Byla N1-677-771/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo sudaro pavogti pinigai, nauja spyna, išlaidos už dokumentų dublikatų darymą. Neturtinę žalą grindžia kūno sužalojimo mastu, gydymosi trukme, patirtais išgyvenimais, nepatogumu

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant Jurgitai Juškuvienei, dalyvaujant prokurorei Laimutei Martinavičienei, nukentėjusiajam A. K., jo atstovei advokatei E. G., kaltinamajai S. N., jos gynėjai advokatei Jurgitai Šlapaitienei, įstatyminiams atstovams (civiliniams atsakovams) V. A. ir J. N., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje S. N., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ) Pasvalio r., lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, nuolatinė gyvenama vieta ( - ) Ginkūnų seniūnija, Šiaulių rajonas, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) Kairių seniūnija, Šiaulių rajonas, netekėjusi, Šiaulių ( - ) mokyklos 9 klasės moksleivė, anksčiau teista 1 kartą: 2017m. sausio 25d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi patvirtintas prokuroro nutarimas, kuriuo ikiteisminis tyrimas S. N. nutrauktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. 1 d. 3 p. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212 str. 8 p.; 2) 2017m. liepos 18 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d., 215 str./ 1 d., (2 epizodai), 182 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d., 198-1 str. 1 d. (2 epizodai)1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64-1 str. bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. 1 d., 2 d. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams paskiriant Baudžiamojo kodekso 82 str. numatytus elgesio apribojimus; 3) 2017m. rugsėjo 29 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. (2 epizodai), 178 str. 1 d., 178 str. 4 d., paskiriant laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta subendrinta bausmė sumažinta vienu trečdaliu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., sumažintą bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 18 d. nuosprendžiu paskirta bausme bei skirta galutinė 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams 3 (trims) mėnesiams, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d.

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-

Nustatė

3S. N. 2017m. birželio 3 d., laikotarpiu nuo 18:33 val. iki 19:52 val., tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių rajone, ( - ) 1, namo verandoje bei virtuvėje, panaudodama fizinį smurtą - smogdama nukentėjusiajam A. K. ne mažiau 12 kartų kastuvu į galvos ir veido sritį bei abi rankas, tuo padarydama kaktikaulio kairės pusės išorinės kaulinės plokštelės atvirą lūžį, kirstines žaizdas pakaušyje, abiejuose momenyse, kairės ausies kaušelyje, kairėje kaktos pusėje pereinantį į antakį, poodines kraujosruvas kairės akies vokuose ir kairėje plaštakoje, odos nubrozdinimus kairiame žaste, kairiame dilbyje ir dešinėje plaštakoje, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nukentėjusiajam A. K. praradus sąmonę, iš pastarojo kišenės pagrobė svetimą - A. K. priklausantį turtą: 3 eurų vertės vyrišką piniginę, su joje buvusiais 200 eurų, asmens tapatybės kortele Nr. ( - ), išduota A. K. vardu, vairuotojo pažymėjimu Nr. ( - ) išduotu A. K. vardu, ir pinigine išraiška nevertinamais banko AB "DNB" bankas mokėjimo kortele, A. K. pensininko pažymėjimu bei "Mezon" interneto kortele, nuo kelnių diržo pagrobė pinigine išraiška nevertinamą, A. K. priklausantį odinį dėklą su ŽŪB "Ginkūnų agrofirma" priklausančiu 69,61 eurų vertės mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Xcover 2 G" su "Telia" sim kortele ir iš namų pagrobė bendros 24 eurų vertės 9 vnt. raktų ryšulį, padarydama nukentėjusiajam A. K. 296,61 eurų turtinę žalą.

4Kaltinamoji S. N. kalta neprisipažino bei parodė, kad nukentėjusysis dažnai piktnaudžiaudavo alkoholiu ir smurtaudavo prieš jos mamą. Įvykio dieną ji kartu su O. Z. nuėjo pas A. K. į namus. Prie nukentėjusiojo namo ėjo pro pastarojo kaimynų kiemą. A. K. reikėjo padėti sunešti malkas. Be to ji ketino iš nukentėjusiojo namų paimti savo rūbus. O. Z. pabeldė į langą. Duris atidarė girtas A. K.. Ji nuėjo į virtuvę, pasiėmiau maišelį daiktams susidėti. Nukentėjusysis su O. Z. kalbėjosi, rūkė cigaretę. Kai ji išėjo į koridorių, O. Z. kalbėjosi lauke telefonu. A. K. pradėjo prie jos priekabiauti. Ji sušaukė, supykusi nuėjo už kampo, paėmė kastuvą ir smogė A. K. kastuvu į įvairias kūno vietas. Smurtavo prieš nukentėjusįjį todėl, kad pastarasis ją ir jos mamą anksčiau skriaudė. Nukentėjusysis bandė įeiti į vidų, užsidaryti paskui save duris. Ji tarpduryje užkišo kastuvą, kad nukentėjusysis negalėtų užsidaryti duris. Po to koridoriuje bei virtuvėje smogė kastuvu. Nuo suduotų smūgių nukentėjusysis nukrito ant grindų. Ji ketino išsikviesti greitąją medicinos pagalbą, tačiau pabijojo. Nuo stalo paėmė A. K. telefoną ir iškvietė taksi automobilį. Telefoną paliko virtuvėje ant stalo. Išeidama užrakino namo duris, o raktus išmetė. Už taksi paslaugas mokėjo iš savo pinigų. Su savimi turėjo apie 15 eurų. Mušimo metu jokių pinigų iš nukentėjusiojo nereikalavo. Jokių A. K. daiktų ji nevogė. Į taksį neskambino iš savo telefono, nes buvo nepakankamas likutis telefono numerio sąskaitoje.

5Nukentėjusysis A. K. parodė, kad su kaltinamąja ir jos mama iki minėto įvykio gyveno apie 6 metus. 2017m. birželio 3 d. išgėrė apie 200 g. degtinės ir nuėjo miegoti. Pamena, kad į duris kažkas paskambino. Atidarius duris, lauke nieko nepamatė. Kai iškišo galvą pro durų tarpą, pajutau du smūgius į galvą. Pastaroji šaukdama reikalavo pinigų. Lauke buvęs O. Z. šaukė „S., ką tu darai“. Jis atbula įėjo į į namo vidų bei norėjo užsidaryti duris. Kaltinamoji neleido jam uždaryti duris. Po to kaltinamoji jam smogė kastuvu į galvos sritį, petį, kairę ranką, dūrė į pilvą. Rankos buvo sužalotos, kai jis dengėsi nuo smūgių. Nuo suduotų smūgių jis sunkiai valdė kairę ranką. Po to jis prarado sąmonę. Kai atsipeikėjo, jo kelnių diržas buvo prasegtas. Prieš įvykį prie diržo buvo prisegtas dėklas su telefonu. Po įvykio dėklo su telefonu neliko. Be telefono pasigedo piniginės su pinigais ir dokumentais. Jam iš galvos bėgo kraujas. Ant stalo tikrai nei jo telefono, nei piniginės nebuvo. Norėjo nueiti pas kaimyną paprašyti pagalbos, tačiau negalėjo išeiti, nes buvo užrakintos durys. Po to jis pro langą išlipo laukan. Piniginėje buvo teisės, banko kortelės, pensininko pažymėjimas. Buvo virš dviejų šimtų eurų. Buvo banknotai po penkiasdešimt eurų vertės. Smulkių pinigų jis neskaičiavo, bet buvo du šimtai eurų po penkiasdešimt eurų banknotais. Civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo sudaro pavogti pinigai, nauja spyna, išlaidos už dokumentų dublikatų darymą. Neturtinę žalą grindžia kūno sužalojimo mastu, gydymosi trukme, patirtais išgyvenimais, nepatogumu.

6Liudytojas Ž. M. parodė, kad minėtu laiku įvykio vietoje – namo kieme rado nukentėjusįjį su praskelta galva ir kaimyną. Nukentėjusysis paaiškino, kad jį sužalojo podukra su savo draugu, paėmė 200 eurų, užrakino ir pasišalino. Sakė, kad pinigus paėmė iš piniginės. Jis planšetiniu kompiuteriu nufilmavo nukentėjusįjį. Nukentėjusysis buvo šoke.

7Liudytoja V. A. parodė, kad įvykio dieną kaltinamoji ketino iš A. K. parsinešti savo rūbus ir suneš malkas. Po to kaltinamoji jai skambino iš savo telefono ir klausė ar ji sugrįš pas A. K.. Ji atsakė, kad negrįš. Fone girdėjo A. K. balsą, kuris reikalavo, kad ji sugrįžtų pas pastarąjį. Vėliau jai paskambino nukentėjusiojo kaimynas, kuris pranešė apie minėtą įvykį. Po pokalbio su kaimynu ji paskambino kaltinamajai. Pastaroji sakė, kad yra Šiauliuose, prie „Auksinio berniuko“. Ji paklausė ką pastaroji prisidirbo. Kaltinamoji padėjo ragelį.

8Liudytojas E. R. parodė, kad A. K. yra jo kaimynas. Įvykio dieną apie 15.00 val. jis grįžo iš darbo. Matė kaltinamąją su draugu rūkančius nukentėjusiojo kieme apie 16.00 val. – 17.00 val. Per virtuvės langą matė S. ir pastarosios draugą du kartus šalia jo langų praeinančius nuo A. K. namo. Po pusvalandžio pas jį į namus atėjo kruvinas nukentėjusysis. Pastarasis papasakojo, kad buvo užpultas ir sumuštas kaltinamosios. Kaltinamoji iš pastarojo atėmė telefoną, pinigus, dokumentus. Nukentėjusysis pasakojo, kad kaltinamoji smogė, kai pastarasis atidarė lauko duris. Jis iškvietė greitąją medicinos pagalbą bei policiją. Po to jis paskambino kaltinamosios mamai. Pastaroji paprašė pasidomėti, ar iš nukentėjusiojo namų niekas nedingo. Jis su atvykusiu policijos pareigūnu pro langą buvo įlipęs į namo vidų. Namo viduje tikrai nebuvo nei telefono, nei piniginės. Ant virtuvės stalo buvo tik maistas.

9Liudytojas O. Z. parodė, kad įvykio dieną jis kartu su S. N. atėjo pas A. K., nes ketino padėti sutvarkyti malkas. Pas nukentėjusįjį į namus autobusu nuvažiavo apie 14 -16 val. Prie nukentėjusiojo namo ėjo per kaimynų kiemą. Į namo duris paskambino jis. Duris atidarė nukentėjusysis. Jis paklausė nukentėjusiojo, ar pastarajam reikia kuo nors padėti. Nukentėjusysis liepė jam ir kaltinamajai nešdintis. Po to kaltinamoji nuėjo į namo vidų pasiimti savo daiktų. Kol kaltinamoji namo viduje rinkosi savo daiktus, jis kalbėjosi su nukentėjusiuoju. Po to jam paskambino mama ir jis paėjo į šalį pasikabėti telefonu. Po to išgirdo šauksmus. Kaltinamoji jam papasakojo, kad nukentėjusysis prie pastarosios priekabiauja. Po to kaltinamoji atsinešė kastuvą, kuriuo smogė nukentėjusiajam. Jis atėmė iš kaltinamosios kastuvą ir numetė į šalį. Liepė kaltinamajai liautis smurtauti. Ar buvo suduoti smūgiai namo viduje, jis nematė. Nukentėjusįjį paliko, kai pastarasis buvo koridoriuje, o jie lauke. Nepamena, ar kaltinamoji po smūgių sudavimo buvo priėjusi prie nukentėjusiojo. Kai ėjo nuo A. K. namo link plento, jis iš kaltinamosios telefono kvietė taksi automobilį. Tas telefonas tikrai buvo kaltinamosios. Kai iškvietė taksi, telefoną atidavė kaltinamajai. Pas kaltinamąją jokios svetimos piniginės nematė. Išeidamas jis nerakino nukentėjusiojo namo durų. Nežino, ar tai padarė kaltinamoji. Į papildomus klausimus liudytojas jau nurodė, kad išeinant matė nukentėjusįjį atsirėmusį virtuvėje ranka į stalą. Jokio svetimo telefono pas kaltinamąją nematė. Į klausimą, kaip liudytojas galėjo paskambinti iš kaltinamosios telefono į taksi firmą, jei sąskaita buvo tuščia, liudytojas parodė, kad einant link plento nuo A. K. namų jis papildė 1 euru kaltinamosios telefono sąskaitą.

102017m. birželio 4 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-06-04 apie 02:20 val. policijos įstaigoje gautas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės gautas slaugytojos pranešimas, kad GMP į priėmimo skyrių dėl galvos ir veido sumušimų, kaukolės skliauto ir akiduobės lūžio iš namų, adresu ( - )., Šiaulių raj., pristatė neblaivų (1,64 prom.) A. K., gim. 1951-11-30, gyv. ( - ) k. Šiaulių raj. (1 tomas, b.l. 4-5)

112017m. birželio 4 d. A. K. savo pareiškime nurodė, kad 2017m. birželio 3 d., apie 16:00 val., būnant namuose, adresu ( - ), Šiaulių rajonas, S. N. jį sumušė kastuvu. Smogė ne mažiau 6 kartų į galvos sritį, iš švarko kišenės pagrobė piniginę su dokumentais ir pinigais, nuo kelnių diržo pagrobė dėklą su telefonu, kuris priklausė ŽŪB ( - ) (1 tomas, b.l. 12-16)

122017m. birželio 4 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra Šiaulių rajone, ( - ). Ant vidurinio lango palangės, ant betoninio kiemo pagrindo prie verandos lauko durų, ant virtuvės palangės, lango rėmo, rankenos, virtuvės ir miegamojo grindų matosi dėmės, kurios panašios į kraują. (1 tomas, b.l. 17-23)

132017m. birželio 29d. Specialisto teismo mediko išvadoje Nr. G699/2017 nurodyta, kad A. K. padaryti sužalojimai: kaktikaulio kairės pusės išorinės kaulinės plokštelės atviras lūžis, kirstinės žaizdos pakaušyje, abiejuose momenyse, kairės ausies kaušelyje, kairėje kaktos pusėje pereinanti į antakį, poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose ir kairėje plaštakoje, odos nubrozdinimai kairiame žaste, kairiame dilbyje ir dešinėje plaštakoje. sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku (2017m. birželio 6 d., apie 16.00 val., užpultas ir sumuštas kastuvu suduodant per galvą). Sužalojimai padaryti ne mažiau 12 trauminių poveikių pasėkoje, paveikus galvą, veidą bei abi rankas. Kirstinės žaizdos padarytos aštriu kertančiu daiktu (ar daiktais), kiti sužalojimai - kietais bukais daiktais. Tikėtina, kad sužalojimai padaryti tiesioginių trauminių poveikių pasėkoje. A. K. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kaktikaulio kairės pusės išorinės kaulinės plokštelės atviro lūžio jo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų. (1 tomas, b.l. 84-85)

142017m. liepos 17d. apžiūrėta vaizdo medžiaga, kurioje telefonu įvykio diena nufilmuotas sužalotas nukentėjusysis. (1 tomas, b.l. 44-48)

15Iš telefoninių skambučių išklotinių matyti, kad 2017m. birželio 3 d. 15.38 val. nukentėjusiajam A. K. skambino S. N., bendravo 118 sek., 19.53 val. iš A. K. telefono numerio skambinta į taksi firmą Nr. 1400 (A. S. įmonė), skambutis priimtas, 19.57 val. užfiksuotas skambutis į taksi firmą tel. Nr. 14300 (UAB "Šiauliai veža"), skambutis priimtas. Išanalizavus Tele-2 bazinių stočių (celių) adresus ir koordinates, nustatyta, kad ( - ) priklauso "Bridų" bokšteliui. Iš S. N. telefono( - ) 18.33 val., 18.36 val. 18.45 val. iki 20.00 val. kontaktuota jungiantis prie bokštelių, kurių veiklos teritorija apima ( - ) teritoriją. (1 tomas, b.l. 127; 130-172)

16Iš Bendrojo pagalbos centro išreikalautas pagalbos skambučio garso įrašas, kuriame užfiksuoti 2017m. birželio 3 d. 19.50 val. gautas pagalbos skambutis numeriu „112“. Atliekant garso įrašų apžiūrą ir jų stenogramą nustatyta, kad BPC telefonu apie įvykį pranešė asmuo prisistatęs R. pavarde, pranešime nurodo, kad Šiaulių rajone, ( - ) reikalinga pagalba. Nurodė, kad pas pastarąjį atėjo sumuštas kaimynas, kraujuoja, praskelta galva, kalba, kad galimai sumušė podukros vaikinas, tačiau jis pats įvykio nematė. (1 tomas, b.l. 38-40)

172017m. birželio 20d. kaltinamoji parodė vietą prie įėjimo į verandą, kur smogė nukentėjusiajam, namo viduje (verandoje) parodė, kur kastuvu mušė nukentėjusįjį. Po to, einant link fermų, parodė vietą, kur išmetė kastuvą ir nukentėjusiojo namo durų raktus. (3 tomas, b.l. 14-22).

18Teismas įvertino teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtus įrodymus. Faktą, kad kaltinamoji kastuvu nesunkiai sužalojo nukentėjusį, patvirtina kaltinamosios parodymai, nukentėjusiojo parodymai, liudytojo O. Z. parodymai, Specialisto teismo mediko išvada. Po sumušimo kaltinamoji pagrobė nukentėjusiajam priklausantį mobiliojo ryšio telefoną, piniginę, kurioje buvo dokumentai ir pinigai. Šias aplinkybes patvirtina nukentėjusiojo parodymai, kuris minėjo kad šių daiktų pasigedo iškarto po įvykio, liudytojo E. R. parodymai, kuriam nukentėjusysis pranešė apie minėtą įvykį. Liudytojas kartu su atvykusiais policijos pareigūnais ieškojo pagrobtų daiktų, tačiau jų nerado. Teismas atmeta kaltinamosios parodymus, kad minėtų daiktų nevogė, nes jos parodymai prieštarauja minėtiems įrodymams. Kaltinamoji nurodė, kad kvietė taksi automobilį iš A. K. telefono, pastarojo namuose, nes jos telefono sąskaita buvo tuščia ir išeidama telefoną paliko ant stalo. Iš telefono skambučių išklotinių ir E. R. parodymų matyti, kad taksi iš A. K. telefono buvo kviečiama maždaug po pusvalandžio įvykus minėtam įvykiui ir buvo jau po E. R. skambučio policijai. Tai parodo, kad kaltinamoji nukentėjusiojo telefoną išsinešė su savimi ir turėjo mažiausiai pusvalandį. Teismas atmeta liudytojo O. Z. parodymus apie konflikto pradžią, smūgių sudavimą tik lauke bei taksi iškvietimą iš kaltinamosios telefono, nes jo parodymai yra nenuoseklūs, nuolat kaitaliojami, prieštarauja minėtiems įrodymams. Į teismo klausimą, kaip pastarasis galėjo skambinti iš kaltinamosios telefono, jei jos sąskaita buvo tuščia, minėtas liudytojas davė nelogišką paaiškinimą, kad kaltinamosios telefono sąskaitą papildė 1 euru iš savo telefono. Kam tada reikia pildyti svetimą telefoną, jei gali iškviesti taksi savo telefonu. Faktą, kad kaltinamosios tikslas buvo užvaldyti nukentėjusiojo turtą patvirtina jos reikalavimas smūgių metu atiduoti pinigus. Nusikalstamos veikos objektas – svetima nuosavybė. Papildomas objektas – žmogaus sveikata. Objektyvioji pusė pasireiškė svetimo turto pagrobimu, panaudojant fizinį smurtą. Subjektyvinė pusė pasireiškė tiesiogine tyčia. Kaltinamosios veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d.

19Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t.y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamosios asmenybę, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. S. N. kaltinama apysunkio nusikaltimo padarymu, pagal mokymosi vietą charakterizuojama neigiamai, kaip nuolat be pateisinamos priežasties praleidinėjanti pamokas, smurtaujanti prieš bendraamžius. S. N. bausta administracine tvarka už svetimo turto pagrobimą, tarp jų ir už nukentėjusiojo A. K. turto pagrobimą, anksčiau buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės už vagystes, po to du kartus teista už svetimo turto pagrobimą, inkriminuojamą nusikalstamą veiką padarė per bausmės atlikimo laikotarpį, nerodo noro taisytis, laikytis įstatymų bei visuomenėje priimtų dorovės normų, todėl teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajai paskyrus sankcijoje numatytą griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamajai skirtina bausmė, kuri yra artima sankcijoje numatytos bausmės vidurkio, tačiau mažesnė už vidurkį.

20Šiuo metu skirtina bausmė nebendrintina su 2017m. rugsėjo 29d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, kadangi minėtas nuosprendis dar neįsiteisėjo.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. į bausmės laiką įskaitytinas laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2017m. birželio 7 d. iki 2017m. rugpjūčio 7 d.

22Civilinio ieškinio dalyku pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį gali būti dvi žalos rūšys: turtinė ir neturtinė žala. Į turtinės žalos sąvoką įeina: nusikalstama veika padaryta tiesioginė turtinė žala; materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrė nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos; išlaidos, kurios atsirado pašalinant nusikalstamos veikos pasekmes.

23Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijose užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Todėl teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus, t. y. į kaltininko turtinę padėtį, žalos padaryto aplinkybes ir kt. Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros (kasacinės nutartys Nr. 2K-383/2010, 8/2013 ir kt.), neturtinės žalos atlyginimo nepaversti antra – papildoma bausme. Pinigine kompensacija siekiama ne bausti žalą padariusį asmenį, o kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiajam atsiradusias negatyvias pasekmes.

24Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnį „neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Fiziniam asmeniui neturtinė žala padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie jam sukelia išgyvenimus. Asmeniui nenaudingą poveikį gali daryti fizinis skausmas, kūno sužalojimas, taip pat juos lydintys dvasiniai išgyvenimai asmeniui apmąstant įvykio pasekmes. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais“ (CK 6.250 str. 2 d.). „Įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos dydį teismas nustato įvertinęs visus byloje esančius teisiškai reikšmingus kriterijus, atsižvelgdamas į ginamos vertybės specifiką“, o būtent: teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Kad ir kokie būtų skaudūs įvykio padariniai, vertintini visi kriterijai ir visuma įrodymų, siekiant nustatyti maksimaliai teisingą, situaciją atitinkantį neturtinės žalos dydį, kartu įvertinant ir tai, kad žalą padaręs asmuo galėtų realiai sumokėti priteistą neturtinę žalą kiek įmanoma greičiau, o nukentėjęs asmuo realiai gautų jam priteistą sumą.

25Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

26Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl 279 eurų turtinės žalos atlyginimo. Šią sumą sudaro pagrobtų daiktų vertė, įmokos už pagrobtų dokumentų dublikatų išėmimą, naują durų spyną. Ši žala atsirado neteisėtų kaltinamosios veiksmų pasėkoje. Pareikštas civilinis ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

27Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos 1000 eurų atlyginimo. Savo ieškinį grindžia patirtu sužalojimų sunkumu, nepatogumais gydymosi metu, ilgą laiką jaučiamais skausmais išgąsčiu, dideliu nerviniu sukrėtimu. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, pareikštas civilinis ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

28Turtinė ir neturtinė žalos priteistinos nukentėjusiajam iš kaltinamosios ir subsidariai iš kaltinamosios iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N..

29Nukentėjusysis turėjo išlaidų – 350 eurų, susijusių su atstovo advokato teikiamą teisinę pagalbą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 104 str., 106 str. šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis iš priteistinos nukentėjusiajam iš kaltinamosios ir subsudariai iš jos iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N..

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 str. 2 d., -

Nutarė

31S. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d. ir skirti jai bausmę – 1 (vienerius) metus 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2017m. birželio 7 d. iki 2017m. rugpjūčio 7 d.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 str. 1 d. 5p., 87 str. 2 d. 1 p., 2 p., 5 p. skirti auklėjamojo poveikio priemones

  1. 40 (keturiasdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijuose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį. Nemokamus darbus įpareigoti atlikti per 1 (vienerius) metus;

352) elgesio apribojimą:

36- būti namuose nuo 21:00 val. iki 6:00 val.;

37- tęsti mokslą, arba užsiregistruoti ir registruotis darbo biržoje;

38- dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse.

39Iki nuosprendžio įsiteisėjimo taikyti paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nepilnametės atidavimą prižiūrėti jos motinai.

40Iš S. N., subsidariai iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N. priteisti nukentėjusiajam A. K. 279 (du šimtus septyniasdešimt devynis) eurus turtinės žalos atlyginimo.

41Iš S. N., subsidariai iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N. priteisti nukentėjusiajam A. K. 1000 (vieną tūkstantį) eurų neturtinės žalos atlyginimo.

42Iš S. N., subsidariai subsidariai iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N. priteisti nukentėjusiajam A. K. 350 (tris šimtus penkiasdešimt) eurų turėtų proceso išlaidų, susijusių su advokato suteiktą teisinę pagalbą.

43Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-... 3. S. N. 2017m. birželio 3 d., laikotarpiu nuo 18:33 val. iki 19:52 val.,... 4. Kaltinamoji S. N. kalta neprisipažino bei parodė, kad nukentėjusysis dažnai... 5. Nukentėjusysis A. K. parodė, kad su kaltinamąja ir jos mama iki minėto... 6. Liudytojas Ž. M. parodė, kad minėtu laiku įvykio vietoje – namo kieme... 7. Liudytoja V. A. parodė, kad įvykio dieną kaltinamoji ketino iš A. K.... 8. Liudytojas E. R. parodė, kad A. K. yra jo kaimynas. Įvykio dieną apie 15.00... 9. Liudytojas O. Z. parodė, kad įvykio dieną jis kartu su S. N. atėjo pas A.... 10. 2017m. birželio 4 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-06-04 apie... 11. 2017m. birželio 4 d. A. K. savo pareiškime nurodė, kad 2017m. birželio 3... 12. 2017m. birželio 4 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad... 13. 2017m. birželio 29d. Specialisto teismo mediko išvadoje Nr. G699/2017... 14. 2017m. liepos 17d. apžiūrėta vaizdo medžiaga, kurioje telefonu įvykio... 15. Iš telefoninių skambučių išklotinių matyti, kad 2017m. birželio 3 d.... 16. Iš Bendrojo pagalbos centro išreikalautas pagalbos skambučio garso įrašas,... 17. 2017m. birželio 20d. kaltinamoji parodė vietą prie įėjimo į verandą, kur... 18. Teismas įvertino teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtus įrodymus. Faktą,... 19. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos BK... 20. Šiuo metu skirtina bausmė nebendrintina su 2017m. rugsėjo 29d. Šiaulių... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. į bausmės... 22. Civilinio ieškinio dalyku pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 23. Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji... 24. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnį „neturtinė žala yra... 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas... 26. Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl... 27. Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl... 28. Turtinė ir neturtinė žalos priteistinos nukentėjusiajam iš kaltinamosios... 29. Nukentėjusysis turėjo išlaidų – 350 eurų, susijusių su atstovo advokato... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 str. 2... 31. S. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. į bausmės... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. paskirtos... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 str. 1 d. 5p., 87... 35. 2) elgesio apribojimą:... 36. - būti namuose nuo 21:00 val. iki 6:00 val.;... 37. - tęsti mokslą, arba užsiregistruoti ir registruotis darbo biržoje;... 38. - dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų... 39. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo taikyti paskirtas kardomąsias priemones –... 40. Iš S. N., subsidariai iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N. priteisti... 41. Iš S. N., subsidariai iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N. priteisti... 42. Iš S. N., subsidariai subsidariai iš civilinių atsakovų V. A. ir J. N.... 43. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...