Byla 2-1057-196/2015
Dėl apribojimo teisės eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Druskininkų geodezija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutarties, uždarosios akcinės bendrovės ,,Druskininkų geodezija“ bankroto byloje Nr. B2-1211-230/2014, dėl apribojimo teisės eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Administratorius pateikė teismui prašymą BUAB „Druskininkų geodezija“ buvusiam vadovui K. M. 5 metų laikotarpiui apriboti teisę eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Nurodė, kad buvęs atsakovo vadovas iki šiol administratoriui neperdavė bendrovės finansinės atskaitomybės, sudarytos bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, dokumentų ir turto, administratorius negali vykdyti bankroto procedūrų.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymo netenkino.

7Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi UAB ,,Druskininkų geodezija“ buvo nustatytas 15 dienų laikotarpis nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios atsakovo valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi skyrė atsakovo BUAB ,,Druskininkų geodezija“ buvusiam vadovui K. M. 1 000,00 Lt baudą už šios pareigos nevykdymą ir išdavė vykdomąjį raštą. Teismas nurodė, kad nors pareiškėjo prašyme nurodoma, kad teismo išduotas vykdomasis raštas pateiktas vykdymui antstolei J. J., kuri administratorių telefonu informavo, kad K. M. su antstole bendravo ir žadėjo perduoti dokumentus, tačiau jų neperdavė ir antstolė ketina kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo, tačiau jokių duomenų, patvirtinančių prašyme nurodytas aplinkybes (kad kreiptasi į antstolę dėl vykdomojo rašto vykdymo, informacijos iš antstolės apie vykdymo eigą ir atliktus veiksmus, kt.) teismui nepateikė. Teismas sprendė, kad pagal bankroto administratoriaus įgalioto asmens pateiktą prašymą nesant jį pagrindžiančių duomenų, nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad apribojimas atsakovo buvusiam vadovui teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas atitiktų proporcingumo ir protingumo principus, o nepateikus pakankamai duomenų, įrodančių kad K. M. įmonės turto ir dokumentų neperduoda ir tai daro sąmoningai, piktybiškai, tyčia, prašoma taikyti sankcija savo pasekmėmis yra neproporcinga.

8III.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu bankroto administratorius prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriaus prašymą apriboti K. M. teisę eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog administratoriui iki šiol įmonės dokumentai ir turtas nebuvo perduoti, todėl administratorius VMI negali pateikti deklaracijų, negali nustatyti bankroto dienai kreditorinių ir debitorinių įsiskolinimų bei turto, negali atlikti administratoriaus pareigų.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą K. M. prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad visi dokumentai su lydraščiais ir įmonės antspaudai antstolei J. J. yra perduoti dar 2015 m. kovo 2 d., tačiau antstolė apie tai, kad dokumentus gavo lydraštyje nepasirašė, motyvuodama, kad juos pasirašys kada atvyks bankroto administratorius ir jam bus perduoti pateikti dokumentai. Nesulaukęs kvietimo atvykti į antstolio kontorą dėl dokumentų perdavimo bankroto administratoriui ir sužinojęs, kad antstolė pateikė informaciją jog jai dokumentai neperduoti, 2015 m. balandžio 7 d. antstolei pateikė prašymą – pretenziją dėl paaiškinimo, o nesulaukus atsakymo į prašymą - pretenziją, 2015 m. balandžio 24 d. dėl antstolės procesinių veiksmų, per antstolės kontorą, Druskininkų apylinkės teismui pateikė atskirąjį skundą.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Kilusio ginčo nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.). Šiose ribose tikrinamas teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

14Teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

15Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi UAB „Druskininkų geodezija“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nutartis įsiteisėjo 2014 m. spalio 24 d. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutartimi byla pagal teismingumą perduota Kauno apygardos teismui. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi UAB ,,Druskininkų geodezija“ buvo nustatytas 15 dienų laikotarpis nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančio atsakovo valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Bylos duomenys patvirtina, kad buvęs įmonės vadovas nevykdė reikalavimų pateikti dokumentus ir turtą, būtinus perduoti bankroto administratoriui po bankroto bylos iškėlimo. Už reikalavimų nevykdymą Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi skyrė atsakovo BUAB ,,Druskininkų geodezija“ buvusiam vadovui K. M. 1 000,00 Lt baudą ir išdavė vykdomąjį raštą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutarties dalies, kuria įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organai per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, vykdymui (19-20 b. l.).

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonės atžvilgiu (CK 2.87 straipsnio 1-6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Taigi įmonės vadovo pareigos neapsiriboja vien tik įmonės tinkamo funkcionavimo ir jos veiklos teisėtumo užtikrinimu, bet, be kita ko, apima ir pareigą rūpintis, kad įmonei, kuri dėl finansinių priežasčių nepajėgia vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, būtų savalaikiai iškelta bankroto byla (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad įmonės vadovo ypatingas statusas ir vaidmuo įmonės valdyme sąlygoja jo pareigų pagal įgaliojimus modifikaciją, bet ne pasibaigimą, po bankroto bylos iškėlimo. Įmonę pripažinus nemokia, jos vadovas privalo užtikrinti ne tik tinkamą įmonės dokumentų ir turto perdavimą teismo paskirtam bankroto administratoriui, bet ir bendradarbiauti su administratoriumi viso bankroto proceso metu bei netrukdyti vykdomoms bankroto procedūroms (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai). Už nurodytų pareigų nevykdymą įmonės vadovui gali kilti ne tik turtinio, bet ir asmeninio pobūdžio atsakomybė (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 14 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-974/2014).

18Šioje byloje keliamas klausimas būtent dėl sankcijos, numatytos ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje, taikymo pagrindų buvimo. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Nurodyta sankcija juridinio asmens vadovui gali būti taikoma, jeigu nustatoma, kad jis: 1) laiku nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo; ir (ar) 2) po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir (ar) dokumentų; ir (ar) 3) vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas turėtų būti taikomas išimtiniais atvejais, bet ne už formalius pažeidimus. Tiksliau, ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytos sankcijos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės vadovo atžvilgiu taikymas galimas tik tuomet, jeigu nustatomas akivaizdus įmonės vadovo aplaidumas (nerūpestingumas) einant savo pareigas ar sąmoningas jų netinkamas vykdymas, materializavęsis įmonės veikimu ne pagal įstatymus arba bona fide bei rūpestingumo reikalavimų nesilaikymu įmonės kreditorių atžvilgiu, ar (ir) vadovo nebendradarbiavimas su bankroto administratoriumi, kuris pasireiškia tiek tyčiniu įmonės turto ar (ir) dokumentų neperdavimu, tiek nurodytų veiksmų neatlikimu dėl to, kad jie buvo prarasti ar nesudaryti netinkamo įmonės valdymo pasekmėje. Pažymėtina, kad aptariamu juridinio asmens vadovo teisių apribojimu siekiama ne tik atgrasyti nuo pažeidimų darymo, skatinti aukščiausių sąžiningumo bei atsakomybės standartų diegimą verslo valdyme, bet ir užtikrinti bankroto procedūrų efektyvumą bei operatyvumą. Sprendžiant ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytos sankcijos taikymo klausimus privalu išlaikyti pusiausvyrą tarp poreikio užtikrinti atsakingo valdymo standartų laikymąsi ir verslo (ūkinės-komercinės veiklos) laisvės ribojimo, t. y. nepažeisti proporcingumo principo imperatyvų. Dėl to, kaip jau pasisakyta pirmiau, asmens teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu negali būti apribota vien tik dėl formalių priežasčių. Ar padaryti pažeidimai yra formalūs, ar ne, nustatinėjama kvalifikuojant konkretaus ginčo faktines aplinkybes ir jų pagrindu kilusias materialines teisines pasekmes.

19Nagrinėjamu atveju BUAB „Druskininkų geodezija“ bankroto administratorius prašė buvusiam įmonės vadovui K. M. taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą sankciją už tai, kad jis neperdavė visų įmonės dokumentų ir turto. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą K. M. pateikė rašytinius įrodymus, jog kreipėsi į vykdomąją bylą vykdančią antstolę J. J.: 2015 m. sausio 26 d. prašymu dėl termino, pateikti dokumentus nustatymo, 2015 m. balandžio 7 d. prašymu – pretenzija dėl neteisingos informacijos pateikimo, 2015 m. balandžio 24 d. skundu dėl antstolio veiksmų. Visi pateikti dokumentai yra gauti antstolio kontoroje (uždėti dokumentų registracijos spaudai). Duomenų apie tai, kokie buvo antstolio atsakymai į paklausimus, byloje nėra pateikta, taip pat teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų, kad antstolė J. J. CPK nustatytais terminais, nesutikdama su skolininko 2015 m. balandžio 24 d. skundu dėl antstolio veiksmų, vykdomąją bylą būtų perdavusi Druskininkų apylinkės teismui, ar pati, kaip kad teigia 2015 m. kovo 17 d. rašte Nr.S-15-0004385, būtų kreipusis, į teismą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą, paskyrimo. Taigi pagal bylos medžiagą negalima daryti išvados esą K. M. būtų vengęs pateikti bankroto administratoriui tinkamam bankroto procedūrų vykdymui reikalingus dokumentus ar informaciją. Priešingai, pateikti rašytiniai įrodymai implikuoja, kad K. M. bendradarbiauja su antstole J. J.. Nustatytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro pagrindą spręsti, jog apribojimas K. M. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas nuo 3 iki 5 metų pagal BUAB „Druskininkų geodezija“ bankroto administratoriaus pateiktus įrodymus būtų per griežta sankcija, neatitinkanti proporcingumo ir protingumo principų.

20Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad BUAB „Druskininkų geodezija“ bankroto administratorius pateikė nepagrįstą prašymą, todėl pirmosios instancijos neturėjo pagrindo jo tenkinti. Nurodytais motyvais pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Administratorius pateikė teismui prašymą BUAB „Druskininkų geodezija“... 4. II.... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymo... 7. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi... 8. III.... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu bankroto administratorius prašo šią teismo nutartį... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą K. M. prašo atskirąjį skundą atmesti.... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Kilusio ginčo nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia atskirojo... 14. Teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti... 15. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi UAB „Druskininkų... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad buvęs įmonės vadovas nevykdė reikalavimų... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 18. Šioje byloje keliamas klausimas būtent dėl sankcijos, numatytos ĮBĮ 10... 19. Nagrinėjamu atveju BUAB „Druskininkų geodezija“ bankroto administratorius... 20. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad BUAB „Druskininkų geodezija“... 21. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....