Byla 2A-2190-560/2012
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Serneta“ ir UAB „Bordolina“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Projektana“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Projektana“ ieškinį atsakovui UAB „Grangeras“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Serneta“ ir UAB „Bordolina“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Projektana“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Grangeras“ 85 910 Lt skolos, 171,82 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų. Nurodė, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal statybų rangos sutartis. Atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu , nepasirašė darbų priėmimo-perdavimo akto, nepateikė pastabų, nors atsakovas kelis sykius buvo raginamas pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovui nebendradarbiaujant su ieškovu, pastarasis, vadovaudamasis sutarties nuostatomis, kelis sykius prieš tai įspėjęs atsakovą, vienašališkai pasirašė darbų-priėmimo perdavimo aktą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas už tinkamai atliktus rangos darbus vengia atsiskaityti.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-05-23 preliminariu sprendimu buvo visiškai patenkintas ieškovo UAB „Projektana“ ieškinys.

6Atsakovas UAB ,,Grangeras“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir teismo preliminaraus sprendimo, kur nurodė, kad su ieškovo reikalavimais bei teismo priimtu preliminariu sprendimu nesutinka. Pažymėjo, kad ieškovas pagal rangos sutartį savo įsipareigojimų laiku ir tinkamai nevykdė, darbų neatliko, kadangi ieškovo atlikti statybos montavimo darbai neatitiko jų kokybei keliamų reikalavimų jie nebuvo priimti. Atsakovas dėl ieškovo kaltės patyrė žymius tiesioginius nuostolius.

7Ieškovas UAB „Projektana“ į atsakovo pareikštus prieštaravimus pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su prieštaravime išdėstytais atsakovo argumentais, prašė teismo 2011-05-23 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-26 galutiniu sprendimu panaikino Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-05-23 preliminarų sprendimą ir ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo UAB „Projektana“ valstybės naudai 51,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Nurodė, kad šalių sudarytos Sutarties 9.1.12 punktu šalys susitarė, kad tarp šalių kilus nesutarimui dėl atliktų statybos darbų kiekio ir/ar kokybės, likusi atsakovo neapmokėta suma apmokama šalims išsprendus kilusį ginčą šioje sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, kad tarp ieškovo pagal sutartį atlikti darbai ieškovo nebuvo priimti dėl pretenzijų minėtų darbų kokybei, o iki minėtų darbų priėmimo – perdavimo tarp sutarties šalių kilo ginčas dėl ieškovo atliktų darbų kiekio ir kokybės. Teismas, remdamasis bylos įrodymais nustatė, kad ieškovas netinkamai ir nevisiškai atlikto tuos darbus, už kuriuos pareikštu ieškiniu reikalauja užmokesčio iš atsakovo; taip pat ieškovas į atsakovo pateiktas pretenzijas neatsakė, ginčo dėl atliktų darbų kokybės su atsakovu nesprendė. Teismas rėmėsi LR CK 6.662 str. 6 d. nuostatomis ir konstatavo, jog ieškovas nepagrįstai šią teisės normą traktuoja kaip rangovo teisę vienašališkai pasirašyti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, nes ši teisės norma reglamentuoja ne vienašališkai rangovo pasirašyto atliktų darbų perdavimo akto teisinę reikšmę, o vienašališką darbo rezultato perdavimą. Taigi ši teisės norma neatleidžia ieškovo kaip rangovo nuo pareigos įrodyti, jog rangos sutartyje numatytas darbo rezultatas yra tinkamai atliktas ir faktiškai perduotas užsakovui, o atsakovas juo naudojasi arba turi galimybę naudoti pagal paskirtį. Ieškovas neįrodė, jog jis tinkamai, visiškai ir laiku atliko rangos sutartyje sulygtus darbus ir šių darbų rezultatas yra perduotas atsakovui bei naudojamas ar gali būti atsakovo naudojamas pagal paskirtį. Teismas nelaikė antstolio A. N. 2011 m. kovo 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 157-11-24 tinkamu įrodymu, patvirtinančiu, kad ieškovas darbus atliko tinkamai ir jų rezultatą perdavė atsakovui. Tuo tarpu atsakovo pateiktame antstolio V. Č. 2011 m. balandžio 18 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 116-11-594 nurodytos priešingos aplinkybės, t. y. kad Liepkalnio g. 70, Vilniuje, statomo pastato rūsio siena įlinkusi į rūsio vidų, matomi daugybiniai įtrūkimai, einantys įstrižai sienos, kitaip tariant jis patvirtina, jog minėta siena yra su vizualiai matomais defektais. Teismas rėmėsi LR CK 6.655 str. 1 d., Sutarties 9.1.12 p. nuostatomis bei konstatavo, kad ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo sumokėti sutartyje numatytą užmokestį.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Projektana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-26 galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos rangą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.681-6.699 str.) yra specialiosios bendrųjų rangos normų atžvilgiu, todėl šioje byloje visų pirma turi būti taikomos minimos specialiosios teisės normos. Dėl šių aplinkybių ieškovas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius bei šiems santykiams taikė netinkamas (bendrąsias) teisės normas. Pažymi, kad atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, 2005-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005 ir kt.). Įstatyme numatytos šios taisyklės išimtys - LR CK 6.652 str. 4 d., 6.694 str. 5 d., 6.694 str. 6 d. Apeliaciniame skunde pažymima, kad užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (LAT 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Apeliantas pažymi, kad atsakovas buvo informuotas, jog 2011-03-04 statybos objekte bus pakartotinai perduodamas atliktų darbų rezultatas pasirašant pažymas apie atliktų darbų vertę bei atliktų darbų aktus, tačiau atsakovo atstovai nustatytu laiku neatvyko ir darbų nepriėmė, nenurodydamas atsisakymo priimti ieškovo atliktų darbų rezultatą priežasties. Dėl šių priežasčių ieškovas 2011-03-04 atliktų darbų aktą pasirašė vienašališkai, o atsakovui nuo atliktų darbų perdavimo momento kilo visos su tuo susijusios pasekmės. Atsakovas 2011-03-04 galutinio atliktų darbų akto teisme neginčijo. Apeliantas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar 2011-04-15 atraminės sienutės broko taisymo sutarties, sudarytos su UAB „Bordolina“, pagrindu atliekami darbai buvo būtent ieškovo atliktų darbų trūkumams ištaisyti. Taigi 2011-03-04 Pažyma Nr. 1009917 SSR AR 2019/07 ir 2011-03-04 Galutinis atliktų darbų aktas yra galiojantys ir sukelia atsakovui tas pačias teisines pasekmes kaip ir abiejų šalių pasirašyti dokumentai - pareigą atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus. Dėl šių aplinkybių apelianto įsitikinimu pirmosios instancijos teismas taikė netinkamas teisės normas, dėl ko buvo priimtas neteisėtas sprendimas. Apeliantas pažymi, kad priešingai nei nurodoma skundžiamame sprendime, esant statybos rangos teisiniams santykiams ir vienašališkai ieškovo pasirašytam atliktų darbų aktui, ne ieškovas turi pareigą įrodyti, jog tinkamai, visiškai ir laiku atliko rangos sutartyje sulygtus darbus ir šių darbų rezultatas yra perduotas atsakovui bei naudojamas ar gali būti atsakovo naudojamas pagal paskirtį, tačiau atsakovas privalo įrodyti, kad ieškovas praleido darbų atlikimo terminus ir dėl to prievolės įvykdymas atsakovui prarado prasmę arba kad darbų rezultatas atliktas su trūkumais, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį. Tik atsakovui įrodžius išvardintas aplinkybes, atliktų darbų aktas galėtų būti pripažintas negaliojančiu ir nesukeltų atsakovui pareigos atsiskaityti, tačiau šiuo atveju atsakovas neginčijo ieškovo vienašališkai pasirašyto atliktų darbų akto ir įstatyme esančių pagrindų, leidžiančių užsakovui atsisakyti priimti darbų rezultatą, neįrodinėjo. Dėl šios priežasties, konstatuotina, kad būtent atsakovas neįrodė, jog jis pagrįstai atsisakė priimti darbų rezultatą. Skunde taip pat teigiama, kad atsakovo pateiktas antstolio V. Č. 2011-04-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 116-11-594 nepatvirtina fakto, jog ieškovas darbus atliko netinkamai visų pirma dėl to, kad faktinės aplinkybės konstatuotos praėjus daugiau nei mėnesiui po atliktų darbų perdavimo momento (2011-03-04 m. kovo 4 d.); antra, aplinkybių konstatavimo protokole nėra ir negali būti nurodytos defektų atsiradimo priežastys; trečia, protokole nurodyti trūkumai nepatvirtina atsakovo teisės atsisakyti priimti darbų rezultatą t.y. protokolu nėra konstatuoti įstatymo numatyti pagrindai, kuriems esant užsakovas įgytų teisę atsisakyti priimti rangovo atliktus darbus.

12Atsakovas UAB „Grangeras“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti. Pasak atsakovo, nagrinėdamas ginčo santykius teismas galėjo vadovautis tiek teisės normomis, kurios reguliuoja bendruosius rangos klausimus (LR CK 6.644 str. - 6.671 str.), tiek teisės normomis, kurios reguliuoja statybos rangos klausimus (LR CK 6.681 str. - 6.699 str.). Atsakovo įsitikinimu, apeliantas nepagrįstai vadovaujasi LR CK 6.694 str. 4 d., kuriame numatyta galimybė vienai iš sutarties šalių vienašališkai pasirašyti aktą, kadangi ieškovas atsakovui atliktų darbų akto nepateikė, neinformavo apie ketinimą perduoti darbų rezultatą. Pagal sutartį ieškovas turėjo atlikti ne tik statybos, bet ir projektavimo darbus. Iš civilinės bylos medžiagos matosi, kad sutartyje numatytus statybos darbus UAB „Projektana“ iš esmės atliko dar 2010 m. gruodžio mėnesį, nors projektavimo darbai dar net nebuvo atlikti, o projektas nebuvo suderintas. Nesuderinęs projektinės dokumentacijos ieškovas net neturėjo teisės pradėti statybos darbų. Ieškovui nuolat buvo teikiamos pretenzijos dėl atliekamų darbų kokybės, tačiau ieškovas į šias pretenzijas nereagavo, trūkumų netaisė. Tol, kol rangovas (ieškovas) neištaisė pretenzijose nurodytų trūkumų, jis net neturėjo teisės teikti pasirašymui atliktų darbų akto. Pažymi, kad dėl to, jog UAB „Projektana“ netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir nustatytų trūkumų netaisė, atsakovas turėjo skubiai imtis priemonių dėl išaiškėjusio statybinio broko ištaisymo, dėl ko buvo sudarytos sutartys su UAB „Bordolina“, kuri ir ištaisė nustatytus trūkumus. Kadangi darbų rezultato ieškovas neperdavė, jis neįgijo teisės reikalauti sumokėti sutartyje numatytą užmokestį (LR CK 6.655 str. 1 d., sutarties 9.1.12 p.).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apelianto UAB „Projektana“ apeliacinis skundas tenkintinas.

15Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. galutinis sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo bei ištyrė bylos įrodymus, netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, nepagrįstai netaikė statybos rangą reglamentuojančias specialiąsias įstatymo nuostatas, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas, jog ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį. Dėl žemiau išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

18Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Projektana“ ir atsakovas UAB „Grangeras“ 2010 m. spalio 14 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 100917 SSR AR 2019, kuria ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymą ir atsakovo naudai atlikti statybos objekte, esančiame Liepkalnio g. 70, Vilniuje, šiuos darbus: polių, rostverkų, galvenų ir atraminių sienų suprojektavimą pagal atsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją (sutarties priedas Nr. 2), jeigu reikalinga, organizuoti ekspertizę, įrengti polius pagal ieškovo parengtą darbo projektą. Ieškovas 2011-01-07 pateikė atsakovui pranešimą dėl darbų vykdymo pagal statybos rangos sutartį Nr. 100917 SSR AR 2019, kuriuo informavo atsakovą apie darbų atlikimą ir darbų rezultato perdavimą bei paprašė atsakovo nedelsiant pradėti atliktų darbų priėmimą. 2011-02-28 atsakovui pakartotinai buvo išsiųstas pranešimas dėl atliktų darbų perdavimo, kuriuo atsakovas buvo informuotas, kad 2011-03-04 10,00 val. statybos objekte, adresu Liepkalnio g. 70, Vilnius, bus pakartotinai perduodamas pagal 2010-10-14 Statybos rangos sutartį atliktų darbų rezultatas, pasirašant pažymas apie atliktų darbų vertę bei atliktų darbų aktus. Atsakovas nustatytu terminu į nurodytą vietą neatvyko, darbų nepriėmė. Dėl šių aplinkybių ieškovas, remdamasis sutarties 6.6 punktu ir LR CK 6.694 str. 4 d., apie atsisakymą priimti darbus pažymėjo atliktų darbų akte bei pažymoje, šiuos dokumentus pasirašė vienašališkai. Apie tai (nusiųsdamas atitinkamus dokumentus) informavo atsakovą.

19Taigi šalys sudarė statybos rangos sutartį, tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (LR CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką - tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 straipsnis), iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos LR CK 6.681-6.699 straipsnių normos, o bendrosios rangos sutarties nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jomis nesureguliuotiems klausimams. Dėl šių aplinkybių, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi vien bendrosiomis rangą reglamentuojančiomis, o ne specialiosiomis LR CK 6.681-6.699 str. nuostatomis.

20Pagal LR CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Šios taisyklės išimtys yra atvejai, nurodyti LR CK 6.694 str. 6 d., kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatoma trūkumų, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti; taip pat vienašalis darbų perdavimo aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu užsakovas įrodytų, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę arba nustačius darbų rezultato trūkumus, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, jei šių trūkumų rangovas ir užsakovas negali pašalinti; taip pat kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (LR CK 6.652 str. 4 d., 6.694 str. 5, 6 d.). Užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą (LR CK 6.694 str. 1 d.). Pažymėtina, kad LR CK 6.691 str. įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga, t. y. jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis turi imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Ši pareiga yra esminė vykdant bet kurią sutartį (LR CK 6.200 str. 2 d.). Jos laikantis šalys turi galimybę sutarties vykdymą suderinti su nenumatytomis aplinkybėmis, taip išvengti tolesnio jos vykdymo sutrikimų, galimų nuostolių. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (LR CK 6.662 str. 1 d.). Taigi paprastai darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (LR CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (LR CK 6.662 str. 4 d.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Tačiau įstatymo taip pat nustatyta išimtis, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jį gali pasirašyti kita šalis (LR CK 6.694 str. 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Užsakovas, nesutikdamas su rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą; vienašalis perdavimo aktas netenka galios tik tuo atveju, jei teismas jį pripažįsta negaliojančiu (CK 6.694 str. 4 d.). Pažymėtina, kad toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t.y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t.y. įvykdyti prievolę.

21Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas atsakovą ne sykį informavo apie darbų atlikimą ir šių darbų perdavimą, kvietė nurodytu laiku atvykti ir priimti atliktus darbus, tačiau atsakovas elgėsi pasyviai, darbų nepriėmė, atliktų darbų trūkumų ieškovui nenurodė, dėl ko ieškovas pagrįstai, remdamasis sutarties 6.6 p. ir LR CK 6.694 str. 4 d., vienašaliai pasirašė galutinį atliktų darbų perdavimo aktą, kurį su kitais dokumentais (PVM sąskaita faktūra, pažyma apie atliktų darbų vertę) nusiuntė atsakovui. Atsakovas nei nagrinėjamoje byloje, nei atskiroje civilinėje byloje nereiškė savarankiškų reikalavimų dėl šio vienašalio darbų perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu. Taigi, remiantis norminiu reglamentavimu bei teismine praktika, minimas ieškovo vienašaliai pasirašytas galutinis atliktų darbų aktas yra galiojantis, o atsakovui iš to kyla pareiga pilnai atsiskaityti su rangovu pagal statybos rangos sutartį. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareikštą ieškinį, nepagrįstai šioje byloje suteikė esminę reikšmę atsakovo nurodomai aplinkybei, jog ieškovas netinkamai ir nevisiškai atlikto sutartyje numatytus darbus. Priešingai nei nurodoma skundžiamame sprendime, šių aplinkybių nepatvirtina atsakovui surašytos pretenzijos, kadangi jose nurodytos neatliktų darbų apimtys yra platesnės nei ieškovas ir atsakovas numatė sudarytoje statybos rangos sutartyje. Taip pat nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog pagal atsakovo ir UAB „Bordolina“ pasirašytas sutartis buvo atliekami darbai tapatūs ieškovo ir atsakovo statybos rangos sutartyje numatytiems darbams, kuriuos įsipareigojo atlikti ieškovas. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo nurodomos aplinkybės, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti. Minėta, kad atsisakyti priimti darbų rezultatą galima tik išimtiniais įstatymo nustatytais atvejais, tačiau nagrinėjamoje situacijoje tokių nenustatyta. Pažymėtina, kad statybos darbų defektai nėra pagrindas atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nenustatyta, kad jo negalima naudoti pagal rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir kad nustatytų darbų defektų negalima pašalinti. Nors atsakovas atsisakymą pasirašyti atliktų darbų aktą ir priimti atliktų darbų rezultatą ir grindė atliktų darbų trūkumais, tačiau neįrodinėjo, kad atliktų darbų rezultato negalima naudoti pagal rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir kad nustatytų darbų defektų negalima pašalinti ar yra kiti įstatyme nustatyti pagrindai. Priešingai, byloje esantys duomenys (atsakovo paaiškinimai, sutartys su UAB „Bordolina“, šios bendrovės atstovo paaiškinimai) leidžia teigti, kad apelianto atlikti darbai iš esmės buvo priimti, buvo atlikti papildomi darbai, šalinant atsakovo nurodomus trūkumus, o darbų rezultatas naudojamas pagal paskirtį. Tuo atveju, jei rangovas sutartyje numatytus darbus atliko su trūkumais, o jiems pašalinti užsakovas pasamdė trečiuosius asmenis ir dėl to patyrė nuostolių, tačiau, teismine tvarka esant nenuginčytam vienašaliam atliktų darbų perdavimo aktui, neišnyksta užsakovo pareiga atsiskaityti su rangovu pagal sudarytą sutartį, tačiau dėl darbų trūkumų šalinimo patirtų nuostolių atlyginimo atsakovas gali naudotis kitais įstatyme numatytais teisių gynimo būdais. Dėl minėtų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovą sumokėti sutartyje numatytą užmokestį. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos įrodymus bei vadovaudamasi norminiu reglamentavimu ir teismine praktika, daro išvadą, kad atsakovui nagrinėjamoje byloje kyla pareiga pilnai atsiskaityti su ieškovu pagal statybų rangos sutartį, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikintinas.

22Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas savo sutartinės prievolės atsiskaityti su rangovu neįvykdė ir liko skolingas 85 910 Lt. Atsakovas prašomos priteisti skolos, delspinigių dydžių neginčijo, neprašė, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, priteistinos skolos dydį sumažinti, todėl, remiantis šalių sudarytos statybos rangos sutarties nuostatomis bei LR CK 1.71 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.681 str., 6.687 str., 6.694 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 85 910 Lt skolos, 171,82 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio procesinės palūkanos. Priteistinos sumos nėra aiškiai per didelės, jas patvirtina byloje esantys įrodymai – PVM sąskaita faktūra, delspinigių paskaičiavimas.

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Taip pat šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str.).

24Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir panaikinus skundžiamą teismo sprendimą bei pilnai patenkinus pareikštą ieškinį, atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

25Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas, pareiškiant ieškinį, sumokėjo 1 291 Lt žyminio mokesčio (t. 1 b.l. 6); pareiškiant apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 2 584 Lt žyminio mokesčio (t. 2 b.l. 6), viso sumokėjo 3 875 Lt žyminio mokesčio, kuris, remiantis minėtu įstatyminiu reglamentavimu, priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai.

26Ieškovas nurodo, kad rengiant dokumentus ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, jis patyrė 3 872 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias prašo priteisti iš atsakovo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdamas į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, į bylos pobūdį, bylos aplinkybes, procesinių dokumentų kiekį, bylos dydį, kitas svarbias aplinkybes, šį ieškovo prašymą tenkina tik iš dalies, ieškovo nurodomų bylinėjimosi išlaidų dydį mažinant iki 2 500 Lt ir jas priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybės naudai priteisiamos iš atsakovo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 329-330 str., teisėjų kolegija

Nutarė

28Ieškovo UAB „Projektana“ apeliacinį skundą tenkinti.

29Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Projektana“ ieškinį patenkinti pilnai.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Grangeras“ (į.k. 225910690) ieškovo UAB „Projektana“ (į.k. 135738747) naudai 85 910 Lt skolos, 171,82 Lt delspinigių, viso 86 081,82 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (86 081,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 875 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Grangeras“ valstybės naudai 51,20 Lt pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Projektana“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-05-23 preliminariu sprendimu buvo... 6. Atsakovas UAB ,,Grangeras“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir teismo... 7. Ieškovas UAB „Projektana“ į atsakovo pareikštus prieštaravimus pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-26 galutiniu sprendimu panaikino... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Projektana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsakovas UAB „Grangeras“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apelianto UAB „Projektana“ apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. galutinis sprendimas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 18. Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 19. Taigi šalys sudarė statybos rangos sutartį, tarp šalių susiklostė... 20. Pagal LR CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus... 21. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas atsakovą ne sykį informavo... 22. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas savo sutartinės prievolės... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir panaikinus skundžiamą teismo... 25. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas, pareiškiant ieškinį,... 26. Ieškovas nurodo, kad rengiant dokumentus ir bylą nagrinėjant pirmosios... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 28. Ieškovo UAB „Projektana“ apeliacinį skundą tenkinti.... 29. Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 26 d. galutinį... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Grangeras“ (į.k. 225910690) ieškovo UAB... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Grangeras“ valstybės naudai 51,20 Lt pašto...