Byla e2A-1259-577/2017
Dėl nuomos sutarties panaikinimo ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Miško šaknys“ apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Švenčionių švara“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Miško šaknys“ dėl nuomos sutarties panaikinimo ir skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
    1. Ieškovė UAB „Švenčionių švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi prašė: 1) įpareigoti nutraukti 2015 m. vasario 2 d. negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį pagal 7.4 punkto 1 dalį; 2) priteisti iš atsakovės UAB „Miško šaknys“ 7 006,98 Eur (6 677,43 Eur už nuomą ir 329,55 Eur už elektrą); 3) priteisti iš atsakovės 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, kad atsakovė įsiskolino pagal 2015 m. vasario 2 d. Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį, kuria jai išnuomotos 402,19 kv.m. patalpos, esančios ( - ) mieste (unikalūs Nr. ( - ) ir ( - )) 5 724,18 Eur, o patikslinto ieškinio teikimo metu (2016 m. spalio 3 d.) atsakovė skolinga 7 006,98 Eur. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti. Gavusi atsakovės 2016 m. kovo 31 d. raštą „Dėl piniginių lėšų panaudotų einamojo remonto darbams įskaitymo į nuomos mokestį“, 2016 m. balandžio 8 d. ieškovė atsakiusi, jog ji kapitalinio remonto darbų išnuomotose patalpose neplanuoja ir dėl jokių darbų nėra susitarusi. Ieškovė išsiuntė raginimą Nr. S-459 dėl nuomos sutarties nevykdymo, tačiau konkretaus atsakymo negavo. Ieškovės teigimu, jokie išnuomotų patalpų pagerinimo ar einamojo remonto darbai nėra atlikti.
    2. Atsakovė UAB „Miško šaknys“ prašė ieškinį atmesti. Atsiliepimą grindė tuo, kad ieškovė nesilaikė įstatyme numatytos privalomos vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos ir be teisėto pagrindo bando nutraukti nuomos sutartį. Teigė nepažeidusi sutarties 7.4 punkto reikalavimų – atsakovė nemokėjo nuomos mokesčio, kadangi atliko nuomojamų patalpų remontą pagal šalių paruoštas lokalines sąmatas (5 006,74 eurų vertės, pagal atliktų darbų aktą 2015 04 – 4 441,38 eurų sumai ir pagal 2016-06-30 atliktų darbų aktą 565,36 eurų sumai), kuris pagal sutarties 2.2 punktą yra įskaitomas į nuomos mokestį arba nuomotojo pilnai kompensuojamas. Įsiskolinimo nėra, kadangi įskaitytini patalpų pagerinimo darbai, o 2016 m. lapkričio 10 d. atsakovė pervedė ieškovei 2 000,24 Eur. Be to, ieškovė apie numatomą nuomos sutarties nutraukimą tinkamai neįspėjo atsakovės. Atsakovė rėmėsi liudytojo K. D. paaiškinimu, kad jis perdavė nuomai ne tik sutartyje minimus pastatus, bet ir pastatus, esančius ( - ).
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

43.

5Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; nutraukė tarp ieškovės UAB „Švenčionių švara“ ir atsakovės UAB „Miško šaknys“ 2015 m. vasario 2 d. sudarytą negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį; priteisė iš atsakovės ieškovei 5 006,74 Eur nuompinigių įsiskolinimo, 6 proc. metinių palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 1 293 Eur žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų. Taip pat priteisė iš atsakovės valstybei 141 Eur žyminio mokesčio.

63.1. Teismas ieškovės poziciją, kad atsakovė pagal nuomos sutartį nėra atsiskaičiusi, ir kad yra pagrindas sutartį nutraukti, laikė pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Nustatė, jog atsakovė skolinga 2016 m. birželio 15 d. už nuomos mokestį ir elektros galią 5 724,18 Eur, o patikslinto ieškinio teikimo metu (2016 m. spalio 3 d.) - 7 006,98 Eur. Atsižvelgė į ieškovės paaiškinimus, kad dėl jokių patobulinimų ar pertvarkymų remontų su atsakove nebuvo susitarta, joks sutikimas darbams (Sutarties 2.6 p.) nebuvo duotas, jokie išnuomotų patalpų pagerinimo darbai ar einamojo remonto darbai nėra atlikti. Teismas konstatavo, kad atsakovė neįrodė atlikusi darbus 5 006,74 eurų sumai sutartimi išnuomotose patalpose. Teismo nuomone, tokių darbų ji negalėjo teisėtai vykdyti, kadangi nėra įrodymų, kad pagal sutarties 2.6 punktą ieškovė su tais darbais buvo sutikusi. Lokalinės sąmatos sudarytos ir patvirtintos dar iki Nuomos santykių atsiradimo ir sutartyje nėra pasisakyta, kad jos yra neatsiejama Nuomos sutarties dalis, o Sutarties 8.3 punktai nustato, kad Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu. Teismo nuomone, jei buvęs direktorius ir perdavė atsakovei daugiau patalpų, nei numatyta Nuomos sutartyje, tai negalėjo pakeisti sandorio šalių teisių ir pareigų. Nesutiko su atsakovės pozicija, kad ieškovės direktorius ją suklaidino, nes Nekilnojamojo turto registre sutartį, kurioje buvo nurodytas kiekvienas nuomojamas objektas su unikaliu numeriu ir šių objektų bendras plotas, įregistravo pati atsakovė. Išnuomotų patalpų plotas susietas su nuomos kaina, todėl skaičiuodamas nuompinigius, atsakovės atstovas negali nepripažinti, jog atsakovei buvo žinomas ir konkretus turtas, kuris yra išnuomotas minėta sutartimi. Pažymėjo, kad darbų 5 006,74 eurų sumai atlikimą atsakovė įrodinėja pačios sudarytais ir pasirašytais atliktų darbų aktu, statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktu, lokalinėmis sąmatomis ir kt. įrodymais, 2016 m. kovo 31 d. pranešimu. Teismas įvertinęs šiuos įrodymus, sprendė, kad atsakovė neįrodė gavusi ieškovo sutikimą minėtiems darbams atlikti, taip pat kad darbai yra atlikti ir jų kaina yra 5 006,74 eurų. Atsakovė nepateikė įrodymų apie atliktų darbų kainos sudedamuosius dydžius, duomenų apie įsigytas medžiagas, darbuotojams už neva atliekamus darbus išmokėtas sumas. Pažymėjo, jog kilus ginčui dėl atliktų darbų priėmimo, jis nebuvo išspręstas šalių susitarimu, nebuvo perduotas teismui spręsti, šioje byloje atsakovė taip pat nekėlė tokio reikalavimo priešieškiniu.

73.2. Kadangi 2016 m. lapkričio 10 d. atsakovė 2 000,24 eurų, t.y. dalį skolos, sumokėjo, teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisė 5 006,74 eurų sumą. Šalių sudarytą sutartį teismas nutraukė, nes atsakovė ieškovei skolinga nuompinigių daugiau nei už du mėnesius; ieškovė atsakovę apie sutarties nutraukimą įspėjo 2016 m. gegužės 16 d., dėl skolos ir sutarties nutraukimo tarp juridinių subjektų susirašinėjimas vyko nuo 2016 m. balandžio 25 d. Teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai įspėjo atsakovę apie numatomą savo ketinimą sutartį nutraukti teisme vienašališkai.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

84.

9Atsakovė UAB „Miško šaknys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimą, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovės UAB „Švenčionių švara“ ieškinys atsakovei UAB „Miško šaknys“, ir priimti naują sprendimą, t.y. ieškovės ieškinį dėl nuomos sutarties panaikinimo ir skolos priteisimo atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

104.1. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl šalių paaiškinimų apie tarp šalių susiklosčiusius santykius, aplinkybes, susijusias su nuomos sutarties sudarymu bei susitarimu atlikti remonto darbus, klaidingai aiškino sutarties nuostatas, rėmėsi tik ieškovės išdėstyta pozicija, savitai interpretavo liudytojo parodymus, padarė pažeidimus, numatytus civilinio proceso kodekse (toliau CPK) 185 straipsnyje.

114.2. Atsakovė apie sutarties nutraukimą nebuvo įspėta taip, kaip numato nuomos sutarties 7.4 punktas. 2016 m. gegužės 16 d. raginime nenurodytas terminas, nuo kada nutraukiama sutartis, esminės nutraukimo priežastys; jis susijęs su kvietimu atvykti tartis dėl galimo nuomos sutarties nutraukimo. Raginime nenurodoma, kodėl atsisakoma pripažinti investuotas lėšas į nuomojamų patalpų pagerinimą ir pan. Atsakovo atstovams nuvykus pas ieškovę, jos atstovas žadėjo įvertinti atsakovės padarytas investicijas ir pateikti nuomonę dėl atliktų darbų lokalinių sąmatų, tačiau pateikė ieškinį.

124.3. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 1 informavo ieškovę apie padarytas investicijas; teismui pateikė įrodymus, kad 2015 m. rugsėjo 1 d. per antstolę S. K. įteikė ieškovei 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštą, 2015 m. balandžio 30 d. atliktų darbų aktą (4 441,38 Eur) už 2015 m. balandžio mėnesį ir 2015 m. liepos 16 d. PVM sąskaitą-faktūrą (serija VM Nr. 1383). Taip pat atsakovė informavo apie sutartyje numatytus ir jau padarytus kitus būtinus nuomojamų patalpų einamojo remonto (šlaitinio stogo) darbus bei pateikęs ieškovės vertinimui lokalinę sąmatą.

134.4. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad nuomos sutartis sudaryta ilgam terminui, t.y. iki 2025 m. vasario 3 d., neįvertino esminės nuomos sutarties nuostatos (1.2 p.), kad šios pagrindinis šios sutarties netiesioginis tikslas yra atnaujinti ir modernizuoti išnuomotą turtą bei užtikrinti racionalų išnuomoto turto naudojimą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Teismas, nutraukdamas sutartį, nevertino, ar nenukenčia atsakovės interesai.

144.5. Iki sutarties sudarymo buvo pateiktos atsakovės lokalinės sąmatos, kurias šalys pasirašė, tuo patvirtindamos preliminarų susitarimą dėl išnuomotų patalpų atnaujinimo ir modernizavimo, todėl pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad tokių darbų atsakovė negalėjo teisėtai vykdyti. Buvęs įmonės direktorius K. D. geriausia žinojo nuomos sutarties sudarymo sąlygas, todėl neaišku kodėl teismas jo parodymus vertino kritiškai.

154.6. Nuomos sutartį paruošė ieškovė, kuri kadastrinių dokumentų atsakovei neperdavė. Be to, garažas tuo metu nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Ieškovė atsakovę patikino, kad garažo kadastriniai dokumentai bus greitai sutvarkyti ir nuomos sutartis patikslinta, įrašant garažo kadastro duomenis. Atsakovės teigimu, aplinkybę apie faktinį susitarimą dėl garažo nuomos bei jo duomenų neįrašymo dėl ieškovės nesutvarkytų dokumentų patvirtina suderinta ir pasirašyta 2014 m. garažo remonto lokalinė sąmata bei K. D. liudijimas teisme.

164.7. Teismo išvados, kad atsakovė nėra pateikusi įrodymų apie atliktų darbų kainas, įsigytas medžiagas ir jų kiekį, atsiskaitymą su darbuotojais už atliktus darbus, yra nepagrįstos. Apeliantė pažymi, kad ji pateikė 2015 m. balandžio mėn. lokalinę sąmatą 4 441,38 Eur ir 2016 m. birželio 30 d. statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą 565,36 Eur sumai; o ieškovės atstovė teisme patvirtino, kad niekas nebuvo nuvykęs pažiūrėti į nuomojamas patalpas, ar darbai yra realiai atlikti.

174.8. Teismas ignoravo sutarties 1.2 p., 2.2 p., 2.6 p., 3.3 p., pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles. Atsakovė sumokėjo 2 000,24 Eur, išreikšdama norą bendradarbiauti ir tęsti nuomos santykius, tačiau teismas, tenkindamas reikalavimą dėl sutarties nutraukimo, šios aplinkybės neįvertino. Teigia, kad būtent ieškovė vengė bendradarbiauti; teisme neigė, kad yra gavusi 2015 m. rugsėjo 2 d. antstolės įteiktus dokumentus.

185.

19Ieškovė UAB „Švenčionių švara“ atsiliepime prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš atsakovės ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

205.1. Teismas sprendimą priėmė išsamiai išnagrinėjęs byloje esančius duomenis, išklausęs šalių, jų atstovų, liudytojo parodymus.

215.2. Teismas pagrįstai nurodė, kad sutartis nutraukta tinkamai, vadovaujantis Sutarties 7.4 punktu, t.y. esant dviejų mėnesių įsiskolinimui už nuomą, raštu įspėjus atsakovę apie nuomos sutarties nutraukimą. Pasak ieškovės, kitos aplinkybės šiuo atveju nesvarbios.

225.3. Atsakovė nėra atlikusi jokio patalpų, esančių ( - ), remonto ar kitaip jų pagerinusi. Stogo remontas taip pat nėra atliktas. Jokių įrodymų apie darbus, medžiagas nepateikti. Lokalinė sąmata neįrodo atliktų darbų bei patirtų išlaidų, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės įsiskolinimas buvo, o pareigos ieškovei priimti atliktų darbų aktą nebuvo.

235.4. Apeliantė praktiškai nemokėdama už nuomą, naudojosi patalpomis, nedarė jose pagerinimo, remonto darbų, todėl nepagrįstai nurodo, kad nutraukus sutartį nukentėjo jos interesai.

245.6. Teismas pagrįstai kritiškai vertino K. D. parodymus ir dėl jo ryšių su UAB „Miško šaknys“ akcininku V. M., kuris yra K. D. dukters vyras; tikėtina, kad jis turi asmeninį suinteresuotumą liudyti atsakovės naudai. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

256.

26Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

277.

28Byloje nustatyta, kad Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos 2015 m. vasario 2 d. sutartimi ieškovė UAB „Švenčionių švara“ išnuomojo jai nuosavybės teise priklausančias 402,19 kv. m. patalpas (unikalūs Nr. ( - )), esančias ( - ), laikotarpiui nuo 2015 m. vasario 3 d. iki 2025 m. vasario 3 d. (Sutarties 1.1 p., 1.5 p.). Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį nuo 2015 m. kovo 1 d. po 1,00 eurą su PVM už 1 kv. m. per mėnesį, atsiskaityti už komunalines paslaugas (Sutarties 3.6. p., 4.1.p., 4.2 p., 4.4 p.). Taip pat iš byloje esančio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 117,26 kv.m. ploto garažai (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ); šis nekilnojamasis turtas registre įregistruotas 2015 m. spalio 30 d. (kadastro duomenų nustatymo data – 2015 m. spalio 20 d.) (b.l. 95-96). Atsakovė pateikė ieškovei siųstą 2016 m. kovo 10 d. pranešimą (atsakymą dėl įsiskolinimo) (b.l. 113-114), kuriame nurodė, jog pagal nuomos sutartį yra atliktas Švenčionių miesto pirties garažo remontas, kurio vertė 4 441,38 Eur; kadangi UAB „Miško šaknys“ įsiskolinimas už nuomos paslaugas 2016 m. vasario 29 d. buvo 5 003,40 Eur, užskaitė garažo remonto darbų sumą, kurią ieškovė skolinga atsakovei. Taip pat pranešime nurodyta, kad 562,02 Eur skolos likutis bus padengtas iki 2016 m. kovo 15 d.; 2016 m. kovo 31 d. pranešimu atsakovė informavo ieškovę apie būtinybę atlikti patalpų einamojo remonto darbus (stogo remonto darbus pagal lokalinę sąmatą Nr. 1 ir Nr. 2) (b.l. 115-116). Ieškovė 2016 m. balandžio 8 d. raštu prašė atvykti deryboms dėl padaryto ir planuojamo daryti remonto sutartyje numatytose patalpose; taip pat pažymėjo, kad ji kapitalinio remonto darbų išnuomotose patalpose neplanuoja (b.l. 6). o 2016 m. balandžio 25 d. raštu ieškovė ragino atsakovę geranoriškai sumokėti už patalpų nuomą ir elektros galią 4 868,98 Eur įsiskolinimą (b.l. 7). 2016 m. gegužės 16 d. išsiųstas pakartotinis raginimas sumokėti 5 296,56 Eur įsiskolinimą bei tos pačios dienos raginimas atsakovei per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo atvykti Į UAB „Švenčionių švara“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pagal 7.4 punktą. Šiame rašte ieškovė priminė, jog atsakovė neteisėtai užėmė nuomos sutartyje nenumatytas patalpas, esančias ( - ), todėl pareikalavo jas atlaisvinti iki 2016 m. gegužės 27 d. (b.l. 8-9).

298.

30Ieškovės pateiktais buhalteriniais dokumentais, kurių atsakovė iš esmės neginčijo, nustatyta, kad patikslinto ieškinio teikimo metu (2016 m. spalio 3 d.) atsakovės skola ieškovei pagal nuomos sutartį – 7 006,98 Eur (b.l. 54). Ieškovė kreipėsi į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir minėtos skolos priteisimo. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė sumokėjo 2 000,24 Eur skolą (mokėjimo paskirtyje nurodydama, jog moka skirtumą tarp nuomos mokesčio ir atliktų remonto darbų). Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, nutraukė tarp šalių 2015 m. vasario 2 d. sudarytą nuomos sutartį bei priteisė likusį įsiskolinimą, t.y. 5 006,74 Eur. Atsakovė UAB „Miško šaknys“ pateikė apeliacinį skundą.

31Dėl Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties aiškinimo ir šia sutartimi išnuomotų objektų

329.

33Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė byloje neigė įsiskolinimo ieškovei egzistavimą, nurodydama, jog būtent pagal ginčo sutartį atliko išnuomotų patalpų pagerinimus (remontą), kurių vertė įskaitytina į ieškovei mokėtiną nuomos mokesčio sumą. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepasisakė dėl tarp šalių susiklosčiusių santykių, aplinkybių, susijusių su nuomos sutarties sudarymu bei susitarimu atlikti remonto darbus, klaidingai aiškino sutarties nuostatas. Taigi, byloje ginčas kilo dėl nuomos sutarties nuostatų aiškinimo.

3410.

35Vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje nurodytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė (CK 6.193 straipsnio 3 dalis). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-219/2017).

3611.

37Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atsakovė įrodinėjo, jog ginčo nuomos sutartimi buvo sulygta ne tik dėl joje išvardintų objektų, t.y. kad šalys susitarė ir dėl pirties garažų nuomos. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti tokiai apeliantės pozicijai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ginčo sutartyje nurodytas kiekvienas nuomojamas objektas su unikaliu numeriu, bei šių objektų plotas (402,19 kv. m.). Įvertinus garažo plotą (117 kv. m.) atsakovei, kaip juridiniam asmeniui, turėjo būti aišku, kad minėtas objektas į sutartį neįtrauktas, t.y. šia sutartimi jai nebuvo išnuomotas. Apeliantė nurodo, kad sutartyje garažo kadastrinis numeris nebuvo nurodytas, nes pastatas tuo metu nebuvo įregistruotas nekilnojamojo turto kadastre, o ieškovė patikino, jog sutvarkiusi dokumentus, nuomos sutartį patikslins. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenumato draudimo sutartimi įtvirtinti įsipareigojimus turto, kuris nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre, atžvilgiu, tačiau šiuo atveju sutartyje pastatas - garažas apskritai nepaminėtas, ieškovės įsipareigojimai, susiję su jų įregistravimu nekilnojamojo turto registre ar remontu joje neaptarti.

3812.

39Apeliantė teiginį, jog šalys faktiškai buvo susitarę dėl garažo nuomos, o garažas į nuomos sutartį tinkamai nebuvo įrašytas tik dėl ieškovės nesutvarkytų dokumentų, grindžia ir 2014 m. garažo remonto lokaline sąmata bei ieškovės buvusio vadovo K. D. liudijimu teisme. Pasisakydama dėl šių apeliacinio skundo argumentų, teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo pastebėjimui, kad ginčo nuomos sutartyje atsakovės į bylą pateiktos 2014 metų lokalinės sąmatos nėra paminėtos, o šalių įsipareigojimai nėra siejami su jose numatytais darbais ir pan. Be to, abejonių kelia ir sąmatos dėl garažo remonto darbų sudarymo laikas, nes joje nurodyta, kad ji sudaryta 2015 m. kainomis. Liudytojo K. D. parodymais, kad ginčo sutartimi išnuomotas ir joje nenurodytas turtas (garažas), kad prieš pasirašant sutartį su atsakove buvo suderinta nuomos objektuose atliktinų darbų sąmata (investicijos), tokių duomenų nesant rašytinėje sutartyje, bei vertinant liudytojo sąsajumą su atsakovu, nebuvo pagrindo vadovautis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad liudytojas paminėjo, jog įmonė prašė savivaldybės finansavimo remontui, buvo padarytos sąmatos, bet savivaldybė nefinansavo, leido parduoti ar išnuomoti objektus (garso įrašo laikas 04.57). Visų paminėtų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad sąmatų parengimas nebuvo siejamas su ginčo sutarties sudarymu ir juolab nepatvirtina fakto, kad ginčo sutartimi atsakovei buvo išnuomotas garažas.

4013.

41Taigi, apeliantė neįrodė, kad ginčo sutartimi buvo išnuomotos ir joje nenurodytos patalpos, t.y. pirties garažas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovės nurodomų atliktų darbų šiame objekte ir jų vertės (4 441,36 Eur) nepripažino tinkamu įskaitymu pagal 2015 m. vasario 2 d. Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties 2.2 punktą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje išaiškinta, kad, taikant dispozityvumo principą, ginčo nagrinėjimo ribas, įrodinėjimo dalyką nustato ginčo šalys, o teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-114/2007; 2009 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2009). Šiuo atveju, atsakovė neįrodinėjo, kad turėjo teisę ir kitu pagrindu (nesusijusiu su ginčo nuomos sutartimi), atliko pirties garažo pagerinimus, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos vertinti šias aplinkybes.

42Dėl bituminio stogo remonto darbų objekte, esančiame ( - )

4314.

44Ginčo sutarties 2.2 punkte numatyta, kad nuomotojas leidžia nuomininkui savo iniciatyva ir savo lėšomis be atskiro derinimo su nuomotoju (išskyrus atvejus, kai nuomininkas privalo gauti nuomotojo raštišką sutikimą dėl patalpų pagerinimo, susijusio su jų perplanavimu, rekonstravimu), gerinti patalpų būklę ir vykdyti jų einamąjį remontą. Nuomininko lėšos, panaudotos minėtiems remonto darbams, įskaitomos į nuomos mokestį arba nuomotojo pilnai kompensuojamos.

4515.

46Įvertinęs paminėtas sutarties nuostatas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė, siekdama įrodyti, jog yra pagrindas įskaityti pirties bituminio stogo remonto išlaidas į nuomos mokesčio įsiskolinimą, turėjo pateiki įrodymus, patvirtinančius ne jos išvardintų darbų galimą vertę, tačiau konkretiems darbams realiai išleistas pinigines lėšas. Kaip ir nurodyta skundžiamame teismo sprendime, atsakovė nepateikė nei medžiagų įsigijimo, nei atsiskaitymo su darbuotojais ar panašaus pobūdžio dokumentų. Taigi, atsakovės surašyti dokumentai, t.y. 2016 m. birželio 30 d. statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1 (565,36 Eur sumai), tos pačios dienos sąskaita-faktūra, lokalinė sąmata Nr. 2, aptariamos nuomos sutarties 2.2 p. nuostatų kontekste nelaikytini pakankamais įrodymais, siekiant patvirtinti atliko išnuomoto turto stogo remonto darbus, kuriems nuomininkas panaudojo 565,36 Eur lėšų sumą.

4716.

48Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, t.y. nenustačius pagrindų įskaitymui pagal ginčo sutarties 2.2 punktą atlikti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovės įsiskolinimą 5 006,74 Eur sumai pagal nuomos sutartį.

4917.

50Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013, 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015).

5118.

52Apeliacinės instancijos teismas atmeta atsakovės argumentus ir dėl netinkamo įspėjimo apie sutarties nutraukimą. Apeliantė teigia, kad 2016 m. gegužės 16 d. raginime nenurodomas terminas, nuo kada sutartis bus vienašališkai nutraukiama, kokios nutraukimo priežastys, o po susitikimo ieškovės atstovas žadėjo įvertinti atsakovės padarytas investicijas ir pateikti savo nuomonę, tačiau kreipėsi į teismą su ieškiniu. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal šalių pasirašytos ginčo sutarties 7.3 punktą, ši sutartis vienašališkai gali būti nutraukta tik teismine tvarka. Sutarties 7.4 punkte, kuriuo remiasi ieškovė, numato, kad nuomotojas turi teisę reikalauti pirma laiko nutraukti šią sutartį, jei nuomininkas (...), gavęs raštišką nuomotojo įspėjimą apie už du mėnesius nesumokėtą nuomos mokestį, per vieną mėnesį nepadengia šio įsiskolinimo. Kaip minėta, atsakovė neginčija ieškovės minėto skolos pagal nuomos sutartį dydžio, tačiau teigia, kad jos atliktas nuomos objektų pagerinimas padengia minėtą įsiskolinimą. Sprendžiant dėl įspėjimo apie ketinimą nutraukti nuomos sutartį, pažymėtina, kad duomenų, jog ieškovė iki kreipimosi į teismą buvo sutikusi įskaityti atsakovės nurodomų darbų vertę ar atsakovė siekė įvykdyti ieškovės reikalavimą, tačiau negalėjo to padaryti dėl ieškovės veiksmų, į bylą nepateikta. Pati ieškovė ginčo sutarties nenutraukė – dėl nutraukimo kreipėsi į teismą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į šalių susirašinėjimo turinį, pagrįstai sprendė, kad ieškovė tinkamai įspėjo apie ketinimą nutraukti sutartį.

5317.

54Atsakovė teigia, kad teismas neanalizavo, ar atsakovė iš esmės pažeidė sutarties sąlygas, nevertino, kad ieškovė nesiekė bendradarbiauti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.217 straipsnio 5 dalį, vienašališkai, netgi nesikreipiant į teismą, sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Šiuo atveju, ieškovė dėl sutarties nutraukimo kreipėsi į teismą ir įrodinėjo, kad egzistuoja konkrečiai sutarties 7.4 punkte aptartas sutarties nutraukimo pagrindas, kurio apeliantė nepaneigė. Taigi, esant aptartam šalių sutarties 7.4 p. susitarimui, teismas neturėjo vertinti, ar sutartyje numatytas pažeidimas, leidžiantis reikalauti nutraukti sutartį, buvo esminis. Taip pat apeliantė nenurodė jokių reikšmingų aplinkybių, susijusių su galimomis sutarties nutraukimo pasekmėmis, apeliaciniame skunde taip pat tik formaliai teigė, kad teismas nevertino, ar atsakovė neatsidūrė tokioje padėtyje, kuomet gerokai nukenčia jos interesai. Tokie deklaratyvaus pobūdžio samprotavimai neįtakoja teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

5518.

56Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

5719.

58Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl atsakovės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

59Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

60Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
   4. 3.... 5. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu... 6. 3.1. Teismas ieškovės poziciją, kad atsakovė pagal nuomos sutartį nėra... 7. 3.2. Kadangi 2016 m. lapkričio 10 d. atsakovė 2 000,24 eurų, t.y. dalį... 8. 4.... 9. Atsakovė UAB „Miško šaknys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 10. 4.1. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl šalių paaiškinimų apie tarp... 11. 4.2. Atsakovė apie sutarties nutraukimą nebuvo įspėta taip, kaip numato... 12. 4.3. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 1 informavo ieškovę apie... 13. 4.4. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad nuomos sutartis sudaryta ilgam... 14. 4.5. Iki sutarties sudarymo buvo pateiktos atsakovės lokalinės sąmatos,... 15. 4.6. Nuomos sutartį paruošė ieškovė, kuri kadastrinių dokumentų... 16. 4.7. Teismo išvados, kad atsakovė nėra pateikusi įrodymų apie atliktų... 17. 4.8. Teismas ignoravo sutarties 1.2 p., 2.2 p., 2.6 p., 3.3 p., pažeidė... 18. 5.... 19. Ieškovė UAB „Švenčionių švara“ atsiliepime prašo atsakovės... 20. 5.1. Teismas sprendimą priėmė išsamiai išnagrinėjęs byloje esančius... 21. 5.2. Teismas pagrįstai nurodė, kad sutartis nutraukta tinkamai, vadovaujantis... 22. 5.3. Atsakovė nėra atlikusi jokio patalpų, esančių ( - ), remonto ar... 23. 5.4. Apeliantė praktiškai nemokėdama už nuomą, naudojosi patalpomis,... 24. 5.6. Teismas pagrįstai kritiškai vertino K. D. parodymus... 25. 6.... 26. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 27. 7.... 28. Byloje nustatyta, kad Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos 2015 m.... 29. 8.... 30. Ieškovės pateiktais buhalteriniais dokumentais, kurių atsakovė iš esmės... 31. Dėl Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties aiškinimo ir šia... 32. 9.... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė byloje neigė įsiskolinimo... 34. 10.... 35. Vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje nurodytomis sutarčių aiškinimo... 36. 11.... 37. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atsakovė įrodinėjo, jog ginčo nuomos... 38. 12.... 39. Apeliantė teiginį, jog šalys faktiškai buvo susitarę dėl garažo nuomos,... 40. 13.... 41. Taigi, apeliantė neįrodė, kad ginčo sutartimi buvo išnuomotos ir joje... 42. Dėl bituminio stogo remonto darbų objekte, esančiame ( - )... 43. 14.... 44. Ginčo sutarties 2.2 punkte numatyta, kad nuomotojas leidžia nuomininkui savo... 45. 15.... 46. Įvertinęs paminėtas sutarties nuostatas, apeliacinės instancijos teismas... 47. 16.... 48. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, t.y. nenustačius pagrindų... 49. 17.... 50. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien ta aplinkybė, jog... 51. 18.... 52. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atsakovės argumentus ir dėl netinkamo... 53. 17.... 54. Atsakovė teigia, kad teismas neanalizavo, ar atsakovė iš esmės pažeidė... 55. 18.... 56. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 57. 19.... 58. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti skundžiamą... 59. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 60. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimą...