Pareiškėja BŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratorė... 15. Suinteresuotas asmuo D. O. su bankroto administratorės... 16. Suinteresuotas asmuo D. O. kartu su atsiliepimu į... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti... 19. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 20. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 21. Dėl asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo... 22. Sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 23. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagal savo... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra prevencinio... 25. Dėl dokumentų perdavimo bankroto administratoriui pareigos nevykdymo ... 26. Pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje konstatavo, kad buvęs... 27. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto byla... 28. Apeliacinis teismas pritaria bankroto administratorei, jog bankrutuojančio... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D.... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra... 31. Apeliacinis teismas neturi pagrindo administratorės kreipimąsi į teismą... 32. Dėl trukdymo bankroto procedūroms... 33. Civilinio proceso bendrosios normos įpareigoja bylos dalyvius elgtis... 34. Bankroto administratorės nurodytos aplinkybės dėl suinteresuoto asmens 35. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad suinteresuotas asmuo 36. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bet koks asmeniui taikomas... 37. Kadangi nagrinėjamu atveju nustatyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinti... 38. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą teismas ne vėliau kaip kitą darbo... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 40. Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir... 41. Nutarties kopijas išsiųsti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos,...