Byla 2-1266/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų V. Š. ir G. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4037-431/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., J. K., G. G., V. S., H. R., uždarajai akcinei bendrovei „Verkių ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Streamway“ dėl skolos priteisimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Neo ranga“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) iš atsakovų M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., UAB „Verkių ūkis“, UAB „Streamway“, J. K. ir G. G. solidariai priteisti ieškovui 2 278 607,38 Lt negrąžinto kredito, 124 733,12 Lt palūkanų, 29 890,14 delspinigių (iš viso 2 433 230,64 Lt), 5,45 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 proc. dydžio įstatymines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas; 2) nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia 2011 m. gegužės 27 d. dovanojimo sutartį, kuria atsakovei H. R. buvo perleistas žemės sklypas, gyvenamasis namas, kiemo rūsys, esantys ( - ), žemės sklypas, esantis ( - ), butas su rūsiu, esantis ( - ) ir taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį. S. Z. ir M. Z. skolos išieškojimą nukreipti į ginčo sandoriu perleistą turtą; 3) nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia 2011 m. gegužės 23 d. dovanojimo sutartį, kuria atsakovei H. R. buvo perleistos 300/1400 dalys žemės sklypo, esančio ( - ), 8700/34500 dalys žemės sklypo, esančio ( - ), 1100/4500 dalys žemės sklypo, esančio ( - ), 16300/60500 dalys žemės sklypo, esančio ( - ) ir taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį. M. Z. skolos išieškojimą nukreipti į ginčo sandoriu perleistą turtą; 4) nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 16 d. dovanojimo sutartį, kuria atsakovui V. S. buvo perleistos 29/2500 dalys neįrengtos pastogės ir taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį. G. Š. ir V. Š. skolos išieškojimą nukreipti į ginčo sandoriu perleistą turtą; 5) nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 21 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį dėl 117/2500 dalių neįrengtos pastogės, esančios ( - ), bei 456/10000 dalių neįrengtos pastogės, esančios ( - ), atsakovui V. S. pardavimo ir taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį. G. Š. ir V. Š. skolos išieškojimą nukreipti į ginčo sandoriu perleistą turtą; 6) nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 12 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį dėl buto, esančio ( - ), atsakovui V. S. pardavimo ir taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį. G. Š. ir V. Š. skolos išieškojimą nukreipti į ginčo sandoriu perleistą turtą.

5Ieškinio užtikrinimui ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti H. R. nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, gyvenamąjį namą, kiemo rūsį, esančius ( - ), žemės sklypą, esantį ( - ), butą su rūsiu, esantį ( - ), 300/1400 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 8700/34500 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 1100/4500 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 16300/60500 dalis žemės sklypo, esančio ( - ); areštuoti V. S. parduotą turtą – 29/2500 dalis neįrengtos pastogės, registruotos V. S. vardu, esančios ( - ), 117/2500 dalis neįrengtos pastogės, esančios ( - ), registruotos V. Š. ir G. Š. vardu, 456/10000 dalis neįrengtos pastogės, esančios ( - ), registruotos V. Š. vardu, ir butą, esantį ( - ), registruotą V. Š. vardu; 737 530,64 Lt sumos dydžiu areštuoti atsakovų M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., UAB „Verkių ūkis“, UAB „Streamway“, J. K. ir G. G. nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovai, nepaisydami prisiimtų įsipareigojimų ieškovui, perleido tretiesiems asmenims jiems priklausantį ypatingai vertingą turtą, o ši aplinkybė iš esmės pagrindžia būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, nurodė, kad laiduotojai neturi kito turto ar pajamų, iš kurių būtų galima padengti ypatingai didelę skolą ieškovui, jų turtinė padėtis yra bloga, o ieškinio suma yra itin didelė, lyginant ją su atsakovų turimu turtu ir pajamomis.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones:

81) areštavo atsakovei H. R. nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, gyvenamąjį namą, kiemo rūsį, esančius ( - ), žemės sklypą, esantį ( - ), butą su rūsiu, esantį ( - ), 300/1400 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 8700/34500 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 1100/4500 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), 16300/60500 dalis žemės sklypo, esančio ( - ). Areštuotą turtą uždraudė parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims;

92) areštavo atsakovui V. S. parduotą turtą – 29/2500 dalis neįrengtos pastogės, registruotos V. S. vardu, esančios ( - ), 117/2500 dalis neįrengtos pastogės, esančios ( - ), registruotos V. Š. ir G. Š. vardu, 456/10000 dalis neįrengtos pastogės, esančios ( - ), registruotos V. Š. vardu, ir butą, esantį ( - ), registruotą V. Š. vardu. Areštuotą turtą uždraudė parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims;

103) 737 530,64 Lt suma areštavo atsakovams M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., UAB „Verkių ūkis“, UAB „Streamway“, J. K., G. G. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ ar kilnojamąjį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, tačiau paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovų nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, nutarė areštuoti atsakovų pinigines lėšas ar/ ir turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, neviršijant 737 530,64 Lt sumos, leidžiant atsakovams UAB “Verkių ūkis” ir UAB “Streamway” iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

11Teismas nurodė, kad ieškovas, remdamasis actio Pauliana nuostatomis, pareiškė reikalavimą pripažinti negaliojančiomis atitinkamas sutartis, kuriomis atsakovai perleido jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, ir šių sutarčių objekto atžvilgiu prašė taikyti restituciją. Teismas sprendė, jog neareštavus ginčo turto, pareikšti reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo galėtų būti neįvykdomi, jeigu turtą įgiję nauji savininkai jį perleistų kitiems asmenims. Teismas padarė išvadą, kad neareštavus ginčo turto, yra turto perleidimo tretiesiems asmenims grėsmė ir dėl to būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tokio sprendimo vykdymas pasidarytų nebeįmanomas.

12Ieškovas ieškiniu taip pat prašė solidariai iš atsakovų M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., UAB „Verkių ūkis“, UAB „Streamway“, J. K. ir G. G. priteisti 2 278 607,38 Lt negrąžinto kredito, 124 733,12 Lt palūkanų, 29 890,14 delspinigių (iš viso 2 433 230,64 Lt). Nagrinėjamu atveju skolinio įsipareigojimo įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto hipoteka, tačiau įkeisto turto vertės nepakako ieškovo reikalavimams įvykdyti. Dėl šios priežasties ieškovas prašė taikyti 737 530,64 Lt sumos dydžio laikinąsias apsaugos priemones, nes tokiu dydžiu nėra užtikrintas prievolių įvykdymas nekilnojamojo turto hipoteka.

13Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovų turtinė padėtis yra bloga, o ieškinio suma yra didelė, lyginant ją su turimu turtu ir atsakovų pajamomis, taip pat į tai, kad atsakovų prievolės ieškovui už 737 530,64 Lt sumą įvykdymas nėra užtikrintas, į tai, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimus atsakovams, nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, t. y. tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, padarė išvadą, jog yra teisinis ir faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

14Teismas, remdamasis tuo, kad lėšų areštas itin suvaržo tiek fizinį, tiek juridinį asmenį, vadovaujantis proceso ekonomiškumo, interesų pusiausvyros principais, pirmiausia areštavo atsakovams M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., UAB „Verkių ūkis“, UAB „Streamway“, J. K. ir G. G. priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, ir tik šio turto nepakakus nutarė areštuoti atsakovams priklausančias pinigines lėšas, leidžiant atsakovams UAB “Verkių ūkis” ir UAB “Streamway” iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atsakovai V. Š. ir G. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų lėšoms, kurios reikalingos atsakovų pragyvenimui. Sprendžiant klausimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo prašo išreikalauti baudžiamųjų bylų Nr. 10-9-101-11 ir Nr. 10-1-01445-10 medžiagą iš Vilniaus apskrities VPK NTV Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio atsakovų atžvilgiu, kadangi atsakovai savo valia nėra sudarę laidavimo sutarčių su ieškovu, jie taip pat nėra susiję ir su pagrindine prievole.

182. Vilniaus apskrities VPK NTV Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje dar 2011 m. gegužės 12 d. buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai Nr. 10-9-101-11 ir Nr. 10-1-01445-10 dėl sukčiavimo. Šiose baudžiamosiose bylose yra tiriamas sukčiavimo epizodas dėl to, jog atsakovų laidavimo sutartys su ieškovu buvo sudarytos apgaulės įtakoje.

193. Į bylą išreikalauta baudžiamųjų bylų medžiaga patvirtintų, jog ieškovas nepagrindė savo piniginio reikalavimo tikėtinumo atsakovų atžvilgiu.

204. Teismas pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones neįsigilino į bylai reikšmingas aplinkybes ir areštavo visas sunkiai besiverčiančių atsakovų pinigines lėšas, taip pažeisdamas proporcingumo principą.

215. Neišnagrinėjus atsakovų inicijuotos baudžiamosios bylos, nebus išnagrinėta ir ši civilinė byla. Tuo tarpu bylų nagrinėjimas užtruks, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės pablogins atsakovų gyvenimo kokybę.

226. Visų laiduotojų turtas negali būti areštuojamas kartu su skolininko turtu. Pirmiausia pagrindinis skolininkas visais atvejais turi būti laikomas atsakingu už tinkamą prievolių bankui įvykdymą. Tik nesant pakankamai skolininko turto, tačiau ne bendra tvarka, gali būti areštuotas visų kitų atsakovų turtas.

237. Pritaikydamas areštą visų atsakovų turtui ir nenustatydamas tvarkos, kieno turtas turėtų būti areštuojamas pirmiausia, teismas nepagrįstai suvaržė atsakovų teises.

24Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, kad jis tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus – pateikė ieškinį pagrindžiančius dokumentus bei nurodė reikalavimą pagrindžiančius motyvus ir argumentus. Ieškovas pažymėjo, kad jam nėra žinoma apie atsakovų minimus ikiteisminius tyrimus, tuo labiau, kad iš atsakovų pateiktų raštų negalima spręsti, kas yra ikiteisminių tyrimų subjektai, kas juose nustatinėjama ir pan. Tuo tarpu ieškovo reiškiami reikalavimai atsakovams yra galiojantys, nenuginčyti, todėl ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pagrįstai. Ieškovas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovams buvo pritaikytos dviem pagrindais, t. y. dėl būsimo teismo sprendimo užtikrinimo actio Pauliana pagrindu bei siekiant užtikrinti reikalavimą dėl atsakovų 2 433 230,64 Lt solidariosios skolos priteisimo. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė proporcingumo principo, kadangi nutartimi nustatė atsakovų turto arešto eiliškumą. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovų turtinė padėtis yra bloga, atsakovai neturi jokio vertingo daiktinėmis teisėmis ar areštais neapriboto nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, be to, savo veiksmais yra pabloginę mokumą, t. y. perleidę turtą tretiesiems asmenims, todėl tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovams, yra pagrįsta ir teisėta.

26Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

27Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), kuris susijęs su šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principais bei reiškia, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės negali varžyti atsakovo teisių labiau negu objektyviai yra būtina.

28Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Medicinos bankas“ pareiškė ieškinį atsakovams M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., J. K., G. G., V. S., H. R., UAB „Verkių ūkis“ ir UAB „Streamway, prašydamas iš atsakovų solidariai priteisti susidariusį įsiskolinimą, pripažinti negaliojančiais nekilnojamojo turto perleidimo sandorius bei taikyti restituciją. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi tokį ieškovo prašymą patenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu.

29Atsakovai V. Š. ir G. Š. atskiruoju skundu ginčydami Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo lėšoms, reikalingoms atsakovų pragyvenimui, iš esmės atskirąjį skundą grindžia argumentais dėl nutarties taikyti šiems atsakovams laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo. Jie nurodo, jog pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neįsigilino į bylai reikšmingas aplinkybes ir areštavo visas sunkiai besiverčiančių atsakovų lėšas, taip pažeisdamas proporcingumo principą. Pasak apeliantų, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės blogina atsakovų gyvenimo kokybę, be to, teismas, pritaikydamas areštą visų atsakovų turtui ir nenustatydamas tvarkos, kieno turtas turėtų būti areštuojamas pirmiausia, nepagrįstai suvaržė atsakovų teises. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantų atskirojo skundo argumentais nesutinka.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą teisingai nurodoma, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais asmens, kurio atžvilgiu jos yra taikomos, teisių suvaržymais.

31Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje apibrėžė atsakovų turto arešto eiliškumą, tai yra nurodė, jog pirmiausia areštuojamas atsakovų nekilnojamasis bei kilnojamasis turtas, ir tik jo nesant ar jo nepakankant, ieškovo piniginių reikalavimų užtikrinimui areštuotinos atsakovų lėšos bei turtinės teisės, priklausančios atsakovams ir esančios pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, bet kokiu atveju neviršijant 737 530,64 Lt sumos. Teisėjų kolegija pažymi, kad nutarties priėmimo metu teismui nebuvo žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai, todėl minėtos nutarties vykdymas buvo pavestas ieškovo pasirinktam antstoliui, kuris įpareigotas atsakovo areštuojamą turtą surasti bei aprašyti.

32Teisėjų kolegija pastebi, kad atsakovai apeliacinės instancijos teismui teikdami atskirąjį skundą, prie jo nepridėjo jokių jų teiginius patvirtinančių įrodymų, t. y. duomenų, patvirtinančių tą aplinkybę, jog atsakovų lėšos realiai yra areštuotos, o tuo labiau, kad yra areštuotos atsakovų pragyvenimui skiriamos ar būtinos lėšos.

33Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, taikė areštą atsakovų turtui, nurodydamas arešto eiliškumą, tačiau nepatikslindamas ir neišskirdamas, kokias teises atsakovai – apeliantai turi dėl galimų suvaržymų lėšoms. Teisėjų kolegija paaiškina, kad atsakovai, siekdami turėti galimybę naudotis lėšomis (jei tokios yra areštuotos) ar ta jų dalimi, kuri yra būtina jų kasdieniniam gyvenimui ir būtiniausiems buitiniams poreikiams tenkinti, turi teisę kreiptis į laikinąsias apsaugos priemones pritaikiusį pirmosios instancijos teismą su pagrįstu įrodymais prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar jų taikymo masto koregavimo. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria būtų išspręstas atsakovų tokio pobūdžio prašymas, galėtų būti apeliacijos objektas.

34Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliantų prašymas dėl atitinkamų baudžiamųjų bylų ar jų medžiagos išreikalavimo, sprendžiant tik dėl nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu panaikinimo, neturi teisinės reikšmės.

35Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, jog atskirasis skundas yra atmestinas, o skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų V. Š. ir G. Š. atžvilgiu palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškinio užtikrinimui ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovai, nepaisydami prisiimtų įsipareigojimų... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi taikė laikinąsias... 8. 1) areštavo atsakovei H. R. nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės... 9. 2) areštavo atsakovui V. S. parduotą turtą – 29/2500 dalis neįrengtos... 10. 3) 737 530,64 Lt suma areštavo atsakovams M. Z., S. Z., G. Š., V. Š., UAB... 11. Teismas nurodė, kad ieškovas, remdamasis actio Pauliana nuostatomis,... 12. Ieškovas ieškiniu taip pat prašė solidariai iš atsakovų M. Z., S. Z., G.... 13. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovų turtinė padėtis yra bloga, o... 14. Teismas, remdamasis tuo, kad lėšų areštas itin suvaržo tiek fizinį, tiek... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atsakovai V. Š. ir G. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio atsakovų... 18. 2. Vilniaus apskrities VPK NTV Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje dar... 19. 3. Į bylą išreikalauta baudžiamųjų bylų medžiaga patvirtintų, jog... 20. 4. Teismas pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones neįsigilino į bylai... 21. 5. Neišnagrinėjus atsakovų inicijuotos baudžiamosios bylos, nebus... 22. 6. Visų laiduotojų turtas negali būti areštuojamas kartu su skolininko... 23. 7. Pritaikydamas areštą visų atsakovų turtui ir nenustatydamas tvarkos,... 24. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 25. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios... 26. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 27. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės... 28. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Medicinos... 29. Atsakovai V. Š. ir G. Š. atskiruoju skundu ginčydami Vilniaus apygardos... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą... 31. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas... 32. Teisėjų kolegija pastebi, kad atsakovai apeliacinės instancijos teismui... 33. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi... 34. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 35. Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos nutarties... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, jog atskirasis skundas... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties dalį dėl laikinųjų...