Byla 2-299-804/2015
Dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, dalyvaujant teismo posėdžio sekretorei Daivai Sadauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo (atsakovo) V. N. atstovui advokatui Alfred Sokolovski, suinteresuotam asmeniui J. A., jo atstovei advokatei Vidai Neverauskaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko pareiškėjo V. N. pareiškimą trečiajam asmeniui AB „Lietuvos draudimas“, suinteresuotiems asmenims A. A., J. A. dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo,

Nustatė

3pareiškėjo (atsakovo) atstovas teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjo prašymą išdėstyti Vilniaus apygardos teismo 2014-11-24 nutartimi pakeisto Trakų rajono apylinkės teismo 2013-12-30 sprendimo vykdymą. Pareiškime nurodyta, kad pareiškėjas turi sumokėti A. A. ir J. A. 13438,86 Eur (46401,69 Lt). Pareiškėjas (atsakovas) nurodė, kad šiuo metu niekur nedirba, išvyko į užsienį, tačiau ir ten darbo rasti iki šiol nepavyko, todėl jokių pajamų negauna. Jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto atsakovas neturi, todėl ir teismo sprendimo nedelsiant įvykdyti jis neturi jokios galimybės. Nurodė, kad pareiškėjas (atsakovas) yra atsakovas šiuo metu Trakų rajono apylinkės teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje, kurioje ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pareiškė ieškinį dėl 32128,49 Lt priteisimo regreso teise. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas (atsakovas) prašo išdėstyti priteistos sumos mokėjimą taip, kad pareiškėjo (atsakovo) kas mėnesį bendrai mokėtina suma ne viršytų 88,94 Eur (307,09 Lt). Pareiškėjo (atsakovo) atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad toks išdėstymas nepažeis ieškovų interesų, nes turtinės žalos atlyginimą moka AB „Lietuvos draudimas“. Pareiškėjas (atsakovas) iki šios dienos ieškovams nėra sumokėjęs jokios priteistos sumos dalies.

4Ieškovai A. A. ir J. A. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo (atsakovo) prašymą nurodė, kad su prašymu nesutinka. Ieškovų atstovė teismo posėdžio metu atsiliepime išdėstytus argumentus palaikė ir prašė prašymą atmesti. Nurodė, kad ieškovas A. A. turi neįgalumą, jam padaryti labai sunkūs sveikatos sutrikimai, ribotos apsitarnavimo galimybės. Būdamas neįgalus, ieškovas negali laukti taip, kaip sveikas asmuo galėtų. Ieškovui yra būtina nuolatinė priežiūra, gydymas, medikamentai, todėl įsiskolinimo išdėstymas šiuo atveju prieštarautų ieškovo A. A. interesams, neužtikrintų kasdieninių poreikių patenkinimo ir pažeistų jo teisėtus lūkesčius. Pareiškėjas (atsakovas) vengia mokėjimų, nesiekia uždirbti daugiau, tai patvirtina, kad tarp darbdavio UAB „Architelio statyba“ ir pareiškėjo (atsakovo) buvo nutraukti darbo santykiai pareiškėjo (atsakovo) iniciatyvą.

5Prašymas atmestinas.

6Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažymos Nr. (7.25)4-8-17935, matyti, kad V. N. draudžiamąsias pajamas gavo iki 2014-06-30, kuomet pagal LR DK 127 str. 1 d., buvo atleistas iš darbo UAB „Architelio statyba“ (b.l. 3-4). Iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2014-11-125 pažymos Nr. (2014-459-PD)-679, matyti, kad V. N. 2014-11-12 deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos į Jungtinę Karalystę (b.l. 5).

7Trakų rajono apylinkės teismo 2013-12-30 sprendimu ieškovų A. A. ir J. A. ieškinys buvo patenkintas pilnai. Vilniaus apygardos teismo 2014-11-24 nutartimi Trakų rajono apylinkės tesimo sprendimas buvo pakeistas, padidinant priteistą solidariai iš V. N. ir AB „Lietuvos draudimas“ ieškovo A. A. naudai žalos atlyginimo už laikotarpį nuo 2009-06-18 iki 2013-08-31 sumą iki 5031,14 Lt, priteistą periodinių išmokų sumą padidinti iki 107,09 Lt, priteistą neturtinės žalos sumą padidinti iki 36547,20 Lt, priteistas 1800 Lt žalos atlyginimas ieškovui J. A. ir 1447 Lt dydžio žyminis mokestis valstybei.

8CPK 7 str. 1 d. nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 str. 1 d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-594/2006). Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, šalių parodymų pareiškėjas (atsakovas) iki šiol nėra pradėjęs vykdyti savo prievolę, kaip paaiškino pareiškėjo (atsakovo) atstovas, V. N. sprendimo nevykdo, kadangi 2015-02-24 pareikštas kasacinis skundas, kuriuo buvo ginčijama neturtinė žala, tačiau pareiškėjas (atsakovas) net ir priteistos turtinės žalos (dėl kurios kasacine tvarka į teismą nesikreipė) nevykdo. Pažymėtina, kad pareiškėjas (atsakovas) nepateikė teismų jokių įrodymų, jog deda visas pastangas atlyginti ieškovams padarytą žalą, aktyviai ieškodamas darbo ar registruodamasis darbo biržoje. Iš pareiškėjo (atsakovo) pateiktos pažymos matyti, kad jis nuo 2014-11-12 išvykęs iš Lietuvos Respublikos į Jungtinę Karalystę, tačiau, kaip jo atstovas teigia iki šiol pakankamų pajamų negauna. Atsižvelgiant į tai teismas mano, kad pareiškėjas (atsakovas) tokiu savo neveikimu, pažeidžia teisėtus ieškovų lūkesčius, siejamus su CPK 18 str. įtvirtintu teismo sprendimo privalomumu, reiškiančiu, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymuose nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas <...> išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5„Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13punktas). Teismas nagrinėjamu atveju nenustatė išimtinių aplinkybių teismo sprendimo vykdymo išdėstymui pagrįsti. Be to teismas mano, kad skola grąžinama pareiškėjo (atsakovo) siūlomu būdu užsitęstų apie 35 metus, taip pažeidžiant lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus bei ieškovų interesus, todėl remdamasis protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principais, teismas netenkina pareiškėjo (atsakovo) prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284, 290-291 str. str., teismas

Nutarė

10V. N. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo dalimis atmesti.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai