Byla e2A-953-407/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Aldonos Tilindienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. A. ir V. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-338-569/2020 pagal ieškovų G. A. ir V. A. ieškinį atsakovėms Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai G. A. ir V. A. pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo prašė:

71.1.

8Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir savivaldybės taryba, taryba) 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“;

91.2.

10Pripažinti galiojančia 2018 m. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovų G. A., V. A. ir Šiaulių rajono savivaldybės, kuria ieškovai pardavė Šiaulių rajono savivaldybei: 1) nuotekų šalinimo tinklus (duomenys neskelbtini) (pardavėjas G. A., pardavimo kaina 103 144 Eur); 2) vandentiekio tinklus – vandentiekio trasą (duomenys neskelbtini) (pardavėjas G. A., pardavimo kaina 82 000 Eur); 3) kelią (gatvę) – (duomenys neskelbtini) (pardavėjas G. A., pardavimo kaina 5 910 Eur); 4) kelią (gatvę) – (duomenys neskelbtini) (pardavėjas G. A., pardavimo kaina 5 800 Eur); 5) kelią (gatvę) – įvažiavimą (duomenys neskelbtini) (pardavėjas G. A., pardavimo kaina 210 Eur); 6) žemės sklypą (duomenys neskelbtini) (pardavėja V. A., pardavimo kaina 27 400 Eur); 7) žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (pardavėja V. A., pardavimo kaina 20 300 Eur); 8) žemės sklypą (duomenys neskelbtini) (pardavėja V. A., pardavimo kaina 3 730 Eur);

11arba:

121) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir savivaldybės administracija, administracija) direktorių po teismo sprendimo įsiteisėjimo nedelsiant pateikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti iš ieškovų minėtus nekilnojamuosius daiktus Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį projektą; 2) įpareigoti savivaldybės tarybą artimiausiame tarybos posėdyje po savivaldybės administracijos direktoriaus pateikto tvirtinti sprendimo pirkti iš ieškovų nekilnojamuosius daiktus projekto priimti sprendimą pirkti iš ieškovų nurodytus nekilnojamuosius daiktus Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį; 3) įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių per 20 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo pirkti nekilnojamuosius daiktus iš ieškovų priėmimo su ieškovais suderinti ir nustatyti nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką;

131.3.

14Priteisti iš atsakovių ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Nurodė, kad savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ nusprendė nepirkti Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn iš G. A. ir V. A. nekilnojamojo turto už 248 494 Eur, nors savivaldybės taryba dar 2017 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ pavedė savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti: nekilnojamojo turto pirkimo dokumentų parengimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas); pirkimo procedūras pagal parengtus pirkimo dokumentus; savivaldybės tarybos sprendimo projekto parengimą dėl pirkimo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentus ir gautą pasiūlymą. Pagal 2017 m. spalio 25 d. derybų protokolą ieškovai susitarė su Šiaulių rajono savivaldybe, kad ši išpirks minėtus objektus už 248 494 Eur, tačiau savivaldybė, motyvuodama lėšų trūkumu, pirkti turtą atsisakė.

173.

18Ieškovai mano, kad skundžiamas savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. T-308 prieštarauja Aprašo 50, 57, 59 punktų reikalavimams, jį priimant buvo pažeistos ir jo priėmimo procedūros bei taisyklės, įskaitant ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Atsakovių atsisakymas pirkti turtą yra nepagrįstas, o teiginys dėl lėšų trūkumo deklaratyvus, juolab kad dėl turto pirkimo ginčo šalys jau buvo susitarusios, pirmiau minėtas tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. T-19 nebuvo panaikintas ar pripažintas negaliojančiu. Taip pat neaišku, kodėl (duomenys neskelbtini) kvartalo, apimančio (duomenys neskelbtini) gatves, gyventojų prašymai, į kuriuos buvo atsižvelgta priimant savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-19, tarybai priimant skundžiamą 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 tapo nebeaktualūs.

194.

20Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu, savivaldybė turtą įgyja pagal sandorius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai, todėl darytina išvada, kad sprendimus dėl turto įgijimo priima savivaldybės taryba. Šiuo atveju savivaldybės taryba svarstė tiek savivaldybės administracijos, vadovaujantis Aprašu, parengtą sprendimo projektą „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“, tiek Kaimo reikalų ir ekologijos bei Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų bendra iniciatyva parengtą alternatyvaus sprendimo projektą „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“. Tarybos nariai balsavo už alternatyvųjį sprendimo projektą, todėl nuspręsta nepirkti savivaldybės nuosavybėn ieškovų siūlomo pirkti nekilnojamojo turto. Kadangi taryba jau yra svarsčiusi sprendimo projektą dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir priėmusi sprendimą jo nepirkti, dar kartą teikti savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl nekilnojamojo turto pirkimo yra netikslinga. Įstatymai ir kiti teisės aktai pareigos savivaldybei sudaryti infrastruktūros objektų pirkimo–pardavimo sutartį nenustato.

21II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

225.

23Šiaulių apygardos teismas 2020 m. kovo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.

246.

25Teismas, pasisakydamas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ teisėtumo, atmetė ieškovų argumentus, kad šis sprendimas prieštarauja tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimui Nr. T-19. Teismas nurodė, kad tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimu nustatytos procedūros, kurios yra reikalingos priimti sprendimą dėl turto iš ieškovų įsigijimo, todėl ieškovai 2017 m. sausio 24 d. sprendimą nepagrįstai vertina kaip tarybos išreikštą valią įsigyti ieškovų turtą. Teismas taip pat nesutiko su ieškovų argumentu, kad taryba negalėjo nuspręsti nepirkti jų turto dėl per didelės kainos, nes tokia kaina buvo suderėta 2017 m. spalio 25 d. derybų protokole, kur nurodyta, jog ieškovai susitarė su Šiaulių rajono savivaldybe objektus parduoti už bendrą 248 494 Eur kainą. Teismas nurodė, kad ieškovai klaidingai Nekilnojamojo turto pirkimo komisijos posėdyje priimtą nutarimą laiko susitarimu su Šiaulių rajono savivaldybe objektus parduoti už bendrą 248 494 Eur kainą. Iš posėdžio protokolo matyti, kad komisijos nariai siūlė ieškovams mažinti parduodamo turto kainą, tačiau jie nėra įgalioti susitarti su ieškovais dėl galutinės kainos, nes tai išeina iš jų kompetencijos ribų. Nagrinėjamu atveju Šiaulių rajono savivaldybės kompetencijai yra priskirta priimti sprendimus dėl kainos, už kurią savivaldybė turi galimybę įsigyti turtą, ką Šiaulių rajono taryba 2017 m. lapkričio 14 d. priimtu sprendimu Nr. T-308 ir padarė. Teismas pažymėjo, kad ginčijamu tarybos sprendimu buvo nuspręsta atsisakyti pirkti ieškovų turtą už kainą, kuri savivaldybės tarybos sprendimu buvo per aukšta. Todėl ieškovai turi teisę vėl kreiptis į savivaldybę ir derėtis dėl abiem šalims priimtinos kainos, t. y. inicijuoti ketinamo parduoti turto procedūras iš naujo.

267.

27Dėl ieškovų reikalavimo pripažinti galiojančia 2018 m. pirkimo–pardavimo sutartį, teismas nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualinė ir laikoma sudaryta nuo šalių valios dėl sutarties sudarymo išreiškimo. Nagrinėjamu atveju, nors ieškovai buvo išreiškę valią dėl sutarties sudarymo, tačiau kita sandorio šalis – savivaldybės taryba, tokios valios sudaryti sandorį neišreiškė, 2017 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą atsisakyti pirkti turtą iš ieškovų. Nei viena iš šalių neatliko jokių veiksmų, kurie leistų daryti išvadą, jog šalys sudarė ieškovams priklausančio turto įsigijimo sandorį. Ieškovai iki šiol nėra perdavę valdyti jiems priklausančio turto savivaldybės tarybai, o savivaldybės taryba nėra šio turto iki šiol perėmusi. Todėl, esant tik ieškovų valios išraiškai parduoti turtą, jų reikalavimas pripažinti galiojančia 2018 m. pirkimo pardavimo sutartį atmestinas.

288.

29Ieškovų alternatyvų reikalavimą įpareigoti atsakoves atlikti veiksmus, susijusius su jiems priklausančio turto pirkimo–pardavimo sandorio sudarymu su Šiaulių rajono savivaldybe, teismas atmetė, atsižvelgdamas į tai, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. priimtas sprendimas Nr. T-308 yra teisėtas, atsakovė turi teisę nesutikti įsigyti ieškovų turto už per aukštą kainą, tokio sprendimo priėmimas yra priskirtinas savivaldybės tarybos kompetencijai, todėl, pasak teismo, nėra pagrindo įpareigoti atsakoves atlikti iš naujo ieškovų turto pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nupirkti iš jų turtą už tą pačią kainą.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

319.

32Ieškovai G. A. ir V. A. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

339.1.

34Teismas pažeidė sutarčių teisės principą favor contractus (sutarties išsaugojimo), įtvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.162 ir kituose straipsniuose, nes, spręsdamas buvo ar nebuvo sudaryta šalių sutartis, suteikė nepagrįstą prioritetą sutartinių santykių nebuvimui nustatyti.

359.2.

36Teismas nepagrįstai tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-19 nevertino kaip tarybos išreikštos valios įsigyti ieškovų turtą, iš esmės nepateikdamas tokios klaidingos išvados jokių teisinių argumentų. Jeigu taryba, priimdama šį sprendimą, neišreiškė valios ieškovų turtą įsigyti, kaip teigia teismas, tai reikštų, kad savivaldybė neturėjo tikslo sudaryti pirkimo–pardavimo sutarties bei nuo pat pradžių elgėsi nesąžiningai (CK 6.163 straipsnio 3 dalis).

379.3.

38Teismas nesivadovavo sąžiningumo principu, išaiškindamas, kad pasiektas sutarimas dėl turto galutinės kainos ir kitų sąlygų išimtinai tik dėl atsakovių valios galėtų būti nebevykdomas. Tokių neproporcingų teisių suteikimas atsakovėms pažeidžia šalių teisių ir interesų pusiausvyrą bei prieštarauja esminiam susitarimo požymiui – jo privalomumui. Toks aiškinimas lemtų, kad savivaldybė nėra saistoma susitarimo ir šis jai nėra privalomas, nors tokių išimtinių teisių teisinis reguliavimas savivaldybei nesuteikia. Vienos šalies pareiga vykdyti susitarimą atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu.

399.4.

40Teismas nepagrįstai neaiškino bei netaikė Aprašo nuostatų, nors nekilnojamojo turto įsigijimą iš ieškovų savivaldybė buvo sprendimu nusprendusi vykdyti būtent pagal šio teisės akto nuostatas, kurios, priėmus tokį sprendimą, tampa privalomos savivaldybei bei už savivaldos teisės įgyvendinimą atsakingoms institucijoms – savivaldybės atstovaujamajai institucijai (savivaldybės tarybai) bei savivaldybės vykdomajai institucijai (savivaldybės administracijos direktoriui) (Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis). Aprašo, pagal kurį įsipareigojo veikti atsakovės, 11, 12 punktai nustato, kad perkančiosios organizacijos sprendimu pirkimui organizuoti ir atlikti sudaroma Pirkimo komisija, kuri dirba pagal perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą ir veikia tol, kol vykdo visas jai nustatytas užduotis arba kol priimamas sprendimas nutraukti pirkimą. Perkančioji organizacija, tvirtindama Pirkimo komisijos darbo reglamentą, nustato jai užduotis ir suteikia įgaliojimus. Aprašo 49 punktas nustato, kad derybos su kandidatais laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama su kuriuo nors kandidatu dėl pirkimo sąlygų, kai derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus ir yra ekonomiškai naudingiausi. Derybų su kandidatu pabaiga įforminama derybų protokolu.

419.5.

42Byloje surinkti įrodymai įrodo, kad derybos tarp ieškovų ir atsakovių įvyko bei laikomos pasibaigusiomis – buvo galutinai susitarta dėl pirkimo sąlygų, derybų rezultatai atitiko pirkimo dokumentus ir buvo ekonomiškai naudingiausi.

439.6.

44Teismo sprendime nėra pagrįsta išvada, kad Pirkimo komisija nebuvo įgaliota susitarti su ieškovais dėl galutinės nekilnojamojo turto kainos. Teismas iš viso nenagrinėjo komisijos paskirties, jos įgaliojimų, derybų bei jų protokolo teisinės reikšmės pagal Aprašo nuostatas, nors tai yra reikšminga kilusiam individualiam ginčui teisingai išspręsti. Aprašo 11 punktas nustato, kad perkančioji organizacija, tvirtindama Pirkimo komisijos darbo reglamentą, nustato jai užduotis ir suteikia įgaliojimus. Aprašo 51 punktas nustato, kad Pirkimo komisija, priėmusi galutinį sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato arba pirkimo procedūrų nutraukimo, pirkimo ataskaitą, nurodytą Aprašo IX skyriuje, ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus pateikia perkančiajai organizacijai per 7 darbo dienas. Taigi, komisija turėjo įgaliojimus derėtis su ieškovais dėl jiems priklausančio nekilnojamojo turto pirkimo sąlygų, įskaitant dėl galutinės šio turto įsigijimo kainos, ir ieškovai su savivaldybe susitarė dėl galutinės nekilnojamojo turto kainos – 248 494 Eur, bei kitų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų. Pirkimo komisijos 2017 m. spalio 25 d. posėdžio protokolo turinys patvirtina, kad komisija su ieškovais susiderėjo ne tik dėl pirkimo–pardavimo sutarties kainos, bet ir dėl kitų šios sutarties sąlygų.

459.7.

46Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr. T-308 nėra nurodyta teismo nustatytų aplinkybių, kad „ginčijamu tarybos sprendimu buvo nuspręsta atsisakyti pirkti ieškovų turtą už kainą, kuri savivaldybės tarybos sprendimu buvo per aukšta“. Dėl to pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 270 straipsnio 4 dalies 2, 4 punkto nuostatos.

479.8.

48Teismas nepagrįstai nevertino ir tos aplinkybės, kad ieškovų ir savivaldybės suderėta nekilnojamojo turto kaina neviršija turto vertintojų nustatytos šio turto kainos.

499.9.

50Ieškovai išreiškė apibrėžtą valią pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose bei įsipareigojo perduoti Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn ginčo turtą už bendrą 248 494 Eur kainą, o Šiaulių rajono savivaldybė, baigusi derybas su ieškovais įforminant jas derybų protokolu, taip pat išreiškė apibrėžtą valią – įsipareigojo priimti nuosavybėn minėtą turtą iš ieškovų už 248 494 Eur bendrą kainą įforminant pirkimo–pardavimo sutartį pagal Aprašo nuostatas. Šie teisiškai įpareigojantys veiksmai reiškia, kad Šiaulių rajono savivaldybei kilo pareiga perimti iš ieškovų nuosavybėn pirmiau minėtą turtą už 248 494 Eur bendrą kainą ir įstatymų nustatyta tvarka įforminti nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau atsakovė neteisėtai vengia tai padaryti, atitinkamai Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ yra neteisėtas bei nepagrįstas. Todėl ieškovai, remdamiesi CK 1.93 straipsnio 4 dalimi, 6.309 straipsnio 3 dalimi, pagrįstai prašė patvirtinti galiojančia pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovų ir Šiaulių rajono savivaldybės, dėl procesiniuose dokumentuose išvardinto nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo.

519.10.

52Nagrinėjamu atveju yra reikšmingas Aprašo 57 punktas, kur įtvirtinta, kad perkančioji organizacija, gavusi iš Pirkimo komisijos pirkimo ataskaitą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus, per 10 darbo dienų turi nustatyti pirkimo sutarties pasirašymo vietą, dieną, tikslų laiką ir apie tai pranešti derybas laimėjusiam kandidatui. Tai yra imperatyvi teisės norma, kurios savivaldybė nesilaikė, dėl ko jos veikimas yra neteisėtas bei nepagrįstas.

539.11.

54Šiaulių rajono savivaldybės tarybai priėmus 2017 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-19, sudarius Pirkimo komisiją, suteikus jai įgaliojimus, įvykus ieškovų bei savivaldybės deryboms dėl ieškovų nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, joms pasibaigus šalims galutinai susitarus dėl pirkimo sąlygų bei pasibaigusias derybas įforminus derybų protokolu, tai vertintina kaip šalių veiksmai, kurie sukūrė konkrečias civilines teises bei pareigas (CK 1.63, 6.162 straipsniai), t. y. buvo sudaryta ieškovų su savivaldybe pirkimo–pardavimo sutartis.

559.12.

56Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr. T-308 remiamasi tik Šiaulių rajono savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus 2017 m. lapkričio 10 d. aiškinamuoju raštu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo projektui „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“, kur nurodytas tik deklaratyvus teiginys, jog esą Šiaulių rajono savivaldybė yra finansiškai nepajėgi finansuoti viso pirkinio iš savo biudžeto lėšų. Tačiau tokio atsisakymo įforminti įvykusį susitarimą dėl turto įsigijimo, derybų su kandidatu pabaigą įforminus derybų protokolu, Aprašas nenumato. Finansinis pajėgumas nesuteikia teisės atsisakyti susitarimo, prisiimtų pareigų.

579.13.

58Esant galiojančiam Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimui Nr. T-19 bei įforminus derybų protokolą, Kaimų reikalų ir ekologijos bei Komunalinio ir vietinio ūkio komitetai neteisėtai sprendė neteikti svarstyti 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimo projekto Nr. TSP-343 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ bei neteisėtai sprendė paruošti alternatyvą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui Nr. TSP-343 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“, o Šiaulių rajono savivaldybės administracija neteisėtai parengė alternatyvų tarybos sprendimo projektą „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ bei toks projektas neteisėtai buvo teikiamas tarybos nariams balsuoti. Šie veiksmai pažeidė tiek Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-19, tiek teisinę reikšmę turintį derybų protokolą, tiek Aprašo 15 nuostatas, tiek civilinėje teisėje galiojančius susitarimo privalomumo, lygiateisiškumo, įgytų teisių bei pareigų gerbimo, sąžiningumo, teisingumo, protingumo, teisėtų lūkesčių ir kitus principus.

599.14.

60Atsakovės nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurios atsirado po Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 2017 m. lapkričio 6 d. aiškinamojo rašto parengimo (kur nurodyta, kad neigiamų pasekmių nuperkant iš ieškovų nekilnojamąjį turtą nenumatyta, ir kad sprendimo projektas suderintas su minėtais Šiaulių rajono savivaldybės administracijos skyriais, iš kurių gauti teigiami sprendimai) ir kurios objektyviai lemtų, kad vos po kelių dienų tas pats Turto valdymo skyrius paruošė visai kito turinio 2017 m. lapkričio 10 d. aiškinamąjį raštą, kuriame minėti skyriai keičia prieš kelias dienas išreikštą poziciją dėl ieškovų turto pirkimo.

619.15.

62Priimant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 buvo pažeistos ir jo priėmimo procedūros esminės taisyklės (nepaisyta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos Reglamento 164, 168 punktuose nustatytų privalomų terminų), dėl to buvo neužtikrintas objektyvus visų aplinkybių įvertinimas. Tai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą aktą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

639.16.

64Teismo sprendimas yra nepakankamai motyvuotas, jame nurodyti argumentai neišsamūs, teisiškai nepagrįsti, prieštaringi, neatitinka faktinių aplinkybių, išvados prieštarauja nustatytoms aplinkybėms, teisiniam reguliavimui bei teismų praktikai, teismo sprendimas nevisiškai atitinka jam keliamus reikalavimus (CPK 270 straipsnis). Priimant skundžiamą sprendimą neatsižvelgta į Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartį, kuria byla buvo grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodant, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nebuvo pateiktas teisinis vertinimas dėl esminių apeliantų procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų grupių bei jų reikalavimų: ar skundžiamas administracinis aktas priimtas nepažeidžiant jo priėmimo procedūrų, kokia derybų protokolo teisinė reikšmė, ar galima pripažinti, kad sutartis buvo sudaryta, jeigu ne, ar yra pagrindas įpareigoti savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių atlikti ieškinyje nurodytus veiksmus ir galiausiai su apeliantais sudaryti ginčo infrastruktūros objektų pirkimo–pardavimo sutartį.

6510.

66Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti.

6711.

68Nurodo, kad sutinka su Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 24 d. sprendime išdėstytais motyvais, mano, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Taip pat pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu, savivaldybė turtą įgyja pagal sandorius, tačiau įstatymai ir kiti teisės aktai pareigos savivaldybei sudaryti infrastruktūros objektų pirkimo–pardavimo sutartį nenustato. Šiaulių rajono savivaldybė, vykdydama jai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte pavestą savarankiškąją funkciją – organizuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – ir priimdama sprendimus, turi diskrecijos teisę, nes jokiame įstatyme nenumatyta savivaldybei pareiga išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus ir tiekti geriamąjį vandenį bei tvarkyti nuotekas, išskyrus atvejį, kai tinklai yra viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

69Teisėjų kolegija konstatuoja:

70IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7112.

72Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju nenustatyta absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų.

7313.

74Byloje nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“: 1) netenkino ieškovo G. A. prašymo dalies organizuoti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, esančių kvartalo, kurį apima (duomenys neskelbtini) gatvės, teritorijoje išpirkimą pagal Infrastruktūros objektų išpirkimo aprašą; 2) pavedė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti: 2.1) nekilnojamojo turto pirkimo dokumentų parengimą vadovaujantis Nekilnojamojo turto pirkimo aprašu; 2.2) pirkimo procedūras pagal parengtus pirkimo dokumentus; 2.3) tarybos sprendimo projekto parengimą dėl pirkimo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentus ir gautą pasiūlymą. Pažymėtina, kad apeliantai šio savivaldybės tarybos sprendimo neskundė.

7514.

76Iš bylos medžiagos matyti, kad savivaldybės administracijai parengus apeliantams priklausančio nekilnojamojo turto, nurodyto šios nutarties 1.2 punkte, pirkimo dokumentus ir pagal juos atlikus pirkimo procedūras, buvo parengtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 7 d. sprendimo projektas Nr. TSP-343 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“. Sprendimo projektas buvo svarstomas bendrame Kaimo reikalų ir ekologijos bei Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų posėdyje, kuriame buvo nuspręsta neteikti šio sprendimo projekto ir inicijuotas alternatyvaus sprendimo projekto „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ parengimas. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. posėdyje buvo teikiami abu minėti sprendimo projektai ir buvo priimtas sprendimas „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“. Apeliantai prašė panaikinti šį savivaldybės tarybos sprendimą kaip neteisėtą ir pripažinti galiojančia pirkimo–pardavimo sutartį, jų sudarytą su Šiaulių rajono savivaldybe dėl ginčo nekilnojamojo turto objektų už bendrą 248 494 Eur kainą, arba įpareigoti atsakoves imtis nurodytų veiksmų tokiai sutarčiai sudaryti.

7715.

78Šios nutarties 2 punkte nurodytu Aprašu privaloma vadovautis perkančiosioms organizacijoms (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme) organizuojant žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimą. Nagrinėjamu atveju taikytinos Aprašo nuostatos, galiojusios ginčui aktualiu laikotarpiu, t. y. iki priimant skundžiamą savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą.

7916.

80Pagal Aprašo 11 punktą perkančiosios organizacijos sprendimu pirkimui organizuoti ir atlikti sudaroma Pirkimo komisija. Kai žemės sklypas perkamas savivaldybės nuosavybėn, Pirkimo komisija sudaroma savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (Aprašo 12 punktas). Pirkimo komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą ir veikia tol, kol įvykdo visas jai nustatytas užduotis arba kol priimamas sprendimas nutraukti pirkimą (Aprašo 11 punktas). Pirkimo komisija veikia pagal perkančiosios organizacijos jai suteiktus įgaliojimus (Aprašo 15 punktas).

8117.

82Aprašo 49 punkte nustatyta, kad derybos su kandidatais laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama su kuriuo nors kandidatu dėl pirkimo sąlygų, kai derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus ir yra ekonomiškai naudingiausi. Derybų su kandidatu pabaiga įforminama derybų protokolu. Vadovaujantis Aprašo 51 punktu, Pirkimo komisija, priėmusi galutinį sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato arba pirkimo procedūrų nutraukimo, pirkimo ataskaitą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus pateikia perkančiajai organizacijai per 7 darbo dienas.

8318.

84Aprašo 57 punkte, kuriuo remiasi apeliantai, įtvirtinta bendro pobūdžio norma, kad perkančioji organizacija, gavusi iš Pirkimo komisijos pirkimo ataskaitą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus, per 10 darbo dienų turi nustatyti pirkimo sutarties pasirašymo vietą, dieną, tikslų laiką ir apie tai pranešti derybas laimėjusiam kandidatui. Tačiau nagrinėjamu atveju taikytinas Aprašo 59 punktas, pagal kurį savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti privačios žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn ir sudaryti žemės pirkimo sutartį projektą. Savivaldybės taryba sprendimą pirkti privačios žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn priima artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybės administracijos direktorius per 20 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo pirkti privačios žemės sklypą priėmimo su derybas laimėjusiu kandidatu suderina ir nustato žemės pirkimo sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką.

8519.

86Atsižvelgiant į nurodytas Aprašo nuostatas, darytina išvada, kad pasibaigus deryboms sprendimą pirkti privačios žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn priima pati savivaldybės taryba, o ne jos sudaryta Pirkimo komisija. Tai reiškia, kad Pirkimo komisija neatstovavo savivaldybės tarybos perkant žemės sklypą ir ieškovai negalėjo turėti teisėto lūkesčio, kad pirkimo–pardavimo sutartis su jais bus sudaryta. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju reikia atsižvelgti ir į specifinį savivaldybės siekiamo įsigyti turto objektą ir jo pobūdį, naudojimo paskirtį bei įsigijimo tvarką. Šiuo atveju turto objektas (specifinis nekilnojamasis turtas) yra skirtas savivaldybės, kaip viešojo administravimo subjekto funkcijoms, susijusioms su vietos savivalda ir viešuoju interesu, įgyvendinti. Savivaldybės taryba turi viešojo administravimo teises ir pareigas. Viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-444-880-13). Todėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos organizuotas nekilnojamojo turto pirkimas yra susijęs su viešojoje teisėje nustatytų savivaldybės tarybos funkcijų įgyvendinimu, kuriame dominuoja viešasis interesas.

8720.

88Šiuo atveju buvo inicijuotas apeliantams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų su juose esančiais inžineriniais statiniais įsigijimas Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A-262 „Dėl Nekilnojamojo turto pirkimo komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo“ (pakeistas 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-455) buvo sudaryta Nekilnojamojo turto pirkimo komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas. Pagal šį darbo reglamentą Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę priimti rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl pasiūlymo pirkti Objektą po to, kai paraiška bus įvertinta dėl socialinio ekonominio pagrindimo, atsižvelgus į ekspertų išvadas ir kitas, Komisijos narių nuomone, svarbias aplinkybes (darbo reglamento 20.11 punktas). Taigi, Pirkimo komisijos sprendimas dėl apeliantų pasiūlyto pirkti nekilnojamojo turto yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl negali būti laikomas privalomu savivaldybės tarybai balsuojant šiuo klausimu. Juolab kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, jog savivaldybės taryba yra aukštesnis valdymo organas (Pirkimo komisija buvo sudaryta minėtu administracijos direktoriaus įsakymu, priimtu įgyvendinant minėtą savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-19).

8921.

90Savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą nepirkti apeliantų nekilnojamojo turto už 248 494 Eur, atsižvelgdama, be kita ko, į Pirkimo komisijos 2017 m. spalio 25 d. posėdžio protokolą ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 2017 m. lapkričio 10 d. aiškinamajame rašte išdėstytus motyvus. Iš minėto Pirkimų komisijos posėdžio protokolo, kuriuo buvo įformintos derybos su apeliantais, matyti, kad apeliantams buvo pasiūlyta sumažinti prašomą kainą, be to, sandorio sąlygos su apeliantais buvo derintos tik esant teigiamam Šiaulių rajono savivaldybės sprendimui. Minėtame aiškinamajame rašte nurodyta, kad Šiaulių rajono savivaldybė yra finansiškai nepajėgi finansuoti viso pirkinio iš savo biudžeto lėšų, be Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių lėšų arba ES fondų prisidėjimo. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atsakovių atstovas patvirtino, kad taryba nesutiko nupirkti iš ieškovų turtą už kainą, kuri tarybai pasirodė per aukšta. Atsakovių atstovas nurodė, kad savivaldybė yra įsigijusi analogiškus objektus rajone už žymiai mažesnę kainą, todėl taryba, įvertinusi būsimas investicijas ir turimą biudžetą, pasirinko būtent tokį sprendimą.

9122.

92Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių nebuvo pasiektas susitarimas dėl esminės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos – ginčo objektų kainos (CK 6.397 straipsnis), todėl nėra pagrindo pripažinti, kad tokia sutartis buvo sudaryta. Nors Pirkimo komisija 2017 m. spalio 25 d. posėdyje nutarė šių derybų informaciją teikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, siūlant ruošti savivaldybės tarybos posėdžiui sprendimo projektą dėl apeliantams nuosavybės teise priklausančių objektų pirkimo, šiuo atveju Pirkimo komisija nebuvo įgaliota priimti galutinį sprendimą dėl perkančiajai organizacijai priimtinos kainos. Būtent savivaldybės taryba balsuodama išreiškė valią, jog derybų rezultatas – apeliantų pasiūlyta galutinė pardavimo kaina, perkančiosios organizacijos netenkina.

9323.

94Apeliantai nepagrįstai teigia, kad taryba jau priimdama 2017 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-19 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ išreiškė valią įsigyti iš jų nekilnojamąjį turtą. Šiuo sprendimu, kaip minėta, buvo pavesta organizuoti pirkimo procedūras vadovaujantis Nekilnojamojo turto pirkimo aprašu, atsižvelgiant į tai, kad ginčo objektų išpirkimas negalimas pagal Infrastruktūros objektų išpirkimo aprašą. Tokiu būdu apeliantams buvo sudaryta galimybė pateikti pasiūlymą, kurį apsvarsčiusi taryba priėmė 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“.

9524.

96Nesutiktina ir su apeliantų argumentu, kad derybų rezultatas atitiko pirkimo dokumentus ir buvo ekonomiškai naudingiausias. Pažymėtina, kad šiuo atveju pirkimas buvo vykdomas neskelbiamų derybų būdu siekiant įsigyti nekilnojamuosius daiktus, esančius tam tikroje konkrečioje vietoje ir nesant jokių kitų pirkimo alternatyvų. Ta aplinkybė, kad apeliantų pasiūlyta galutinė nekilnojamojo turto kaina neviršija turto vertintojų nustatytos šio turto kainos, nereiškia, kad savivaldybė yra finansiškai pajėgi įsigyti turtą už tokią kainą.

9725.

98Apeliantai taip pat nepagrįstai teigia, kad derybų pabaiga, įforminta 2017 m. spalio 25 d. protokolu, patvirtina savivaldybės įsipareigojimą priimti nuosavybėn ginčo turtą iš apeliantų už 248 494 Eur bendrą kainą, kurį atsakovė vengia įforminti įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus deryboms galutinį sprendimą dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn priima savivaldybės taryba, šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad Šiaulių rajono savivaldybė prisiėmė nurodytą įsipareigojimą. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualinė, todėl laikoma sudaryta nuo šalių valios dėl sutarties sudarymo išreiškimo. Kadangi pasibaigus deryboms savivaldybės taryba nusprendė nepirkti apeliantų turto už jų pasiūlytą galutinę kainą, pirkimo–pardavimo sutartis šiuo atveju negali būti laikoma sudaryta.

9926.

100Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje nėra pagrindo taikyti CK 1.93 straipsnio 4 dalies ir 6.309 straipsnio 3 dalies nuostatų, kuriomis remiasi apeliantai. Pagal CK 6.309 straipsnio 1 dalį laikoma, kad įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimajam pirkėjui valdyti yra to daikto pirkimas–pardavimas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Kai pirkti ar parduoti daiktą įpareigojęs asmuo atsisako įforminti sutartį įstatymų nustatyta forma, kita šalis turi teisę teismo tvarka reikalauti patvirtinti sutarties sudarymą (CK 6.309 straipsnio 3 dalis). CK 1.93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta bendroji norma, kad jeigu viena iš sandorio šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu; šiuo atveju sandorio po to notarine tvarka įforminti nebereikia. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad minėtos normos taikomos, kai nustatomi šalių veiksmai, kurie yra pirkimo–pardavimo sutarties elementai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2012; 2016 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-171-687/2016).

10127.

102Nagrinėjamu atveju ginčo turtas nebuvo perduotas valdyti savivaldybei, atsakovė nėra sumokėjusi apeliantų pasiūlytos kainos ar jos dalies, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nei viena iš šalių neatliko jokių veiksmų, kurie leistų daryti išvadą, jog šalys sudarė ieškovams priklausančio turto perleidimo sandorį.

10328.

104Apeliantai savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“ iš esmės ginčija tuo pagrindu, kad faktiškai buvo susitarta dėl esminių pirkimo–pardavimo sąlygų. Nenustačius tokių aplinkybių, konstatuotina, kad minėtas savivaldybės tarybos sprendimas yra teisėtas, todėl nėra pagrindo jį naikinti. Kiti apeliantų argumentai, susiję su ginčijamo savivaldybės sprendimo priėmimo procedūrų pažeidimu (t. y. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos Reglamento 164, 168 punktuose nustatytų terminų tarybos sprendimo projektui pateikti, tarybos posėdžio darbotvarkės projektui paskelbti nesilaikymu), neturi teisinės reikšmės siekiant teisingai išspręsti ginčą, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

10529.

106Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai atmetė apeliantų ieškinį. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia teismo išvadų pagrįstumo. Nenustačius jokių CPK 329 ir 330 straipsniuose nurodytų procesinės ir (ar) materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių reikėtų naikinti ar keisti skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

107Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

108Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai G. A. ir V. A. pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo prašė:... 7. 1.1.... 8. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir savivaldybės... 9. 1.2.... 10. Pripažinti galiojančia 2018 m. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp... 11. arba:... 12. 1) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir... 13. 1.3.... 14. Priteisti iš atsakovių ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 15. 2.... 16. Nurodė, kad savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. T-308... 17. 3.... 18. Ieškovai mano, kad skundžiamas savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d.... 19. 4.... 20. Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono... 21. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 5.... 23. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. kovo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 24. 6.... 25. Teismas, pasisakydamas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.... 26. 7.... 27. Dėl ieškovų reikalavimo pripažinti galiojančia 2018 m. pirkimo–pardavimo... 28. 8.... 29. Ieškovų alternatyvų reikalavimą įpareigoti atsakoves atlikti veiksmus,... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 31. 9.... 32. Ieškovai G. A. ir V. A. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 33. 9.1.... 34. Teismas pažeidė sutarčių teisės principą favor contractus (sutarties... 35. 9.2.... 36. Teismas nepagrįstai tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-19 nevertino... 37. 9.3.... 38. Teismas nesivadovavo sąžiningumo principu, išaiškindamas, kad pasiektas... 39. 9.4.... 40. Teismas nepagrįstai neaiškino bei netaikė Aprašo nuostatų, nors... 41. 9.5.... 42. Byloje surinkti įrodymai įrodo, kad derybos tarp ieškovų ir atsakovių... 43. 9.6.... 44. Teismo sprendime nėra pagrįsta išvada, kad Pirkimo komisija nebuvo įgaliota... 45. 9.7.... 46. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr.... 47. 9.8.... 48. Teismas nepagrįstai nevertino ir tos aplinkybės, kad ieškovų ir... 49. 9.9.... 50. Ieškovai išreiškė apibrėžtą valią pirkimo–pardavimo teisiniuose... 51. 9.10.... 52. Nagrinėjamu atveju yra reikšmingas Aprašo 57 punktas, kur įtvirtinta, kad... 53. 9.11.... 54. Šiaulių rajono savivaldybės tarybai priėmus 2017 m. sausio 24 d. sprendimą... 55. 9.12.... 56. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendime Nr.... 57. 9.13.... 58. Esant galiojančiam Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d.... 59. 9.14.... 60. Atsakovės nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurios atsirado po... 61. 9.15.... 62. Priimant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d.... 63. 9.16.... 64. Teismo sprendimas yra nepakankamai motyvuotas, jame nurodyti argumentai... 65. 10.... 66. Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono... 67. 11.... 68. Nurodo, kad sutinka su Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 24 d. sprendime... 69. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 70. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 71. 12.... 72. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 73. 13.... 74. Byloje nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017 m. sausio 24... 75. 14.... 76. Iš bylos medžiagos matyti, kad savivaldybės administracijai parengus... 77. 15.... 78. Šios nutarties 2 punkte nurodytu Aprašu privaloma vadovautis perkančiosioms... 79. 16.... 80. Pagal Aprašo 11 punktą perkančiosios organizacijos sprendimu pirkimui... 81. 17.... 82. Aprašo 49 punkte nustatyta, kad derybos su kandidatais laikomos įvykusiomis... 83. 18.... 84. Aprašo 57 punkte, kuriuo remiasi apeliantai, įtvirtinta bendro pobūdžio... 85. 19.... 86. Atsižvelgiant į nurodytas Aprašo nuostatas, darytina išvada, kad pasibaigus... 87. 20.... 88. Šiuo atveju buvo inicijuotas apeliantams nuosavybės teise priklausančių... 89. 21.... 90. Savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą nepirkti... 91. 22.... 92. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą... 93. 23.... 94. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad taryba jau priimdama 2017 m. sausio 24 d.... 95. 24.... 96. Nesutiktina ir su apeliantų argumentu, kad derybų rezultatas atitiko pirkimo... 97. 25.... 98. Apeliantai taip pat nepagrįstai teigia, kad derybų pabaiga, įforminta 2017... 99. 26.... 100. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje nėra pagrindo taikyti CK 1.93... 101. 27.... 102. Nagrinėjamu atveju ginčo turtas nebuvo perduotas valdyti savivaldybei,... 103. 28.... 104. Apeliantai savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308... 105. 29.... 106. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 107. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 108. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą....